BJT als gevoelige diodedetector.

Op "Using a base-collector strapped transistor as AM detector, sharper knee for better weak signal demodulation" over een AM-detector met een BJT waarbij de basis en de collector met elkaar doorverbonden zijn. Het schijnt een gevoelige detector te zijn om daarmee zwakke AM-zenders te kunnen ontvangen.

In het onderstaande schema heb ik zo'n detector getekend als een spanningsverdubbelende detector (schema linksonder). Ik merk dat de versie met BJT's waarbij de basis-en de collector aan elkaar geknoopt zijn, gevoeliger is dan de detector met twee 1N4141-silicium diodes (schema rechtsonder), ook al loopt er door deze twee diodes al een biasstroompje van een aantal uA's.

Het belangrijkste effect van een collector-basis gekoppelde transistor is dat de drempelspanning iets lager is dan van een gewone diode.

blackdog

Golden Member

Hi dawmast,

Deze versie heb ik zo nog nooit gezien, zegt nix, ik weet helemaal niet alles :-)

Maar dacht direct na het zien van je schema aan de emittor volger detector, die is altijd in geleiding en heeft een zeer lage vervorming en lage uitgangs impedantie.
Natuurlijk goed mogelijk dat dit voor jou niet goed toepasbaar is.

Hij bestat uit een normaal ingestelde emittor volger waar je via een koppelcondensator het signaal op de basis zet.
De emittor ontkoppel je aleen voor het HF signaal met een condensator naar massa.
En je koppeld dan het audio met een elco en zeg 1K in serie uit naar je versterker.

Als je nog meer wilt weten over "HiFi" AM detectors dan is dit een leuke pagina: http://g3ynh.info/circuits/hi-fi_am.htmlhttp://

7 a 8 jaar geleden ben ik ook bezig geweest met een zeer goede AM detector, ik kwam aan een paar hondersten van vervorming door zeer snelle opamps
te gebruiken die als dubbelzijdig gelijkrichter stonden ingesteld.
Onzin voor radio ontvangst maar leuk om te maken.

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
Henry S.

Moderator

Probeer het maar eens met twee AA143's of BAT85's.

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.

Dat een spanningsverdubbelende AM-detector met twee BJT's waarbij van elk de basis en de collector zijn kortgesloten, gevoeliger is dan zo'n detector met twee 1N4148-silicium diodes. Zou dat er mee te maken hebben dat een 1N4148 wellicht een minder gekromde doorlaatkarakteristiek rondom de drempelspanning heeft dan de Ube-Ib karakteristiek van een BC'tje? De 1N4148 wordt voorzien van een biasstroompje van ongeveer 20 à 50 uA, qua drempelspanning t.o.v. een BJT als diode geschakeld, moet dat niet veel uitmaken.

Wel zorgt een krommere doorlaatkarakteristiek voor een betere detectie, omdat AM-detectie een niet-linear proces is, waarbij de draaggolf wordt gemengd met de twee zijbanden, als verschilfrequentie heb je dan het AF-signaal.

[Bericht gewijzigd door dawmast op 14 augustus 2019 20:12:29 (30%)]

Een infinite impedance detector met een J-Fet geschakeld als een source volger is een hele goede detector zonder de vervorming welke een diode detector heeft.
Je zou ook nog een precision peak detector kunnen maken uit een diode en een opamp.
De opamp geeft hier nét voldoende spanning aan de diode om deze te laten geleiden.
De diode zou je ook kunnen vervangen door een transistor en de BE overgang als een diode te gebruiken (je heb dan een emittervolger gemaakt).
Dave Jones verteld hier over.

"tijd is relatief"

In het onderstaande schema afkomstig van het Facebookpagina van wijlen Jack Donio (Jack en jeroen.s Hobby Corner) zit over de spanningsverdubbelende diodedetector een shuntweerstand van 18k. De serieweerstand tussen deze detector en de voedingsspanning van 9V bedraagt 220k. De spanningsval over deze shuntweerstand van 18k bedraagt: (18k/(18K+220K))*9V=0,68V. Over elk dezer diodes staat dan 0,34V.

Als opmerking over deze spanningsdeler het volgende:

Jack en jeroen.s Hobby Corner Door de spanningsdeler 220k/18k worden de twee diodes net boven de kniespanning in geleiding gehouden dit verhoogt de gevoeligheid en verlaagd de vervorming bij hele zwakke signalen , de twee diodes staan in een spannings verdubbel schakeling zodat V audio out = 2 maal V modulatie in

Deze ontvanger wordt verder besproken op Youtube op "Rechtuit middengolf radio zonder MK484".

De afstemkring wordt met een klein condensatortje van 8,2 pF op de ingangsemittervolger aangesloten. Samen met de inwendige basis-collector capaciteit van de emittervolger vormt het dan een capacitieve spanningsdeler welke het ingangsignaal verzwakt.

Bron: https://www.facebook.com/366701390172812/photos/a.3667145935...mp;theater

[Bericht gewijzigd door dawmast op 22 september 2019 14:09:31 (18%)]

Henry S.

Moderator

Jammer genoeg met Si diodes....

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.

Ha Henry S.,

Ik begrijp je opmerking in eerste orde niets mis mee :D maar hier maakt het niets meer uit.
Door de versterking voor de detector worden de diodes al voldoende ingestuurd om gelijkrichting van de draaggolf te realiseren.
De verkregen DC spanning zal een cross interactie met de zijbanden veroorzaken waardoor de verkregen DC spanning gemoduleerd wordt in de audioband.
Wel bij bijvoorbeeld een RF detector of een zogenaamde kristal ontvanger daar is geen versterking aanwezig.
Of bij deze ontvanger geschikt voor een AM gemoduleerde draaggolf de detector op deze wijze verbetering geeft (gevoeliger) ligt aan het laagdoorlaatfilter er achter.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Je bent veel beter af met een MK484, ik heb dat jaren geleden gemaakt en een MK484 overtreft deze schakeling ruimschoots.

LDmicro user.

Ha MGP,

Ja die heb ik nog van Ferranti ZN414 daar zit zo'n transistor detector in welke @TS laat zien.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Op 22 september 2019 16:16:10 schreef electron920:
Door de versterking voor de detector worden de diodes al voldoende ingestuurd om gelijkrichting van de draaggolf te realiseren.
De verkregen DC spanning zal een cross interactie met de zijbanden veroorzaken waardoor de verkregen DC spanning gemoduleerd wordt in de audioband.
Wel bij bijvoorbeeld een RF detector of een zogenaamde kristal ontvanger daar is geen versterking aanwezig.
Of bij deze ontvanger geschikt voor een AM gemoduleerde draaggolf de detector op deze wijze verbetering geeft (gevoeliger) ligt aan het laagdoorlaatfilter er achter.

Voor een nog hogere gevoeligheid is het beter om tussen de laaste HF-trap en de detector een emittervolger te plaatsen, waardoor er een goede aanpassing is tussen de uitgang van HF-versterker en de ingang van de detector. Wat heeft het laagdoorlaatfilter achter de detector met gevoeligheid te maken bij ontvangst van een AM-signaal?

Verder zou ik in de LF-voorversterker een condensatortje C1 van 220 pF tussen de collector en de basis plaatsen en tussen de detector en de basis van de LF-voorversterker een weerstand R3 van 2,2 k om de bandbreedte te beperken, zodat HF-resten geen problemen als motorboating in het LF-deel kunnen veroorzaken. Deze weerstand R3 laat deze Miller-capaciteit C1 goed functioneren.

Ha dawmast,

Dat kan een emittervolger en is belangrijk maar.... een goede aanpassing naar de detector die zwabbert alle kanten op afhankelijk va de U/I karakteristiek.
Ik zou zeggen voor de lineariteit een enigszins maar..... de afsluiting van je detector is veel belangrijker.
De recovery tijd en lek.
Voor de gevoeligheid heeft het volgens mij geen resultaat die is en wordt bepaald door je eerste transistor in termen van welke spanning je nog boven de ruis uit kan tillen.
Een synchronedetector is een stuk beter en kan veel gevoeliger gemaakt worden denk aan een lock in versterker.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Hoe sluit ik de uitgang van de spanningsverdubbelende diodedetector dan goed af, want de uitgangsimpedantie daarvan is ook afhankelijk van de biasstroom door deze twee diodes zelf. Moet ik daarbij een emittervolger tussen de detector en de AF-voorversterker gebruiken, of juist een LF-voorversterker in GBS? Die zie je vaak in directe conversieontvangers met een diodemengtrap.

[Bericht gewijzigd door dawmast op 22 september 2019 20:03:13 (35%)]

Ha dawmast,

Het klopt dat de spanning verdubbeld is maar je diode verlies is ook twee keer maar dat terzijde :(
Ik moet eerst weten welke diode je gaat gebruiken dan weten we de dynamische weerstand en de weerstand bij 0V in.
Waar je bij elke video/audio detector voor moet uitkijken is te veel spanningsval over de diode dat is zonden.
Verder is het laagdoorlaatfilter van belang het laden en ontladen van je afvlak condensator geeft afhankelijk van de fase een raar uitgangssignaal dat kan je zo niet zien op de scope omdat uiteindelijk een equilibrium bereikt wordt dat is wat je uit de detector op de scope ziet.
Bij bijna alle ontwerpen die ik voorbij zie komen gaat er veel signaal verloren door het niet correct afsluiten van de detector.
Dus eerst kijken welke detector gaan we gebruiken en hoe groot is de audiobrandbreedte ?

Maar even een andere vraag tussendoor maak je gebruik van die audio Opamp in je schema ?
Dat is een differentieel Opamp dan kan je misschien de diodes op de + en de - ingang aansluiten.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Ik gebruik geen enkele Opamp en bij dit schema gaat het mij alleen maar om de detector welke ik in de "Regeneratieve ontvanger met een interim HF-versterker tussen Q-Multiplier en AM-detector" gebruik.

Over dat de spanningsval over de diodes (1N4148, of BC549C als diode geschakeld) niet teveel mag zijn, bedoel je daarmee de spanningsval t.g.v. het biasstroompje door de diodes?

Audiobandbreedte is 3 à 4 kHz, namelijk AM-omroep en SSB-ontvangst bij een oscillerende Q-Multiplier. Is te bepalen door de juiste waarde voor de afvlakcondensator over deze twee detectordiodes te gebruiken.

Bij gebruik van een losse Q-Multiplier is het uiteraard niet nodig dat de HF-versterker een hoge versterkingsfactor heeft, een versterkingsfactor van ongeveer 10x is dan voldoende.

Ha dawmast,

Misverstand ik had het schema van hier boven in beeld |:(
Dan ga ik kijken met de 1N4148 dit is denk ik een prima diode al zijn er in jou toepassing betere en de BC549C dat is een uitdaging.

De uitgangspunten zijn dan : de MG band en AM modulatie met een audio bandbreedte van 4 kHz.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Naast de Middengolf ook de kortegolf t/m 20 MHz, naast AM ook SSB.

[Bericht gewijzigd door dawmast op 23 september 2019 07:54:02 (16%)]