Mikrobasic, Interrupts en multiplexen

Bavelt

Special Member

Hij update wel, maar met een tempo van 1 seconde. Ben je wel even bezig met het gelijkzetten...

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Dan staat er toch wat verkeerd, want de repeattime staat op 40mS...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Ik krijg er nog niet de vinger achter. Het werkt ook nog niet.

In de code staat:

pic basic code:

Const Keytime    = 120       '0.6sec
   Keydebounce  = 10       '40mS
   Keyrpttime   = 10       '40mS
	 
	 
 

Maar als de klokfrequentie 10Mhz is, dan is de instructietijd toch FOsc / 4 = 0,4 uS?.
* 10 zou dat betekenen 10 * 0,4 = 4 Us. Dat is geen 40mS. Waar maak ik de fout?

Daarbij staat ook:

pic basic code:


	 If Button = 0 Then                       'Button pressed?
   Inc(KeyCount)                         'Yes, count + 1
   Select Case KeyCount                     '
    Case KeyTime                        'See if it's a nor-
     fKeyRpt = 1                       'mal or a repeated
     KeyCount = 0                       'keypress.
    Case KeyDebounce                      '
     fUpdate = 1                        '
     SecCount = 0                       '
     Mincount = 0                       '
    Case KeyRptTime                       '
     If fKeyRpt Then                      '
      fUpdate = 1                      '
      SecCount = 0
      MinCount = 0                       '
      KeyCount = 0                      '
     End If                          '
   End Select                          '
  Else                              'No key, clear count
   fKeyRpt  = 0                         'and flag
   KeyCount = 0                         '
  End If  

Maar Case KeyDebounce en Case KeyRptTime hebben toch dezelfde waarde?

(als je er een literal in zet van 10 pikt de Compiler het ook niet omdat de waarden niet uniek zijn).

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

De timerinterrupt komt iedere 1/250 seconde (4mS)
Tien maal 4mS is 40mS...

De twee tijden staan (toevallig) gelijk, maar hebben niets met elkaar te maken.
De ene is de debounce time en de andere repeat. (tijd tussen twee toetsdetecties tijdens repeat)

[Bericht gewijzigd door Arco op 11 december 2019 14:05:54 (55%)]

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Op 11 december 2019 14:03:27 schreef Arco:
De timerinterrupt komt iedere 1/250 seconde (4mS)
Tien maal 4mS is 40mS...

Daar zat dus de denkfout; de interrupt aanroep met 250Hz. |:(

Maar het ingedrukt houden van de button levert als resultaat dat digit 0 met ca 0,5 seconde interval optelt, terwijl je verwacht dat dat aanzienlijk sneller zou gebeuren.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Als je code overneemt, moet je wel alles doen en niet dingen weglaten... :)

pic basic code:


   Inc(KeyCount)                         'Yes, count + 1
   Select Case KeyCount                     '
    Case KeyTime                        'See if it's a nor-
     fKeyRpt = 1                       'mal or a repeated
     KeyCount = 0                       'keypress.
    Case KeyDebounce                      '
     fUpdate = 1                        '
     SecCount = 0                       '
     Mincount = 0                       '
     If fKeyRpt Then KeyCount = 0 End If            ' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    Case KeyRptTime                       '
     If fKeyRpt Then                      '
      fUpdate = 1                      '
      SecCount = 0
      MinCount = 0                       '
      KeyCount = 0                      '
     End If                          '
   End Select                          '
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Keycount weer op 0...Tja.
Hoe gelukkig kan een mens zijn met een klein dingetje... :D :)

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Ondertussen heb ik de frequentie op 10.000 Mhz (ik heb nog geen 8 digit counter om meer precies te worden, komt nog).

Ik kan natuurlijk ook voor iedere digit een micro switch nemen die zijn waarde bepaalt (die 3 extra dingetjes nemen nauwelijks ruimte in beslag). Poorten te over met een 887.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Ik heb het programma uitgebreid met 4 knopjes. iedere Digit kan nu apart worden ingesteld (bij iedere druk 1 hoger).
Het werkt.

