RGB-Matrix 2088-5RGB

Bavelt

Special Member

Ik heb een RGB LED Matrix, type 2088-5RGB.
Gemeenschappelijke anode voor alle rijen.

Ik heb een proefschakeling gemaakt met een PIC16F1939.

Ik kan de LED's per kleur (=kolom) aansturen, dat werkt wel.

Echter wanneer ik de rode led laat branden én de groene, dan zie je alleen maar rood. Die overheerst. Pas wanneer ik rood uit doe dan zie je de led groen branden.

Nu hangt het spul rechtstreeks aan de poorten (weliswaar een 470 ohm tussen de anodes en poorten), maar dat werkt dus niet goed.
Wat is hiervoor nu een handige oplossing?

Wellicht 3 MAX7219's gebruiken? Of zijn hier speciale drivers voor?

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Een correctie van de helderheid met PWM?

De forward voltage van rood is natuurlijk veel lager dan die van groen. Je zal weerstanden per kleur moeten toepassen.

GMT+1
Bavelt

Special Member

Dat zou dan al 3*8=24 weerstanden betekenen.

Dan neemt qua ruimte 3 MAX7219 hetzelfde in.
Als ik per kleur een MAX7219 neem, kan ik bovendien ook per kleur de intensiteit instellen.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Toch wordt 3 keer een MAX7219 lastig. Ik dacht eerste ik behandel de RGB-matrix 2088 5RGB als 3 matrixen die elk door een MAX7219 worden bestuurd.
Maar de anodes (de 'rijen') hangen wel hardwarematig aan elkaar...

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy