Ontstoren meetapparatuur in de elektronicawerkplaats.

Gerard*

Golden Member

Om met een voorbeeld een min of meer open deur in te trappen: als ik een trendplot maak van b.v. het ontladen van een accu en ik schakel een ander apparaat in dat op dezelfde stekkerdoos is aangesloten heeft dat invloed op de meting, ik denk dat de meetkabels het oppikken. Het is ook goed merkbaar als de computer ingeschakeld wordt en tijdens de duur dat de computer aan is, blijft de storing continue aanwezig.
Zelf had ik gedacht om per stopcontact, in dit geval zitten er 6 in een 19" behuizing met doorgeluste bedrading, een ferrietring toe te passen. Ik denk dat het niet voldoende zal helpen om stoorsignalen van andere apparaten die b.v. door het netsnoer als bij een antenne worden afgegeven te onderdrukken, dus andere suggesties zijn welkom.

Statistics are like a bikini: What they show is suggestive, but what they hide is vital.
mel

Golden Member

Veel meetapparaten hebben last van RF instraling, hoe goed ze ook mogen zijn.Het is eerst zaak om uit te zoeken of de storing via de kabels komt, of op een andere wijze.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
Gerard*

Golden Member

Dank mel, ik ga het uitzoeken.

Statistics are like a bikini: What they show is suggestive, but what they hide is vital.

blijft de storing continue aanwezig.

Omschrijf de storing dan eens wat beter.
Graag ook merk en type van de meters.

Gerard*

Golden Member

Morgen meer, er loopt nu een proces dat ik niet wil onderbreken.

Statistics are like a bikini: What they show is suggestive, but what they hide is vital.

hoe elektronische apparaten elkaar verstoren is complex en hangt ook samen met je meetopstelling. Kan zowel via straling als door geleiding.

Als de storing via het netsnoer getransporteerd wordt kan een ferriet zowel de
verspreiding via geleiding als het uitstralen beperken.
Zo'n ferrietring is makkelijk te plaatsen maar heeft beperkingen qua effectiviteit.

Ik geef het voorbeeld van een dimmer die nogal wat harmonischen produceert.
Deze harmonischen zijn deel van de netstroom en identiek en tegengesteld in beide netdraden , men noemt dat differential mode..
Een ferriet die je over beide draden van het netsnoer 'common mode' schuift zal geen effect hebben, en wat verder geeft die stroom een common mode component die vrolijk uitstraalt. Of het dringt via het netsnoer in het verstoorde apparaat binnen.

Als je het schema van een klassieke dimmer bekijkt zul je zien dat de meestal reeds aanwezige ontstoringsspoel slechts in serie staat met 1 netdraad en
bovendien nogal robuust is en veel windingen bevat, dus een hoge L.
Je begrijpt dat een draad door een kern gestoken nooit dezelfde demping kan geven als tientallen windingen..

Het is in jouw geval zeker het proberen waard, maar neem dan echte ferrietclampen en geen transfokerntjes, die zijn veel minder effectief.
Ontstoorferrieten blokkeren niet enkel de hogere freqenties door hun zelfinductie, maar dissiperen tevens een aanzienlijk deel ervan.
En dan is er nog het feit dat er veel soorten ontstoorferrrieten zijn met elk een typisch frequentiegebied.

Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Gerard*

Golden Member

Dank voor de uitgebreide uitleg en adviezen, heel begrijpelijk voor mij.
Vanochtend even wat dingen geprobeerd en het is nu duidelijk waar de stoorsignalen vandaan komen.
Volgende bestelling bij Reichelt komen er wat ferrietdelen mee die om kabels geklemd kunnen worden.
Werkt dat onvoldoende dan zien we weer verder.

Statistics are like a bikini: What they show is suggestive, but what they hide is vital.

Mijn vermoeden zou zijn dat er andere fouten zoals aardlussen in de opstelling zitten, waardoor hij gevoelig wordt voor harmonischen op het net etc. Als common-mode kralen helpen doen die HF stromen er blijkbaar toe, dat zou naar mijn idee niet zo moeten zijn.
Als daar iets aan te doen valt lijkt dat een zinniger route.

Is er een foto e/of een schets van de opstelling?

Gerard*

Golden Member

Dank voor de extra info Aart. Ik heb nog geen vaste opstelling met de scoop, het gaat nu alleen om wat simpele dingen te meten. Nog niet zinvol dus om te gaan werken aan een goede oplossing, weinig tijd, burn-out en een verhuizing in het vooruitzicht.
Ik was echter wel nieuwsgierig hoe dergelijke storingen zijn op te lossen, ik heb er nu een idee van. Ik heb de scoop al jaren in huis en deze niet vaak gebruikt, maar sinds ik mij meer aan het verdiepen ben in elektronica ga ik de scoop veel vaker gebruiken en dan gaan er dingen opvallen.

Statistics are like a bikini: What they show is suggestive, but what they hide is vital.

Ik sta daar anders in.
Het is naar mijn idee juist heel zinvol eenvoudige "nul" metingen goed te krijgen voordat een opstelling groter wordt en het op tientallen manieren tegelijk mis kan gaan.

Een scope zonder context heeft om technische redenen zijn gnd aan de PE, en vormt dus een risico op aardlussen in de opstelling. Een multimeter lijkt hier gepaster.

Zonder de relevante informatie heeft het echter geen zin hier verder op in te gaan.

Gerard*

Golden Member

Even een aanvulling dan: de scoop is een Fluke 124 scopemeter. Deze werkt op de ingebouwde accu.

Omdat ik nu gen tijd heb om uitgebreid met het onderwerp aan de gang te gaan èn omdat er een veel leukere scoop aan zit te komen, ga ik later wel met alle hulp die ik hier zomaar en dankbaar krijg goed uitzoeken hoe de beste meetopstelling gemaakt kan worden. Ik heb dan ook de beschikking over een grotere ruimte om deze hobby te bedrijven, nu is het enorm behelpen in een hokje van 1,25 x 1,10, gelukkig kan de deur open blijven staan. 8)7

Statistics are like a bikini: What they show is suggestive, but what they hide is vital.

Ha, het gaat om een batterijgevoede scoopmeter. Dat werpt een gans ander licht.
Zo zie je dat een oplossing aanreiken op afstand met beperkte info zeker bij interferentie erg moeilijk is.

Veel elektronicafanaten denken ten onrechte bij een scoop nog steeds eerst aan een op de kop getikte begin jaren80 afgedankte professionele scoop in een geaarde metalen behuizing.
Bij de eerste digitale scopen moet je bovendien erg wakker zijn bij een meting. Door de toen nog lage sample rate kreeg je vaak aliassing en daardoor foute metingen. En door de vele knopjes en instellingen erg complex in gebruik. Ondingen eigenlijk.

Gerard wil echter starten met ferrietklampen, wat een eenvoudige ingreep is.

Hij moet echter beseffen dat een ferriet slechts 1 van de mogelijke
wegen die de storing bewandelt afsluit en dat de effectiviteit naar gelang de situatie toch beperkt blijft.

Dergelijke klampen zie je eigenlijk vooral in netsnoeren ingewerkt bij apparaten die oorspronkelijk net niet aan de EMC vereisten voldeden om toch conform te zijn. Het dient dus niet als op zich staande storingsonderdrukker, maar om het beetje teveel alsnog weg te werken.
Maar het zou kunnen helpen, dus proberen waard.

Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Gerard*

Golden Member

Beste mensen, het is vooral leren wat ik nu aan het doen ben. Er valt heel veel te ontdekken en te leren op dit gebied, maar at hoef ik hier niet uit te leggen. Ik wel een beetje een idee van wat stroom en spanning door en op een draad kunnen afstralen aan de omgeving, elke draad is als antenne op te vatten.
Dan zover weer! :)

Statistics are like a bikini: What they show is suggestive, but what they hide is vital.