Magnetische velden


Op 18 juli 2019 12:24:56 schreef grotedikken:
Schenk nu diezelfde soep in een glazen kom en zet hem op die inductieplaat. Hoe warm zal je soep worden door dit toch wel zeer sterke magneetveld?

Die wordt niet warm. Mijn inductieplaat zegt dan F, dat betekent: geen pan of ongeschikte pan. En na een paar seconden gaat de hele plaat uit.

High met Henk

Special Member

@TA: Zit in een ingekapseld pilletje
Dat zit in een Wolfraam bronsteel,
Dat zit in een Loden bronhouder met afsluiter welke dicht kan en naar 1 kant open kan.

Hoe veilig wil je het hebben???

spulletje weegt bij ons totaal bijna 1 ton voor een paar gram cesium of cobalt

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???
Hubie

Special Member

Op 18 juli 2019 12:54:26 schreef High met Henk:
@GD: wij gebruiken Cobalt 60 of cesium 137 om bagger concentraties te meten.

Fabricaat Krohne-Altometer??

Maar hoe zit het nu met die Tesla meter, de veldsterktes die worden gemeten in het filmpje waarop te zien is dat de meter toch finke waarden meet.
In hoeverre klopt die meter, is die wel geijkt?
En wat zijn de consequenties wanneer je bloot staat aan zón velsdterkte?

"tijd is relatief"

Welk filmpje? We zitten al op pagina vijf, ik vind het niet meteen. :)

Oh wacht, die bangmaak/propagandafilmpjes. Ik zie geen 'flinke waarden'.
Duizend nanotesla ("oh help, wat veel!!!!!!!!!!") is nog steeds iets minder dan 2% van het magnetisch veld van de aarde zelf.

Een tientje is een miljoen millicenten. Da's ook veel.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Op 18 juli 2019 15:17:28 schreef High met Henk:
@TA: Zit in een ingekapseld pilletje
Dat zit in een Wolfraam bronsteel,
Dat zit in een Loden bronhouder met afsluiter welke dicht kan en naar 1 kant open kan.

Hoe veilig wil je het hebben???

spulletje weegt bij ons totaal bijna 1 ton voor een paar gram cesium of cobalt

Ik heb ooit een halfwaardetijd van Cesium moeten bepalen de bron zat in een vat van c.a. ½m2 gevuld met paraffine, vandaar... Was een grapje van de TH-Delft op ons practicum. Het ergste was het aflezen van de counter.... met dekatrons!

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/
High met Henk

Special Member

Op 18 juli 2019 15:25:01 schreef Hubie:
[...]

Fabricaat Krohne-Altometer??

Das de blauwe snelheidsmeter
De oranje concentratiemeter komt via ihc.

@ta: parafine dempt wel, maar halfwaardetijd blijft gelijk.
Of moest je halfwaarde afstand hebben? Die is wel vervelend, ook ivm strooistraling wellicht.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

uote 1:
De 5G-onderbroek, hij bestaat. De Franse fabrikant Lambs steekt zijn hand ervoor in het vuur: de zilveren vezels van de Spartan shorts beschermen de drager en zijn nageslacht tegen straling van mobiele telefoons en wifi. Ook tegen 5G-netwerken, belooft de omschrijving.
Unquote 1

Quote 2:
Welke normen voor EMV gelden er nu?
Op aanbevelen van de Europese Unie hanteert Nederland nu de blootstellingslimieten die in 1998 zijn vastgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Deze normen staan in het Antenneconvenant. Ook zijn ze opgenomen in de productnormen voor zendmasten en mobiele telefoons. Deze normen gelden ook voor 5G. Agentschap Telecom is toezichthouder en doet steekproefsgewijs metingen. Tot nu toe blijft de straling overal ruim onder wat is toegestaan.
Unquote 2

Voor meer informatie:

Voorzorgsnormen woning
In de tabel hieronder worden de waarden weergegeven die volgens de Duitse Bouwbiologische richtlijn (Institut voor Baubiologie & Ökologie (IBN), het BioIinitiave rapport als voorzorgnormen moeten worden genomen. In de laatste kolom staan de grenswaarden die de World Health Organisation (WHO) adviseert.

https://www.bureaustralingmeten.nl/straling-meten/grenswaard...-straling/
Zie bijlage.

Frans

Het ICNIRP heeft in 1998, 21 jaar geleden, richtlijnen opgesteld. Voor de vaststelling van de officiële grenswaarden is als uitgangspunt genomen dat een zak met zout water(72 kg) in 6 minuten niet meer dan 1 graad mag opwarmen. Ze gaan enkel uit van opwarming en niet van biologische en neurologische effecten.

Handjeklap met de overheid:
https://www.youtube.com/watch?v=azY-5-CaDzE&t=130s&f...WZUWF6CoaI

Een zoutzak van 20 jaar geleden tegenover 20.000 peer reviewed onderzoeken en 30.000 non-lethal wapen onderzoeken van hetzelfde 5G systeem (phased array).

Man, kom nou eens met iets nieuws.
Dat youtubefilmpje levert net zoveel vergezichten op als die zak zout.
Dat linkje naar buro stralingmeten levert een oeps.
Wat moeten we nu?
Leven is ongezond, je gaat eraan dood.

Ik heb nog even het juiste linkje neergezet, kunt u het repareren:
https://www.bureaustralingmeten.nl/straling-meten/grenswaard...-straling/

[Bericht gewijzigd door mvdk op 19 juli 2019 11:06:59 (25%)]

[img]Maar hoe zit het nu met die Tesla meter, de veldsterktes die worden gemeten in het filmpje waarop te zien is dat de meter toch finke waarden meet.
In hoeverre klopt die meter, is die wel geijkt?
En wat zijn de consequenties wanneer je bloot staat aan zón velsdterkte?[/img]

Mijn meter(kan je kopen bij Conrad)gaf vrijwel dezelfde waarden aan als die van de bouwbioloog, hij had een ander soort en merk,met een veel groter bereik.
Vrijwel in alle huizen waar ik tot nu toe gemeten heb is 15-60nT.
Bij mij loop thet op tot 900 NT in de woonkamer.

Huizen worden direct minder waard in de buurt van kabels met magnetische velden hoger dan 300-400 nT https://www.omropfryslan.nl/nieuws/894336-gemeente-moet-onde...derstation

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gevaar-straling...~be84c8ef/

https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/elektromagnetische/#
https://www.kennisplatform.nl/gezondheidsraad-voorzorg-elekt...tsnetwerk/

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4177206/li...g-onder-de

Magnetische velden en gezondheid
Gezondheid I Gezondheidsklachten en/of aangetoonde biologische effecten die met magnetische wisselvelden in verband worden gebracht zijn:
verlaging melatoninespiegel;
kinderen in de buurt van hoogspanningsleidingen krijgen vaker leukemie;
samenhang met zelfdoding;
verhoging van de hematokrietwaarde en bloeddruk;
vegetatieve dystonie en andere stress verschijnselen;
gedragsverstoringen en vertraagde reactietijden;
aantasting van het immuunsysteem;
verandering van de polsslag;
migraine en allergieën;
hart- en bloedvatenstoringen;
hyperactiviteit en geheugenverlies;
slaap- en oogstoringen;
grauwe staar;
Alzheimer;
versnelde groei van kankercellen;

Chess 2

Man, kom nou eens met iets nieuws.
Dat youtubefilmpje levert net zoveel vergezichten op als die zak zout.
Dat linkje naar buro stralingmeten levert een oeps.
Wat moeten we nu?
Leven is ongezond, je gaat eraan dood.

Ik heb nog even het juiste linkje neergezet, kunt u het repareren:
https://www.bureaustralingmeten.nl/straling-meten/grenswaard...-straling/

Het 'grappige' is dat dat er nooit meer een ander onderzoek naar straling is gedaan wat betreft de stralingsnormen in Nederland,die trouwens de hoogste zijn van de hele wereld.

Een GSM werkt al prima op 0,06 µWatt/m²= 0,0047V/M
Waar is die 10.000.000 uWatt/m2,61 V/M met 46000 antennes voor nodig?
Wifi is gewoon een wapen,.. werd gebruikt om de Amerikaanse ambassade langzaam dood te stralen(tussen 1953 en 1975) koude oorlog/ Moscow signal.

Op 19 juli 2019 12:03:20 schreef Chess 2:
Wifi is gewoon een wapen,.. werd gebruikt om de Amerikaanse ambassade langzaam dood te stralen(tussen 1953 en 1975) koude oorlog/ Moscow signal.

Wifi in 1975? Kom op zeg, keer terug naar de realiteit.

Wifi in 1975? Kom op zeg, keer terug naar de realiteit.

Nog veel eerder:
Wapens non-lethal (tussen 1953 en 1975) koude oorlog
2,5 t/m 4,1 gigahertz.(‘Moscow signal’)

Militaire Defensie en marine t/m 1971
Onderzoeken van effecten van niet- ioniserende straling op de mens.
Meer dan 2000 referenties over de biologische reacties op radiofrequentie en microgolfstraling, gepubliceerd tot juni 1971, zijn opgenomen in de bibliografie. * Bijzondere aandacht is besteed aan de effecten van niet-ioniserende straling op de mens. https://www.scribd.com/document/139231443/Navy-Radiowave-Bio...Brief-1971
In hoofdstuk1 van het onderzoek zijn de effecten voor de gezondheid bij het gebruik van telefonie verzameld: De effecten worden onderverdeeld in: verhitting van de organen, veranderingen in fysiologische functies zoals vergroting van de lever en afname van de vruchtbaarheid, hoofdpijn, slapeloosheid, rusteloosheid, psychische stoornissen zoals depressie, angst en hallucinaties, gedragsveranderingen, aantastingen van het bloed, vaataandoeningen zoals trombose, enzym en biochemische veranderingen, verlies van eetlust, vergroting van de schildklier, genetische veranderingen,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=WLDdS4_Qneg uitleg vanaf 3:30 min https://magdahavas.com/pick-of-the-week-1-more-than-2000-doc...radiation/

maartenbakker

Special Member

Op 19 juli 2019 12:03:20 schreef Chess 2:
[...]

Wifi is gewoon een wapen,.. werd gebruikt om de Amerikaanse ambassade langzaam dood te stralen(tussen 1953 en 1975) koude oorlog/ Moscow signal.

Behalve dat dat natuurlijk geen wifi was, ben je misschien in de war met afluisterapparatuur. Daar gaan ook mensen aan dood, maar alleen indirect doordat spionnen handelen naar wat ze gehoord hebben (en dat redt ook nog levens).

Als ambassadepersoneel gedurende 22 jaar steeds gezondheidsproblemen zou ontwikkelen, was daar ooit wel eens iets over gezegd of was de ambassade gewoon opgedoekt. Van langzaam doodstralen is geen sprake; niemand werkte daar 22 jaar en een gebouw kan niet dood (tenzij van zijn eigen resonantiefrequentie maar dat heet dan gewoon instorten). Een handvol audiofrequente incidentjes op de ambassade in Kuba waren al voldoende voor een diplomatiek incident. In de koude oorlog zou men daar van gesmuld hebben, dus dat zouden we inmiddels wel weten als we dat toen niet al wisten.

Ohja, en waarom zou je als Rus UHF-straling gebruiken als het ook gewoon met polonium-straling kan?

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Dit topic gaat niet over techniek, het gaat over vertrouwen/wantrouwen.
Nou, dan heb ik wel een paar meer serieuze dingen. De koude oorlog word nu aangehaald: in die communistische heilstaten werden ook mensen uit de weg geruimd door apothekers opdracht te geven zekere cliënten verkeerde medicijnen te verstrekken. Ik heb een sterk vermoeden dat ik zelf zoiets heb zien gebeuren. Maar als je helemaal niets vertrouwt, hoe ziet het er dan in huis uit? Dan zijn er ook andere technische zaken die je maar beter niet kunt gebruiken, bijvoorbeeld een microwave. Wie garandeert je dat die helemaal dicht is?
Het voorbeeld is hier jaren geleden al een keer genoemd, dat een gepland langetermijn onderzoek naar gezondheidseffecten bij militair personeel in Duitsland niet doorging. De reden: het drink en rookgedrag van betrokkenen.
Ook in de Panorama heeft eens een aardig onderzoekje gestaan, met kleurige foto's erbij, van de longen van willekeurige nederlanders. Met woonplaats en metingen van de luchtkwaliteit in de betreffende woonplaatsen.
Aan het eind van het artikel stond een regeltje:
Over één ding hebben we het nog niet gehad: hoe staat het met uw roken?
Dat was helemaal niet meegenomen, want onbekend.
Bij die onderzoeken van wonen in de nabijheid van hoogspanningslijnen word altijd vergeleken met een groep veraf, in een onvergelijkbare omgeving.
Pak nou als controlegroep woningen 200mtr van die lijn, vergelijkbare woningen, grootte, indeling, ligging, hypotheekvorm, relatievorm, en nog wat. Er zijn zoveel andere dingen waar mensen ziek van worden.

Ik heb het niet zo scherp in beeld, maar het kan best zijn dat de Russen indertijd ambassades hebben bestookt met grote vermogens aan radiofrequenties. Maar dat zal dan voornamelijk als doel hebben gehad om de eigen communicatie van de ambassade te storen.

Mijn bezwaar richtte zich op de term wifi. Dat was het niet want dat bestond toen nog niet. Wifi is juist bedoeld voor communicatie over relatief korte afstanden met een zo laag mogelijk vermogen.

High met Henk

Special Member

Magnetisme is VELDEN met veldlijnen

Straling is wat anders, verplaatst zich rechtlijnig, Dat doet magnetisme niet altijd.

Radiogolven gaan ook min of meer rechtlijnig. Ik zeg min of meer, want je kunt ze wel degelijk afbuigen/weerkaatsen: achter een muur ontvang je nog prima normale FM radio, maar in een tunnel is het wel klaar

Elektrische velden ligt net beetje anders...

radioactiviteit is ook straling en die laat zich door niets afbuigen.

maar licht laat zich ook weer makkelijk afbuigen (denk aan lenzen)
En helaas licht is ook straling en HEEL gevaarlijk...

nogmaals: laten we nu feiten en fictie eens scheiden.

Toon mij en de rest eens aan in OFFICIELE documenten of van OFFICIELE instanties dat een MAGNETISCH veld slecht zou zijn zoals jij beweert.

dat een elektrisch veld slecht zou zijn wil ik wel geloven, radiogolven enzo.. Allemaal geloofwaardig. Radioactiviteit is nl ook golvende straling en wel van hele hoge intensiteit. met 50 Hz ben ik nergens bang voor.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Ik was op zoek met google naar het plaatsje Otira in de bergen van Nieuw Zeeland. Ik was daar ooit, iemand vertelde me daar dat er geen TV ontvangst mogelijk was, en op dat moment ook geen cellphone ontvangst. De paar honderd inwoners van het dorpje wilden dat graag zo houden. Enkele tientallen inwoners verbleven daar juist vanwege het ontbreken van elektrosmog. Het dorpje is heel ongezond, mistig, veel inwoners hebben longproblemen. En toen kwam ik óók nog dit berichtje tegen:
https://www.stuff.co.nz/national/75606380/
Dus kiezen maar...

Edit: OK, drie jaar oud, maar ik denk dat er nog niet zoveel is veranderd daar...

joopv

Golden Member

Ik denk dat we eens moeten brainstormen over het uit de wereld krijgen van deze kwakzalverij.

Of op zijn minst de aandacht er op vestigen dat het wetenschappelijk allemaal zeer twijfelachtig is.

Hoe dat aan te pakken?

mel

Golden Member

Dat lukt je nooit. De Aluhoedjesfiguren zijn overtuigd van hun eigen gelijk, en de commercie die zorgt wel voor de rest...

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Op 19 juli 2019 13:44:38 schreef High met Henk:
Magnetisme is VELDEN met veldlijnen

Straling is wat anders, verplaatst zich rechtlijnig, Dat doet magnetisme niet altijd.

Heel goed

Radiogolven gaan ook min of meer rechtlijnig. Ik zeg min of meer, want je kunt ze wel degelijk afbuigen/weerkaatsen: achter een muur ontvang je nog prima normale FM radio, maar in een tunnel is het wel klaar

In de vrije ruimte gaan alle radiogolven ongeacht de frequentie rechtdoor. Daarom noemt men het ook radio straling wat eigenlijk twee keer hetzelfde betekent, van het griekse radion.
Op aarde worden ze beinvloed door de omgeving.... Ze worden verzwakt, afgebogen weerkaatst...dit is zeer complex hangt af van veel omstandigheden waaronder de frequentie, de bodemgesteldheid, hindernissen...atmosfeer,....
Bij reflectie op de ionosfeer is het gedrag dan weer sterk afhankelijk van de frequentie, de 11 jarige zonnecyclus en vooral het dag/nachtritme.

Elektrische velden ligt net beetje anders...

op voorwaarde dat het dc velden zijn of wisselvelden waarvan de afstand tot de bron zeer klein is in vergelijking met de golflengte zoals bij 50 Hz.
Op een afstand vanaf 2 lambda is er geen onderscheid tussen elektrisch en magnetisch veld. Ze zijn onverbrekelijk en in vaste verhouding met elkaar verbonden als twee aspecten van het zelfde EM veld.

radioactiviteit is ook straling en die laat zich door niets afbuigen.

Beetje kort in de bocht. Als het om EM straling gaat zoals gammastraling gaan die recht door de meeste materialen omdat die ondermeer bijna volkomen transparant zijn door de extreem korte golflengte. Toch is er enige interactie, anders zou het niet schadelijk zijn voor de gezondheid. In het geval van deeltjesstraling zoals alfa en betastralen klopt dit niet. Die worden juist sterk afgebogen door elektrische en magnetische velden.

nogmaals: laten we nu feiten en fictie eens scheiden.

Ik denk dat het al boter aan de galg is. We kunnen onderling lekker discuteren, maar Chess2 lijkt door zijn standpunten onder meer door het feit dat hij het heeft over wifi in WWW2 blijk te geven dat hij totaal niet wet waar hij het over heeft.
Het is gewoon de zoveelste die zn kop heeft laten zotmaken door youtube. Misschien komt het nog wel, maar hij heeft nog een hele weg af te leggen voor hij kan begrijpen waar het over gaat.

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.

Of hij is gewoon bezig om ons op de kast te jagen.

Dat 'bestralen van de ambassade' is een bekend verhaal. Zoek maar eens op 'Theremin bug' (jawel, dezelfde Theremin van dat muziekinstrument).

Een fantastisch afluisterapparaat, geheel passief, verstopt in een mooi bewerkt houten schild, een cadeautje van de Russen. Het heeft zeven jaar gewerkt voor het ontdekt werd. :)

Over de gebruikte frequentie schijnt niemand het eens te kunnen worden. Sommigen zeggen 330 MHz, anderen houden het op 800 MHz.
Een trilholte in het schild was hierop afgestemd, maar werd ook beïnvloed door het geluid in de ruimte. Zodoende was het her-uitgezonden signaal gemoduleerd met de spraak.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org
joopv

Golden Member

Op 19 juli 2019 15:33:27 schreef mel:
Dat lukt je nooit. De Aluhoedjesfiguren zijn overtuigd van hun eigen gelijk, en de commercie die zorgt wel voor de rest...

Ik zie hier toch wel een mooi afstudeer onderzoek in. Als je zoiets goed opzet moet je toch wel onderscheid kunnen maken tussen de klanten van die woonbiologen die zeggen dat ze er daadwerkelijk baat bij hebben en mensen die er geen baat bij gehad hebben. Bij de eerste groep moet je dan een deel voorzien van placebo's.

Je zal wel de medewerking van de behandelaars nodig hebben, maar het het is in hun eigen belang. Willen ze niet meewerken aan het onderzoek dan zegt dat ook het een en ander.