Plaatjes uploaden lijkt niet te werken

LetterHenk

Golden Member

Bij het uploaden van een plaatje krijg ik een 500 van de server:

URL :https://www.circuitsonline.net/formupload

code:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>500 Internal Server Error</title>
</head><body>
<h1>Internal Server Error</h1>
<p>The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.</p>
<p>Please contact the server administrator at 
 [no address given] to inform them of the time this error occurred,
 and the actions you performed just before this error.</p>
<p>More information about this error may be available
in the server error log.</p>
</body></html>
Action expresses priorities LH
LetterHenk

Golden Member

Site lag even plat? Nu werkt het weer.

Action expresses priorities LH