Maar misschien is het wel op een slimmere manier te doen; het is nogal wat code wat erbij komt.
De afvraging van het drukken op een van de druktoetsen, misschien kan dat ook met een interrupt gebeuren?

pic basic code:

 Program MatrixKlok

Dim DigCount  As Byte
  Digit   As Byte[4]
  Seccount  As Byte
  MinCount  As Byte
  KeyCount  As Byte
  Flags   As Byte
  fKeyRpt  As sBit At Flags.0
  fUpdate  As sBit At Flags.1
  fDigit0  As sBit At Flags.2
  fDigit1  As sBit At Flags.3
  fDigit2  As sBit At Flags.4
  fDigit3  As sBit At Flags.5
  Button   As sBit At PORTD.4   'Pin 27

Const Maxdigits   = 4        'Displayed digits
   Keytime    = 120       '0.6sec
   Keydebounce  = 10       '40mS
   Keyrpttime   = 10       '40mS

Dim ClockPin as sbit at PORTC.3    'pin 18
  Latch  as sbit at PORTC.7    'pin 26
  Datapin as sbit at PORTC.5    'pin 24
  Kolom  as Byte

const font as byte[80] =        'Character tabel, 90 Degrees turn left
(
 0x3c, 0x66, 0x6e, 0x76, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1c, 0x18, 0x18, 0x00,
 0x7e, 0x06, 0x0c, 0x30, 0x60, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x60, 0x38, 0x60, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x30, 0x30, 0x7e, 0x32, 0x34, 0x38, 0x30, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x60, 0x60, 0x3e, 0x06, 0x7e, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x30, 0x66, 0x7e, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x60, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00
)

'===============================================================================
Sub Procedure Max_Write(Dim pCol, PDig0, pDig1, pDig2, Pdig3 as Byte)
'===============================================================================
 Latch = 0
 SPI1_Write(pCol)
 SPI1_Write(pDig0)
 SPI1_Write(pCol)
 SPI1_Write(pDig1)
 SPI1_Write(pCol)
 SPI1_Write(pDig2)
 SPI1_Write(pCol)
 SPI1_Write(pDig3)
 Latch = 1
 delay_ms(2)
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Max7219_Init()
'===============================================================================
Max_Write(0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00)
Max_Write(0x0B, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07)
Max_Write(0x0C, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01)
Max_Write(0x0A, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01)
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Display_Testen()   'Testen van het display; alle LEDS aan
'===============================================================================
Max_Write(0x0F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01)
DELAY_MS(50)
Max_Write(0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00)
DELAY_MS(50)
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Aanzetten_Leds()   'Leds aanzetten per kolom
'===============================================================================
 For Kolom = 1 TO 8
  Max_Write(Kolom,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF)
  delay_ms(100)
 Next Kolom
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Uitzetten_Leds()   'Leds uitzetten per kolom
'===============================================================================
FOR Kolom = 1 TO 8
  Max_Write(Kolom, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00)
  delay_ms(100)
NEXT Kolom
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Update_LED      'Update LED
'===============================================================================
   For Kolom = 1 to 8
    Max_Write(Kolom, Font[(Digit[0]<<3) + (Kolom - 1)],
             Font[(Digit[1]<<3) + (Kolom - 1)],
             Font[(Digit[2]<<3) + (Kolom - 1)],
             Font[(Digit[3]<<3) + (Kolom - 1)])
   Next Kolom
End sub

'===============================================================================
sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
'===============================================================================
 If TMR2IF_bit Then                    'See if timer2 irq
  Inc(Seccount)                      'If so, update coun-
  If Seccount = 250 Then                 'ters.
   Seccount = 0                     'Set flag if minute
   Inc(MinCount)                     'passed.
   If MinCount = 60 Then
     MinCount = 0
     fUpdate = 1                    'Set Flag to Update LED
   End If
  End If
  '------------------------------------------------------------------------------------
  If Button = 0 Then                   'Button pressed?
   Inc(KeyCount)                     'Yes, count + 1
   Select Case KeyCount                 '
    Case KeyTime                    'See if it's a nor-
     fKeyRpt = 1                   'mal or a repeated
     KeyCount = 0                    'keypress.
    Case KeyDebounce                      '
     fUpdate = 1                        '
     SecCount = 0                       '
     Mincount = 0
     if fKeyRpt then KeyCount = 0 End if            '
    Case KeyRptTime                       '
     If fKeyRpt Then                      '
      fUpdate = 1                      '
      SecCount = 0
      MinCount = 0                       '
      KeyCount = 0                      '
     End If                          '
   End Select                          '
  Else                              'No key, clear count
   fKeyRpt  = 0                         'and flag
   KeyCount = 0                         '
  End If   '
  TMR2IF_bit = 0
 End If
End sub

'===============================================================================
Main:

'===============================================================================
 T2CON   = %00100110                      'Post:5 - Pre:16
 PR2    = 124                         'Timer load value
 ANSEL   = %00000000                      'All ports digital
 ANSELh   = %00000000                      '
 TRISC   = %00111101
 TRISB   = %00000000
 TRISD   = %11111111
 PORTD   = %11111111
 fUpdate  = 0
 fDigit3  = 0
 GIE_bit  = 1                          'Enable timer2 irq
 PEIE_bit  = 1                          '
 TMR2IE_bit = 1                          '
                                  'Set digits Initial Value
 Digit[0]  = 8                          '
 Digit[1]  = 4                          '
 Digit[2]  = 1                          '
 Digit[3]  = 2

 SPI1_Init()
 Max7219_Init()
 Display_Testen()
 Uitzetten_Leds()
 Update_LED() 
                                  '
 '--------------------------------------------------------------------------------------
 While True
   if portd.3 = 0 then                     'Settings for
    delay_ms(20)                        'each digit
    if portd.3 = 0 then
     if fDigit3 = 0 then
      fdigit3 = 1
      inc(Digit[3])
      if (Digit[3] > 1) And (Digit[2] > 3) then Digit[3] = 0 Digit[2] = 0 end if
      if Digit[3] = 3 then Digit[3] = 0 end if
      Update_LED()
      portd.3 = 1
      SecCount = 0
     end if
    end if
  else
    fDigit3 = 0
  end if
  
  if portd.2 = 0 then
    delay_ms(20)
    if portd.2 = 0 then
     if fDigit2 = 0 then
      fdigit2 = 1
      inc(Digit[2])
      if (DIgit[3] = 2) AND (Digit[2] = 4) then Digit[2] = 0 end if
      if Digit[2] = 10 then Digit[2] = 0 end if
      Update_LED()
      portd.2 = 1
      SecCount = 0
     end if
    end if
  else
    fDigit2 = 0
  end if
  
  if portd.1 = 0 then
    delay_ms(20)
    if portd.1 = 0 then
     if fDigit1 = 0 then
      fdigit1 = 1
      inc(Digit[1])
      if Digit[1] = 6 then Digit[1] = 0 end if
      Update_LED()
      portd.1 = 1
      SecCount = 0
     end if
    end if
  else
    fDigit1 = 0
  end if

  if portd.0 = 0 then
    delay_ms(20)
    if portd.0 = 0 then
     if fDigit0 = 0 then
      fdigit0 = 1
      inc(Digit[0])
      if Digit[0] = 10 then Digit[0] = 0 end if
      Update_LED()
      portd.0 = 1
      SecCount = 0
     end if
    end if
  else
    fDigit0 = 0
  end if
 
 if fUpdate = 1 then
   Inc(Digit[0])
   If Digit[0] = 10 Then                     'Update all 4 Digit-
    Digit[0] = 0                        'values
    Inc (Digit[1])
    If Digit[1] = 6 Then
      Digit[1] = 0
      Inc (Digit[2])
      If Digit[2] = 10 Then
       Digit[2] = 0
       Inc(Digit[3])
      End If
     End If
   End If
   If (Digit[3] = 2) And (Digit[2] = 4) Then           'If hour '24', reset
     Digit[0]=0  Digit[1]=0  Digit[2]=0  Digit[3]=0   'to 00:00
   End If
  Update_LED()                          'Reset flag
  fUpdate = 0                           'Reset flag
  fdigit3 = 0
  End if
 Wend
 
 End.
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Dat moet ook in een interrupt, de meest logische keuze...
Ik zie het nut niet erg van 4 drukknoppen? Je zet de klok misschien een paar maal in zijn leven gelijk, met 1 drukker duurt dat misschien een halve minuut...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Dat klopt. Maar het was primair bedoeld als oefening.
Om steeds wat meer vertrouwder te raken met MikroBasic en met het werken met interrupts.

Hoe doe je zoiets op een juiste manier?

Is er - net zoals met de timer (zoals TMR2IF_bit) - ook een register/bit waar je aan kan zien dat de waarde van een poort is veranderd?

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Op 12 december 2019 00:47:42 schreef Bavelt:

Hoe doe je zoiets op een juiste manier?

Is er - net zoals met de timer (zoals TMR2IF_bit) - ook een register/bit waar je aan kan zien dat de waarde van een poort is veranderd?

Ik ga het eerst zelf bestuderen, ik heb al wat tutorials gevonden omtrent interrupts.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Ik doe vast wel iets verkeerd..

Na wat studeren dacht ik dat ik hiermee er was om een Led te laten branden op PoortD.5 als PoortB.7 dmv een schakelaar even op 0 wordt gezet.

pic basic code:


'===============================================================================
sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
'===============================================================================
if INTCON.INTF = 1 then
 portd.5 = 1
 intcon.intf = 0
else
 portd.5 = 0
end if 

en in de main:

pic basic code:


 GIE_bit   = 1                          
 PEIE_bit   = 1                          '
 TMR2IE_bit  = 1  
 INTCON. RBIE = 1 
 INTCON.INTF = 0   ANSEL   = %00000000     
 ANSELh   = %00000000                      '
 TRISB   = %10000000
 TRISD   = %11011111
 PORTD   = %00000000
 


  

Gebeurt niks..

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Geheel volgens verwachting... :)

INTF flag is voor de RB0 external interrupt pin, en daar doe je niks mee. Je moet RBIF testen...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

En ik maar denken dat ik het een keer goed had doorgelezen... ;(

Maar inderdaad, intcon.rbif is het.
ik heb al wel gezien dat je dan tevens IOCB.7 = 1 moet opgeven om de change op de Poort aan te zetten.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

is het een goede gewoonte om het terugzetten van de flag in de interrupt routine zélf te doen (als het ware mee afsluiten), of in de main procedure waar na de interrupt naar wordt teruggekeerd?

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Altijd in de interruptroutine zelf.
In main kan niet; je weet toch meestal niet dat er een interrupt geweest is? (en je hebt kans dat je interrupts gaat missen)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Vermoedde ik al. Boter bij de vis dus.. ;)

Het is met interrupts op poorten dus wel oppassen, begrijp ik. Zo is bv bij de 887 de interrupts op een poort voorbestemd voor de B-Poort.
Je kan dan dus niet kiezen voor bv de D of C-poort.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

pic basic code:

 sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO 

Waar kan ik deze parameters iv 0x0004 ics ICS_AUTO terugvinden?

Is de procedure Interrupt() dan tevens een 'reserved routine?'

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Je kan dan dus niet kiezen voor bv de D of C-poort.

Nee, dan moet je een wat nieuwere pic nemen, die hebben dat wel...
(kun je per pin instellen: interrupt, ST/TTL input, OD output of normaal, slew-rate,...)
Interruptroutines kun je aanmaken met Tools -> Interrupt assistent...

[Bericht gewijzigd door Arco op 12 december 2019 17:52:35 (13%)]

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Het blijft wat lastig voor me als in de interrupt routine twee(of meer dingen) gebeuren.
Als ik de timer heb, dan treedt die interrupt iedere 1/250 seconde op.
Dan komt er ook nog een interrupt van de buttons tussendoor.
Het werkt wel, maar echt lekker lijkt het me niet. Daarbij is de keydebounce ook nog niet goed. (1 keer drukken moet de bijbehorende digit verhogen en . Dat gebeurt in de Main procedure zoals het hoort.

pic basic code:

 
'===============================================================================
sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
'===============================================================================
 if INTCON.RBIF = 1 then
   if portb.3 = 0 then
     for TestByte = 1 to 255 next TestByte    'Loop, soort delay
     if portb.3 = 0 then   'Testen welke B-poort laag is gegaan
      inc(Digit[3])
      fmuteer = 1    'Aparte vlag voor muteren zonder dat timer dat doet
      INTCON.RBIF = 0
     end if
   end if
  end if


'Timer 
If TMR2IF_bit Then                    'See if timer2 irq
  Inc(Seccount)                      'If so, update coun-
  If Seccount = 250 Then                 'ters.
   Seccount = 0                     'Set flag if minute
   Inc(MinCount)                     'passed.
   If MinCount = 60 Then
     MinCount = 0
     fUpdate = 1                    'Set Flag to Update LED
   End If
  End If
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Als je in de interruptroutine zit, kan er op dat moment de procedure opnieuw worden aangeroepen vanwege een nieuwe interrupt?

Want stel dat je in de interrupt routine iets doet wat ca 50 ms doet, als voorbeeld. Normaliter zou iedere 4 ms de interrupt routine worden aangeroepen vanuit de timer.Hoe gaat zoiets dan?

Of maakt hij eerst de routine af alvorens opnieuw kan worden aangeroepen?

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Interrups (bij de 16F althans) zijn niet re-entrant.
GIE wordt automatisch gedisabled bij de interrupt call en gere-enabled bij de return. Meerdere interrupts tegelijk kan dus niet.

Ik zie niet in waarom verschillende interrupts een probleem zijn? (kwestie van flags testen en de juiste interrupt uitvoeren)
Ik zou de 4 buttons gewoon in de timerinterrupt afhandelen, is simpeler.

Iets heel traags wat 50mS duurt moet je sowieso niet in een interrupt afhandelen, daar is die niet voor...
(en je gaat interrupts missen)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Nou, het is mooi gelukt allemaal!

4 knopjes in totaal om iedere digit apart te regelen.
Met gebruikmaking van de timer interrupt.
Processor: PIC16F887
Display 4 Matrix LED's 8 * 8 (SPI interface met Max7219)
Taal: MikroBasic

Voor verdere verbetering van de programmacode houd ik me aanbevolen!

pic basic code:

Program MatrixKlok

Dim DigCount  As Byte
  Digit   As Byte[4]
  Seccount  As Byte
  MinCount  As Byte
  KeyCount  As Byte
  Flags   As Byte
  fKeyRpt  As sBit At Flags.0
  fDigit   As Byte         'Inidcates which Digit has to be updated
  ClockPin as sbit at PORTC.3    'pin 18
  Latch  as sbit at PORTC.7    'pin 26
  Datapin as sbit at PORTC.5    'pin 24
  Kolom  as Byte
  
Const Keytime    = 120       '0.6sec
   Keydebounce  = 10       '40mS

Const font as byte[80] =        'Character tabel, 90 Degrees turn left
(
 0x3c, 0x66, 0x6e, 0x76, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1c, 0x18, 0x18, 0x00,
 0x7e, 0x06, 0x0c, 0x30, 0x60, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x60, 0x38, 0x60, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x30, 0x30, 0x7e, 0x32, 0x34, 0x38, 0x30, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x60, 0x60, 0x3e, 0x06, 0x7e, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x30, 0x66, 0x7e, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x60, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00
)

'===============================================================================
Sub Procedure Max_Write(Dim pCol, PDig0, pDig1, pDig2, Pdig3 as Byte)
'===============================================================================
 Latch = 0
 SPI1_Write(pCol)
 SPI1_Write(pDig0)
 SPI1_Write(pCol)
 SPI1_Write(pDig1)
 SPI1_Write(pCol)
 SPI1_Write(pDig2)
 SPI1_Write(pCol)
 SPI1_Write(pDig3)
 Latch = 1
 delay_ms(2)
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Max7219_Init()
'===============================================================================
Max_Write(0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00)
Max_Write(0x0B, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07)
Max_Write(0x0C, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01)
Max_Write(0x0A, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01)
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Display_Testen()   'Testen van het display; alle LEDS aan
'===============================================================================
Max_Write(0x0F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01)
DELAY_MS(50)
Max_Write(0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00)
DELAY_MS(50)
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Aanzetten_Leds()   'Leds aanzetten per kolom (test)
'===============================================================================
 For Kolom = 1 TO 8
  Max_Write(Kolom,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF)
  delay_ms(50)
 Next Kolom
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Uitzetten_Leds()   'Leds uitzetten per kolom
'===============================================================================
FOR Kolom = 1 TO 8
  Max_Write(Kolom, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00)
  delay_ms(50)
NEXT Kolom
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Update_LED      'Update LED
'===============================================================================
 If (Digit[0] > 9) then Digit[0] = 0 inc (Digit[1]) end if
 If (Digit[1] > 5) then Digit[1] = 0 inc (Digit[2]) end if
 If (Digit[2] > 9) then Digit[2] = 0 inc (Digit[3]) end if
 If (Digit[3] > 2) then Digit[3] = 0 end if
 If (Digit[3] = 2) And (Digit[2] > 3) Then           'If hour '24',
   Digit[0] = 0 Digit[1] = 0  Digit[2] = 0 Digit[3] = 0 'reset to 00:00
 end if

 For Kolom = 1 to 8
   Max_Write(Kolom, Font[(Digit[0]<<3) + (Kolom - 1)],
           Font[(Digit[1]<<3) + (Kolom - 1)],
           Font[(Digit[2]<<3) + (Kolom - 1)],
           Font[(Digit[3]<<3) + (Kolom - 1)])
 Next Kolom
End sub

'===============================================================================
sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
'===============================================================================
 If TMR2IF_bit Then                  'See if timer2 irq
  Inc(Seccount)                    'If so, update coun-
  If Seccount = 250 Then               'ters.
    Seccount = 0                   'Set flag if minute
    Inc(MinCount)                  'passed.
    If MinCount = 60 Then
     MinCount = 0
     fDigit = 5                  'Set Flag to Update LED
    End If
  End If
  '----------------------------------------------------------------------------
  if portb = 255 then                 'No key pressed
    fKeyRpt = 0 
    KeyCount = 0 
  Else
    Inc(KeyCount)
     if KeyCount = KeyDebounce then                      '
      if portb.3 = 0 then FDigit = 4 end if
      if portb.2 = 0 then FDigit = 3 end if
      if portb.1 = 0 then FDigit = 2 end if
      if portb.0 = 0 then FDigit = 1 end if                  '
      SecCount = 0                       '
      Mincount = 0
     End if
  End if                         '
  TMR2IF_bit = 0
 End If
End sub

'===============================================================================
Main:

'===============================================================================
 T2CON   = %00100110                   'Post:5 - Pre:16
 PR2    = 124                      'Timer load value
 ANSELh   = %00000000                   'Port B  digital
 TRISC   = %00111101
 TRISB   = %00000000
 PORTB   = %11111111
 fDigit   = 0                       'FLag Display
 
 GIE_bit  = 1                       'Enable timer2 irq
 PEIE_bit  = 1
 TMR2IE_bit = 1 

 Digit[0] = 0                        'Start with 00:00
 Digit[1] = 0
 Digit[2] = 0
 Digit[3] = 0

 SPI1_Init()
 Max7219_Init()
 Display_Testen()
 Uitzetten_Leds()
 Update_LED()

 ' Loop ----------------------------------------------------------------------
 While True
 if fDigit > 0 then
   select case fDigit
   case 1, 2, 3, 4
    Inc (Digit[(fDigit - 1)])
    Update_LED()
   case 5
    Inc(Digit[0])
    Update_Led()
   end select
   Fdigit = 0
 End if
 Wend
 
 End.
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Wat ik mezelf nog even afvroeg:

Welke initiële waarden hebben gedeclareerde variabelen bij de start van het programma als je dat zelf niet opgeeft?
Is dat ongedefinieerd of voegt de compiler daar bv zelf een 0-waarde aan?
(bij een Byte).

Zo maak ik de display's bij start leeg:

pic basic code:

For fDigit = 0 to 5                     'Start with 00:00
  Digit[fDigit] = 0
 Next fDigit 

Maar wanneer ik dit weglaat begint het ook gewoon met '0'.

Ik neem daarbij aan dat het sowieso een goede gewoonte is de startwaarden op te geven.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy