Deurbel camera koppelen aan harddisk recorder

Op 7 januari 2022 12:56:58 schreef weardguy:
[...]
Nee, dat mag niet. Journalistieke taken zijn sowieso een uitzonderingspositie omdat die het algemeen belang kunnen dienen, waardoor er meer mag. Maar het belangrijkste is dat dat geen vaste camera's zijn die altijd werken. Journalisten en vooral 112-magneten (ieder z'n werk/hobby maar ik heb minder op met de manier waarop sommigen op de meldingen afkomen) zijn echter geen vast opgestelde camera's én je kunt vaak duidelijk zien dat ze er zijn, terwijl de gemiddelde bewakingscamera vast opgesteld is én het liefst onopvallend door het leven gaat. Vaste camera-opstellingen móeten voorzien zijn van een duidelijke waarschuwing dat er camerabewaking in werking is én moeten voor zover ik weet bij de politie aangemeld worden. Vooral dat eerste is vaak een probleem, want bij hoeveel deurbellen zie jij een duidelijk bordje?

Iedereen mag op de openbare weg filmen en fotograferen wat hij of zij wil met mobiele apparatuur (de gemeente Haarlemmermeer is een rare uitzondering met rare regels), maar wat je daarna met die beelden doet is wat het wel of niet legaal maakt: langdurige opslag ter verzameling van gegevens is vaak niet toegestaan, net zoals mensen herkenbaar op internet plaatsen, want dan schend je het portretrecht. Journalistiek is van de meeste regels uitgezonderd, maar het is een bekend gegeven dat er regelmatig zaken gevoerd worden voor de rechter omdat de 'benadeelde' partij (vaak een instantie of persoon die iets gedaan heeft wat absoluut niet door de beugel kon) vind dat het herkenbaar in beeld brengen een grove inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer e.d.

Het moet voor voorbijgangers duidelijk zijn dat er beeldmateriaal wordt verwerkt. Als de camera's overduidelijk zichtbaar ophangen is dat wellicht voldoende, maar ophangen van een bordje is zeker aan te raden. Hoe duidelijker, hoe beter. Zolang je dat doet is een vast camerasysteem dus gewoon toegestaan. (Dit weerlegt je eerste stellige zin: "Nee, dat mag niet." Nou, het mag onder voorwaarden dus wel.)

Het spreekt voor zich, dat je met je vaste camera dan alleen de openbare ruimte mag filmen. Het filmen van andermans woning en/of bezittingen is inderdaad een inbreuk op de privacy, vooral als je bijvoorbeeld door het raam hun woonkamer kunt filmen. Dat is dus zeker niet toegestaan. In sommige gevallen is het onvermijdelijk dat door het filmen van de openbare ruimte ook een stuk privacy wordt geschonden. Dit is een grijs gebied, waar men voorzichtig de verschillende belangen van de verschillende partijen tegen elkaar moet afwegen. In het meest extreme geval zal een rechter hier uitspraak over moeten doen.

Publicatie en/of verstrekking van beeldmateriaal (of zelfs inzage geven) aan derden waarop personen herkenbaar te zien (en/of te horen?) zijn is zonder toestemming van die personen absoluut niet toegestaan op grond van privacywetgeving. Uitzondering hierop is wellicht de (daartoe bevoegde) rechterlijke macht.

Als opnames niet worden gepubliceerd, dan wordt er ook geen portretrecht geschonden.

Het is mij nog niet helemaal duidelijk of de verwerking van dergelijke video-opnames valt onder verwerking in de huishoudelijke sfeer, want daarop maakt de AVG ook een versoepelende uitzondering. (Het is bijvoorbeeld toegestaan om contactgegevens van vrienden, familie en kennissen te bewaren in een adresboekje of je telefoon voor huishoudelijk gebruik. Die camera-opnames zijn in principe op een soortgelijke wijze eveneens alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd.)

Melden bij de politie is geen plicht, maar ze zijn er wel blij mee (project Camera in Beeld).

Ik ben echter geen jurist, dus ik kan (en wil) hier niet diep op ingaan. Voor de volledigheid wil ik graag verwijzen naar de website Ius mentis, en dan in het bijzonder naar het artikel Cameratoezicht, filmen en fotograferen van mensen.