Arduino Toerenteller X27.168

Heren.
Ik probeer een toerenteller te maken middels een Arduino Nano Every en een X27.168 stepper.
En het programma van "dougsauto_tacho"

Gebruik hiervan enkel het "Tacho" gedeelte.
Nou gaat het opstarten goed.
Naald loopt dan vanuit laatste stand naar eindstand en terug naar 0.

Nou moet de code er ook voor zorgen dat er op pin2 pulsen worden geteld.
Dit gebeurt middels en ISR RISING (pin2) functie.
Voor zover ik dit begrijp houd het in dat wanneer een stijgende flank op pin2 voorbijkomt er ergens een tijd begint te lopen en dit weer stopt tot er een volgende stijgende flank voorbij komt.

Deze tijdwaarde wordt dan weer gebruikt on de tacho aan te sturen.
Nou werkt dit dus niet.
Ik kan bedenken dat ik nog ergens settings voor de tijd basis moet aanpassen om eea binnen een bepaald bereik te krijgen.
Begrijp/snap niet waar en of hoe dit moet gebeuren.

Heb de code in kladblok geplakt en in 2 delen,ToerentellerCompleet, ToerentellerDeel.
Laatste is het deel met de ISR functie.

Weet niet of er een betere manier is om code te plaatsen.
Mocht er een beter manier en niet te moeilijk bestaan laat me even weten.
Ben echt een software noob.

waarvan meet je de toeren? en hoe meet je die?

ik zie in de code de volgende regels:

c code:

 2050,  // max frequency
 5,  // min frequency

(code kun je plaatsen met de https://www.circuitsonline.net/images/icons/toolbar_code.png knop)

hier vul je de max en min frequentie in. stel dat jij 10000 RPM op je schaal hebt: dat is 166 omwentelingen per seconde, en je hebt 12 pulsen per omwenteling= 2000 Hz.

als jij een andere schaal of pulstal hebt, zul je die waarde eerst moeten berekenen..

GMT+1

Progger,
Ik werk met een puls generator en de hele opstelling staat op een breadboard.
De puls generator stuurt pulsjes van 5vdc uit.
Blijft aan de ingang van arduino nog 4,1 Vdc over.

Heb nu gerekend met 10000 rpm en 1 puls per omwenteling, geeft 166 Hz
Heb er nu een puls van 100Hz op staan wat dus op de schaal van 10000 op een 6000 rpm zou uitkomen.
Alleen gebeurt er nu nog niets.

c code:

Sampler tachoSampler(
 .75, // low-pass damping. 0 means none, 1 means no signal at all
 166,  // max frequency
 1,  // min frequency
 630*2, // number of steps on the stepper
 .6, // hysteresis at .5, there is a microscopic chance of needle vibration, so set it to just over that
 tacho // the stepper motor to which this instance is bound
);

Bij deze de complete huidige code.

c code:

class MyStepper {
 public:
  const byte Apin, _Apin, Bpin, _Bpin;
  unsigned long lastMoveUs = 0;
  int location = 0;
  int zero = 0;
  int target = 0;
  const unsigned long maxSpeedUs;


  MyStepper(
   const byte ApinAttach, const byte _ApinAttach,
   const byte BpinAttach, const byte _BpinAttach,
   const unsigned long maxSpeedUs) :
   Apin(ApinAttach), _Apin(_ApinAttach), Bpin(BpinAttach), _Bpin(_BpinAttach), maxSpeedUs(maxSpeedUs)
  {}

  void setup() {
   pinMode(Apin, OUTPUT);
   pinMode(_Apin, OUTPUT);
   pinMode(Bpin, OUTPUT);
   pinMode(_Bpin, OUTPUT);
   lastMoveUs = micros();
  }

  void loop() {
   if (location == target) {
    return;
   }

   unsigned long nowUs = micros();
   if (nowUs - lastMoveUs < maxSpeedUs) return;
   lastMoveUs = nowUs;

   location += target > location ? 1 : -1;

   // I turn on the HIGH before the low so that the
   // stepper is always being held.

   switch (location & 7) {
    case 0:
     digitalWrite(Apin, HIGH);
     digitalWrite(_Apin, LOW);
     digitalWrite(Bpin, LOW);
     digitalWrite(_Bpin, LOW);
     break;
    case 1:
     digitalWrite(Apin, HIGH);
     digitalWrite(_Apin, LOW);
     digitalWrite(Bpin, HIGH);
     digitalWrite(_Bpin, LOW);
     break;
    case 2:
     digitalWrite(Apin, LOW);
     digitalWrite(_Apin, LOW);
     digitalWrite(Bpin, HIGH);
     digitalWrite(_Bpin, LOW);
     break;
    case 3:
     digitalWrite(Apin, LOW);
     digitalWrite(_Apin, HIGH);
     digitalWrite(Bpin, HIGH);
     digitalWrite(_Bpin, LOW);
     break;
    case 4:
     digitalWrite(Apin, LOW);
     digitalWrite(_Apin, HIGH);
     digitalWrite(Bpin, LOW);
     digitalWrite(_Bpin, LOW);
     break;
    case 5:
     digitalWrite(Apin, LOW);
     digitalWrite(_Apin, HIGH);
     digitalWrite(Bpin, LOW);
     digitalWrite(_Bpin, HIGH);
     break;
    case 6:
     digitalWrite(Apin, LOW);
     digitalWrite(_Apin, LOW);
     digitalWrite(Bpin, LOW);
     digitalWrite(_Bpin, HIGH);
     break;
    case 7:
     digitalWrite(Apin, HIGH);
     digitalWrite(_Apin, LOW);
     digitalWrite(Bpin, LOW);
     digitalWrite(_Bpin, HIGH);
     break;
   }
  }

  inline int getTarget() {
   return target - zero;
  }

  void moveTo(int _target) {
   target = _target + zero;
  }

  void zeroHere() {
   zero = target;
  }

  inline boolean isMoving() {
   return location != target;
  }

};

class Sampler {
 public:
  // make this static because otherwise i have to malloc things, which is a pain
  static const int RING_BUFFER_SIZE = 50;
  const float LOWPASS_DAMPING;
  const float MAX_FREQ;
  const int STEPS;
  const float NEEDLE_HYSTERESIS;

  // a signal coming in at this rate will have a frequency
  // definitely below MIN_FREQ.
  const unsigned long ZERO_SPEED_us;

  MyStepper &stepper;

  volatile long mostRecentPulseUs;
  volatile long ringBufferUs[RING_BUFFER_SIZE];
  volatile int ringBufferPos = 0;
  volatile float avgPulseWidthUs;

  // this is a value that it's safe to inspect from outside an interrupt
  float avgPulseWidthCpyUs;
  float frequencyHz;

  Sampler(const float LOWPASS_DAMPING, const float MAX_FREQ, const float MIN_FREQ, const int STEPS, const float NEEDLE_HYSTERESIS, MyStepper &stepper ) :
   LOWPASS_DAMPING(LOWPASS_DAMPING) ,
   MAX_FREQ(MAX_FREQ),
   STEPS(STEPS),
   NEEDLE_HYSTERESIS(NEEDLE_HYSTERESIS),
   stepper(stepper),
   ZERO_SPEED_us(1000000 / MIN_FREQ)
  {
  }

  void pulseISR() {
   if (++ringBufferPos >= RING_BUFFER_SIZE) {
    ringBufferPos = 0;
   }

   mostRecentPulseUs = micros();
   unsigned long pulseWidthUs = mostRecentPulseUs - ringBufferUs[ringBufferPos];
   ringBufferUs[ringBufferPos] = mostRecentPulseUs;

   // these floating point operations may cause problems on account of being slow and hapenning inside an ISR

   avgPulseWidthUs = LOWPASS_DAMPING * avgPulseWidthUs + (1 - LOWPASS_DAMPING) * (float)pulseWidthUs / RING_BUFFER_SIZE;
  }

  void setup() {
  }

  void loop() {
   // make this as fast as possible to reduce glitching
   noInterrupts();

   // if the mst recent pulse was a long time ago (as specified by ZERO_SPEED_us),
   // then we manually zero the speed
   if (micros() - mostRecentPulseUs > ZERO_SPEED_us && avgPulseWidthUs <= ZERO_SPEED_us) {
    avgPulseWidthUs = ZERO_SPEED_us * 2.0; // times two to give us plenty of slop
   }

   // this needs to be in a nointerrupts block because
   // flat read and writes are not necessarily atomic
   avgPulseWidthCpyUs = avgPulseWidthUs;
   interrupts();

   double newTarget;

   if (avgPulseWidthCpyUs == 0 || avgPulseWidthCpyUs >= ZERO_SPEED_us)
    frequencyHz = 0;
   else
    frequencyHz = 100000.0 / avgPulseWidthCpyUs;

   newTarget = frequencyHz / MAX_FREQ * STEPS;
   if (newTarget < 0) newTarget = 0;
   else if (newTarget > STEPS) newTarget = STEPS;

   // hysteresis
   if (newTarget < stepper.getTarget() - NEEDLE_HYSTERESIS || newTarget > stepper.getTarget() + 1 + NEEDLE_HYSTERESIS) {
    stepper.moveTo(newTarget);
   }
  }

};

class TurnPinOnIfSamplerOverLimit {
 public:
  const float lowerBoundHz;
  const float upperBoundHz;
  Sampler &sampler;
  const byte pin;
  boolean state;

  TurnPinOnIfSamplerOverLimit( const float lowerBoundHz,
                 const float upperBoundHz,
                 Sampler &sampler,
                 const byte pin) :
   lowerBoundHz(lowerBoundHz),
   upperBoundHz(upperBoundHz),
   sampler(sampler),
   pin(pin)
  {}

  void setup() {
   pinMode(pin, OUTPUT);
   state = digitalRead(pin) != LOW;
  }

  void loop() {
   if (state && sampler.frequencyHz < lowerBoundHz) {
    state = false;
    digitalWrite(pin, LOW);
   }
   else if (!state && sampler.frequencyHz >= upperBoundHz) {
    state = true;
    digitalWrite(pin, HIGH);
   }
  }

};

/*

  I need pin 13 to activate ONLY when the frequency is between 160 to 165 HZ so off
  anything below 160 and off at anything above165 only on at 160 to 165 HZ.
  but here is the difficult part. when the frequency is rising, when it passes
  through 160 to 165 HZ pin 13 should not activate. it should only activate when the
  frequency is decreasing as it passes from 165 to160HZ below 160HZ it should be off.

