PIC 16F628A en 128*32 LCD

Er staan al veel topics over LCD en PIC's. Toch kon ik niet vinden wat ik zoek:

Ik heb een 128*32 LCT-tje. (12832 SSD1306). Bevat slechts 4 aansluitingen:
GND, VCC, SCL, SDA.

Is zo'n ding te gebruiken i.c.m. met een PIC16F628A om wat mee te experimenteren? Waar zou ik een aansluitschema kunnen vinden?

GND gaat naar massa.
VCC naar voeding (5 Volt of 3V3 ?)
SCL en SDA naar de I2C pinnen. Zie datasheet van de PIC16F628A.

En dan nog even software zoeken...

Ik denk dat je in een 628a teweinig ram hebt zitten, vandaar dat ze een 18F26K22 gebruiken want dit is een grafisch display waar de characters niet in rom zitten zoals bij een gewoon display maar in ram moet opslaan.

LDmicro user.