Foxhole radio - geen ontvangst

Het verzet bestond uit een handvol dappere of eerder roekeloze mensen die niet geloofden dat de Duitsers gekomen waren om te blijven.

Het verzet zat niet in die foxholes...

De meting van Sine zegt niet zoveel omdat de oxide laag waarschijnlijk bij deze "hoge" spanning gewoon doorslaat. Als je 10kV op een 1n4148 zet ga je ook een heel andere curve krijgen :-) Ik heb een weerstand meter die de zogenaamde dry-resistance kan meten door een heel klein signaaltje te gebruiken. Dit omdat hogere spanningen doorslaan.

[Bericht gewijzigd door fred101 op 6 januari 2020 13:35:22 (48%)]

www.pa4tim.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
maartenbakker

Special Member

@GD: Het lijkt wel alsof je coute-que-coute gelijk moet hebben. In de categorie drogredenen, heet wat jij o.a. aan het doen bent "moving the goalposts".

Veel mensen die het niet zelf proberen (waarom jij eigenlijk niet?) hebben het materiaal niet bij de hand of gaan uit van algemene kennis (altijd goed om dat periodiek te controleren als er twijfel of nieuwe inzichten zijn, maar dat de aarde rond is hoeven we ook niet elke dag na te gaan en ook niet of een metaalovergang niet-lineair kan zijn).

Verder weet ik dat het erg populair is om al-dan-niet georganiseerd verzet te bagatelliseren, ook lekker makkelijk want de meesten die het hebben meegemaakt, kunnen er niet meer over vertellen.

In de categorie drogredenen is dat iets met "er aan de haren bijslepen van ongerelateerde argumenten".

Begrijp me goed, ik ben ook sceptisch over het daadwerkelijk practisch toepassen van dergelijke oplossingen maar er blijven genoeg plausibele scenario's over waarin dat toch gebeurd kan zijn.

En als je mij ook een uitstapje wilt veroorloven: jouw houding is de houding die ervoor zorgt dat AM-rampenzenders zijn afgeschaft en iedereen daar zijn mobieltje voor moet gebruiken, via het uitgevallen netwerk.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Op 6 januari 2020 13:33:49 schreef maartenbakker:
@GD: Het lijkt wel alsof je coute-que-coute gelijk moet hebben. In de categorie drogredenen, heet wat jij aan het doen bent onder andere "moving the goalposts".

Mag je dan je standpunt niet verdedigen omdat sommigen het verhaal mooi vinden? Of klopt het niet dat er bij de proef van Sine in het gebied tussen 0 en ±0.5V geen enkel efeect te bespeuren valt? Net in dat gebied werken de als detector gebruikte diodes.
En juist in dat gebied verwacht je een signaalsterkte die je met een geimproviseerde antenne zou opvangen.Rf spanningen van 1V of meer heb je enkel als een sterke zender heel dicht in de buurt zit.

Veel mensen die het niet zelf proberen (waarom jij eigenlijk niet?)

Blijkbaar heb je dàt net 'toevallig' over het hoofd gezien.Ik heb de proef gedaan met een RF generator in AM gemoduleerd en een scheermesje en koptelefoon. Zonder enig resultaat.

hebben het materiaal niet bij de hand of gaan uit van algemene kennis (altijd goed om dat periodiek te controleren als er twijfel of nieuwe inzichten zijn, maar dat de aarde rond is hoeven we ook niet elke dag na te gaan).

Nee, maar dat is dan ook écht bewezen. al zijn er nog steeds die het niet geloven.

Verder weet ik dat het erg populair is om het verzet te bagatelliseren, ook lekker makkelijk want de meesten die het hebben meegemaakt, kunnen er niet meer over vertellen.

Oei, gevoelige snaar? Zo vertelde het mijn vader nochtans .Gedurende de oorlog had Jan met de pet geen enkel idee wat er gaande was buiten zn eigen omgeving. De meesten hadden zich er bij neergelegd dat de Duitsers gingen blijven en waren al goed in het nieuwe systeem ingeburgerd. Het verzet was dus een marginaal gebeuren. Tijdens de bevrijding nam het verzet natuurlijk toe, en toen de kust veilig was kwamen ook de angsthazen uit hun hol gekropen. Het waren net deze last minute verzetshelden die als hoofdbezigheid hadden zich te wreken op de voormalige Nazisympathisanten. Het ligt in de aard der mensen zich te scharen aan de kant van de sterkste.

In de categorie drogredenen is dat iets met "er aan de haren bijslepen van ongerelateerde argumenten".

Helemaal niet. Het was gewoon ter illustratie omals parallel om aan te tonen dat de geschiedenis meestal na jaren geromantiseerd wordt en verdraaid naargelang het in de vertellers kraam past.

En als je mij ook een uitstapje wilt veroorloven: jouw houding is de houding die ervoor zorgt dat AM-rampenzenders zijn afgeschaft en iedereen daar zijn mobieltje voor moet gebruiken, via het uitgevallen netwerk.

Ik twijfel of een scheermesje bruikbaar resultaat zou opgeleverd hebben en daarmee samenhangend of het vaak zou gebruikt zijn.
Wat heeft dat met de afschaffing van de AM stations te maken?
Waarschijnlijk is dat een meesterzet van de overheid om de geheime sekte van de Stoppelbaarden te dwarsbomen. ZIj die liever hun scheermes gebruiken om naar de muziek te luisteren dan hun baard af te doen :-)

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.

Ik heb waar ik nu zit geen mogelijkheid om effe 25 meter antenne te spannen. Heb ook geen scope bij de hand. Wel heb ik een dipmeter.

Ik heb met een willekeurige kortegolf-spoel even een kristalontvanger gemaakt. Afstemcondensator weggelaten. Eigenresonantie ergens rond de 10MHz. OA79 diode.
De toon van de dipmeter komt tamelijk zwak door, vergelijkbaar met een kristalontvanger met ca. 5m draad. De sterkte van het signaal van de dipmeter is dus ruwweg gelijk als de sterkte bij gebruik van een kristalontvanger-antenne.

Vervolgens de diode kortgesloten. Geluid valt weg. Geen onverwachte gelijkrichteffecten in de kluwen draad.

Diode vervangen door scheermes-diode. Met een afgeknipt pootje van een weerstand heb ik hier en daar zachtjes signaal. Met het potlood bijna overal, ongeacht of dat deel van het mesje verhit is met een gasvlam of niet.
Het geluid is zéér zacht. Ik schat 20db zachter dan met de OA79, gemeten met de oren :+.
Maar het werkt dus wel degelijk. Met de hoeveelheid signaal die ik in de radio 10 en arrow tijd had, zou dit beslist bruikbaar zijn om in een stille omgeving radio te luisteren.
Met een flink stuk prikkeldraad als antenne zal je op een slagveld (als er geen gevecht bezig is ;)) best wat kunnen ontvangen.

Allicht als ik een echte LC kring maak zal de resonantie van de kring, de spanning nog wat opslingeren en de resultaten beter maken.

Als ik een grammofoon-preampje aan sluit, zal het geluid prima hoorbaar zijn door de speakers van de hifi-installatie. Maar zoveel moeite ga ik hier niet voor doen en bovendien krijgen we dan weer het gezanik dat het allemaal wel zal komen door gelijkrichteffecten in de installatie (die ik overigens ook mee heb gemaakt, radio 10 door de MFB-luidsprekers...)

GD is van harte welkom om ter plekke te constateren dat dit dus gewoon werkt. Moet je wel een paar honderd kilometer voor rijden :)

Ondanks zijn ervaring heeft GD duidelijk niet de technische kennis en vaardigheden om zoiets simpels als dit tot een goed einde te brengen. Of zou hij domweg liegen, zoals hij zegt dat de persoon in de youtube video doet, en werkte het wel degelijk en probeert ie z'n gezicht te redden? ;)

maartenbakker

Special Member

Op 6 januari 2020 14:23:22 schreef grotedikken:
[...] Mag je dan je standpunt niet verdedigen omdat sommigen het verhaal mooi vinden? Of klopt het niet dat er bij de proef van Sine in het gebied tussen 0 en ±0.5V geen enkel efeect te bespeuren valt? Net in dat gebied werken de als detector gebruikte diodes

