Arduino stepper - step per puls

Hi allen,

Vraagje, ik heb dit programma gevonden.

c code:

/***********************************************************************************************
* This file is part of the HalfStepper Arduino library.                    *
* Copyright � 2016 Thomas J. Biuso III ALL RIGHTS RESERVED...WHATEVER THAT MEANS.       *
* RELEASED UNDER THE LGPL v3.0 LICENSE; SEE <LICENSE> FILE WITHIN DISTRIBUTION ROOT FOR TERMS. *
************************************************************************************************/

#include "HalfStepper.h"

HalfStepper _Motor(200, 8, 9, 10, 11);

static const byte PIN_LED = 13;

bool _LedState = LOW;

void setup()
{
 pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
}

void loop()
{
 _LedState = !_LedState;
 digitalWrite(PIN_LED, _LedState);

 _Motor.step(50);

 delay(10);
}

Nu wil ik graag dat hij de stap pas gaat doen bij het hoog maken van een willekeurige ingang.
Dus bijv. ingang 2 wordt hoog, 5 stappen vooruit. ingang 2 weer hoog, 5 stappen vooruit.

Na flink proberen krijg ik het niet voor elkaar, is dit makkelijk aan te passen?

Zou fijn zijn, bedankt alvast.

Gr Jeff

Een stukje psuedo code, die je zelf even moet vertalen.

c code:


var prevButton = 0;

while(1)
{
	if(buttons.Read() > prevButton)			//Detecteer flank omhoog.
	{
		Motor.Step(50);
	}

	prevButton = button.Read();
}