Reset DAC: Nog mogelijk als resetpuls afgelopen Voordat DA de (volledige) voedingsspanning heeft?

Alleen berichten met de trefwoorden “digitale voeding” worden getoond. Alle berichten tonen

Hi,

Ik wil nog even aanhaken op een eerdere vraag van mij:

Eerdere vraag: Heeft een Digitaal Analoog Converter (AD1955) een bepaalde opstarttijd??

Antwoord forum (fatbeard):

een Σ-Δ DAC heeft geen startup-tijd.

nu mijn vraag:

De reset puls voor de DAC's AD1955 komt van een PIC, die al (lang ) opgestart is.
De reset puls wordt gegeven, als de CD speler van "Standby"/ op "ON" wordt geschakeld, middels een toetsenboard commando naar de PIC.

De PIC start dan ook
A) De Digitale voeding (5V) voor de DAC's (AD1955)
en
B) De de analoge voedingen (5V, 2.8V (referentie) en 10V voor I-> V conversie) voor de DAC's AD1955

A) De Digitale 5V wordt vrijwel onmiddellijk geleverd middels een schakeltransistor uit een spanningsrail die al lang gestabiliseerd is (BTW: hier wordt de PIC ook uit gevoed)

B)De analoge spanningen (5V, 2.8V, 10V) worden echter gestart met een mechanisch Relay die trafowikkelingen via een Graetzbrug en grote elko's (2 x 4400uF) en vervolgens een treintje van LM78xx/LM79xx regelaars moet opstarten.

De DAC AD1955 heeft dus een Digitale 5V voeding die onmiddellijk wordt opgestart,
maar de analoge 5V voeding (en 10V en 2,8V referentiespanning ) bestemd voor de DAC komt aanzienlijk later aan (en wordt misschien nog extra vertraagd als verschillende elko's in de powerlijnen slechter worden).

VRAAG:

Is het nu mogelijk dat de DAC AD1955 (als geheel) niet goed werkt als de resetpuls (van de PIC) al is "uitgedempt" (te vroeg arriveert en te kort is) VOORDAT het analoge deel van de DAC voldoende spanningen ontvangt (5V "analoog", 2.8 V ref en 10 V voor de I-V converters? en de DAC dus volledig operationeel is?

Of maakt het helemaal niet uit dat de Analoge voedingen van de DAC (nog) niet werken als de reset puls arriveert en stopt, omdat de RESET enkel in het "digitale Deel" van de DAC gebruikt wordt?

Zie fig 1 voor een schemaatje uit het applicatiediagram van de AD1955.

AD1955-pages-1,13,17-18.pdf

Hensz

Golden Member

Je kunt ook de AD1955 ongeschakeld aan de voeding houden en m.b.v. de reset-pin in spaarstand zetten. In spaarstand gebruikt hij ong. 22 mA tegen 42 in bedrijf.

"Power Down/Reset. The AD1955 is placed in a reset state and the digital circuitry is powered down when this pin is held low. The AD1955 is reset on the rising edge of this signal. The serial control port registers are reset to the default values. Connect high for normal operation."

Andere mogelijkheid is om via control register, bit 15 een power down te doen. Geen idee wat dan het verbruik is.

In beide gevallen heb je geen last van onduidelijke vertragingen bij het opkomen van de voeding.

Verder zijn er ook nog chippies die je AD1955 betrouwbaar kunnen resetten pas als de voeding stabiel is.

Don't Panic!

Het valt uit bijgaande document niet op te maken. bevat te weinig data of hoe het geheel intern is verbonden. Maar chips houden niet van inverse stromen, die kunnen ontstaan als er een deel niet gevoed wordt.

Het ergste wat ik ooit heb meegemaakt was met een custom controller (met analoge en digitale in en uitgangen) Daar ging af en toe, als de startvoorwaarden van zijn voeding niet juist voldaan waren een bit verkeerd gaan staan die door de later komende reset niet teruggezet werd, waardoor het geheel vastliep.

@Kris van Damme en Hensz,

Hartelijk dank voor de moeite hebben om (uitgebreid ) mijn vraag te beantwoorden.

@ Kris

Je hebt mijn vermoeden helemaal bevestigd!
Het apparaat is inmiddels gerepareerd (slechte elko's op de 10V en 2.8V voedingslijnen, die de DAC "bedienen".
(Dit is een bekend probleem (internet Fora, Cambridge eigen Service Info), maar ik begreep niet hoe dit paste in de verschijnselen die ik zelf opmerkte mbt Boot Up verschijnselen (koud, lauw, warm) vanaf de hoofdschakelaar en "Start Up" (koud , lauw, warm) vanaf de "Stand-By" stand.

Jullie hebben mij geholpen de digitale logica van dit apparaat helemaal te "decompileren". Hartelijk dank!

FYI, de 5V (analoog) was a priori minder verdacht omdat de designers deze al dmv anti-parallel geschakelde dioden aan de 5V (digitaal hadden geknoopt. zie figuur.

Maar de DAC raakt blijkbaar ook van slag als de Vbias (+10V) en/of de Vref (2.8V) niet goed (of te laat) komt, na de RESET.

Dit laatste is nu blijkbaar een systematische fout in dit apparaat, wanneer de Chinese Elko's (10uF 35V) in de 10V en de 2.8V powerrails (zowel in het Linker als het Rechterkanaal: dus 4 verdachte C's) het beginnen te begeven.
"They all do that, Sir" ).

Volgende stap is nu nog het volledig recappen van alle power rails, om het apparaat volledig bedrijfszeker te maken.
(Als het werkt heeft de DAC nl. een heel mooi geluid een goede vervanger zou zeker €1500 - €2000 gaan kosten).

@ Hensz,

Allemaal goede suggesties, maar helaas heb ik de kennis niet om dit uit te werken.
(het vervangen van rotte Elko's gaat nog net, maar wanner ik aan die SMD tjes zou gaan solderen zou het apparaat zo "Total Loss" zijn).

Ik ken mijn eigen beperkingen!!

Nog bedankt! Mooi Forum!