Met "moving the goalposts" bedoel ik dat je eerst beweerde dat er geen halfgeleiderwerking was, en nu blijkt dat er tegen verwachting in toch halfgeleiderwerking is je de eisen zodanig bijstelt dat er alsnog niet aan voldaan wordt (*). Dit is een discussietechniek die 30 pagina's lang vol te houden is als iedereen er zin in heeft. Het eindresultaat is in zo'n geval waarschijnlijk dat iemand tegen de tijd dat het topic ten einde loopt, een werkende kernreactor in zijn kelder heeft gebouwd (om de radio te voeden als de stroom is uitgevallen ofzo, want ook een zelfgemaakte transistor heeft stroom nodig) om aan te tonen dat het toch echt kan waarvan jij beweert dat het niet kan.

Ik zal later nog eens de tijd nemen om de rest van je antwoord te lezen, maar dit puntje vond ik zeer geschikt om redelijk bondig duidelijk te maken wat ik bedoelde.

En omdat drogredenen zo negatief klinkt, wil ik 'moving the goalposts' ook wel als 'scope creep' benoemen. Dat is als de dialoog tussen ontwikkelaar en opdrachtgever 30 pagina's lang is en in een kernreactor eindigt.

(*) Er wordt niet aan de bijgestelde eis voldaan, maar het is onduidelijk of dat a) nodig is voor een werkende ontvanger en b) of de eis niet simpel gehaald kan worden door het experiment ietwat aan te passen (bijvoorbeeld met een potlood in plaats van een draadje; zie boven) - immers als jij je eisen aanpast mag de experimenteerder ook zijn experiment verbeteren, vandaar dat je uiteindelijk op een kernreactor uitkomt.

P.S. Okay, nog eentje dan, ik vind deze voorzet te mooi om er niet even in te schieten....

maar dat de aarde rond is hoeven we ook niet elke dag na te gaan

Nee, maar dat is dan ook écht bewezen. al zijn er nog steeds die het niet geloven.

Je bedoelt, zoals de halfgeleiderwerking van een scheermesje?

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Op 6 januari 2020 13:12:39 schreef grotedikken:
Het grootste gelijkrichteffect komt dus nog van je eigen vooroordeel, Ohmpi. :-)

Wat en waar is mijn vooroordeel?

Hulde aan Sine die als enige de moeite heeft gedaan om het echt te proberen.

Helemaal mee eens

Ik zie echter op zn scoopbeeld dat het gebied tussen 0 en ±0.5V volledig lineair is.

Ik zie dat niet.
De kromming rond nul volt is klein tot minimaal. Het zou zomaar in dat werkpunt gewoon lineair kunnen zijn, maar dat hoeft niet. Dit scoopbeeld is trouwens totaal ongeschikt om het nulpunt vast te stellen. De suggestie wordt gewekt dat het nulpunt ligt op x=0 en y=0. Als je goed kijkt zie je dat de electronenstraal niet door dit punt gaat. Verder is de lichtende streep te dik. De intensiteit had voor het mooie lager ingesteld moeten worden. Misschien vertoont deze overgang wel een soort hysterese-effect wat binnen de breedte van de straal past.
@GD, Heb je wel eens dit soort metingen uitgevoerd op een germaniumdiode (bijv OA81)? En hoe zag de kromme bij de nuldoorgang van die diode uit?
Eigenlijk ben ik er verbaasd over dat het scheermesje/potlood zo'n sterk niet-lineair gedrag vertoont.

Je zou hetzelfde experiment ook kunnen uitvoeren met een sinusgenerator en spectrumanalyser. Door de nietlineaire karakteristiek van de scheermes/potlood-diode ontstaan er hogere harmonischen. Deze zou je terug moeten vinden in het spectrogram van de spanning over de 'diode'.

Voor de radioluisteraars onder ons:
Mbv een batterij zou je de scheermes/potlood-diode een voorspanning kunnen geven waarmee je het hoogfrequentsignaal naar een gunstiger werkpunt kunt schuiven. Die mogelijkheid kan je uitstekend zien in het scoopbeeld van Sine.

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl

@Ohm Pi
"Mbv een batterij zou je de scheermes/potlood-diode een voorspanning kunnen geven waarmee je het hoogfrequentsignaal naar een gunstiger werkpunt kunt schuiven"

Een flink aantal jaren geleden werd er een ontwerp van een kristal ontvanger getoond waar die voorspanning werd verkregen door met een lange draadantenne Alle uitgezonden middengolf energie te ontvangen welke daarna, (na gelijkrichting?) werd toegevoerd aan de detectie diode.
De gevoeligheid van die ontvanger werd flink verhoogd.
ruud

Zoveel MG energie zal er niet meer zijn nadat de sterke zenders zijn afgeschakeld. Lijkt me dus niet meer van praktisch nut.

Och, praktisch zal het al jaren niet meer zijn geweest. Al sinds de jaren 2000 vind je goedkope zonnecelletjes en een ni-cd celletje, waar je een MK484 mee kan voeden. Bijna even simpel als een kristalontvanger maar veel betere prestaties.

Neemt niet weg dat het leuke experimentjes zijn :)

Sine

Moderator

*snif*

Zink oxide, niet pefect, bij gebrek aan zink heb ik een verzinkte ring tot rood gloeiend gestookt.

Maar er is vanalles wat een niet lineaire overgang maakt.

Dit zou zomaar eens *per ongeluk* als detector kunnen werken.
@Ledlover
Heb je toevallig nog een ringetje oid liggen? heet stoken tot net een beetje rood zodat er een witte oxide laag ontstaat.

[Bericht gewijzigd door Sine op 6 januari 2020 22:37:14 (33%)]

Het lijkt erop dat alle metaal-metaaloxiden overgangen niet-lineair geleidingsgedrag vertoont.
Nu zie ik ook hysterese.
Waar komt dat nu weer vandaan?

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl
Sine

Moderator

Als je dit vergelijkt met het scheermes is dit in ieder geval een veel betere diode.

Dat lusje komt een gaat afhankelijk van waar je de stift neerzet, geen idee wat dat maakt.

Dat lusje komt een gaat afhankelijk van waar je de stift neerzet, geen idee wat dat maakt.

Capaciteit ?

Sine, je kunt eens kijken wat er gebeurd bij lage DC spanning. Steeds de stroom meten en dan kijken een stroom/spanning grafiekje tekenen. Ik kan zoiets wel op de curvetracer. Ik zal morgen eens proberen wat een verzinkt ringetje doet.

www.pa4tim.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Ondanks de ronduit beledigende commentaar van Ledlover lijkt het er nog steeds op dat ik gelijk heb.
De proef met het scheermesje van Sine geeft géén gelijkrichteffect in het bruikbare gedeelte van de karakteristiek te zien, terwijl dat met het rondsel duidelijk wél het geval is. Sluit aan bij mijn proef waar het mesje ook geen resultaat gaf, en dat van de TS waar het ook niet lukte. Met zo'n kans op succes zal het scheermesjesverhaal onder de soldaten ook wel niet als een lopend vuurtje verspreid zijn. :-)
0 op 3 is te weinig voor statistiek, maar het maakt toch wel iets duidelijk.
Gezien het effect bij staal dus zeer zwak tot nagenoeg onbestaande is, is het eveneens onwaarschijnlijk dat net dit materiaal dat van alle andere wellicht de slechtste keuze was ook effectief zou gebruikt zijn. LL geeft het zelf ook aan. Hij meent wel iets te horen, maar heel zwak, 20 dB zwakker zelfs dan met een echte . Vrij vertaald dus onbruikbaar, zeker in buitenomgeving. Want zelfs met een echte Ge-diode die toen nog niet bestond, zou het toch maar een zeer twijfelachtig resultaat gegeven hebben

Leuk is daarbij ook de opmerking van LL tussen de beledigingen, 'ik had op mijn locatie even de mogelijkheid niet om 25 m draad te spannen.' In een schuttersputje in volle oorlog wel zeker? :-)

Ik denk dat ik er toch niet ver naast zat toen ik op de jammerklacht van de TS antwoordde dat het probleem wellicht bij detector lag omdat ijzer nu van de meeste metalen wellicht het minst geschikt is en het hele verhaal vermoedelijke een mythe was.
Neemt natuurlijk niet weg dat er wel zal gexperimenteerd zijn.
Maar waarom het compleet verkeerd aanpakken met scheermesjes als andere ook beschikbare metalen als muntjes oneindig veel beter werken?

Het scheermesontvangertje dat je in oorlogsmusea vindt zal wel geen echt origineel artefact zijn, maar iets dat later is nagebouwd op basis van het verhaaltje.
Ik denk als soldaten een aanden ken willen, dat ze dan eerder een dolk, bajonet, kogel of hun uniform bewaren dan een scheermes met wat koperdraad aan.

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.

Het hele verhaal begint natuurlijk in 1944 bij Anzio, waar een tamelijk grote Amerikaanse legermacht vrij lang inactief moest blijven. Een combinatie dus van veel materiaal, erg veel reservemateriaal, en een boel vrije tijd. Ruimte was er ook.

Vermeldingen vinden we o.a. in de New York Times van 29 april 1944, en in Time Magazine van 17 juli 1944. Die kunnen jullie zelf wel googelen.

Intussen heb ik in mijn oude QST's (Amerikaans amateurblad) gekeken of daar wat in stond. De resultaten heb ik hieronder bij elkaar geplakt.
Let op, het stukje uit 1945 (links onder) staat min of meer los van het Anzio-verhaal en is meer een verslag van een daardoor geïnspireerd eigen experiment van W2IMB.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Mooi opzoekingswerk FET

Op 7 januari 2020 12:04:36 schreef Frederick E. Terman:
Het hele verhaal begint natuurlijk in 1944 bij Anzio, waar een tamelijk grote Amerikaanse legermacht vrij lang inactief moest blijven. Een combinatie dus van veel materiaal, erg veel reservemateriaal, en een boel vrije tijd. Ruimte was er ook.

Als je in documentaires en in legerstocks ziet wat een overkill aan materiaal die amerikanen meesleepten waaronder allerhande radiomateriaal, lijkt het onwaarschijnlijk dat men juist daar met een sluitspeld op een scheermesje moest krassen om radio te kunnen luisteren.

vinden we o.a. in de New York Times van 29 april 1944, en in Time Magazine van 17 juli 1944. Die kunnen jullie zelf wel googelen.

Intussen heb ik in mijn oude QST's (Amerikaans amateurblad) gekeken of daar wat in stond. De resultaten heb ik hieronder bij elkaar geplakt. Let op, het stukje uit 1945 (links onder) staat min of meer los van het Anzio-verhaal en is meer een verslag van een daardoor geïnspireerd eigen experiment van W2IMB.

[bijlage]

Interessante artikeltjes. De eerste twee zijn gewoon het doorvertellen van een opgevangen verhaaltje, niks nieuws dus.

Maar in de QST van 1945 staat de bouwbeschrijving van een foxholeradio. Het begint met het smelten van lood en het toevoegen van zwavel.
Ik geloof meteen dat dit recept werkt, want de gekende galenietkristallen waren niks anders dan loodsulfide.

Maar dat maakt de titel foxholeradio dan weer minder waarschijnlijk. Eerder iets om thuis of op een basis mee te experimenteren.
En het geeft geen bevestiging dat het enkel met een scheermesje en een veiligheidsspeld ook zou werken.

Nu ja, diegenen die houden van straffe verhalen zullen toch niet tot andere inzichten komen.
De hele geschiedenisboeken staan vol van halfverzonnen
gebeurtenissen. Ik geloof ook niet dat Samson op zn eentje met enkel een kaakbeen van een ezel als wapen het hele Filistijnse leger in de pan gehakt heeft. En toch klonk de leraar godsdienst destijds overtuigend ;-)

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
maartenbakker

Special Member

Godsdienst kent premissen die niet op de wetenschappelijke methode berusten maar op geloof en vertrouwen. Een verslag van een schakeling die een paar maanden eerder gebruikt is en nabouwbaar, is onvergelijkbaar met een mondelinge en later schriftelijke overdracht van generatie op generatie van een burenruzie of veldslag. Niets ten nadele van de bijbel verder, maar het oude testament is soms tamelijk amusant als je bedenkt wat er nou eigenlijk staat (van blowen tot abortus aan toe, maar we dwalen af - dit alleen om aan te geven dat mythevorming rond een burenruzie of veldslag niets vreemds is, zelfs van recente oorlogen kennen we niet alle details).

Je moet je niet blindstaren op de kniespanning die je denkt te zien. Je weet niet hoe hoog hij op het plaatje is, hoe die onder andere omstandigheden is en je weet niet bij welke spanning en stroom de diode in de praktijk moet werken. Als je dat in het achterhoofd houdt, is alleen het aantonen van een halfgeleidereffect al de helft van het bewijs, zoals je zelf eerst ook leek te suggereren. De rest is alsnog heel interessant.

En als je mij voor de voeten gooit dat ik jouw mislukte experiment over het hoofd had gezien (sorry!) vraag ik me toch af hoe jij aan een score van 0-3 komt terwijl hierboven toch echt een geslaagd experiment van ledlover beschreven staat en het hier inmiddels succesvolle beschrijvingen van het halfgeleidereffect regent. Dat een potlood beter werkt dan een draadje, is inmiddels ook al uit meerdere bronnen bekend. Inclusief een bron uit 1945.

Hoeveel duidelijker wil je het hebben?

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

In mijn 'Lehrbuch der Hochfrequenztechnik' uit 1943 van Vilbig staat ook een overzicht van detectoren (tot de meest vreemde aan toe). De overgang van grafiet naar metaal staat er ook bij. Misschien maak ik daar vanavond nog even een foto van (het boek is te onhandig voor de scanner), hoewel het stukje érg kort is.

[Grappig boek trouwens, die 'Vilbig': het Lorenz nachtlandingssysteem voor vliegtuigen is keurig gecensureerd (afgeplakt; je kunt met sterk licht nét zien waarover het gaat), maar de uitgebreide beschrijvingen van klystron en magnetron zijn ongemoeid gelaten. De radar-oorlog kwam blijkbaar daarna pas.]
e: ik zie dat mijn 4. Auflage uit 1945 is, hij is echter 'Unverändert'.

--
De scheermesjesontvanger was een speelgoed voor de mannen. Het was voor vermaak; tijdverdrijf: kijk, zelfs DIT werkt nog! Anderen sneden paardjes uit hout, of gingen gewoon pokeren. In die slag moest érg lang gewacht worden.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Op 7 januari 2020 11:43:20 schreef grotedikken:
Ondanks de ronduit beledigende commentaar van Ledlover lijkt het er nog steeds op dat ik gelijk heb.

OK Boomer...

Voetnoot voor de leeftijdsgenoten: ik refeer hierbij naar 'boomer' als 'way of thinking' - niet als leeftijdscategorie. Verreweg de meeste mensen op dit forum uit die leeftijdsgroep, zijn prima in staat om hun ongelijk toe te geven. Mensen van mijn leeftijd kunnen ook boomers zijn.

Evarist

Golden Member

Ledlover. Weer een nieuw woord geleerd.
Je fout toegeven beschrijf ik als 'intellectuele eerlijkheid'

Nihil est verum, quod non probatur primo.

Gevaar voor het doorelkaar heen horen van zenders was er trouwens niet: er was één programma, en één zender in de buurt.

Vergeten we ook niet dat het signaal natuurlijk erg luid was. De zender stond op Monte Ciocci, een heuvel in Rome. De afstand tot de havenstad Anzio bedraagt slechts 40 km; op het strand ten westen ervan ben je nog iets dichterbij.

Wat het vermogen betreft: dat van de Nederlandse zenders in Lopik bedroeg toentertijd 120 kW (sinds 4 maart 1940; daarvoor was het 20 kW).
De Marconi-zender in de hoofdstad van Marconi-land Italië zal niet kleiner geweest zijn, eerder groter - het was hun propaganda-zender -, maar laten we uitgaan van eveneens 120 kW. De antenne was een rondstraler. Op 40 km afstand bedraagt de veldsterkte dan:
E = 0,3 (√ P(kW))/d(km) = 0,082 V/m.

De ontvangantenne van onze scheermesjesenthousiasten mag dan 25 m geweest zijn (en gemaakt van draad van een defecte autodynamo), maar de effectieve hoogte zal misschien 5 m geweest zijn.
Dan vinden we een te verwachten signaalsterkte van 5 × 0,082 = 0,41 V, ofwel 410 mV (geen µV).
Daarmee is zelfs in de beroerdste ontvanger nog wel iets te horen.

Zoals gezegd vond ik in dit boek nog een verhandeling over detectoren:

De 'anthracietdetector' van Diederik Buisvoet is hiermee afdoende verklaard: het contact van staal op grafiet werkt als detector.
Hoe het zit als je, andersom, een grafietpunt op staal duwt vermeldt het boek niet. Voor hetzelfde geld heeft het grafiet er hier helemaal niets mee te maken, en gaat het toch om het oxydehuidje op het staal.

'Afplak-censuur' in dit boek (en zie ook het titelblad, waar de functie van de schrijver was afgeplakt):

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Grappig. Enerzijds interessant om te lezen wat er onder staat, anderzijds een prachtig stukje geschiedenis van hoe men vroeger censureerde.

Ter zijde: mijn ervaringen met het scheermesje zijn komen in de buurt van m'n ervaringen met pyriet zonder voorspanning. Pyriet is een bekende maar ook tamelijk slechte detector. Aanzienlijk minder geluidssterkte dan met 'n germaniumdiode.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op 7 januari 2020 22:40:19 (47%)]

Je zou schrikken waaruit men allemaal diodes/detectors brouwde als het moest zijn. Zelfs de coherer word nu vermoed dat het om een soort DIAC-achtige werking gaat. Voor wie wil, er is ergens een pdf met (ik dacht) ca 100 paginas aan curves en metingen over hoeveel picowatt nodig was om dat ding te ´triggeren´ en de fysica erachter.
En Ledlover, germanium zal (in theorie althans) altijd de beste detector blijven denk ik, vanwege de zeer hoge elektronmobiliteit tov andere halfgeleiders. Hoewel ze nu wel betere cocktails zullen bedacht hebben...

Echter Carborundum (silicium carbide dacht ik?) was ook een slechte detector, tot je er ca 2V voorspanning aan gaf, dan was het de beste die men kon vinden. Enige nadeel? Obviously de batterij!

https://earlyradiohistory.us/1916am.htm

Op deze pagina staat die ´koolstof detector´ waarvan het principe me toch blijft ontglippen. Ik lees hier dat potloden gebruikt worden ook in combinatie met roestig staal? Voer voor nader onderzoek, voor degenen met een curvetracer zeker!

73 de ON4SPK

PS. @ Frederick E. Terman: Heb je toevallig ergens een digitale versie van dat boek? Ziet er eentje uit voor aan de collectie toe te voegen...

maartenbakker

Special Member

Mijn eerste hypothese is dat de koolstof-metaalovergang iets Schottky-achtigs doet, maar ik sluit ook helemaal niet uit dat koolstof toch zelf ook bijzondere eigenschappen heeft; zie ook de tabel in het boek van FET waar het wel degelijk een polariteit toegewezen krijgt. Ik heb alleen geen idee hoe dat aan te tonen of te weerleggen.

Wat me verbaast aan dat boekje uit 1916, is dat er ook gewoon een siliciumkristal genoemd wordt. Onvoorstelbaar dat siliciumdiodes pas een jaartje of 40 later practisch bruikbaar waren.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 8 januari 2020 00:14:08 (22%)]

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Op 7 januari 2020 23:37:45 schreef Glowinthedark:
PS. @ Frederick E. Terman: Heb je toevallig ergens een digitale versie van dat boek? Ziet er eentje uit voor aan de collectie toe te voegen...

Nee, helaas niet. Maar het is niet zeldzaam; voor minder dan tien euro (plus verzendkosten) is het op verschillende plaatsen wel te koop. (hier bijvoorbeeld; tijdelijke link)

Leuk boekje uit 1916!

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org