Sterrenhemel

Zou toch moeten kloppen. Hoe test je dat?

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

In de interrupt:

pic basic code:

IF TMR2IF_bit Then                   ' See if timer2 irq
 PORTA.0 = NOT PORTA.0                 'Test on Scope
-
-

Scope: 0,2 ms periode. Plus een frequentieteller er op: 5.000 Khz

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Dat klopt. 10000 toggles van een pin geeft 5000Hz... :)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Op 10 november 2020 16:00:10 schreef Arco:
Dat klopt. 10000 toggles van een pin geeft 5000Hz... :)

Ach ja, natuurlijk. Het is aan-uit... |:(

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Ik heb hier het volledige programma dat ik er van heb gemaakt vanmiddag.

De IR-string (trein) begint met een blik van 9ms, gevolgd door een pauze van 4,5ms. M.a.w het duurt ca 13ms voordat de 'echte' informatie komt.

Daarom heb ik een teller (treinteller) gedefinieerd, die in de interrrupt pas dingen laat doen als de 13ms voorbij zijn.

Omdat de signalen zijn omgedraaid t.o.v. de tekening, inverteer ik PortB.1 (waar de sensor op zit) naar Port A.0.

Het resultaat per karakter ("0" of""1) komt in een string die ik op de LCD wil tonen.

Het geheel werkt echter nog niet, omdat er ergens toch een denkfout in zit..

pic basic code:

'==============================================================================
Program IR_HD44780
'==============================================================================

Const HMIN   = 4      'Min value pulse high
   HMAX   = 8      'Max value pulse high
   LMIN   = 4      'Min value pulse low
   L1    = 8      'Max value for '1' in pulse low
   LMAX   = 14     'Max value pulse low
   TIMEOUT = 25     'Max count value

dim LCD_RS as sbit at LATB3_bit
  LCD_EN as sbit at LATB2_bit
  LCD_D4 as sbit at LATB7_bit
  LCD_D5 as sbit at LATB6_bit
  LCD_D6 as sbit at LATB5_bit
  LCD_D7 as sbit at LATB4_bit

  LCD_RS_Direction as sbit at TRISB3_bit
  LCD_EN_Direction as sbit at TRISB2_bit
  LCD_D4_Direction as sbit at TRISB7_bit
  LCD_D5_Direction as sbit at TRISB6_bit
  LCD_D6_Direction as sbit at TRISB5_bit
  LCD_D7_Direction as sbit at TRISB4_bit
  
  OldState   As Byte
  HiCnt    As Byte
  LoCnt    As Byte
  i1      As Byte
  FInterrupt  As Byte
  Nieuwe_Trein As Byte
  
  Charx    As Char
  Resultaat  As String[24]
  Treinteller As Byte
  
  Str as String[16]

 '================================================================================
 Sub Procedure Toon(Dim pAantal as byte)          'Test tool
 '================================================================================
 Dim i1 as Byte
 For i1 = 1 to pAantal
  LATB.1 = 1
  Delay_ms(1000)
  lATB.1 = 0
  Delay_ms(1000)
 Next i1
 End Sub

'================================================================================
Sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
'================================================================================

 IF TMR2IF_bit Then                   ' See if timer2 irq
   PORTA.0 = NOT PORTB.0
   If PORTA.0 = 1 Then
    If Nieuwe_Trein = 0 then
      Treinteller = Treinteller + 1         ' Skip first Burst of 13 ms
      if Treinteller > 130 then
       If OldState <> PORTA.0 Then
        OldState = PORTA.0
        If (HiCnt > HMIN) And (HiCnt < HMAX) And
         (LoCnt > LMIN) And (LoCnt < LMAX) Then
         If LoCnt < L1 Then
          'valid pulse '1' found...
           CharX = "1"
         Else
          'valid pulse '0' found
           CharX = "0"
         End If
         HiCnt = 0
         LoCnt = 0
        End If
      End If
      If HiCnt < HMAX Then Inc(HiCnt) End If
    End If
   End if
   Else
    OldState = PORTA.0
    If LoCnt < LMAX Then Inc(LoCnt) End If
   End if
   TMR2IF_bit = 0
 End If
 End Sub

'==============================================================================
main:

'==============================================================================
 ANSELA = 0                  'All output/digital
 ANSELB = 0
 TRISA   = %11110000
 TRISB   = %00000001
 OSCCON   = %11110000            '32MHz internal, 4x PLL On
 T2CON   = %00000110            'Pre: 16 - Post:1
 PR2    = 49                'Timer load value
 GIE_bit  = 1                'Enable timer irq
 PEIE_bit  = 1
 TMR2IE_bit = 1                'Enable Timer2 overflow interrupt
 TMR2IF_bit = 0                'Clear Timer1 overflow interrupt flag bit
 
 Lcd_Init()                  '
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF)

 Lcd_Out(1, 1, "Start")
 Delay_Ms(1000)
 
 i1 = 0
 PORTB.1 = 0
 Nieuwe_Trein = 0
 Treinteller = 0

 While true
  if Charx <> " " then
   Resultaat[i1] = charX
   i1 = i1 + 1
   if i1 > 15 then
     i1 = 0
     Lcd_Out(1, 1, Resultaat)
     Nieuwe_Trein = 0
     Treinteller = 0
     Delay_ms(100)
   End if
  end if
 Charx = " "
 
 Wend
                '
end.

Mocht je iets raars zien..hou ik me graag aanbevolen! :)

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Je hoeft dan alleen bij iedere interrupt te kijken of de pin hoog of laag is, en dat kan vrij ruim.
Tussen de 4 en 8 keer hoog? (400...800uS). Dan is het een 'hoog' puls.
Tussen de 8 en 14 keer laag? (0.8...1.4mS). Dan is het een 'laag' puls.

Ik zit hier nog naar te turen, maar zie het verband nog niet, waar je die 4, 8 en 14 (* 100uS) vandaan haalt in relatie tot het een hoog of laag is...

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

De interrupt komt iedere 100uS. Dus 576uS is 5 a 6 interrupts. (4 tot 8 is dus ruim genomen)
De 'laag' periode is 576uS ("1") of 1125uS ("0"). (4...8...14 weer ruim genomen)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Die tijden snap ik nu..

Toch zit er nog iets niet goed in de interrupt routine.

De start van een pulstrein bestaat uit 9 plus 4,5 = 13,5 ms = 135
'tikken'van de timer.
Die moet ik dus eerst doen. Daarna kan het gaan lopen.

De interrupt werkt, alsmede ook de sensor. Dat kan ik testen nmet een ledje.
De routine komt echter nooit in een 'valid pulse' terecht.

(Voor het gemak heb ik de literals er even in gezet):

pic basic code:

'================================================================================
Sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
'================================================================================
 IF TMR2IF_bit Then                    ' See if timer2 irq
   PORTA.0 = NOT PORTB.0
   If PORTA.0 = 1 Then
    If StartBytes < 135 then              ' Skip first Burst of 13,5 ms
      Inc(StartBytes)
      goto Einde
    End if
    If OldState <> PORTA.0 Then
      OldState = PORTA.0
      If (HiCnt > 4) And (HiCnt < 8) And
       (LoCnt > 4) And (LoCnt < 14) Then
        If LoCnt < 8 Then
         'valid pulse '1' found...
         CharX = "1"
        Else
         'valid pulse '0' found
         CharX = "0"
        End If
        HiCnt = 0
        LoCnt = 0
       End If
      End If
      If HiCnt < 8 Then Inc(HiCnt) End If
   Else
    OldState = PORTA.0
    If LoCnt < LMAX Then Inc(LoCnt) End If
   End if
 Einde:

   TMR2IF_bit = 0
 End If
 End Sub]

Ik zoek me een ongeluk, maar kan het niet vinden...

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Ik zal er eens naar kijken...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Op 11 november 2020 01:29:55 schreef Arco:
Ik zal er eens naar kijken...

Ik ben er zelf ook al wat mee aan het spelen geweest en heb een poging gewaagd.

Ik krijg nu wel wat op het schermpje na indrukken, (is al heel wat.. :/ ) maar het resultaat is 'random'. je moet daarnaast ca 6 keer drukken op de AB voor er wat komt. En iedere keer wordt er wat anders getoond.

Ik had er een timercounter bij ingestopt, omdat je weet dat vanaf het startpunt de de data (dus na de burst van 13,5ms) het resultaat na 32*562,5 = 18000uS klaar moet zijn.

Maar daar lag het net aan en het gaat dus nog niet goed:

pic basic code:

'================================================================================
Sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
'================================================================================
 IF TMR2IF_bit Then                    ' See if timer2 irq
   PORTA.0 = NOT PORTB.0
   If PORTA.0 = 1 Then
    If StartBytes < 135 then              ' Skip first Burst of 13,5 ms
      Inc(StartBytes)
      goto Einde
    else
      inc(TimerCount)                 ' Start Timer Counter at receive
    End if

    if Oldstate <> PORTA.0 then             ' PORTA.0 Changed from 0 to 1
     Oldstate = PORTA.0
     if (LoCnt > 4) And LoCnt < 8 then
       HiCnt = 1
       LoCnt = 0
       Charx = "0"
       Goto Einde
     End if

     if (LoCnt > 8) And LoCnt < 14 then
       HiCnt = 1
       LoCnt = 0
       Charx = "1"
       Goto Einde
     End if
    Else                         ' PORTA.0 was already High
     Inc(HiCnt)
    End if
  Else
    Inc(LoCnt)                       'Increase Low Counter
  End If

 Einde:

  TMR2IF_bit = 0
 End If
 End Sub

[Bericht gewijzigd door Bavelt op 11 november 2020 13:29:49 (50%)]

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Ik had er een timercounter bij ingestopt, omdat je weet dat vanaf het startpunt de de data (dus na de burst van 13,5ms) het resultaat na 32*562,5 = 18000uS klaar moet zijn.

Ik moet mezelf tegenspreken, dat is natuurlijk niet waar.

Wanneer de string uit 32 keer een '1' bestaat is de tijd veel langer dan bv 32 keer een '0'.
Het is dus geen vaste lengte qua tijd.

Het enige dat je weet is dat het totaal 32 bits mogen zijn. (2 keer adres, 1 keer data en 1 keer inverted data. De laatste heb ik inderdaad niet nodig)

Lastige materie, hoor...

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Op 11 november 2020 01:29:55 schreef Arco:
Ik zal er eens naar kijken...

Dit is wat ik tot nu toe heb. Ik krijg nu wel een string te zien per druk op de AB knop. Echter bij dezelfde knop krijg ik steeds andere kakrakters.

Zou je er nog eens een vlotte blik op willen werpen of je iets ziet wat dat kan veroorzaken?

pic basic code:

'==============================================================================
Program IR_HD44780
'==============================================================================

Const HMIN   = 4      'Min value pulse high
   HMAX   = 8      'Max value pulse high
   LMIN   = 4      'Min value pulse low
   L1    = 8      'Max value for '1' in pulse low
   LMAX   = 14     'Max value pulse low
   TIMEOUT = 25     'Max count value

dim LCD_RS as sbit at LATB3_bit
  LCD_EN as sbit at LATB2_bit
  LCD_D4 as sbit at LATB7_bit
  LCD_D5 as sbit at LATB6_bit
  LCD_D6 as sbit at LATB5_bit
  LCD_D7 as sbit at LATB4_bit

  LCD_RS_Direction as sbit at TRISB3_bit
  LCD_EN_Direction as sbit at TRISB2_bit
  LCD_D4_Direction as sbit at TRISB7_bit
  LCD_D5_Direction as sbit at TRISB6_bit
  LCD_D6_Direction as sbit at TRISB5_bit
  LCD_D7_Direction as sbit at TRISB4_bit
  
  OldState   As Byte
  HiCnt    As Byte
  LoCnt    As Byte
  i1      As Byte
  j1      As Byte
  x1      As Byte

  Charx    As Char
  Result    As String[32]
  StartBytes  As Byte
  Str     As String[16]

 '================================================================================
 Sub Procedure Toon(Dim pAantal as byte)           'Test tool
 '================================================================================
 Dim i1 as Byte
 For i1 = 1 to pAantal
  LATB.1 = 1
  Delay_ms(1000)
  lATB.1 = 0
  Delay_ms(1000)
 Next i1
 End Sub

'================================================================================
 Sub Procedure Show_Result()                'Show Output on LCD
'================================================================================
 
 Str = "        "
 Lcd_Out(1, 1, Str)
 Lcd_Out(2, 1, Str)
 
 For x1 = 0 to 15
  Str[x1] = Result[x1]                  'First 16 bytes on Row 1
 Next x1
 Lcd_Out(1, 1, Str)
                              'Second 16 bytes on Row 2
 For j1 = 16 to 31
   Str[j1-16] = Result[j1]
 Next j1
 Lcd_Out(2, 1, Str)

 For j1 = 0 to 31                     'Clear Resultaat after show
  Result[j1] = " "
 Next j1

 End Sub
'================================================================================
Sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
'================================================================================
 IF TMR2IF_bit Then                    ' See if timer2 irq
   PORTA.0 = NOT PORTB.0
   If PORTA.0 = 1 Then
    If StartBytes < 135 then              ' Skip first Burst of 13,5 ms
      Inc(StartBytes)
      goto Einde
    End if

    if Oldstate <> PORTA.0 then             ' PORTA.0 Changed from 0 to 1
     Oldstate = PORTA.0
     if (LoCnt > 4) And LoCnt < 8 then
       HiCnt = 1
       LoCnt = 0
       Charx = "0"
       Goto Einde
     End if

     if (LoCnt > 8) then
       HiCnt = 1
       LoCnt = 0
       Charx = "1"
       Goto Einde
     End if
    Else                         ' PORTA.0 was already High
     Inc(HiCnt)                     ' Increaee High Counter
    End if
  Else
    Inc(LoCnt)                       'Increase Low Counter
  End If

 Einde:

  TMR2IF_bit = 0
 End If
 End Sub

'==============================================================================
main:

'==============================================================================
 ANSELA = 0                  'All output/digital
 ANSELB = 0
 TRISA   = %11110000
 TRISB   = %00000001
 OSCCON   = %11110000            '32MHz internal, 4x PLL On
 T2CON   = %00000110            'Pre: 16 - Post:1
 PR2    = 49                'Timer load value
 GIE_bit  = 1                'Enable timer irq
 PEIE_bit  = 1
 TMR2IE_bit = 1                'Enable Timer2 overflow interrupt
 TMR2IF_bit = 0                'Clear Timer1 overflow interrupt flag bit
 
 Lcd_Init()                  '
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF)

 Lcd_Out(1, 1, "        ")
 Lcd_Out(2, 1, "        ")
 Delay_Ms(100)
 
 i1 = 0
 j1 = 0
 PORTB.1  = 0
 StartBytes = 0
 Result = "                "

 While true
 
  if Charx <> " " then
   Result[i1] = charX
   Inc(i1)
   if (i1 > 31) then
     Show_Result()
     i1 = 0
     j1 = 0
     StartBytes = 0
   End If
   Charx = " "
  End if

 Wend
                '
end.
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Volgens mij moet zoiets werken:

De interrupt wacht op de start van een trein en slaat die vervolgens op (32 bits) in IRCode[]
Als alles compleet is wordt flag fIRFound op '1' gezet.

In main() kun je die testen en de data verwerken. Data blijft aanwezig tot je de fIRFound flag in main() reset.

pic basic code:


'======================================================================================
Program Test

Const MINHI  = 4      'Min value pulse high
   MAXHI  = 8      'Max value pulse high
   MINLO  = 4      'Min value pulse low
   MEDLO  = 8      'Max value for '1' in pulse low
   MAXLO  = 14     'Max value pulse low
   TIMEOUT = 50     'Max count value

Dim HiCnt    As Byte
  LoCnt    As Byte
  Cnt     As Byte
  IRCode    As String[32]
  Flags    As Byte
   fPrev   As sBit At Flags.0
   fIRFound  As sBit At Flags.1

Dim IRIn     As sBit At PORTB.0

'========================================================================================
Sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
'========================================================================================
 IF TMR2IF_bit Then                        'Timer interrupt?
  If fIRFound = 0 Then
   If IrIn Then                          'Input high?
    If fPrev = 0 Then                      'Low to high?
     If (HiCnt = TIMEOUT) And (LoCnt = TIMEOUT) Then      'If timeouts, then
      Cnt = 0                         'start of new code
      HiCnt = 0                        '
      LoCnt = 0                        '
     End If                           '
     If (HiCnt > MINHI) And                   'Pulse within specs?
       (HiCnt < MAXHI) And                   '
       (LoCnt > MINLO) And                   '
       (LoCnt < MAXLO) Then                  '
      If (LoCnt < MEDLO) Then                 'Yes, add it to
       IRCode[Cnt] = "0"                   'string
      Else                           '
       IRCode[Cnt] = "1"                   '
      End If                          '
      LoCnt = 0                        '
      HiCnt = 0                        '
      Inc(Cnt)                         '
      If Cnt = 32 then fIRFound = 1 End If           '32 pulses found
     End If                           '
     If HiCnt < TIMEOUT Then Inc(HiCnt) End If         '
    Else                             '
     If LoCnt < TIMEOUT Then Inc(LoCnt) End If         '
    End If                            '
    fPrev = IrIn                        'Save new state
   End If                            '
  End If
  TMR2IF_bit = 0
 End If
End Sub

'=====================================================================================
main:

End.
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Hey Arco, dank je! :)

Er komt evenwel nog geen resultaat. De interrupt komt nooit in een geldige waarde terecht, dus IRCode blijft leeg.

Nu start de IR-String met een 'blok' van 9ms hoog, gevolgd door een laag van 4,5 ms.
Het duurt dus 13,5 ms voordat de 'echte' informatie komt. Zo te zien houdt de routine daar geen rekening mee. Is dat juist?

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Als er een blok langer als een puls binnenkomt wordt Cnt gereset en begint alles opnieuw.
Ik zie wel dat TIMEOUT te lang is, maak er eens 30 van (=3mS)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Op 11 november 2020 21:52:53 schreef Arco:
Als er een blok langer als een puls binnenkomt wordt Cnt gereset en begint alles opnieuw.
Ik zie wel dat TIMEOUT te lang is, maak er eens 30 van (=3mS)

Dat helpt niet...

Ik vroeg me even af of bij de wisseling van de IR-Poort van Laag naar Hoog

pic basic code:

 HiCnt = 0 

niet moet zijn:

pic basic code:

 HiCnt = 1 

Anders zou je de eerste "1" niet meetellen, dacht ik.
Even geprobeerd, maar dat helpt ook niet. Hij vindt geen geldige waarde.

Ik heb het even op papier nagetekend, maar een logische "1" krijg je pas na een laag-niveau van minimaal 1687,5 ms, ofwel minimaal 16 tikken.
Ik liep daarop vast.

Er moet nog iets zijn in de logica (afvraging) waarom er nooit een conditie komt die voldoet aan een "0" of "1".

Zoals ik de IR-String bekijk (maar heb het waarschijnlijk mis), is in principe alleen de laag-tijd bepalend.
Wordt die gevolgd door een tijd van 562,5 (zeg 4 - 7 tikken) dan is het een "0".
Wordt die gevolgd door een tijd van 1687,5 (zeg 8- 18 tikken), dan is het een "1".

Wat gaat hier nu fout? :?

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

De regel:

pic basic code:


If (HiCnt = TIMEOUT) And (LoCnt = TIMEOUT) Then 

wacht op een puls die langer is als een gewone '1' of '0'
Als die gevonden is worden alle counters op 0 gezet. Het ophogen van Hi/Lo counters wordt verderop in de routine gedaan:

pic basic code:


 ...
 If HiCnt < TIMEOUT Then Inc(HiCnt) End If         '
Else                             '
 If LoCnt < TIMEOUT Then Inc(LoCnt) End If         '
End If                            '

Ik ga er wel vanuit dat de pin in rust laag is en de pulsjes positief. Is dat niet zo, dan moet je dat even omdraaien in de code.

[Bericht gewijzigd door Arco op 11 november 2020 22:43:20 (11%)]

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Ik ga er wel vanuit dat de pin in rust laag is en de pulsjes positief. Is dat niet zo, dan moet je dat even omdraaien in de code.

Dat heb ik gedaan. De Sensor zit nl op PortB.0.
Die is hoog in rust. Die moet dus worden omgedraaid.

Ik doe dat met

pic basic code:

PORTA.0 = NOT PORTB.0

in de Interrupt, waarbij

pic basic code:

IRIn  As sBit At PORTA.0

is gedefinieerd.

Ik heb getest (met een ledje) dat de time-out ook nooit wordt bereikt.
Dat zou toch tenminste één keer moeten gebeuren: bij de start van de string. (9ms hoog + 4,5ms laag).

Ik zou die string eigenlijk wel eens willen zien, hoe die er nu precies uit ziet.
Maar ja, die komt maar één keer voorbij na een druk op de AB.

Nu heb ik destijds een Logic Analyzer gekocht (nooit mee getest).

Kan ik daar wat mee? Of werkt die alleen op 'lopende patronen'?

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Logic Analyzer is hier prima voor te gebruiken.

pic basic code:


PORTA.0 = Not PORTB.0

is trouwens wat vreemd. (portxx zijn inputs, daar valt niks aan hoog of laag te maken. Kan soms werken maar is niet betrouwbaar, LATxx gebruiken)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

is trouwens wat vreemd. (portxx zijn inputs, daar valt niks aan hoog of laag te maken. Kan soms werken maar is niet betrouwbaar, LATxx gebruiken)

Ok, Maar PortB.0 is input (daar zit de IR-sensor op)

Dat zou dan worden

pic basic code:

 LATA.0 = PORTB.0

?

Logic Analyzer is hier prima voor te gebruiken

Dus die kan een eenmalige string 'capturen', die ik later kan 'ergens' kan bekijken?

Daar zal ik dan dus software voor nodig hebben..

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Daarnaast bedacht ik me, ik zou natuurlijk ook de input, zonder afvragingen, per tik van 100us via UART op de PC kunnen tonen. Dan weet ik ook precies wat er binnenkomt, toch?

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Wat er met een UART gebeurt heb ik geen idee. (die verwacht niet echt een 1736 baud pulstrein van wisselende lengte en met varierende pulslentes.)
Waarschijnlijk komt daar troep uit...

Bij die logic analyzer zal je toch wel software hebben gehad? (de mijne was 8 euro en daar zat een softwarepakket bij...)
Je kunt de analizer starten voor bijv 1, 2, 5, of 10 seconden en dan neemt die alles op. Kun je terugkijken wat er gebeurd is in die periode.

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Wat er met een UART gebeurt heb ik geen idee. (die verwacht niet echt een 1736 baud pulstrein van wisselende lengte en met varierende pulslentes.)
Waarschijnlijk komt daar troep uit...

Ik bedoelde het eigenlijk anders: Ik benoem een grote string in mijn programma en in de interrupt kijk ik vanaf het moment dat de Poort hoog wordt, iedere 100uS wat de poort is. Een 0 of een 1. Dat zet ik in de string. En dan na bv 300 tekens stop ik, en laat de inhoud van de string op de PC zien zien (in een rustig tempo :).
(als het goed is dan zou dat 90 keer een "1" moeten zijn, 45 keer een "0" en dan afhankelijk van adress+command de waardes)...

Maar, het werken met de analyzer op zich is al een oefening. Ik heb het ding een hele tijd geleden gekocht, maar nooit gebruikt.
Dit zat er in het doosje:

Dus geen software. Ik heb al wat 'gegoogled', en zag dat daar wat open source toepassingen voor zijn.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Ik heb dezelfde van Sparkfun, kreeg daar een link bij voor de open source software.
(Er is trouwens ook een simpele hack om hem met Saleae software te gebruiken)

https://www.circuitsonline.net/forum/file/35632/forum-post

[Bericht gewijzigd door Arco op 12 november 2020 11:55:04 (18%)]

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

En welke is nu het makkelijks in gebruik?
Voor dit moment hoef ik geen 8 kanalen, twee zou voldoende zijn.

Om de string en de timer te zien...

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy