Ombouwen stereo Philips B6X94A naar OTL

Schuifj ingebouwd, zo netjes weer?