Is een teslaspoel illegaal qua radiowetgeving??

McAwesome

Golden Member

Op 3 maart 2019 22:16:45 schreef electron920:
Daar kan ik in mee gaan maar.... het gaat er denk ik om dat je aan de veiligheid van je zelf maar zeker van anderen denk.

Uiteraard is veiligheid erg belangrijk en dien je je gezond verstand te gebruiken bij alles wat je doet. Een formeel regelgevend kader verandert daar op zich niets aan en iemand die geen gezond verstand heeft zal zich niet storen aan een verbod. Iets verbieden maakt het dikwijls net extra aantrekkelijk...

Op 3 maart 2019 22:55:26 schreef SparkyGSX:
Er zijn grote luchtvaartongelukken gebeurd door één enkel gemist bericht (in combinatie met uitzonderlijk veel pech en een paar menselijke fouten).

De potentiële gevaren zijn er dus wel, maar risico is een kans keer een gevolg. Hoe groot is die kans dan? Dat is moeilijk in te schatten.

Als je zomaar een beetje in de lucht gaat schieten is de kans dat je iemand raakt ook heel klein, maar toch vinden we dat niet acceptabel in dit land.

Risico's zijn er altijd, dat is nu eenmaal het leven... In theorie zou een teslaspoel aanleiding kunnen geven tot de meest fantastische ongelukken maar in de praktijk valt dat wel mee. Het is dezelfde stelling als zeggen dat je van het inademen van één radioactief deeltje (alfastraler) longkanker kan krijgen. In theorie kan dat, maar de kans is wel héél erg klein.
Europeanen hebben nu eenmaal iets tegen wapens maar als het over alcohol in het verkeer gaat is er veel meer tolerantie. Ik ken er die met meerdere promille achter het stuur gepakt zijn en alles bij elkaar toch maar licht gestraft zijn. Net nog iemand gezien die ladderzat achter het stuur kroop. Nochtans lijkt me dat een heel stuk gevaarlijker dan een teslaspoel (en legaal wapenbezit).

Op 4 maart 2019 00:22:42 schreef SparkyGSX:
Waarom zou zo'n ding een uitzondering moeten krijgen? Die krijg ik ook niet voor een willekeurige andere switchmode converter, motordrive, of wat voor high power schakeling dan ook.

Natuurlijk voldoet een teslaspoel niet aan de EMC-vereisten maar die dingen worden ook niet op grote schaal commercieel geproduceerd zoals de andere schakelingen welke je opsomt. Voor hobbygebruik, experimentele schakelingen en bepaalde industriële toepassingen zijn de regels ook niet zo strikt dat een formele keuring nodig zou zijn. Natuurlijk is het vanuit "good practices" aangeraden om ook voor deze toepassingen de regelgeving zoveel mogelijk te volgen. Dat neemt wel niet weg dat ik geen kwaad zie in de meeste teslaspoelen omdat ik vind dat een beetje amusement toch wel moet kunnen.

Belgium is primarily known for the saxophone, mediocre chocolate and world class paedophilia. - Go woke, get broke.
mel

Golden Member

Officieel heb je voor IEDER apparaat wat HF kan maken, een vergunning nodig.
Zelfs GSM telefoons...
OF het moet een straling afgeven die onder zoveel nanowatt is(uit mn hoofd weet ik het niet).
Zelfs voor HF lassen zijn regels voor (ISM frequenties en dergelijke).

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
GJ_

Moderator

Op 4 maart 2019 01:07:05 schreef McAwesome:
Natuurlijk voldoet een teslaspoel niet aan de EMC-vereisten...

Voor hobbygebruik,...zijn de regels ook niet zo strikt dat een formele keuring nodig zou zijn.

Een hobby teslacoill valt dan ook niet onder de EMC. "De regels zijn niet zo strikt" klopt niet: ze zijn domweg niet van toepassing.

Om een teslacoil aan te pakken zal een ambtenaar dus met iets anders dan de EMC richtlijn op moeten komen dagen.

Een hobby-coil is geen product dat op de markt wordt gebracht, dus zijn de CE vereisten en de daar onder hangende EMC normen niet direct van toepassing.

Het is echter wel altijd verboden een hinderlijk radiosignaal uit te stralen zonder expliciete vergunning (Radio 538 heeft een vergunning)

Daarmee zou een hobby-coil die boven de EMC normen komt aangepakt kunnen worden. Veel meer dan uitzetten onder last van dwangsom gaat het niet worden dan...

@mel: Afhankelijk van de frequentie en je doel mag je meer of minder vermogen uitzenden. In de ISM banden mag je vooral relatief veel vermogen uitzenden zonder vergunning.

joopv

Golden Member

Er wordt vrijwel geen radiosignaal uitgezonden. Een TC produceert weliswaar een (fiks) elektrisch stoorveld, maar geen of nauwelijks elektromagnetisch veld, aangezien er geen antenne op aangesloten is, en al helemaal niet een die enigzins resonant is voor de gebruikte frekwenties.

Op korte afstand zal het vast wel flink storen, maar daarbuiten...

Op 4 maart 2019 08:10:41 schreef GJ_:
[...]Een hobby teslacoill valt dan ook niet onder de EMC. "De regels zijn niet zo strikt" klopt niet: ze zijn domweg niet van toepassing.

Om een teslacoil aan te pakken zal een ambtenaar dus met iets anders dan de EMC richtlijn op moeten komen dagen.

Klopt.

Maar er is ook nog zoiets als de radiowetgeving. die is voor een klein deel specifiek voor elk land. Maar steeds gebaseerd op de zogenaamde CCIR normen die niet Europees maar wereldwijd zijn en erkend worden door de lidstaten van de verenigde naties. Tegenwoordig heet de organisatie ITU-R.
Daaronder vallen alle apparaten die als hoofdfunctie hebben het uitzenden van rf signalen, maar ook apparaten die door hun werking of constructie niet kunnen voldoen aan de EMC richtlijnen. Ook zelfbouw is daar in principe aan onderworpen. Voorbeeld: deeltjesversnellers voor productie van radioisotopen maken gebruik van radiozenders op kortegolf voor de aansturing. Uiteraard, alles mooi afgeschermd, maar voor zo'n installatie in gebruik mag worden genomen wordt de veldsterkte gemeten op een afstand die in de normen bepaald is,en gerapporteerd.

Stel, ik ben een Noob die Rosmalen bezoekt en heb een pacemaker. Plots demonstreert iemand een coil en ik val dood neer. Wees maar gerust dat de verzekering zal uitpluizen wat de actuele wetgeving daaromtrent voorschrijft.

Er zijn stralingsnormen bedoeld voor constante publieke blootstelling, maar ook waarden die nooit mogen overschreden worden,ook niet bij korte blootstelling. Om arbeiders te beschermen.
Hoeveel dat is hangt af van de frequentie maar ik dacht dat dit maximaal 85V/m bedraagt. Hier gaat het over rf velden van honderdduizenden volts per meter. In de directe omgeving wel te verstaan.

Ik geloof best dat een coiler niet elke dag zijn monster loslaat, maar daar zijn meestal wel weken, maanden, jaren van intensief testen en uitproberen aan voorafgegaan waarbij de coiler en misschien zijn omgeving toch wel heel dicht bij de grote veldsterkte komen. "pappa wat ben je bezig? Hou maar eens dat geaarde draadje naar omhoog zoon, en niet schrikken,het kan geen kwaad. Je voelt er niks van."

Een goede vergelijking lijkt me dat er al decennia discussies zijn als een dagelijks glaasje whiskey voor het slapengaan nu wel of juist niet gezond is.
De meesten vinden het geen kwaad kunnen.

Maar iedereen is het erover eens dat zelfs heel af en toe een hele fles de gezondheid onomkeerbaar zal schaden.

Niet dat ik hiermee zoals de klimaatspijbelaars het nakende einde der wereld wil voorspellen, maar men moet ook eens durven
kritisch zijn en niet enkel de positieve kanten belichten.

Mensen gebruiken gretig de gemakken die de vooruitgang ons biedt,maar denken er niet bij na, dat zonder strikte regels je elektronisch gestuurde handrem wel eens zou kunnen dichtslaan terwijl je vrolijk aan het bellen bent aan 120km/h.

Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.

Op 4 maart 2019 10:28:31 schreef grotedikken:
Stel, ik ben een Noob die Rosmalen bezoekt en heb een pacemaker. Plots demonstreert iemand een coil en ik val dood neer. Wees maar gerust dat de verzekering zal uitpluizen wat de actuele wetgeving daaromtrent voorschrijft.

In ieder geval een zeer strikte (en hoge) immuniteitseis voor die pacemaker.

Medische apparatuur moet zeer sterke (ik geloof op sommige frequenties 200V/m) veldsterkten kunnen weerstaan. Juist voor het geval je eens tegen een Tesla-Coil aanloopt..

Dat klopt, 200V/m dekt het overgrote deel van de zaken waaraan een doorsnee persoon doorgaans kan blootgesteld worden. Toch is het zo iemand medisch verboden om bijvoorbeeld hf te lassen.

Ik heb geen idee hoeveel de 1000x hogere veldsterkte van zo'n coil afneemt met de afstand, maar ik zou als pacemakerpatient zelfs geen plasmabol durven aaien.

Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.

Vaak wordt over dit soort zaken qua regelgeving pas nagedacht als er incidenten met fatale afloop zijn geweest... (zelfs met een plasmabol... ;) )

Net als bij de Stint: kon vrolijk 7 jaar rondrijden en was toen plotseling gevaarlijk na een fataal ongeval...
Had men 7 jaar eerder ook al kunnen weten natuurlijk. En dan volgen er maatregelen die de veiligheid niet verhogen.
(bijv. er mogen maar 8 i.p.v. 10 kinderen vervoerd worden. Statistisch wordt de kans op een ongeluk dan juist groter doordat met vaker heen en weer moet rijden...)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Frederick E. Terman

Honourable Member

Het is erg moeilijk met een teslaspoel een pacemaker van z'n stuk te brengen. Een pacemaker blijft gewoon werken als een paar tientallen meters verderop de bliksem inslaat. Ware dat niet zo, dan zouden er bij iedere onweersbui boven een stad honderden doden vallen.
Zo'n blikseminslag voert kiloamperes mee; een teslaspoel zal het met milliamperes moeten doen, en dan is het al een flinke.

In het nabije veld kan een teslaspoel natuurlijk wel storen, vooral op ontvangers, die immers gevoelig zijn voor radiosignalen. Op de Sterrenkijkdagen wordt in Dwingeloo ook (gewoon voor de fun) een grote teslaspoel gedemonstreerd, maar er wordt ook, op hetzelfde terreintje, naar een pulsar in het verre heelal geluisterd. Dat lukt niet altijd tegelijkertijd.

Echt uitzenden in het verre veld doet zo'n teslaspoel nauwelijks. Er zit immers geen antenne aan.

Natuurlijk, als er net zoveel teslaspoelen in bedrijf zouden zijn als zonnepanelen met hun omvormers, en als ze dat ook continu zouden zijn, en op vergelijkbare plaatsen, dan zouden ze een aanzienlijke storingsbron vormen.
Maar dat is in werkelijkheid niet het geval. Er zijn eenvoudig geen meldingen van dit soort storing. Hoe zou die eruit moeten zien? 'Enkele malen per jaar heb ik gedurende een half uur een ratelstoring op RTL7'?

In elk geval van de luchtvaartfrequenties weet ik zeker dat er geen storing door teslaspoelen is, of ooit geweest is. Ik heb in die band heel wat storingen meegemaakt en opgelost, of helpen oplossen, of doen oplossen; maar geen enkele van een teslaspoel.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org
LetterHenk

Golden Member

Action expresses priorities LH

Ha grotedikken,

Het is voor mij ook een jaar of 35 geleden dat ik het wel spannend vond :9 maar ja dat is wel voorbij.
Ik denk dat je wel een punt heb dat de afmetingen wat klein zijn tenopzichte van de golflengte.
Dat is dan ook de reden dat er geen EM veld ontstaat wat zich voortplant zoals we gewent zijn in de radio toepassing.
Het is dan ook geen antenne zoals van H.Hertz maar een resonantie transformator los gekoppeld met de secondaire.
In tegenstelling tot de Maxwell theorie probeerde Tesla de energie d.m.v. een orthogonale golfbeweging te transporteren en dat kunnen we niet.
Althans niet zonder geleider dus zijn experiment is daarin niet geslaagd en vroegtijdig is de stekker er uit getrokken.
Ik denk dat met meer support Tesla ver voor Marconi de radio in de lucht geslingerd had denk aan langegolf middengolf waarbij we gebruik maken van de grondgolf.
Het energie uit een radiogolf halen doen we nu wel denk aan de zonnepanelen de fotovoltaïsche cel is een goed voorbeeld maar ook metamaterialen kunnen dienst doen om microgolf energie om te zetten.
Dat had die ouwe T toch goed gezien :)

Goed nu de resonantie transformator de secondaire resonantiekring ontlaad zich door een capaciteit naar aarde hierdoor ontstaat rondom de spoel een krachtveld.
Maar zoals jij al opmerkte de golflengte is vele malen groter als de antenne er is dus in de wijde omgeving nog lang geen sprake van het verveld.
We spreken over het verveld een paar golflengtes weg van de bron.
Maar ook het dichtbij veld 1 golflengte wordt niet zo een twee drie bereikt.
We blijven dus steken in ieder geval ver binnen het dichtbij veld hier vindt een wisselwerking tussen elektrische en magnetische velden plaats die geproduceerd worden door de spanning en stroom door de antenne (spoel).
De energie wordt als het ware heen en weer geslingerd tussen de velden en de lucht omdat deze tankkring ver van ideaal is zullen er verliezen optreden maar geen energie verlies door dat het de luchtstructuur verlaat zover kom je niet :(
Voor de verliezen denk aan het opbouwen van de flux elke naast liggende wikkeling is een kleine rem de inductie van de eerste wikkeling veroorzaakt een Eddy stroom in de tweede enz het zelfde gebeurt in het transformator blik.
Het skin effect maar de geometrische eigenschappen je kunt nooit helemaal strak om de koker wikkelen.

De zone waarin we dus blijven hangen heet de reactieve zone in dit gebied kan vermogen geabsorbeerd worden door een afgestemde belasting.
Met de daarin geïnduceerde spanning en stroom die vervolgens energie dissipeert d.w.z. een weerstand component heeft.
De koppeling met energie overdracht is magnetisch en dit geeft gelijk aan dat de gevoeligheid van toestellen in de buurt zeer beperkt is.

Is zijn experiment dan geheel zonder succes ik denk het niet.
Als we kijken hoe we energie transporteren.... ik denk dat dit een goed voorbeeld is van een orthogonale golf weliswaar met een draad.
Als de golflengte maar lang is t.o.v de antenne dan wordt er geen EM veld afgestraald maar blijven we in de reactieve zone en dat is maar goed ook anders zouden de hoogspanningsmasten kilometers ver stralen :o
Hoe zit dat dan met een transversale golf (EM veld) de interactie tussen het elektrische veld en het magnetische veld ? dat weten we niet :? dat heeft Maxwell ook niet geweten.
Dus eigenlijk de vraag wat bezielt een stroom door een spoel om een magnetisch veld te produceren.
En als de frequentie hoog genoeg is en aan de afstraling voorwaarde wordt voldaan dan weer een elektrisch veld te creëren en ga zo maar door... of bestaat het magnetisch veld helemaal niet zoals wij ons dat voorstellen.

Misschien wel omdat de elektronen negatief om de kern dansen (gelijk de stroom door een spoel) en wordt er door deze beweging een positieve kracht in de kern los gemaakt.
Deze kracht als een reactie op de elektronen dans noemen we magnetisch en is verbonden met de elektrisch kracht beide velden zijn dus ter aller tijden samen en worden gevoed van uit de bron er wordt onderweg helemaal niets gemaakt.
Maar ook voor deze stelling is geen bewijs maar voor de stelling van Maxwell over de EM interactie is ook geen bewijs :?

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Is er misschien iemand die het allemaal na kan meten? Lijkt me ook wel gewoon interessant. Wellicht iemand die in contact staat met de EMC commissie van een van de verenigingen?

Ik vraag me af wat er op VHF uitgestraald wordt, als je een streamer met een lengte van 1m (bijvoorbeeld) hebt.

GJ_

Moderator

Op 4 maart 2019 11:38:37 schreef Arco: Net als bij de Stint: kon vrolijk 7 jaar rondrijden en was toen plotseling gevaarlijk na een fataal ongeval...
Had men 7 jaar eerder ook al kunnen weten natuurlijk. En dan volgen er maatregelen die de veiligheid niet verhogen.
(bijv. er mogen maar 8 i.p.v. 10 kinderen vervoerd worden. Statistisch wordt de kans op een ongeluk dan juist groter doordat met vaker heen en weer moet rijden...)

Die stint er bij halen heeft geen zin. Ten eerste weten we nog altijd niet wat er gebeurt is. Hoe je er bij komt dat de extra maatregelen de veiligheid niet verhogen weet ik niet maar de nieuwe regels voor de speciale bromfiets houden ook in dat er een mechanische rem op moet komen en dat de bestuurder een rijbewijs moet hebben. Dat verhoogt de veiligheid. Het maximum laadvermogen van 10 naar 8 kabouters verlagen en veiligheidsgordel maken het ook veiliger.

Maar goed, het ging hier over een tesla coil, laten we het daarbij houden.

@sparky hier onder: Er is nog helemaal niks bekend, de stint in kwestie is nog altijd niet onderzocht. Iedereen tast nog in het duister naar de oorzaak.

Je kunt wel stellen dat een Tesla coil geen commercieel product is en daarom niet aan regels hoeft te voldoen, maar daar heeft het ontvangende apparaat geen weet van, dus dat vind ik een non-argument.

Op 4 maart 2019 15:54:24 schreef GJ_:
[...]Die stint er bij halen heeft geen zin. Ten eerste weten we nog altijd niet wat er gebeurt is.

Pardon? De resultaten van het onderzoek van het ILenT zijn al maanden beschikbaar: https://www.ilent.nl/onderwerpen/onderzoek-stint

Volgens mij ging het over regelgeving rondom EMC, en specifiek Tesla coils. Ik vind de Stint eigenlijk wel een goed voorbeeld, omdat verschillende mensen hier stellen "het zal wel meevallen want ze staan bijna nooit aan", en "ik heb nog nooit gehoord dat een Tesla coil op die manier een ernstig ongeluk heeft veroorzaakt".

Het gaat goed totdat het niet meer goed gaat.

Willen we dan echt wachten tot het een keer goed mis gaat, en dan met typische politieke overreactie coilen helemaal verbieden? Dat lijkt me niet de goede manier. Als we in plaats daarvan mensen stimuleren om geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen, blijft het voor iedereen leuk, zonder Tesla coils onder de wet Wapens en Munitie te gaan scharen.

[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op 4 maart 2019 17:10:19 (58%)]

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Hubie

Special Member

Jaren geleden stond er op de Dag van de importeur Amateur ook een Teslaspoel te knetteren.
Er was ook een complete meetwagen van Agentschap Telecom aanwezig.
Die zouden die Teslaspoel wel even kort en klein gaan slaan met een grote voorhamer,maar dat was meer voor de show\fotomomentje. ;-)

Naar het schijnt is de beroemde foto van Tesla midden tussen de ontlaadingen zelfs een vroege photoshop poging. Op speciale toepassingen na is de teslaspoel nooit algemeen gebruikt geweest, al had de uitvinder een eeuw geleden al futuristische plannen om op die wijze draadloze verlichting te voorzien en nog veel verder gaande ideeën. Uiteindelijk schijnt hij helemaal gek te zijn geworden.

Dat fotoshop verhaal schijnt inderdaad waar te zijn. Maar dat Tesla gek werd geloof ik niet erg.

Tesla die gedurende zijn leven een aantal goede ideeën had was belazerd en liep heel veel geld mis door zijn eigen slechte zakelijke beslissingen. Op het laatst van zijn leven was hij gewoon arm. Zijn laatste experimenten mislukten en de geldschieters raakten gefrustreerd. Het ging gewoon helemaal niet goed en tesla raakte alles kwijt. In zijn paniek heeft hij toen met rare ongeloofwaardige ideeën nog geprobeerd iets voor elkaar te krijgen. Helaas lukte dat niet en is hij doodarm gestorven. Best wel een heel triest verhaal.

Die hele rare (toen inderdaad onmogelijke) ideeën waarvan sommige nu helemaal niet zo raar zouden zijn waren de oorzaak dat men hem voor gek verklaarde. Best wel triest vind ik.

En dat tesla coils storen is natuurlijk gewoon waar. Maar hoe erg is het? Ik veronderstel dat de hogere harmonischen zeer snel zullen uitdempen en als ze 100 meter meetbaar halen al erg ver komen. Omdat er voor de hogere frequenties waar we last van zouden kunnen hebben niets is afgestemd wordt het denk ik echt serieus lastig om op deze manier een draaggolf echt de wereld rond te sturen. Dan moet je toch iets anders bouwen. En dan denk ik aan een vonkzender. Het lijkt op een teslacoil maar is echt niet hetzelfde omdat daar wel afgestemde onderdelen inzitten die de boel op hogere frequenties opslingeren.
En dan nog? Hoeveel van die dingen staan er dagelijks uren aan? Ik denk geen een. Soms zal iemand een een testje of een experimentje doen dat een paar minuten duurt. Dat zal denk ik echt geen problemen geven.

Ik ken wel een verhaal van oud RCD'er die een een vonkzender uit de lucht gehaald hadden. Het ging om een amateur die zelf zo'n ding gebouwd had en het apparaat aan het testen was met een andere amateur. Hij werkte netje op een amateurband maar was zo breed dat hij andere stations stoorde. Voor de RCD een reden om in actie te komen. Hij was snel opgespoord. De RCD'ers waren echter zo gecharmeerd van het zelfbouwproject dat hij de installatie mocht houden onder de voorwaarde dat hij hem nooit meer zou gebruiken.

Ik denk dus dat het hebben en heel af en toe gebruiken van een teslacoil (geen vonkzender dus) echt geen problemen zal geven. Maar ik ben geen opsporings ambtenaar of wetkenner andersinds en kan dus gewoon geen uitspraken hierover doen. Daarvoor moet je met een case bij telecom aankomen denk ik.

Ha Ledlover,

Als Je een Tesla spoel goed construeer en gebruikt zoals de meeste de opstelling maken en je heb een streamer van 1 meter in de lucht.
Dan betekend dit dat je 500kV in de secondaire spoel aan spanning heb staan.... je creëer dan een lading van 500keV dat is niet zo veel.
Maar voldoende om een ioniserende straling te genereren en alles wat deze straling tegen kom wordt geïoniseerd.
Misschien werd op deze manier wel het water van Jomanda ingestraald _o_

Mijn ervaring met RF storing is dat dit alleen in de ruimte of de nabije omgeving zeg binnen een meter of 50 problemen kan geven.
De oorzaak van deze interferentie ontstaat net voordat de spark tot stand is gekomen dus is maar van korte duur.
Als je hiervan last heb kan je kijken of je de aarde wat kan verbeteren wel is het zo dat hoe beter de secondaire aarde hoe meer spanning er primair moet worden aangelegd.

Verder let op je veiligheid hoogspanning is levens gevaarlijk ik kan dit niet genoeg herhalen 8)7 en zo'n spark is ultraviolet daar krijg je lasogen van.
Verder valt het mee de rest straling X-ray is heel laag en een beetje ozon in de neus ;)

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
mel

Golden Member

De Aarde gaan verbeteren? Milieuactivist ;)

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Op 4 maart 2019 11:15:36 schreef grotedikken:
Ik heb geen idee hoeveel de 1000x hogere veldsterkte van zo'n coil afneemt met de afstand, maar ik zou als pacemakerpatient zelfs geen plasmabol durven aaien.

Ik trek ook de voorzichtige conclusie dat onze forumcollega Ohm Pi geen pacemaker heeft

http://www.kleinisfijn.nl/co/rosmalen/img_0094.jpg

Hij was trouwens de eerste die z'n hand gewoon doodleuk in de bliksem hield. Dat had zelfs Sine (de maker) tot die tijd nog niet aangedurfd. Daarna hebben we dat natuurlijk allemaal de hele dag staan doen, erg leuk! :)

Op 4 maart 2019 12:08:58 schreef Frederick E. Terman:
In het nabije veld kan een teslaspoel natuurlijk wel storen, vooral op ontvangers, die immers gevoelig zijn voor radiosignalen.

Onze ervaring is dat mensen die hun porto bij de stand te ver open hadden staan af en toe wat rommel hoorden. Als ze met hun maatje wilden praten moesten ze iets verder gaan staan.

Aan de andere kant hebben er heel veel mensen filmpjes en foto's van het ding staan maken; dat ging kennelijk ook prima (en nee, het was geen camera met een rolletje).

Strikt genomen zal grotedikken een punt hebben, je stoort immers op radiofrequenties. Maar waar ligt de grens dan? Als je aan het hobbyen bent met een dikke motordrive, of je hebt een ledstrip rond je hele woonkamer die je zo hoog mogelijk probeert te PWMmen, kan dat dan ook allemaal niet als incidenteel hobbyproject?

If you want to succeed, double your failure rate.

Op 4 maart 2019 18:41:31 schreef Ex-fietser:
Omdat er voor de hogere frequenties waar we last van zouden kunnen hebben niets is afgestemd wordt het denk ik echt serieus lastig om op deze manier een draaggolf echt de wereld rond te sturen. Dan moet je toch iets anders bouwen.

Als ik die stelling doortrek naar alles wat niet vonkt en niet bedoelt is om op hoge frequenties te zenden, zou je moeten concluderen dat EMC problemen niet bestaan. Het lijkt me duidelijk dat dat niet waar is, en bij gevolg dat jouw stelling niet waar kan zijn.

Op 5 maart 2019 11:20:12 schreef Jochem:Maar waar ligt de grens dan? Als je aan het hobbyen bent met een dikke motordrive, of je hebt een ledstrip rond je hele woonkamer die je zo hoog mogelijk probeert te PWMmen, kan dat dan ook allemaal niet als incidenteel hobbyproject?

Ja, dat is de hele vraag. Natuurlijk moet er voor hobbyprojecten wel meer kunnen, maar binnen grenzen, en waar die grenzen dan moeten liggen, en of een specifieke Tesla coil daar binnen of buiten valt, is een lastige discussie.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Sine

Moderator

De vraag (die iemand zich eigenlijk alleen maar in het kader van emc beroepsmisvorming) kan stellen: "Zou dit aan de EMC richtlijnen voldoen?"

Kun je natuurlijk heel makkelijk en snel beantwoorden met, 'Nee, natuurlijk niet'

Je mag altijd eens langs komen op te testen of jouw apparaat bestand is tegen een beetje EMI >:)

[Bericht gewijzigd door Sine op 5 maart 2019 13:12:20 (21%)]

GJ_

Moderator

Op 5 maart 2019 13:10:08 schreef Sine:
Kun je natuurlijk heel makkelijk en snel beantwoorden met, 'Nee, natuurlijk niet'

En zoals we al eerder hadden vastgesteld: dat is het foute antwoord. Zo makkelijk is het dus niet :-)

Met richtlijnen, en wetten in het algemeen, zijn er altijd drie mogelijkheden:
"ja", "nee" en "niet van toepassing". In dit geval is het gewoon "niet van toepassing". Alle andere antwoorden zijn dan fout.

Schitterende foto trouwens!!

Sine

Moderator

Ok anders dan, zou het ding aan de richtlijnen voldoen zou je ze laten testen.
Maar ik denk niet dat ik snel een handeltje in TC's ga beginnen :)

De canon is in ieder geval redelijk EMI proof :P

Ha Sine,

Mooie foto heb je ook een ontvanger een losse resonantiekring op een 50....100cm afstand ?

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.