monofasige generator

Op school moet ik volgende vraag oplossen kan een éénfasige asynchrone motor met condensator gebruikt worden als asynchrone generator. Deze onderzoeksvraag geldt zowel voor het parallel schakelen op het net als in eilandbedrijf. kan iemand mij voort helpen zowel voor equivalente schema's als hoe ik ze moet schakelen in het labo.

eeuwige dank

High met Henk

Special Member

Dat is een K*Toplossing waar je verre van moet blijven en dat zou mijn antwoord zijn!!!

Heb net 2 van die dingen van boord getrokken omdat ze waardeloos zijn. Sorry dat ik het zeg, maar afblijven. Er zijn dedicated monofase dingen die prima werken ZONDER condensatoren.

Dus JA het kan, maar je moet het niet willen, zal later vandaag wel het schema posten

EDIT:
het schema

Jij hebt die exciter niet, derhalve zul je gebruik moeten maken van de ene wikkeling en de andere gebruiken als exciter. Voor het opstarten is enig remanent magnetisme noodzakelijk en de condensatoren moeten GOED zijn (geen te hoge ESR) dan zakt namelijk de eindspanning behoorlijk in...

Dit werkt in ieder geval PRIMA in eiland bedrijf en gaat dan helemaal goed komen.

voor on-grid moet je een synchronisatie mechanisme hebben voor iig de frequentie en dat zal asynchroon niet meevallen, want EN je spanning moet enigszins kloppen EN je frequentie.
In NL is je frequentie 50 Hz, uitgaande van een motor met 2 poolparen zal die dus > 1500 RPM moeten draaien. Daar zit nog wel behoorlijk wat uitdaging in:

.1 hij mag niet te veel draaien, dan ga je teveel stroom opwekken en verbrand hij.
.2 hij mag zeker niet minder draaien, dan ga je teveel stroom trekken en verbrand hij.
.3 moet de spanning kloppen, waar je nu TOTAAL geen controle over hebt of je moet die 2e wikkeling de spanning kunnen regelen. Dan kom je een heel stuk verder (dan is die condensator ook niet meer nodig)

Al met al zijn er behoorlijk wat voorwaarden. Ik zou in dat geval voor de simpele optie gaan en er DC van maken en die via een inverter aan het net voeden. Ben je van frequentie en spanning volledig af. bijvoorbeeld met en microgrid omvormer...

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???
Sine

Moderator

Een rotor met een diode? Dat is verre van een standaard KA motor.

High met Henk

Special Member

Dit was een dedicated generator...
Maar basis is gelijk.

We hebben er nu al 1 klaar liggen voor de ijzerbak. We hebben er nog 1 bij de ombouwer weg laten gooien
En binnenkort verdwijnt ook nummer 3 de ijzerbak in...

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???
pamwikkeling

Golden Member

Toch twijfel ik er sterk aan of het werkingsprincipe gelijk is van :

1) een rotor met diode en dus een wikkeling waarin gelijkstroom vloeit
die beschouwd kan worden als een permanent magneet die ronddraait in een stator wikkeling

2) een kooianker van een asynchroon motor waarin een reactieve stroom loopt als gevolg van de energie die in de condensator zit.

In opstelling 1) heb je een regelsysteem (AVR = automatic voltage regulator) waarbij de stroom door de "excitatie winding" (en dus de grootte van het magnetisch veld) voortdurend geregeld wordt in functie van het afgenomen vermogen. (lees : het veld van de "main winding" als gevolg van de geleverde stroom, gaat het veld van de rotor tegenwerken, en dit moet voortdurend gecompenseerd worden door de AVR)

In opstelling 2) zorgt reactieve energie hetzij uit de condensator, hetzij uit het stroomafwaartse net, voor de creatie van een magneetveld in de stator, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot geïnduceerde stroom in de rotorstaven.
Het magneetveld dat alzo in de rotor ontstaat gaat een actieve stroom opwekken in de stator.

De juiste verhouding reactieve energie ten opzichte van het te leveren uitgangsvermogen zal hier belangrijk zijn. Verandert de belasting of verandert de cos-fi dan loopt het mis.

Je mag van mij aannemen dat opstelling 2) nog beroerder werkt als opstelling 1)

High met Henk

Special Member

@panwikkeling: in deze generator zat geen AVR: als de condensatoren slechter werden zakte de spanning in: bij 180V ging ons bootje uit ...

Gebeurde 2x per jaar..

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???
pamwikkeling

Golden Member

@ High met Henk

Je hebt gelijk, er zit geen AVR in de generator.

De spanningsregeling gebeurt blijkbaar door een varistor die parallel met de ankerwikkeling staat.
Is de belasting te laag, wordt de spanning over het anker te hoog en zal de varistor deze spanning begrenzen. Het magnetisch veld van het anker wordt hierdoor ook beperkt en de uitgangsspanning van de generator wordt verlaagd.

de handleiding staat hier :
https://images.mastervolt.nl/files/50261130W3_5User091224NL.pdf