OLED display met ST7789 en MikroBasic

Arco

Special Member

Ja,

Je kunt rustig de chipselect voor en na een groep of commando's of strings aan en uitzetten, maar niet na elke byte (geeft ook veel te veel overhead)
Sommige commando's bestaan uit 2 of 3 bytes, die mogen zeker niet onderbroken worden...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Golden Member

En dus werd het zo. Werkt ook prima!

pic basic code:

 Program OledSPI_887
'====================================================================================================
' Project name: OledSPI_887
' MCU:     PIC16F887
' Oscillator:  Internal 16 MHz
' Display: Oled SPI 0,96"
' SDO:     PORT C.5         Pin 24
' CLK:     PORT C.3         Pin 18
' D/C:     PORT C.7         Pin 26
' CS:      PORT C.1         Pin 16
' RES:     High
'====================================================================================================

Const Char6x8 As Byte[570] = (    'Character table
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, ' sp
0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00, ' !
0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, ' "
0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14, ' #
0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12, ' $
0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23, ' %
0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, ' &
0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, ' '
0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00, ' (
0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, ' )
0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, ' *
0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, ' +
0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00, ' ,
0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, ' -
0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, ' .
0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, ' /
0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, ' 0
0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, ' 1
0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, ' 2
0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, ' 3
0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, ' 4
0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, ' 5
0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, ' 6
0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, ' 7
0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, ' 8
0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, ' 9
0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, ' :
0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, ' ;
0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, ' <
0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, ' =
0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, ' >
0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, ' ?
0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E, ' @
0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, ' A
0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, ' B
0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, ' C
0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, ' D
0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, ' E
0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, ' F
0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A, ' G
0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, ' H
0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, ' I
0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, ' J
0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, ' K
0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, ' L
0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, ' M
0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, ' N
0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, ' O
0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, ' P
0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, ' Q
0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, ' R
0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, ' S
0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, ' T
0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, ' U
0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, ' V
0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, ' W
0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, ' X
0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, ' Y
0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, ' Z
0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, ' [
0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55, ' \
0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, ' ]
0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, ' ^
0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, ' _
0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, ' '
0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, ' a
0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, ' b
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20, ' c
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, ' d
0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, ' e
0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02, ' f
0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C, ' g
0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, ' h
0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, ' i
0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00, ' j
0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, ' k
0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, ' l
0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, ' m
0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, ' n
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, ' o
0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, ' p
0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC, ' q
0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, ' r
0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, ' s
0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20, ' t
0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, ' u
0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, ' v
0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, ' w
0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, ' x
0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C, ' y
0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, ' z
0x00, 0x10, 0x6C, 0x82, 0x00, 0x00, ' {
0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, ' |
0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 0x6C, 0x10, ' }
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14) ' horiz lines

Dim D_C   As sBit At PORTC.7     'pin 26          'Data/Command
  ClockPin As sbit at PORTC.3     'pin 18          'Clock
  Datapin As sbit at PORTC.5     'pin 24          'SDO
  C_S   As sbit at PORTC.1     'pin 16
  i1 as byte

'====================================================================================================
Sub Procedure Lcd_WrCmd(Dim pCmd As Byte)            'Write command to display
'====================================================================================================
 D_C = 0
 Spi1_Write(pCmd)
End Sub

'====================================================================================================
Sub Procedure Lcd_WrDat(Dim pDat As Byte)            'Write data to display
'====================================================================================================
 Dim lCnt As Byte
 D_C = 1
 Spi1_Write(pDat)
End Sub

'====================================================================================================
Sub Procedure Lcd_SetPos(Dim px, py as Byte)          'Set write position on display
'====================================================================================================
 Delay_us(1)
 Lcd_WrCmd(0xB0 + py)
 Lcd_WrCmd((px >> 4) Or 0x10)
 Lcd_WrCmd((px And 0x0F))
 delay_us(1)
End Sub

'====================================================================================================
Sub Procedure Lcd_Fill(Dim pFill As Byte)            'Fill display with character pFill
'====================================================================================================
 Dim lx, ly As Byte
 For ly = 0 To 7
  Lcd_WrCmd(0xB0+ly)
  Lcd_WrCmd(0x00)
  Lcd_WrCmd(0x10)
  For lx = 0 to 127
   Lcd_WrDat(pFill)
  Next lx
 Next ly
End Sub

'==================================================================================================
Sub Procedure Lcd_Char_6x8(Dim px, py, pchar As Byte)      'Write one character
'==================================================================================================
 Dim lIndex As Word
 Lcd_SetPos(px, py)
 lIndex = pChar - 0x20
 lIndex = (lIndex << 2) + (lIndex << 1)            'Multiply lIndex by 6
 Lcd_WrDat(Char6x8[lIndex+0])
 Lcd_WrDat(Char6x8[lIndex+1])
 Lcd_WrDat(Char6x8[lIndex+2])
 Lcd_WrDat(Char6x8[lIndex+3])
 Lcd_WrDat(Char6x8[lIndex+4])
 Lcd_WrDat(Char6x8[lIndex+5])
End Sub

'========================================================================================
Sub Procedure Lcd_String_6x8(Dim px, py As Byte, Dim ByRef pDisp As String) 'Write string
'========================================================================================
 Dim lLen, lCnt As Byte
 lLen = Length(pDisp)
 For lCnt = 0 To (lLen-1)
  If px > 127 Then px = 0 py = py+1 End If
  Lcd_Char_6x8(px, py, pDisp[lCnt])
  px = px + 6
 Next lCnt
End Sub

'===============================================================================
Sub Procedure Display_Init()
'===============================================================================
 Lcd_WrCmd(0xAF)                 'Turn OLED panel off
 Lcd_WrCmd(0xA8)                 'Multiplex ratio set to
 Lcd_WrCmd(0x3F)                 '63
 Lcd_WrCmd(0xD3)                 'Display offset RAM counter
 Lcd_WrCmd(0x00)                 'none
 Lcd_WrCmd(0x40)                 'Start line address
 Lcd_WrCmd(0xA1)                 'Set segment remap rotation to left
 Lcd_WrCmd(0xC8)                 'Common output scan direction
 Lcd_WrCmd(0xDA)                 'Common signals pad
 Lcd_WrCmd(0x12)                 'value
 Lcd_WrCmd(0x81)                 'Contrast control
 Lcd_WrCmd(0xFF)                 'value
 Lcd_WrCmd(0xA4)
 Lcd_WrCmd(0xA6)                 'Normal display
 Lcd_WrCmd(0xD5)                 'Clock ratio:oscillator frequency
 Lcd_WrCmd(0x80)                 'oooo:rrrr
 Lcd_WrCmd(0x8D)
 Lcd_WrCmd(0x14)
 Lcd_WrCmd(0x00)                 'Set lower column address
 Lcd_WrCmd(0x10)                 'Set higher column address
 Lcd_WrCmd(0xD9)                 '15 clocks, discharge 1 clock
 Lcd_WrCmd(0xF1)                 'dddd:pppp
 Lcd_WrCmd(0xDB)                 'Common output voltage
 Lcd_WrCmd(0x40)                 'level
 Lcd_WrCmd(0x20)                 'Addressing mode
 Lcd_WrCmd(0x02)                 'value
 Lcd_WrCmd(0xAE)                 'Turn OLED panel off
End Sub

'====================================================================================================
Main:                       'Main program
'====================================================================================================
 TRISC  = %01111101              'PORTC.1 and PORTC.7 output
 OSCCON =  %01110000              '16 Mhz internal

 C_S = 0
 SPI1_Init()
 Delay_ms(100)
 Display_Init()
 Delay_ms(100)

 Lcd_WrCmd(0xAF)                 'Turn OLED panel on
 LCD_Setpos(0,0)                 'Set start Position
 LCD_Fill(0x00)                 'Blank Screen
 
 C_S = 1
 While True

 Delay_ms(500)
 C_S = 0

 LCD_Setpos(0,0)

 Lcd_String_6x8(0,0,"123456789012345678901")
 Lcd_String_6x8(0,1,"123456789012345678901")
 Lcd_String_6x8(0,2,"123456789012345678901")
 Lcd_String_6x8(0,3,"123456789012345678901")
 Lcd_String_6x8(0,4,"123456789012345678901")
 Lcd_String_6x8(0,5,"123456789012345678901")
 Lcd_String_6x8(0,6,"123456789012345678901")
 Lcd_String_6x8(0,7,"123456789012345678901")

 Delay_ms(1000)
 LCD_Setpos(0,0)

 Lcd_String_6x8(0,0,"Nu is het een andere ")
 Lcd_String_6x8(0,1,"tekst die wordt   ")
 Lcd_String_6x8(0,2,"getoond!       ")
 Lcd_String_6x8(0,3,"De letter zijn nog  ")
 Lcd_String_6x8(0,4,"behoorlijk scherp.  ")
 Lcd_String_6x8(0,5,"The Quick Brown Fox ")
 Lcd_String_6x8(0,6,"Jumps Over The Lazy ")
 Lcd_String_6x8(0,7,"Dog.         ")
 
 C_S = 1

 Wend
 
 End.
Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Bavelt

Golden Member

Ik heb nog een zelfde exemplaar Oled hier, ook SPI en 0,96".
Deze heeft echter 2 kleuren, De eerste 2 regels zijn amber, de overige blauw.
Ik neem aan dat je die kleuren ook kunt sturen? (Er zit geen aparte pin voor).

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Arco

Special Member

Nee, da's gewoon gekleurd in het display, daar kun je niks aan veranderen... ;)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Golden Member

Vermoedde ik al.

Dan probeer ik nog wat te spelen met de lichtopbrengst (contrast)
In mijn onschuld dacht ik dat met 0x81 en daarna een waarde het contrast is te regelen.

Maar het ding reageert hier niet op:

--- Loop

pic basic code:

i1 = i1 + 10
 Lcd_WrCmd(0x81)                 'Contrast control
 Lcd_WrCmd(i1)                  'value
 
Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Arco

Special Member

Geen idee,

Ik heb nog nooit aandrang gehad om het kontrast te verminderen... (hoe meer hoe beter...)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Golden Member

Ik vind de lichtopbrengst nl inderdaad te zwak. Daarom wilde ik het verhogen. je zou volgens de datasheet een waarde tussen 0x00 en 0xFF moeten kunnen geven, maar elke waarde geeft hetzelfde resultaat.

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Bavelt

Golden Member

Dan heb ik hier NOG een Oled (TFT scherm) , dat lijkt wel een kruising tussen de I2C en SPI. Volgens de achterzijde is het SPI.

Een SDA, SCL pin (I2C dus), maar ook een DC en RES (en BLK?)

Soms worden de benamingen ook wel eens door elkaar gehaald heb ik al gemerkt. Dan noemt met het CLK, dan Weer SCL.

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Bavelt

Golden Member

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Arco

Special Member

Dan heb ik hier NOG een Oled (TFT scherm) , dat lijkt wel een kruising tussen de I2C en SPI. Volgens de achterzijde is het SPI.
Een SDA, SCL pin (I2C dus), maar ook een DC en RES (en BLK?)

Ze maken meestal maar 1 printje voor i2c en spi. Wat voor text er bij de pinnen staat moet je dan ook niet zo op letten...
Voor aansturen heb je flink wat meer geheugen nodig. (8x zoveel pixels en dat in 3 kleuren...)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Golden Member

En die kleuren dat is de BLK pin?

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Bavelt

Golden Member

Ondertussen heb ik de contrast wijziging ook aan de praat met de Set Contrast Control:

pic basic code:

Lcd_WrCmd(0x81)                 'Contrast control

gevolgd door een waarde.
Ondanks dat je 256 niveaus kan instellen, is het effekt minimaal. Zou ook aan de fabrikant kunnen liggen, vermoed ik.

Ik vind het overigens nog steeds heel leuk dat je voor een extreem laag bedrag toch zo'n schermpje kan gebruiken, met toch nog een verrassend goed beeld.

de PIC16F887 heeft maar 1 MSSP begreep ik. Dat zou inhouden dat je óf voor SPI óf voor I2C moet kiezen (als je er bv een extra device I2C aan wilt hangen voor bv een klokje, temp o.i.d dan kan dat niet).
Het zij zo... :)

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Arco

Special Member

Voor kleuren moet je de RGB waardes opgeven voor een groep van 3 pixels. (rood, groen, en blauw. Zo ontstaat de gewenste kleur)

[Bericht gewijzigd door Arco op vrijdag 3 april 2020 12:44:08 (11%)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Golden Member

Even nog een klein worstelingetje met het OSCCON register in de 1847:

pic basic code:

5.6 Register Definitions: Oscillator Control
REGISTER 5-1: OSCCON: OSCILLATOR CONTROL REGISTER
R/W-0/0 R/W-0/0 R/W-1/1 R/W-1/1 R/W-1/1 U-0 R/W-0/0 R/W-0/0
SPLLEN IRCF<3:0> &#8212; SCS<1:0>
bit 7 bit 0
Legend:

R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as &#8216;0’
u = Bit is unchanged x = Bit is unknown -n/n = Value at POR and BOR/Value at all other Resets
&#8216;1’ = Bit is set ‘0’ = Bit is cleared
bit 7 SPLLEN: Software PLL Enable bit
If PLLEN in Configuration Words = 1:
SPLLEN bit is ignored. 4x PLL is always enabled (subject to oscillator requirements)
If PLLEN in Configuration Words = 0:
1 = 4x PLL Is enabled
0 = 4x PLL is disabled
bit 6-3 IRCF<3:0>: Internal Oscillator Frequency Select bits
000x = 31 kHz LF
0010 = 31.25 kHz MF
0011 = 31.25 kHz HF(1)
0100 = 62.5 kHz MF
0101 = 125 kHz MF
0110 = 250 kHz MF
0111 = 500 kHz MF (default upon Reset)
1000 = 125 kHz HF(1)
1001 = 250 kHz HF(1)
1010 = 500 kHz HF(1)
1011 = 1MHz HF
1100 = 2MHz HF
1101 = 4MHz HF
1110 = 8 MHz or 32 MHz HF(see Section 5.2.2.1 &#8220;HFINTOSC”)
1111 = 16 MHz HF
bit 2 Unimplemented: Read as &#8216;0’
bit 1-0 SCS<1:0>: System Clock Select bits
1x = Internal oscillator block
01 = Timer1 oscillator
00 = Clock determined by FOSC<2:0> in Configuration Words.
Note 1: Duplicate frequency derived from HFINTOSC.

Het gaat met name om de laatste 2 bits (bits 1-0). Als ik nu 8Mhz frequentie wil, Is het dan

OSCCON =%01110010 of %01110000 ?

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Arco

Special Member

Kan beide. Bij '1' wordt altijd de interne oscillator gebruikt, bij '0' hangt dat af van de config setting.

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Golden Member

Ik heb nog een foutje / onjuistheid ontdekt in mijn eigen programma:

(Even checken of ik het juist heb):

pic basic code:

Dim D_C   As sBit at LATB.0      'pin 6          'Data/Command
  ClockPin As sbit at PORTB.4     'pin 10          'Clock
  Datapin As sbit at PORTB.2     'pin 8          'SDO
  C_S   As sbit at LATA.4      'pin 3          'Chip Select
  RES   As sbit at LATB.3      'pin 9          'RESET

Voor de C_S, RES en D/C stond PORT maar moet volgens mij LAT zijn voor de PIC16F1847, omdat het hier output betreft.

Dan had ik de CS aan LATB.1 gekoppeld, omdat ik dacht dat die "vrij" was. Maar ik merkte dat na de SPI1_Init() het moeilijk was om deze poort op logisch hoog te krijgen.
In de Datasheet van de 1847 lees ik dat B.1 ook wordt gebruikt voor de SPI (SDI1).

Daarom leek het me beter een echt 'vrije poort' te kiezen, c.q. A.4

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Bavelt

Golden Member

Wat ik me tevens afvroeg: de 1847 heeft twee keer I2C en SPI aan boord.
Maar sommige pinnen zijn gecombineerd.
Zo zie je bijvoorbeeld dat aan Poort B.4 zowel de SCL als SCK wordt toegekend.

Maar mag je wanneer je SPI EN I2C beide gebruikt in een programma, dezelfde pin gebruiken als clock voor SPI én I2C?

Zo nee,dan zou je dus alleen maar 1 keer SPI en 1 keer I2C kunnen gebruiken (en dan ook nog met APFCON poorten aan het verschuiven gaan).

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Arco

Special Member

Tja,

Als je SPI en I2C beide gebruikt is dat al ongewoon in zo'n klein controllertje. (veel peripherals zijn in i2c en spi te koop)
En de kans dat iemand meer als 1 spi of i2c bus nodig heeft is ook al heel erg klein.

Beter dan een grotere met meer pinnen nemen, dan heb je meer mogelijkheden.

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Golden Member

Beter dan een grotere met meer pinnen nemen, dan heb je meer mogelijkheden.

Wat zou dan een redelijk alternatief zijn, die je echter nog wel in een breadbord kan plaatsen?

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Bavelt

Golden Member

Nog een issue met het APFCON register en de 1847:

Met APFCON0 = %01000000 verplaats je SDO1 naar Poort A.6
(Default = B.2)

Maar op A.6 zit ook de CLKOUT. Kan dat dan wel?
(het werkt ook idd niet)

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Arco

Special Member

Je kunt clkout toch gewoon uitzetten? (gebruikt toch bijna niemand)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Golden Member

Op 4 april 2020 20:01:10 schreef Arco:
Je kunt clkout toch gewoon uitzetten? (gebruikt toch bijna niemand)

Ik heb Ckock Out Disabled in de Project Settings...

[Bericht gewijzigd door Bavelt op zondag 5 april 2020 00:48:38 (14%)

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Arco

Special Member

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Golden Member

Ik heb Ckock Out Disabled in de Project Settings...

Is dat niet hetzelfde?

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Arco

Special Member

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com