AM Modulator met OpAmp en J-FET

Ik ben bezig met een amplitude modulator waarbij de versterking gemoduleerd wordt. In de designer werkt het nu heel mooi. Bij deze de basis van de modulator die lineair zou moeten werken tot de max grenzen van de toegepaste OpAmp. In dit geval een oudje uit de stal van mijn (oude) Multisim. Deze werkt in de simulatie tot ongeveer 450 Khz. Om signaal-ruisproblemen zoveel mogelijk te elimineren werkt de OpAmp met een versterkingsfactor van 1 tot 100. Daarvoor wordt zowel de in als uitgang door 10 gedeeld om weer 1 volt gemoduleerd er uit te krijgen. Met R8 wordt het werkpunt van de FET zo ingesteld dat als de top van de modulerende sinus -1 volt is, er op de uitgang 20 mV blijft staan.

R8 Bias goed

R8 Bias te hoog

R8 Bias te laag

Modulatie

Waar het moederbord het meeste rookt, loopt ook de meeste stroom!