Magnetische velden

In het verleden zijn er ook testen geweest met 2 identieke GSM masten op 2 identieke flats.
Gedurende een paar maanden werd iedere dag willekeurig de ene of de andere zender aangezet. Iedere dag moest men een vragenlijst invullen.
Bleek dat in de flat waar de installatie werkte bijna 2x zoveel klachten en problemen waren als in die waar 'ie uit stond (75% had klachten)

Een onderzoek door een belanghebbende is altijd wat twijfelachtig...
(een onderzoeksburo zal zijn klant niet al te erg afvallen, want ze willen waarschijnlijk nog vaker werk hebben... ;) )

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

Van 100 uT naar 0,4 uT
Klopt dat wel, dat is een factor 250!!

En dan het verhaal van de TS, 3000 nT = 3uT. Dat valt reuze mee als je van 100 uT uit gaat, maar is veel te hoog als je van 0,4 uT uit gaat.

Inderdaad in 2005 hebben ze dat veranderd bij de gezondheidsraad, dus als richtlijn.

Het magnetische veld van de aarde is volgens mijn meter: 0-10 nT. Op vele plekken waar ik gemeten heb kom ik niet hoger dan 60 nT.

Alleen onder hoogspanning vind je zulke hoge waarden als 3000nT

Als ik meet haal ik sowieso de stroom van het huis af. En dat maakt voor het magnetisch velden in huis amper tot niets uit.
Daarom zou ik graag willen weten hoe je 3000nT kan omrekenen naar voltage/m.

Mijn meter gaf vrijwel dezelfde meetwaarden aan als die van de woonbioloog, maar het bereik gaat tot 2000nT

Deze meters heb ik aangeschaft:
https://www.vitalitools.nl/gigahertz-solutions-me3030b

Mijn meters op YouTube
1 https://www.youtube.com/watch?v=aDJEmIG-eZ8
slaapkamers en elektrische velden meten

2 https://www.youtube.com/watch?v=UbO0j_lc_vw
Bij hoogspanningskabels en zendmasten meten. Conclusie mijn huis meet vergelijkbare waarden als onder een hoogspanningskabel.


In 2009:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gevaar-straling...~be84c8ef/
Compensatieverplichting (2009) De suggestie dat het onder de grond leggen van hoogspanningslijnen de oplossing zou bieden voor stralingsprobleem, is volgens de netwerkbeheerder een onjuiste.
Van de negen huishoudens met wie onderhandeld wordt over schadeloosstelling, zijn er vier te dichtbij een ondergrondse kabel gesitueerd, aldus een TenneT-woordvoerder. ‘De risicozone is weliswaar smaller, maar de elektromagnetische straling is er ook dan wel degelijk.’

De GGD Amsterdam streeft naar een situatie waarbij kinderen tot 15 jaar niet langdurig verblijven in een magnetisch veld boven 0,4 microTesla (µT). Dit geldt voor hoogspanningslijnen, maar ook transformatorhuisjes of andere stroomverdeelstations. Met langdurig verblijf bedoelen we een verblijftijd die past bij woningen, scholen, crèches en kinderopvang.
https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/elektromagnetische/#

Ondergronds of bovengronds beter hangt ook af van waar je precies woont t.o.v. de leiding. Bovengronds is zwakker, maar heeft een groter bereik...

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/magneetveld%20boven%20en%20ondergronds_436breed.png

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

Ik hoop dat bewoners van de Botaniestraat en de Wassenaarstraat in Delft dit topic niet lezen. Dáár ligt wel het een en ander.
En als je op de kaart van Hoogspanningsforum kijkt, daar zie je óók nogal wat ondergrondse trajecten opstaan. Alleen is die kaart niet erg accuraat, er lopen lijnen waar ze helemaal niet liggen, en er staan lijnen op die helemaal niet bestaan. Ben dus ook benieuwd waar TS z'n info vandaan heeft dat er een echte hoogspanningskabel, >50kV ligt. Je laagspanningdistributiekabel kun je toch niet zonder.

mel

Golden Member

Ik ben nog steeds benieuwd wat een woonbioloog is..Als hij veel geld verdient, ga ik het ook worden , denk ik ;)

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Eindigt op 'loog', zegt al genoeg... ;)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

Je bent in de war met "Theo loog' (met excuss aan Thevel)

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 12 juli 2019 14:31:25 (27%)]

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/

Op 12 juli 2019 13:35:05 schreef Chess 2:
Het magnetische veld van de aarde is volgens mijn meter: 0-10 nT. Op vele plekken waar ik gemeten heb kom ik niet hoger dan 60 nT.

Hier klopt iets niet. Het magnetisch veld van de aarde is statisch en die meter meet alleen wisselvelden. Dus als je iets meet dan is het niet het aardmagnetisch veld maar iets anders.

joopv

Golden Member

Het aardmagnetisch veld hier in midden Europa heeft een sterkte van ca. 50 microtesla, of 50.000 nanotesla.

Iedere smartphone kan je dat direct vertellen, met een app die de kompas sensor uitleest.

Is de topicstarter overigens een alternatief ego van "D Tech"?

[Bericht gewijzigd door joopv op 12 juli 2019 14:51:03 (26%)]

Op 12 juli 2019 13:35:05 schreef Chess 2:
Daarom zou ik graag willen weten hoe je 3000nT kan omrekenen naar voltage/m.

Dat kun je niet omrekenen. Het aantal nT geeft de magnetische veldsterkte aan, het aantal volt per meter geeft de elektrische veldsterkte aan. Die twee hangen wel samen, maar er is geen vast rekenkundig verband. Het is daarom ook dat jouw meetinstrument ze allebei apart kan meten. Als er een vaste omrekeningsfactor zou zijn dan zou het instrument die waarden wel tegelijkertijd weergeven zonder dat je moest omschakelen.

Op 10 juli 2019 20:10:18 schreef grotedikken:
Bij 50 Hz is de golflengte 6000km.
Dus zitten we bij 50Hz op enkele meters afstand niet in de stralingszone maar in een zuiver stationair magnetisch wisselveld.

Stationair = niet veranderend. Da's dus niet het geval. Bij 50 Hz kun je beter zeggen "relatief gezien zéér traag wisselend".

Gezien dat het menselijk lichaam uit allerlei geladen deeltjes bestaat, wil het er bij mij niet in dat dit soort magneetvelden (al dan niet statisch) géén invloed zouden hebben. Dat gezegd: na alle onderzoeken die op dit gebied gedaan zijn, rest mij geen andere tussen-de-regels conclusie, dan dat in de meeste gevallen deze invloed zéér klein is, dan wel verwaarloosbaar, dan wel verdwijnt in de achtergrond ruis. Enkele uitzonderingen daargelaten.

Kijk, als je een hoogspanningslijn hebt, en mensen die er direct onder wonen vertonen 5x meer kanker gevallen dan in directe omgeving, dan heb je wat mij betreft aanleiding nader onderzoek te doen. En/of financiële compensatie. En dat een smartphone relatief veel vermogen in nabije hersenmassa pompt (vooral als ontvangende GSM mast ver weg is), en dit daadwerkelijk een temperatuur verhoging v/d grijze cellen oplevert (en daarmee: effect), okee. Maar d'r zijn wel erg veel mensen in bezit van een smartphone, en nadelig verband aangetoond laat nog op zich wachten. Ook op lange termijn.

Kort gezegd: toon verband aan, en portemonnee's kunnen getrokken worden. Niet? Dan verhuis je naar pseudo-wetenschap terrein (en kun je wat mij betreft oprotten :9 ).

Het ding heeft niet eens specs in zijn folder staan. De manier waarop je hem moet gebruiken is ook een beetje apart. Het heeft overigens een 50 Hz filter. Een beetje vreemd als je dit soort dingen wilt meten. Als het niet sterker is dan de 50 Hz hoef je je er nog minder zorgen om te maken.

Het is volgens het manual een veldsterkte meter. Die meten normaal de sterkte van het gecombineerde electro-magnetische veld in Watt (of als verhouding tov een bepaald vermogen in dB zoals dBm)

Het EM veld begint niet direct bij de geleider. Je hebt eerst het reactieve veld, dan het nabije veld en dan het verre veld maar hoe dat qua afstanden zit bij dit soort lage frequenties is meer iets wat FET waarschijnlijk zo weet.

Daarnaast gedragen 230V lijnen zich als transmissielijn. Ze stralen niet, daarom noem je het transmissielijn en niet antenne. Dat is heel simpel te bewijzen, zowel in theorie als meet technisch (met echte en gecalibreerde meet-apparatuur waarvan je weet wat ze nu echt meten)

Maar dat zullen de woon-biologen wel glashard ontkennen want dit is een heel makkelijke manier om geld te verdienen. Bioloog en EM is niet echt een wetenschappelijke combinatie, dit is meer terrein voor de woon-theoloog of woon-psychiater. Bestaan er geen woon-natuurkundigen ? Oh nee, die weten hoe het echt zit :-)

www.pa4tim.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Op 12 juli 2019 13:52:52 schreef mvdk:
de kaart van Hoogspanningsforum [...] niet erg accuraat, er lopen lijnen waar ze helemaal niet liggen, en er staan lijnen op die helemaal niet bestaan.

Wel, roep er dan gewoon een woonbioloog bij. Geef hem (haar?) het metertje van de topicstarter, en de kabels zijn zó gevonden.
Bovendien moet je het verloop van de kabels, alweer volgens de 'logen', gemakkelijk kunnen volgen door de vele kankergevallen en andere akeligheden die er vlak boven wonen.

Kijk, zo'n woonbioloog had misschien ook liever iets waardevols met zijn leven gedaan, maar het feit dat het een sneue mislukkeling is geworden, geeft hem nog niet het recht daarom anderen maar continu bang te maken en geld af te troggelen. In beschaafde landen zou daarop straf staan.

--
Net even naar de handleiding gekeken. Het is blijkbaar belangrijk de meter goed vast te houden; dan geeft hij grotere getallen.

Ook interessant:

• 2 kHz tot 100 kHz: “Kunstmatige harmonischen” boven 2 kHz
Voor deze frequentieband adviseert de bouwbiologie een factor 10 lagere veiligheidswaarde!

Natuurlijk; je lijf wordt vanzelfsprekend zieker van velden die 'kunstmatig' geproduceerd zijn. Goed hoor.

Ook de spelling in het hele document laat weinig ruimte voor twijfel: zwendel.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Google vertaald dit als volgt
Nucleus tabellarium colubae = de wikkelkern koerier ? Word ik ook niet veel wijzer van

Waarmee maar weer eens bewezen is dat Goochel ook niet alles weet.

Op 12 juli 2019 16:08:17 schreef RetroTechie:
[...]
Stationair = niet veranderend. Da's dus niet het geval. Bij 50 Hz kun je beter zeggen "relatief gezien zéér traag wisselend".

Ik had het niet over statische velden. Het is niet mogelijk om het gedrag van E%M velden te beschrijven op een manier die voor iedereen begrijpbaar is. Ik wilde gewoon proberen zeggen dat een magnetisch veld opgewekt door 50 Hz in een draad van beperkte lengte geen straling mag genoemd worden zoals hier beweerd werd.
Straling is het uitzenden van energie. Dat heb je bijvoorbeeld bij een zendantenne. Om de toegevoerde energie uit te stralen zijn bepaalde voorwaarden nodig. Het makkelijkst gaat dat als de lengte van de antenne een halvegolflengte is.
Je zou bijvoorbeeld ook die energie kunnen uitstralen met een zeer korte antenne, maar dan heb je een zeer hoge spanning nodig om voldoende veld op te bouwen. . Zulke antennes bestaan.
Maar dan gaat het nog steeds om afmetingen die een meetbare fractie van de golflengte bedraagt.

Bij 50 Hz is het uiteraard eveneens zo dat een magnetisch veld op zn beurt een elektrisch veld opwekt enz..Het principe verschilt niet van een zender op 100MHz.
Maar de golflengte van 50 Hz is wel 6000km. Een kabel met een lengte van enkele tientallen meter is zo kort dat 100m nog steeds maar
1/60.000 lambda bedraagt.
Om enige energie van betekenis te kunnen uitstralen zou het geproduceerde veld gigantisch hoog moeten zijn.

Wz kunnen dus in de praktijk gerust zeggen dat het veld rond zo'n kabel nagenoeg geen straling uitzendt. Het veld breidt zich niet uit zoals bij een zender. Het is dus een stationair veld.
Het wisselt dan wel, maar breidt zich niet uit. Dat is nog iets heel anders dan een statisch veld.

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.

Wel, roep er dan gewoon een woonbioloog bij. Geef hem (haar?) het metertje van de topicstarter, en de kabels zijn zó gevonden.
Bovendien moet je het verloop van de kabels, alweer volgens de 'logen', gemakkelijk kunnen volgen door de vele kankergevallen en andere akeligheden die er vlak boven wonen.

Kijk, zo'n woonbioloog had misschien ook liever iets waardevols met zijn leven gedaan, maar het feit dat het een sneue mislukkeling is geworden, geeft hem nog niet het recht daarom anderen maar continu bang te maken en geld af te troggelen. In beschaafde landen zou daarop straf staan.

--
Net even naar de handleiding gekeken. Het is blijkbaar belangrijk de meter goed vast te houden; dan geeft hij grotere getallen.

Ook interessant:

De meter leg je op de grond als je de magnetische fluxdichtheid wil meten en je laat hem los....dan wordt hij al snel stabiel.

Conrad verkoopt deze meters ook hoor.
https://www.conrad.com/o/em-radiation-testers-0601102

Mij zegt het uiteindelijk genoeg dat iemand met mijn soort meter onder hoogspanning meet. Want je weet dat daar hoge waarden zijn en dat geeft die meter dan ook aan.
https://www.youtube.com/watch?v=UbO0j_lc_vw

Verder valt het mij op dat je heel wat elektrische apparaten aan moet zetten om maar een heel klein beetje nanoTesla bij elkaar te sprokkelen.Als ik de stroom van mijn huis haal is er vrijwel geen verschil met de waarde van het magnetisch veld. Meestal is die niet eens hoger dan 40 NT in een gemiddeld huis....en bv. 0-10 nT in de polder.

Daarom vroeg ik mij af wat voor elektrische bron/stroom veroorzaakt 3000nT op een kabel?

Kijk wat op het eind van die kabel aangesloten is. Dan weet je de dader.
De (magnetische) veldsterkte (gemeten in nT) om de kabel is rechtevenredig met de stroomsterkte door de kabel.

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl

Op 13 juli 2019 14:26:56 schreef Chess 2:
Daarom vroeg ik mij af wat voor elektrische bron/stroom veroorzaakt 3000nT op een kabel?

Wijs op google maps eens aan waar je dat gemeten hebt. Misschien is er onder ons iemand die kan vertellen welke kabel daar loopt en wat daar aan hangt.

In woonbuurten, (je hoeft dus niet ver te lopen) staan zo hier en daar van die gebouwtjes/kasten met een bord met zo'n bliksemschicht erop, of anderszins is aangeduid dat het om een elektriciteitshuisje gaat.
Zoek er eens eentje op, en meet daar eens.
En doe ook zelf eens een nulmeting in de polder. (Is ook tricky, want voor je het weet loopt er ergens, heel diep, een 150kV lijn...)

Op 13 juli 2019 14:33:29 schreef ohm pi:
Kijk wat op het eind van die kabel aangesloten is. Dan weet je de dader.
De (magnetische) veldsterkte (gemeten in nT) om de kabel is rechtevenredig met de stroomsterkte door de kabel.

Niet helemaal; gewoonlijk is het lusoppervlak zo goed als 0, en daarmee het veld ook; de stroom door één geleider loopt terug door een andere, die er strak tegenaan ligt.

Wellicht dat er iets flink mis is met de aarding/afscherming, waardoor er een stroom gaat lopen die daar niet hoort?

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

Op 13 juli 2019 15:25:53 schreef SparkyGSX:
[...]
Wellicht dat er iets flink mis is met de aarding/afscherming, waardoor er een stroom gaat lopen die daar niet hoort?

Ik kan wel een situatie beschrijven, en dat soort situaties komt ook voor.
Jaren terug regelmatig op pad met iemand van een meetbedrijf, toegang geven tot kasten waar de medewerker van het meetbedrijf zelf geen sleutels van had (en ook niet meekreeg). Het ging om bezoeken aan grootverbruikers, meestal supermarkten. Saai werk, de meeste tijd wacht je maar even, en dan sta je je maar te vervelen. Heb in zo'n, ik schat, 50 gevallen even de amperetang om de aarddraad gelegd. We hebben het over TN systemen, met vereffeningsaarde. Mij viel op dat door de draad naar de aardpen soms wel 20 Ampere liep. Waar gaat die stroom naar toe? Of, ook nog mogelijk, waar komtie vandaan? Die stromen die naar een aardelectrode gaan, of bij de aardelectrode binnenkomen, zijn deel van een circuit van zwerfstromen.
Ik zou me zo voor kunnen stellen dat als je op de Zeeuwse manier bent geaard, (kabelnul, kabelscherm, aardelectrode, installatienul en installatieaarde tezamen) je aardlekstromen van je buren binnen kunt krijgen. Niet iedereen heeft een (werkende) aardlekschakelaar.

GJ_

Moderator

Op 10 juli 2019 10:55:34 schreef Mr. SnuGGelS:
Er is geen onderscheid tussen ondergrondse en bovengrondse kabels. Het gaat om de ruimte waar het publiek (iedereen behalve getrainde monteurs) zich voor langere tijd kan bevinden.

Deze had ik even gemist. Voor het bouwen van woningen is er wel degelijk onderscheid. En als het er niet was had je er niks aan want de ligging van ondergrondse hoogspanningsleidingen is niet openbaar.
De raad van state heeft hier ook al een keer een uitspraak over gedaan, hoewel ik die nu even niet opgeduikeld krijg.

LeovanWallenburg

Golden Member

Lijkt mij lastig, met dit apparaat en anderen uit die serie, om een juiste meetwaarde te verkrijgen.

Asymmetrisch:
Bij de "aarding" zoals men die voorsteld is het maar de vraag of het punt waarop je aard het zelfde signaalniveau voor ELF heeft dan het grondvlak waarboven je meet. Is dat niet zo dan kan je compleet fout meten.

Symmetrisch:
Een aarding is dan in principe niet nodig.
Een dipool als ontvanger lijkt lasting bij ELF, wordt wat lang.
Een spoel zou kunnen maar kom je in de buurt van een trafo of spoel die actief is dan ga je ook van alles meten.

Kan in bepaalde gevallen zijn dat de woonbio loog zonder dat hij het zelf in de gaten had omdat hij fout gemeten heeft.

Allemaal veronderstellingen op zeer losse gronden.

Een andere opmerking. Als je wil uit gezondheidsoverwegingen een veldsterkte meten moet je dat natuurlijk op de plaatsen doen waar men er aan blootgesteld is.
Heeft de TS dat ook gedaan? Het is natuurlijk makkelijk om je meter zo dicht mogelijk bij een stroomvoerende draad te houden en te zeggen 'kijk toch hoe sterk.'
Iedereen die al eens een kerntje bij een stroomvoerende luchtspoel gehouden heeft weet wel hoe snel een magnetisch veld afneemt met de afstand.

Nog een kleine opmerking. Ik zie dat hier al het ganse topic door gesproken wordt over magnetische veldsterkte en daarbij de eenheden nT en µT gebruikt.
Magnetisch veld wordt uitgedrukt in ampère per meter .
De Tesla is de eenheid van magnetische fluxdichtheid.
Dat zijn twee verschillende grootheden. Alhoewel in vacuum of lucht een vast verband bestaat tussen beiden is het verkeerd. om Tesla's veldsterkte te noemen.
Een fluxdichtheid van 1µT komt in lucht ongeveer overeen met een veldsterkte van 0.8A/m.

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
High met Henk

Special Member

Even klein beetje research..

Magnetische velden blijken wel deglijk je gezondheid te beïnvloeden.

https://img.discogs.com/K1qmhRGudDKkuwQT6w1Y5Go4xT0=/fit-in/300x300/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-2260460-1353726610-4939.jpeg.jpg

Iig je ogen zo te zien..

Edit.. Die zweverige muziek is overigens concreter dan het gezwets van een woon bioloog

[Bericht gewijzigd door High met Henk op 13 juli 2019 22:07:25 (13%)]

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???