[B] isolatie weerstand verwarming te laag ?

Mijn dank voor de vele antwoorden.

Vooreerst mijn dank voor de vele antwoorden.

De achterliggende reden van de meting is een keuring van een elektrische installatie in België bij de verkoop van een appartement.
De elektro was niet in orde, voornaamste fouten waren :
- het ontbreken van het ééndraad-schema en het situatie-schema,
- geen gevaren driehoek en spannings aanduiding op het algemeen laagspanningsbord,
- geen aanduiding welke kringen voor welke stopcontacten en lichtpunten stonden,
- twee stopcontacten met randaarde die in België niet toegelaten zijn en
- het ontbreken van een automaat in een kring.

Nadat een aantal van bovenstaande problemen verholpen zijn, toch ook maar even de isolatie weerstand gaan meten.
Ik ben vertrouwd met het meten van isolatie weerstand van elektrische aandrijvingen. De gangbare isolatie waardes waren daar meestal groter dan 500 Mega ohm gaande tot 10 Giga ohm (testspanning 1kV of 5kV).
Vandaar mijn onterechte argwaan voor de lage weerstandwaarden in de huizenbouw.

De elektrische installatie bestaat uit twee afzonderlijke delen. Enerzijds de huisinstallatie welke een isolatieweerstand heeft van minimaal 80 Mega ohm en anderzijds de accumulatie kachels waarbij de weerstand van de nulgeleider merkelijk lager is dan de andere waardes.

De accumulatie kachel waarover het gaat is een AEG Warme Speicher WS409. Een toestel met een driefazig weerstand voor het opwarmen van de stenen, een extra verwarmingselement voor als het echt koud is en een ventilator om de warmte uit het toestel te blazen.

Terecht merkte iemand op dat het toestel (wellicht) voorzien is van een driefazige schakelaar (thermostaat ?) die wellicht uitgeschakeld is. Dit is volgens mij ook niet echt een probleem, omdat ik enkel interesse heb in de isolatiewaarde van de toevoerleidingen. Immers deze laatste worden gekeurd en niet de verbruikers die op het einde van de leidingen hangen.

Dus de hoge isolatie waardes gemeten op de voedingskabel (L1-L2-L3) van de kachel lijken OK. Blijft het probleem waarom de nul geleider een zoveel lager waarde heeft.

Een echt elektrisch plan van de kachel heb ik nog niet. Mogelijk zijn er toch éénfazige kringen in de kachel die blijven verbonden zijn met de nulgeleider en die (lage ?) isolatie weerstand hebben.

Ik probeer een kachel open te draaien voor verder onderzoek.

Op 21 augustus 2019 11:03:56 schreef pamwikkeling:
Dus de hoge isolatie waardes gemeten op de voedingskabel (L1-L2-L3) van de kachel lijken OK. Blijft het probleem waarom de nul geleider een zoveel lager waarde heeft.

De nulgeleider is waarschijnlijk blijvend verbonden met de verwarmingselementen. De fasegeleiders eindigen op de schakelaar, dus daar meet je alleen de aansluitkabel.

Die "iemand" was ik. Wat meet u als u die kachels afkoppelt? Isolatieweerstand van de installatie word toch gemeten met alle stekkers uit en zonder ingeschakelde verbruikers?

Op 20 augustus 2019 20:07:05 schreef benleentje:
[...]IK vraag me af of je praat uit ervaring of dat je gewoon alleen een beetje theorie weet. Mijn ervaring heeft me dit geleerd en komt niet uit de lucht vallen. Als een kachel elk jaar gewoon groter dan 100MΩ en dan ineens 50 of lager dan weet ik dat het niet lang meer duurt en ik heb tot nu toe daarmee altijd goed gezeten.

[...]IK werk niet voor klanten en meet alleen aan eigen apparatuur. Maar de verantwoordelijke voor de apparatuur heeft in deze mijn advies niet gevolgd met het gevolg dat hij 5 maanden later midden in de winter zelf in de kou stond.

Sorry, maar door uitspraken als " Als ik waarden onder de 50MΩ meet voor een verwarming doe ik al advies om ze te gaan vervangen."
geef je de indruk een vakman in verwarming te zijn terwijl je conclusies voortkomen uit een beperkte persoonlijke ervaring zoals je nadien verduidelijkt.

Ik kan me wel voorstellen, dat als de mantels van de verwarmingselementen zo sterk gecorrodeerd zijn dat ze bijna uiteenvallen dat dan door de interne condens buiten het stookseizoen de verliezen naar de aarde een stuk groter worden.
En je hebt ook gelijk dat de weerstanden van accumulatoren van 1985 en later in een gesloten inox of alu mantel zitten en dat de lekweerstand zeer hoog dient te zijn en dat een lage lekwaarde op beschadiging kan duiden.

Maar 50MΩ is een zeer hoge waarde en om de limiet daar te leggen en enkel op basis van zo'n meting te besluiten dat de accumulatoren aan vervanging toe zijn vind ik een erg zwak argument.
Wat condens zal de verliesweerstand al onder die waarde doen duiken.

Zo zou je bijvoorbeeld de TS onterecht kunnen doen vermoeden dat zijn accumulatoren aan vervanging toe zijn.

En toch kun je een beetje gelijk hebben dat een afwijkende waarde hoe hoog ook, duidt op een abnormaliteit.

Maarom nu omgekeerd te werk te gaan en te generaliseren: 'ik meet minder dan 50 MΩ dus je kachel is aan vervanging toe' is een wankel criterium.

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.

Een neon controlelampje is waarschijnlijk de oorzaak.

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?

Hoezo? staan die dan tussen de fase en de aarde geschakeld? Ik dacht het niet.

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.