*/

class TurnPinOnWhenFallingThroughWindow {
 public:
  const float lowerBoundHz;
  const float upperBoundHz;
  Sampler &sampler;
  const byte pin;
  enum State {
   ABOVE_WINDOW = 3, IN_WINDOW = 2, BELOW_WINDOW = 1
  } state;

  TurnPinOnWhenFallingThroughWindow( const float lowerBoundHz,
                    const float upperBoundHz,
                    Sampler &sampler,
                    const byte pin) :
   lowerBoundHz(lowerBoundHz),
   upperBoundHz(upperBoundHz),
   sampler(sampler),
   pin(pin)
  {}

  void setup() {a
   pinMode(pin, OUTPUT);
   digitalWrite(pin, LOW);
   state = BELOW_WINDOW;
  }

  void loop() {
   if (sampler.frequencyHz < lowerBoundHz) {
    if (state != BELOW_WINDOW) {
     digitalWrite(pin, LOW);
    }
    state = BELOW_WINDOW;
   }
   else if (sampler.frequencyHz > upperBoundHz) {
    if (state != ABOVE_WINDOW) {
     digitalWrite(pin, LOW);
    }
    state = ABOVE_WINDOW;
   }
   else {
    switch (state) {
     case BELOW_WINDOW:
      digitalWrite(pin, LOW);
      break;
     case IN_WINDOW:
      // leave the pin as-is
      break;
     case ABOVE_WINDOW:
      digitalWrite(pin, HIGH);
      break;
    }
    state = IN_WINDOW;
   }
  }
};

MyStepper tacho(5, 7, 8, 6, 750); // pins 4,5,6,4, max rate 6000us because I have flattened my batteries :(
MyStepper speedo(9, 11, 12, 10, 3000); // pins 4,5,6,4, max rate 6000us because I have flattened my batteries :(

Sampler tachoSampler(
 .75, // low-pass damping. 0 means none, 1 means no signal at all
 166,  // max frequency
 1,  // min frequency
 630*2, // number of steps on the stepper
 .6, // hysteresis at .5, there is a microscopic chance of needle vibration, so set it to just over that
 tacho // the stepper motor to which this instance is bound
);

Sampler speedoSampler(
 .75, // low-pass damping. 0 means none, 1 means no signal at all
 2050,  // max frequency
 512,  // min frequency
 48 * 2 * 3 / 4, // number of steps on the stepper
 .6, // hysteresis at .5, there is a microscopic chance of needle vibration, so set it to just over that
 speedo // the stepper motor to which this instance is bound
);

void pin2ISR() {
 tachoSampler.pulseISR();
}

void pin3ISR() {
 speedoSampler.pulseISR();
}

// pin 4 goes on if speedo over 1000 and off when it drops below 950
TurnPinOnIfSamplerOverLimit speedoLimit(950, 1000, speedoSampler, 4);

// pin 13 goes on if tacho between 160 and 165 AND dropping
TurnPinOnWhenFallingThroughWindow tachoLimit(160, 165, tachoSampler, 13);

void setup() {
 tacho.setup();
 tachoSampler.setup(); // the stepper must be set up before the sampler that uses it
 pinMode(2, INPUT);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),pin2ISR, RISING);

 speedo.setup();
 speedoSampler.setup(); // the stepper must be set up before the sampler that uses it
 pinMode(3, INPUT);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), pin3ISR, RISING);

 speedoLimit.setup();
 tachoLimit.setup();

 tacho.moveTo(tachoSampler.STEPS * 5 / 5);
 speedo.moveTo(speedoSampler.STEPS * 5 / 4);
 while (tacho.isMoving() || speedo.isMoving()) {
  tacho.loop();
  speedo.loop();
 }
 tacho.zeroHere();
 speedo.zeroHere();
 tacho.moveTo(-tachoSampler.STEPS);
 speedo.moveTo(-speedoSampler.STEPS);
 while (tacho.isMoving() || speedo.isMoving()) {
  tacho.loop();
  speedo.loop();
 }
 tacho.zeroHere();
 speedo.zeroHere();
}

void loop() {
 tacho.loop();
 tachoSampler.loop();
 speedo.loop();
 speedoSampler.loop();

 speedoLimit.loop();
 tachoLimit.loop();

}

Is al opgelost, werkt op een NANO V3 wel.
NANO V3 heeft een 328 en de NANO EVERY heeft een 4809.
Zal dan dus wel een 328/4809 dingetje ergens zijn.