Pan International 1068 voeding geeft niet altijd spanning

Ik heb hier een Pan international voeding type 1068 die bij inschakelen niet altijd spanning geeft, soms moet ik de aan uit schakelaar wel 6 keer uit en aan zetten voordat ik spanning krijg op de aansluitingen.
wat kan er defect zijn aan de voeding? wil hem graag repareren omdat het altijd een fijne stabiele voeding is geweest.
schema is bijgevoegd

maartenbakker

Special Member

Je zult moeten luisteren en meten op het moment dat hij niets doet.

Als je geen multimeter hebt, leg je oor erop. Als hij niet bromt, ligt het vrijwel zeker aan de schakelaar zelf. Als hij wel bromt, zul je moeten meten.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Wanneer er spanning over C1 aanwezig is en de voeding geeft ONBELAST geen uitgangsspanning, dan zou ik als eerste test condensator C4 kortsluiten. Wanneer de uitgangsspanning dan gewoon op komt weet je waar je verder moet zoeken.

Zonder verdere vragen of terugmelding heb je het probleem misschien zelf al opgelost. Of niet, maar dat weet dan niemand.

Aanvulling: de voeding heeft een vrij primitieve kortsluitbeveiliging. Wanneer met een kleine startstroom de uitgangsspanning niet boven 4 volt komt, zorgt de beveiliging er voor dat de voeding uit blijft. Om te voorkomen dat de voeding nooit zal opstarten, wordt er 50 keer per seconde een kleine startstroom in de belastingsweerstand gegeven. Wanneer de belasting zodanig is dat die startstroom geen uitgangsspanning van 4 volt kan bereiken dan start de voeding niet op. Deze beschrijving komt overeen met de probleembeschrijving.

Het kan zijn dat de voeding onbelast gewoon wel opstart en dat de belastingsweerstand in samenhang met dit primitieve kortsluit-beveiligingscircuit het probleem is. Een kleine wijziging in dat opstart circuit kan je probleem dan verhelpen. Maar vertel eerst meer, of sluit dit draadje.