[BE] vraagje ivm aardingsweerstand

Beste mensen, weet iemand onder jullie waarom de aardingsweerstand onder 30 Ohm moet blijven? Stagebegeleider vroeg me dit

Toeternietoe

Dubbelge´soleerd

Omdat dat helemaal niet zo is.

In sommige gevallen is dit wel zo.
Geef jij even wat meer informatie, ik denk dat je Belg bent, in NL is het allemaal anders

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Ja dit verschilt van land tot land maar ik vraag voor België

[Bericht gewijzigd door Henry S. op 25 maart 2017 00:59:48 (69%)

Toeternietoe

Dubbelge´soleerd

Dat moet het omdat het in de AREI staat.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
mvdk

Golden Member

Hoe meet je dat, of 't 30 ohm is? Of meer of minder.
En waarom wil je dat weten?

Ik probeer het simpel te verwoorden want ik ken je achtergrond niet. Volgende geldt enkel voor huishoudelijke stroom.Nederlanders stellen zich soms vragen over onze aanpak, maar die is historisch gezien perfect te verantwoorden.

In het transformatorhuisje in de wijk wordt één kant van de transformatorswikkelingen aaneen gelegd dit noemt men een sterconfiguratie. dat gemeenschappelijk punt wordt de nul genoemd. Deze nul wordt naast de drie fasen aan huis geleverd om huishoudelijke apparaten en verlichting van 230V te voorzien. Welke combinatie je hebt hangt af van het soort net . Soms worden driefasen aangeboden om
zwaardere verbruikers als fornuizen aan te sluiten, maar sommige netbeheerders leveren alleen maar enkelfasige stroom.
Tussen de fasen is de spanning 400V of 230V afhankelijk van het distributiesysteem en de spanning tussen fase en nul 230V of 135V.
Wanneer nu een lek naar de aarde optreedt gebeurt er niets. Maar als er ergens nog zo'n lek ontstaat vloeit er een stroom en kan er een gevaarlijke spanning op aanraakbare metalen delen komen te staan.
Om dat te vermijden wordt het sterpunt in de transformatorcabine met de aarde doorverbonden.
In huis moeten dan ook alle metalen delen die zouden kunnen onder spanning komen te staan met de aarde verbonden worden door middel van een metalen pen of lus die onder de grond gestopt wordt.
Maar: de aardingsweerstand is meestal niet oneindig klein en hangt van veel factoren af. Als er een radicale sluiting naar een metalen deel zou gebeuren bijvoorbeeld door een doorgesleten draad kan daar dus alsnog een gevaarlijke spanning op staan. En er kan behoorlijk wat verliessstroom lopen. Zolang het maar minder is dan de zekeringwaarde.Daarom heeft men het gebruik van een aardlekschakelaar lang geleden al verplicht.En de ganse installatie moet daar achter zitten.
De afschakelwaarde heeft men op 300 mA gesteld.
Dat komt omdat in de jaren 80 elektrische accumulatiekachels erg in trek waren in Belgie.
De verwarmingsweerstanden daarvan waren op steatieten dragers gemonteerd.
Deze keramiek is een klein beetje hygroscopisch. Na de zomer werden de kachels opgestart en zorgden de eerste uren voor een licht verlies van enkele tientallen mA. Om te vermijden dat het hele huis telkens zonder stroom zat heeft men deze waarde gekozen.
Opgelet nu komt het: De aardweerstand is op 30 Ohm maximaal gesteld omdat bij een verlies van <300 mA bij een correct geaard apparaat er dan maximaal 0.3A x30 Ohm = 9V op de apparaten kan staan.
12V wordt als limiet beschouwd van de spanning die onder alle omstandigheden veilig is.
Deze combinatie is dus perfect veilig.
Maar ze beschermt niet tegen directe aanraking van stroomvoerende geleiders. Daarom is het verplicht om vochtige ruimtes zoals badkamer en wasplaats extra te beschermen met een 30 mA verliesstroomschakelaar.
De reactie van een menselijk lichaam op elektrische stroom is zeer complex.
Het hangt ondermeer af van de weg die de stroom door het lichaam aflegt, de stroomsterkte, frequentie en de blootstellingsduur.
Men gaat er algemeen van uit dat 50 mA onder ongunstige omstandigheden de dood tot gevolg kan hebben.

Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.

@grotedikken

Had niet zo'n antwoord verwacht van iemand, ik wil je er dan ook zeer groot voor bedanken, heb zeker iets bijgeleerd daarmee! en dit is ook het antwoord dat ik zocht :)

Gewist. Niet relevant.

[Bericht gewijzigd door New Beetle op 25 maart 2017 18:10:29 (95%)

Toeternietoe

Dubbelge´soleerd

Prachtig verhaal GROTEDIKKE.
Vreemd dat men in Belgie 12 Volt als altijd veilig hanteerd en in Nederland 25 Volt.
we hebben het dan wel over wisselspanning.
25 Volt voor dieren en zwembaden etc, alle overige gevallen vind men 50 Volt veilig..

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
mel

Golden Member

Het gaat om de max STROOM die door een menselijk lichaam kan vloeien, en de maximale uitschakeltijd...
er zou bij een lage spanning best een grotere stroom kunnen lopen...
Eens met GD.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Volgens AREI :

zie bijlage handige doc, Dit zou basiskennis moeten zijn voor alle studenten

Mvg