Chinese GPS module: voedingsspanning?

Frederick E. Terman

Honourable Member

Inderdaad zie je daar info van GPS: GP, van Glonass: GL, en een fix uit beide constellaties samen: GN.
GN is trouwens ook alléén GPS+Glonass; geen andere combinaties. Er zal dus nooit BeiDou in zitten, of - ik noem maar wat - Loran. :)

@EricP: 20 à 50m verschil lijkt erg veel. Als een positie 20 m springt, zou je niet eens kunnen zien of je bij het doel staat, of bij de cornervlag van een voetbalveld. En dat kun je op iedere gewone telefoon wél goed zien.
(Ik noem expres dit voorbeeld, omdat je bij een auto-navigatiesysteem nog zou kunnen denken dat de positie bijv. naar de straat of autoweg 'getrokken' wordt door de software.)

Wat de correcties op verschillende constellaties betreft, kan ik me voorstellen dat die op dezelfde manier zouden kunnen werken.
Zoals we hier allemaal weten: een referentiestation ontvangt satellieten en meet op de gewone manier de afstanden. Het station wéét echter ook de juiste afstanden, want het kent zijn eigen positie. De verschillen worden aan de klanten gezonden om door hen als correctie op hun metingen toe te passen.
Een geschikte ontvanger neemt die correcties zo aan en neemt ze mee in de fixbepaling. Maar zelfs als je geen BeiDou-DGPS zou hebben, zou je desnoods de door de ontvanger gepresenteerde fix nog weer kunnen terugrekenen naar afstanden, de correcties (die het referentiestation ook voor die satellieten kan bepalen) toepassen, en de gecorrigeerde fix alsnog zelf bepalen. Een beetje Atmel zou het doen. :)

Een 2D-fix krijg je alleen als je precies drie geschikte satellieten ontvangt. Dat komt gewoon niet zo vaak voor.
Je moet voor 2D trouwens ook wel je hoogte ingevoerd hebben. Anders krijg je in zo'n geval ook 'niks'.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org