Magnetische velden

Laten we in elk geval proberen de twee problemen apart te behandelen.

Het probleem 'woonbioloog' is eenvoudig: op de brandstapel ermee.
Dit soort mensen heeft een hekel aan de wereld zoals die nu is, en wil graag dat iedereen zich bang en ellendig voelt, zodat ze zich de koning kunnen voelen. De wil te heersen door ellende, dat is wat dit volk drijft. Niet zichzelf verbeteren, maar anderen zo ongelukkig mogelijk maken.

--
Wat 'magnetische velden' betreft: als zo'n veld normaal praktisch nul hoort te zijn, en nu hoger is, dan is er iets niet in orde. Een verkeerde routering van geleiders bijvoorbeeld, door verkeerde aanleg of door een defect.
De situatie is te vergelijken met een lekkende waterleiding: het is niet gevaarlijk voor de mens, maar het hoort eenvoudig niet.

Maar waterlekken spoor je niet op met een wichelroede.
Lekvelden dus ook niet met een speelgoedmeter die alleen is gemaakt om zo hoog mogelijke getallen aan te geven om mensen bang te maken.

@GD heeft gelijk: het magnetisch veld wordt gemeten in ampère per meter (net zoals elektrisch veld gemeten wordt in volt per meter).
De eenheid tesla (en dus ook de nanotesla, geliefd bij de bangmakers vanwege de grote getallen die je dan krijgt) meet de magnetische inductie. De verhouding tussen inductie en veld wordt aangegeven met µ. In de gevallen waarover het hier gaat is deze vrijwel constant en praktisch gelijk aan µ0.

Verder lees ik hierboven af en toe over stationaire velden. Dat is eigenlijk fout; er wordt het quasi-stationaire veld bedoeld.
Een rare naam, maar er wordt bedoeld: een veld dat weliswaar wisselt in de tijd (in dit topic meestal met 50 perioden per seconde), maar zich toch op elk moment gedraagt als een stationair veld, en dus niet straalt.
Vlak bij een 50Hz-geleider kan het quasistationaire veld best groot zijn, maar dit zegt niets over de werkelijke 'straling'; in werkelijkheid wordt er vrijwel géén energie 'uitgestraald'.

(Eventueel zou je aan een quasistationair magneetveld wel kunnen koppelen met een tweede geleider (of spoel); in feite is dat hoe een transformator werkt. Maar een mens is geen transformator, of zelfs maar een halve transformator, en neemt uit het quasistationaire veld dus geen vermogen op.)

Er is veel over deze materie te zeggen, maar dit is voor nu al te veel denk ik. En een woonbioloog weet hier allemaal niets vanaf.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org
Hubie

Special Member

Ik had eerlijk gezegd nog nooit gehoord van een 'woonbioloog' dus maar eens ingeklopt bij google.
Bij de eerste hit wordt er meteen een blik nare kwaaltjes en enge ziektes opengetrokken en wat de kosten zijn voor een onderzoek.
Dan weet ik al hoe laat het is. ;-)

Edit: Even een kleine bloemlezing van die site:

2. Geopathogene belasting

Geopathogene belasting bestaat uit twee soorten, namelijk natuurlijke en technische.

Geo betekent aarde en dus eigenlijk ook de energie die uit de aarde en de kosmos komt. Vroeger noemde men deze energie aardstralen, omdat de energie vanuit de kosmos de aarde binnendringt en vervolgens dezelfde aarde ook weer verlaat. De wichelroedelopers van destijds dachten dat deze energie uit het binnenste van de aarde kwam; vandaar de benaming aardstralen. Tegenwoordig spreken we van aardnetten; het zogenaamde ortogonaal- en het diagonaal net, van onderaardse waterlopen en breuken in de aardkorst. Met behulp van een lecherantenne zijn we in staat deze energieën te lokaliseren en vervolgens te neutraliseren.

Naast deze natuurlijke geopathogene belasting bestaat er ook nog een vorm van belasting die het gevolg is van energie afkomstig van radarinstallaties en gsm-, 3G-, 4G-, WiMax- en C2000 en binnenkort de 5G zendmasten. Deze energieën zijn praktisch op dezelfde manier meetbaar als de natuurlijke, en zijn eveneens te neutraliseren om een gezonder en prettiger leefklimaat tot stand te brengen.

OMG: Weer,nog meer ALU hoedjes in de bocht. ;-(

Ik vind dit ook wel een aardige; gevonden op de site van woonbiologie.nl: "Ionen raken hun lading kwijt bij veelvuldig gebruik van kunststoffen."

Ik lees voortdurend dat alle maar dan ook alle geleiders voortdurend enorm lopen te stralen. Zo erg dat je er ziek van wordt.

Als dat zo zou zijn dan zouden ze dat toch wel wel merken bij de verschillende energiecentrales. Die moeten voortdurend veel meer energie in de kabels stoppen dan er er aan de andere kant uitkomt. Gewoon omdat er zo veel in de vorm van straling weglekt. Er zijn dan dus veel meer verliezen dan je kunt verklaren door b.v. de ohmse weerstand van de geleiders.

Alle kolencentrales moeten dan dus voortdurend een extra mud kolen op hun vuurtjes gooien. De kerncentrales moeten een paar extra staafjes splijtstof in de reactor hangen. De vattenfallen in Scandinavie zullen af en toe droog lopen denk ik dan.

Je stopt 10 ampere de kabel en er komt dan maar 2 Ampere uit ofzo. Of moet je dat in volts zeggen? Je stopt er 200 volt in en krijgt er maar 5 volt uit. Ik las in een ander topic dat de pickups of platenspelers dan bij die lagere spanning in elk geval beter geluid gaan geven.

Er zouden natuurlijk wel eens onderzoekjes gedaan kunnen worden bij leden van beroepsgroepen die dagelijks in sterke magneetvelden verkeren. De meesten van diegenen die ik in gedachten heb, zijn zich daar niet eens van bewust. Machinisten van elektrische lokomotieven. Trambestuurders. Er zijn er vast nog wel meer. Zijn er bij die mensen dingen waar te nemen. Het probleem is eigenlijk dat de helft van dat volk al vreselijke werkstress heeft...

Vergeet vooral niet het personeel dat mer MRI-scanners werkt en ook anderen, die met dergelijke supergeleidende magneten werken.

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/

Waarom moet ik nu denken aan dat topic met omhooggevallen audio-aparatuur, die kabeltjes van 10.000€ per stuk.

Als die woonbiologen de straling in huis kunnen wegnemen dan hebben die verkopers geen werk meer >:)

Maar.......
Omdat ik het echt niet weet, toch een vraagje hierover.
In een “gewone” kabel heb je 2 aders, toevoer en afvoer, fase of nul, die exacte tegengewerkte stroomrichtingen hebben. Heffen die 2 velden elkaar niet op?
Bij 3 fase is het ongeveer gelijk, daarvan is de resultante van de stromen 0.
Met een gewone stroomtang kun je geen stroom meten die door een kabel gaat, wel van de afzonderlijke kabels.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

In principe heffen de velden van kabeladers elkaar op omdat er een stroombalans is. Er loopt per saldo evenveel stroom heen als weer.
Maar dit gaat niet altijd op. In laagspanningsnetten waarbij de aardmantel en de nul op meerdere plaatsen zijn gekoppeld loopt een deel van de nulstroom door de aarde. Door de kabel loopt dan per saldo een reststroom die je met een stroomtang kan meten. Monteurs kunnen zo b.v. het onderscheid zien tussen een LS kabel en een 10kV kabel.

Kabelverbindingen op hoge spanning, 150kV en meer, bestaan uit eenaderige kabels die soms meer dan een meter uit elkaar liggen. Daar meet je boven de grond dus wel een magnetisch veld.

Er bestaan verschillende modellen die het gedrag in de nearfield beschrijven.
Men gaat er meestal van uit dat op 2 golflengtes afstand van de antenne het veld radiatief is. Dus de energie die uitgestraald wordt, neemt af met het kwadraat van de afstand bij een theoretische omnidirectionele antenne. De veldsterktes nemen dan lineair af.
Dichter dan 2 golflengtes heb je een overgangszone en dichter dan één golflengte begint het nabije veld. Tot op een afstand 2pi/lambda is het veld stralend. Dichterbij wordt het veld reactief genoemd en is de relatie tussen E en H veld zeer complex.
Maar al deze zaken zijn verwarrend qua terminologie en zijn enkel interessant om de invloed van geleidende voorwerpen binnen deze zones te kunnen voorspellen.

Hier gaat het om het magnetisch wisselveld gegenereerd door draden waarvan de afmetingen en afstanden verwaarloosbaar zijn tov de golflengte.
Ik denk dat zo'n magneetveld simpelweg stationair noemen zeer goed overeen komt met de realiteit. Tenzij je tien cijfers na de komma relevant vindt. Dit veld straalt nagenoeg niet uit en er is dus geen sprake van straling.

Ik vind de kordate mening van FET over bouwbiologen uitermate gevat.
Wat ook hun beweegredenen zijn, ze zijn gebaseerd op wat schoolse fysicaprincipes zonder veel praktische kennis als het al geen bewuste oplichterij is.

Toternietoe ilusstreert het mooi. Op een voedingskabel meet je met een stroomtang helemaal niets. En die meet net het magnetisch veld rond de kabel.En dan nog van zeer dichtbij direct gekoppeld. Op een meter afstand zal het dan minder dan niks zijn. Dus de paniekzaaierij van de bouwbiologen wordt
hiermee ontkracht. Die oplichters hebben het vooral over verstoorde nachtrust bij gebrek aan andere aantoonbare effecten.
Een grote verbruiker als een elektrisch kacheltje produceert nauwelijks een H veld omdat de velden elkaar praktisch volledig opheffen in de kabel. En dan koppelt de tang nog zeer nabij in. Op een meter afstand is het veld dan helemaal noppes.
En waar je een lus hebt zoals bij verlichting is het verbruik zeer laag en de meesten doen het licht toch uit als ze slapen.
Je hebt natuurlijk nog de wekker. Maar die paar milliamperes zullen ook wel niet echt veel Teslas geven.

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.

Waar zit dan die lus bij verlichting? Die hoort er niet te zijn. In een ander topic ook al voorbij gekomen maar ik zie niet hoe je daar een lus krijgt.

Bij oudere installaties komen lussen wel eens voor.Maar idd, zelfs dat is de regel niet. Niet te streng wezen, in welke bocht moet onze aspirant bouwbioloog zich nu weer wringen om geloofwaardig te blijven? Aan zijn afwezigheid te zien plakt hij ergens met zijn autosleutels tegen een kabel en kan hij niet bij zijn broeksriem om zich los te maken. :-)

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.

Op 14 juli 2019 08:46:31 schreef Toeternietoe:
Maar.......
Omdat ik het echt niet weet, toch een vraagje hierover.
In een “gewone” kabel heb je 2 aders, toevoer en afvoer, fase of nul, die exacte tegengewerkte stroomrichtingen hebben. Heffen die 2 velden elkaar niet op?

Nee!
Het veld om de ene geleider is precies even sterk als het veld om de andere geleider, maar met tegengestelde polariteit. Hoe verder van een geleider, des te zwakker is het veld van die geleider. De twee geleiders hebben een zekere afstand van elkaar. Dat kan niet anders, dat is nu eenmaal zo. Kijken we in geleider A naar de veldsterkte van geleider A, dan is die maximaal. Kijken we in geleider A naar de veldsterkte van geleider B (waar precies dezelfde stroom loopt als in geleider A) dan zien we dat deze veldsterkte iets minder is dan de veldsterkte van A, want geleider B zit toch een paar mm van geleider A af. In geleider B blijft dus een restveld over. Dat geldt dus voor vrijwel alle punten in de ruimte omdat vrijwel alle punten in de ruimte een verschillende afstand tot geleider A en B hebben.
Voor onze woonbiologen:
Dit veld kan je verzwakken door de draden te twisten.

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl

In de stroomtang heffen de velden elkaar wél precies op. De 'kringintegraal' rondom de geleiders is dan exact nul. Het is daarvoor alleen maar nodig dat je er helemaal rondom gaat (en dat doet de stroomtang natuurlijk); de precieze ligging binnen de ring is onbelangrijk.

Wat nu de andere situaties betreft: @ohm pi heeft theoretisch gelijk, maar reken even mee.
Eén draad, waardoor (laten we zeggen) 6,28 A loopt, veroorzaakt op 1 m afstand een veldsterkte van precies 1 A/m.
Twee draden, 6,28 A heen en terug, op 5 mm afstand naast elkaar liggend, zouden in het 'ergste' geval resp. 1,0025 m en 0,9975 afstand tot ons hebben.
Het veld van de ene draad is dan 1,0025 A/m; van de andere -0,9975 A/m.
Het totale veld wordt dus niet 1 A/m, maar 0,005 A/m.

Kijken we op 2 m afstand, dan levert de enkele draad 0,5 A/m op; de helft van eerst.
De twee draden samen leveren dan niet de helft, maar nog maar een kwart van hun eerdere waarde op: 0,00125 A/m.
Hun quasistationaire veld begint dus al véél kleiner, en neemt ook nog eens kwadratisch met de afstand af.
En dan is 5 mm nog ruim genomen ook.

En dat is dan nog alleen in het theoretische geval dat de ene draad over de hele lengte steeds het verste is, en de andere steeds het dichtst bij. In een normale installatie, met gelegd snoer of met aders getrokken door een buis of gelegd in een sleuf, is dat onmogelijk. Daar wisselt dat steeds af, zodat het veld in werkelijkheid onmeetbaar klein wordt.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

@FET,

Mooie rekenkundige onderbouwing.
Theoretisch is er een zeer zwak veld, maar in de praktijk is het gewoon verwaarloosbaar en het wordt ook nergens genoemd.

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl

Zo is het. En dit soort rekenarijtjes zijn altijd leuk.

Er is trouwens nog iets anders aan de hand met de metingen van @TS.
Het staat zelfs eerlijk in de gebruiksaanwijzing van zijn meter, maar hij heeft het niet gelezen, of in elk geval niet begrepen wat de consequentie ervan is.

Er staat (simpel vertaald): Als je in het lage frequentiegebied het magnetisch veld meet, denk er dan aan de meter goed stil te houden. Iedere beweging zorgt er immers voor dat er door het aardmagnetisch veld een spanning in de meetspoel wordt opgewekt, die de eigenlijke meting verstoort.

Nu geldt dit niet alleen voor de meetspoel, maar voor ALLES wat beweegt: door de beweging in het magnetisch veld van de aarde induceer je al méér, dan door de overige aanwezige velden.

De enig logische conclusie is dus, dat louter het je bewegen op de aarde al 'gevaarlijker' is dan de overige wisselvelden.

Proefje: leg een draadlus, langwerpig van je vandaan en weer naar je terug, van een paar meter. Sluit begin en eind van de draad aan op een eenvoudige multimeter, zet die op het lage stroombereik.
Draai nu de terugkomende helft van de draad als een springtouw (in spin, de bocht gaat in). Je zult de naald van de meter heen en weer zien gaan.
Zie je erg weinig, probeer dan eens de draad in een andere richting te leggen. Weet je toevallig wat de oost-westrichting is, leg dan de lus meteen in die richting.

De proef bewijst wat de handleiding van de meter zelf ook al zegt (en wat ik ook al zei, maar dat terzijde; ik ben maar een sukkel): de invloed van het aardmagnetisch veld is veel groter dan de invloed van de velden die je probeert te meten.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Op 14 juli 2019 08:46:31 schreef Toeternietoe:
In een “gewone” kabel heb je 2 aders, toevoer en afvoer, fase of nul, die exacte tegengewerkte stroomrichtingen hebben. Heffen die 2 velden elkaar niet op?

Nee, omdat die geleiders fysiek niet dezelfde plaats innemen. Er zit altijd een zekere afstand tussen. En om een variëteit van redenen is stroom door die geleiders misschien ook niet 100% dezelfde. Als er 100 kA door een hoogspanningskabel loopt, dan is elke 0,1% verschil toch al weer 100 A.

2 Aders naast elkaar met gelijke stroom erdoor, zou je ook kunnen beschouwen als een spoel, met 1 winding, en zeer afgeplatte vorm. Dus ja gaat een magneetveld z'n omgeving in slingeren. Belangrijk zijn oa. het door de geleiders omsloten oppervlak, en de stroom erdoor. Draden twisten (zoals bij ethernet kabels) is een manier om effecten te minimaliseren.

Maar zoals F.E.T. al aangaf: als afstand van jou tot geleider >> afstand tussen geleiders, dan wordt het effect minimaal. Helemaal als je het over straling hebt: bij 50 Hz heb je het over belachelijk grote golflengtes, en dan is zelfs een km. draad een beroerde antenne. Maar als je onder een hoogspanningsmast staat waar geleiders een aantal meter uit elkaar hangen, en jij er 10..20m onder staat, dan is "veld heft elkaar op indien ver genoeg er vandaan" niet helemáál van toepassing. Mijns inziens hebben we het dan niet over straling, maar een zeer traag veranderend veld. Vergelijkbaar met wanneer je in de buurt van een sterke magneet staat.

Probleem? Gewoon meten. En vergelijken met andere situaties. Direct onder een hoogspanningslijn wonen zou ik m'n bedenkingen bij hebben. Maar ook dat is meer onderbuik gevoel dan gebaseerd op feiten. Paar honderd meter er vandaan? Och waarom niet. Zou me drukker maken over het uitzicht dan over die magneetvelden. :p

Men heeft de hoogspanning natuurlijk " uitgevonden" om de stroom te beperken ,ik dacht dat de hoogste stroomsterkte in nederland iets van 4000 A is en geen 100000 A dus dan zit je met 0,1% aan 4 A.

GR.F_S

Op 15 juli 2019 19:48:52 schreef RetroTechie:
Direct onder een hoogspanningslijn wonen zou ik m'n bedenkingen bij hebben.

Daar ben ik ook bang voor. Net zoals ik bang ben om onder een ladder door te lopen.
In het 1e geval kan een draad breken en sta ik onder 380kV. Lijkt me niet zo'n fijn gevoel.
In het 2e geval kan de glazenwasser water op mij morsen. Lijkt me niet zo'n fijn gevoel.

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl

In België heb ik toch wel plekken gezien waar hoogspanningslijnen recht boven woonhuizen hangen. En in Zeeland is een plek waar lijnen over bedrijfsgebouwen heen lopen. Anderzijds is in Middelburg een straat waar een rij geplande woningen niet is gebouwd omdat een hoogspanningslijn te dichtbij loopt.

Lupus

Golden Member

Quote 1:
De 5G-onderbroek, hij bestaat. De Franse fabrikant Lambs steekt zijn hand ervoor in het vuur: de zilveren vezels van de Spartan shorts beschermen de drager en zijn nageslacht tegen straling van mobiele telefoons en wifi. Ook tegen 5G-netwerken, belooft de omschrijving.
Unquote 1

Quote 2:
Welke normen voor EMV gelden er nu?
Op aanbevelen van de Europese Unie hanteert Nederland nu de blootstellingslimieten die in 1998 zijn vastgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Deze normen staan in het Antenneconvenant. Ook zijn ze opgenomen in de productnormen voor zendmasten en mobiele telefoons. Deze normen gelden ook voor 5G. Agentschap Telecom is toezichthouder en doet steekproefsgewijs metingen. Tot nu toe blijft de straling overal ruim onder wat is toegestaan.
Unquote 2

Voor meer informatie:

Voorzorgsnormen woning
In de tabel hieronder worden de waarden weergegeven die volgens de Duitse Bouwbiologische richtlijn (Institut voor Baubiologie & Ökologie (IBN), het BioIinitiave rapport als voorzorgnormen moeten worden genomen. In de laatste kolom staan de grenswaarden die de World Health Organisation (WHO) adviseert.

https://www.bureaustralingmeten.nl/straling-meten/grenswaard...-straling/
Zie bijlage.

Frans

Op 14 juli 2019 21:07:11 schreef Frederick E. Terman:
In de stroomtang heffen de velden elkaar wél precies op. De 'kringintegraal' rondom de geleiders is dan exact nul. Het is daarvoor alleen maar nodig dat je er helemaal rondom gaat (en dat doet de stroomtang natuurlijk); de precieze ligging binnen de ring is onbelangrijk.

In theorie klopt dat maar in de praktijk is de plaatsing wel van belang. Ik heb laatst 2 stroomtangen gerepareerd en gejusteerd waarbij de plaatsing in de instructies werd voorgeschreven.

Dit om even er bij stil te staan dat theorie en praktijk niet altijd over een komen. Maar dat is altijd het gevolg van de beperkingen en onvolkomenheden van het meet-apparaat* en/of een gebruiker fout.

Dit is waar de charlatans de boel omdraaien. Ze vertrouwen onterecht op hun apparatuur (in ieder geval richting slachtoffer) en hebben geen idee wat ze nu echt meten en hoe beroerd hun apparatuur is.

*Dat ligt ook wel aan het type stroomtang Ik heb een paar Hall gebaseerde, een paar fluxgate versies en een paar "stroomtrafo" tangen.
Een van de fluxgate versies (voor scoop) kan ook als magneetveld meter annex compass worden gebruikt. Maar dat is vreselijk lastig, je moet het ding vooral niet bewegen want dan gaat de trace alle kanten op en loopt zo uit het beeld. En dat ding kan niet eens nT meten.
En dat ding is een serieus en vrij specialistisch meet apparaat, maar niet eens heel nauwkeurig. Alleen vermelden ze dat hier wel keurig in de specs. Maar dat ding kost meer dan 800 euro...Niet duur als je het vergelijkt met de ongespecificeerde, niet gecalibreerde electronische wichelroede van de TS

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Op 16 juli 2019 11:38:53 schreef Lupus:
Quote 1:
De 5G-onderbroek, hij bestaat. De Franse fabrikant Lambs steekt zijn hand ervoor in het vuur: de zilveren vezels van de Spartan shorts beschermen de drager en zijn nageslacht tegen straling van mobiele telefoons en wifi. Ook tegen 5G-netwerken, belooft de omschrijving.
Unquote 1

Quote 2:
Welke normen voor EMV gelden er nu?
Op aanbevelen van de Europese Unie hanteert Nederland nu de blootstellingslimieten die in 1998 zijn vastgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Deze normen staan in het Antenneconvenant. Ook zijn ze opgenomen in de productnormen voor zendmasten en mobiele telefoons. Deze normen gelden ook voor 5G. Agentschap Telecom is toezichthouder en doet steekproefsgewijs metingen. Tot nu toe blijft de straling overal ruim onder wat is toegestaan.
Unquote 2

Voor meer informatie:

Voorzorgsnormen woning
In de tabel hieronder worden de waarden weergegeven die volgens de Duitse Bouwbiologische richtlijn (Institut voor Baubiologie & Ökologie (IBN), het BioIinitiave rapport als voorzorgnormen moeten worden genomen. In de laatste kolom staan de grenswaarden die de World Health Organisation (WHO) adviseert.

https://www.bureaustralingmeten.nl/straling-meten/grenswaard...-straling/
Zie bijlage.

Frans

Lupus, het eerste zal wel een grapje zijn van je, maar je schijnt de onzin in je beide links wel te geloven. Het enige wat klopt heb je zelf aangehaald. De ICNIRP aanbevelingen kloppen, en ook de in de door jouw aangehaalde sites kloppen de waarden die de WHO aanbeveelt.
Daarin zit nog een stevige veiligheidsmarge ingebouwd.

Maar het is geen goed idee die sites als referentie op te geven omdat de tabellen hooguit enkele waarheden vermelden tussen een hoop onzin.
Dat verhoogt natuurlijk hun geloofwaardigheid. Net zoals woorden als 'richtlijnen' en 'normen'. Dat zijn twee zaken die enkel door officiele instanties kunnen opgelegd worden, en dat zijn ze niet.

De beide 'instituten' waarnaar je verwijst zijn geen officiële instellingen met enig gezag.
Het zijn gewoon priveondernemeingen die enerzijds dure cursussen geven over hun vermeende theorieën die niet echt wetenschappelijk of technisch ondersteund zijn. En anderzijds brengen ze beschermingsmaatregelen aan de man.
Het is dus gewoon een hoger echelon van het zwendeltje.

Maar mag je hen wel zwendelaars noemen?
Ik denk dat heel wat medewerkers echt geloven in wat ze doen al is het niet wetenschappelijk ondersteund. En de managers hebben zich tot doel gesteld stinkend rijk te worden op de kap van goedgelovigen.

Ik denk zelfs dat je een duidelijke parallel kunt trekken naar andere vormen van geloof die commercieel uitgebuit worden.
Er trekken jaarlijks miljoenen mensen naar Lourdes waar Maria zou verschenen zijn. Velen daarvan zijn echt overtuigd dat een flesje water uit de bron of een beeldje uit de souvenirwinkel hen kan genezen van allerlei kwalen en ander onheil bezweren.
Het is nooit onomstotelijk bewezen, maar de commercie draait volop.

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
High met Henk

Special Member

Ik heb mijn telefoons al jaren in mijn linker broekzak en dus vlakbij mijn edele delen

heb toch 2 kids voortgebracht (hoewel ze wel erg op mijn buren lijken)

werk nu ook met radioactief materiaal: valt ook allemaal wel mee. Het meest gevaarlijke zijn vliegreizen nog als je het over straling hebt.

Als je Radioactief of straling zegt raakt iedereen in paniek
Maar vliegen is heel normaal: de dosis die je daar op loopt is het grootste van allemaal!!

Het is hetzelfde als met drugs.....
De gevaarlijkste drugs die er is: Alcohol
hier in NL hebben we het programma spuiten en slikken.
Was bij voorbaat al hoop commotie over en gedoe.
De eerste aflevering ging over: ALCOHOL
Overal te krijgen en legaal.

De programma makers zeiden na afloop dat dat de heftigste drugs was die ze hadden gehad (en was ca 10 jaar later!!)

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Water is ook levensgevaarlijk in te grote hoeveelheden

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch