Druksensor / datalogger

Hoe kan ik een best een meetopstelling maken die de druk in een leiding meet.

Het meetbereik ligt tussen 0 en 10 bar (overdruk ten opzicht van de omgeving).
De meetnauwkeurigheid is (minimaal) 2%
De meetfrequentie is (minimaal) 12 x per uur
Het te meten medium is zuiver water.
De meetsensor kan via een schroefverbinding met de 'DUT'-leiding worden verbonden.
De datalogger kan +/- 2000 metingen opslaan (om de 5 minuten een nieuwe meting gedurende 1 week)
Eén meetkanaal is voldoende.
De meetgegevens zijn beschikbaar in een Excel bestand.
De meetomgeving is vrij “zuiver” (huishoudelijke omgeving, geen puntlas apperatuur, geen hoog frequent stoorzenders, ..)

Kan een Elitech PGW - 500 hiervoor gebruikt worden?
https://www.de.elitech.shop/collections/digital-pressure-gauge/product…

Is een losse druksensor ( 4/20mA) en een datalogger een beter oplossing ?
https://www.lascarelectronics.com/easylog-el-usb-4
https://benl.rs-online.com/web/p/pressure-sensors/8353894/