beginners topic

High met Henk

Special Member

Beste modjes en medeforummers,

Ik wilde hier een topic maken met veel gemaakte fouten en basisformules. Ik leg hieronder het verband tussen spanning, stroom, weerstand en vermogen uit. Je mag hier zelf een toevoeging aan maken. Mijn idee is om in een later stadium toe te voegen: impedantie, reactantie, inductantie, inductiviteit en capaciteit. Uiteraard mag ook iemand anders dit doen. Ga AUB in dit topic GEEN vragen stellen, maar dit is een soort beginners tutorial (FAQ) (misschien later iets voor een artikel hier op CO?

Vermogen, spanning, stroom en weerstand

zie de tabel hieronder

code:


grootheid(symbool)     eenheid(letter)     
Vermogen (P)        Watt (W)
Spanning (U of V)     Volt (v)
Stroom (I)         Ampère (A)
Weerstand (R)       Ohm (griekse letter omega)

Het onderling verband ook nog even:

P = U x I
U = P / I
I = P / U

enkele voorbeelden

Ik heb een apparaat en het werkt op 12v en gebruikt 3A. Hoeveel vermogen neemt dit apparaat op?
antw:
P = 12v x 3A = 36W

Ik neem een ander apparaat waarop alleen een vermogen staat van 200W. Ik heb met mijn stroomtang een stroom gemeten van 32A. Op welke spanning zal dit apparaat nu werken?
antw:
U = 200W / 32A = 6,25 V

Een lamp heeft opschrift 24v en 6W. Hoeveel stroom trekt deze lamp?
antw:
I = 6W / 24v = 0,25A

R = U / I
I = U / R
U = I * R

enkele voorbeelden

Ik heb een oude vermogens weerstand en het opschrift is vervaagd. Ik sluit er een spanningsbron van 6v op aan en meet een stroom van 3A. Wat is mijn weerstandswaarde?
antw:
R = 6v / 3 = 2 Ohm

In een weerstandsnetwerk (meerders weerstanden in 1 circuit) zit een weerstand van 220 Ohm. Over de weerstand heen meet ik een spanning van 10v. Hoeveel stroom loopt er door de weerstand?
antw:
I = 10v / 470 = 0,021A (ongeveer afgerond)

In een ander weerstandsnetwerk zit een weerstand van 1000 Ohm. Door de weerstand heen meet ik een stroom van 0,030 A. Hoeveel spanning staat er over de weerstand?
antw:
U = 0,030 * 1000 = 30v

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Een paar voorbeelden van het oplossen van eenvoudige schakelingen.

-Norton
-Thevenin
-Superpositie
-Kirchoff

zou hier misschien ook niet misstaan?

capaciteit

code:


grootheid(symbool):     eenheid(letter):     
capaciteit(c)        Farad (F)
lading (Q)         Coulomb

een condensator kan energie opslaan, de hoeveelheid energie is afhankelijk van de capaciteit en de spanning. Hoe groter de capaciteit en hoe hoger de spanning des te meer enerige hij kan opslaan.

formule: Q = C*U

dus een condensator met een capaciteit van 2F die wordt geladen met een spanning van 3volt kan 6Coulomb energie opslaan (is wel een erg dikke condensator:))

kan deze tekst nog altijd bijwerken he, dus zeg maar als iets fout is. en er moet ook nog wel wat bij denk.

Op 5 januari 2007 11:40:26 schreef High met Henk:
.... Ik heb met mijn stroomtang een spanning gemeten van 32A. Op welke spanning zal dit apparaat nu werken?
antw:
...

Meet je met een stroomtang een spannning van 32A?? Dit is dan nog maar is een beginnersfout :)

Mooi werk hoor.

High met Henk

Special Member

@stefkeTOS: aangepast, tnx voor de melding, ik had het gekopieerd om in dezelfde stijl te blijven.

@the-X: ga je gang, goed idee

@ buzzer: graag nog een voorbeeld erbij (weet het wordt lastig en erg abstract, maar graag iets didactisch verantworode met een verhaaltje zoals ik ook deed)

En als je toch bezig bent, pak meteen reactantie erbij + voorbeeld

je hebt het iig goed begrepen

@ Ibanez: die wiki geeft vrijwel geen voorbeelden en kunnen beginners ook vinden. Ik houd echter niet van knippen en plakken.... Gewoon didactische voorbeelden erbij

[Bericht gewijzigd door High met Henk op 5 januari 2007 12:16:30 ]

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Op 5 januari 2007 11:56:14 schreef the-x:
Een paar voorbeelden van het oplossen van eenvoudige schakelingen.

-Norton
-Thevenin
-Superpositie
-Kirchoff

zou hier misschien ook niet misstaan?

beginners he
wat moeten die nou met die informatie?

High met Henk

Special Member

zeker wel: beginnende scholieren! En die boeken zijn soms echt niet duidelijk meer.

een mooie in dat rijtje is maximum power transfer.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Op 5 januari 2007 12:13:55 schreef High met Henk:
@stefkeTOS: aangepast, tnx voor de melding, ik had het gekopieerd om in dezelfde stijl te blijven.

@the-X: ga je gang, goed idee

@ buzzer: graag nog een voorbeeld erbij (weet het wordt lastig en erg abstract, maar graag iets didactisch verantworode met een verhaaltje zoals ik ook deed)

En als je toch bezig bent, pak meteen reactantie erbij + voorbeeld

je hebt het iig goed begrepen

@ Ibanez: die wiki geeft vrijwel geen voorbeelden en kunnen beginners ook vinden. Ik houd echter niet van knippen en plakken.... Gewoon didactische voorbeelden erbij

sorry maar ik weet niet wat reactantie is...

code:Lading   Q = I x T 

Ohm    U = I x R

Vermogen  P = U x I  

Arbeid   W = P x T

Q = Coulomb  (C)
I = Ampere  (A)
T = Tijd   (s)
U = Spanning (V)
R = Weerstand (ohm)
P = Vermogen (Watt)
W = Arbeid  (Joule)

Rendement rendement= Pnuttig/Ptotaal x 100 

Voorbeeld

Een motor van 2A op 230V , heefd een rendement van 85%: Hoeveel vermogen(WATT) gaat er verloren in warmte?

opl:

Gegeven:

Nuttige energie is 85%
I = 2A
U = 230V

P = U x I
230V x 2A = 460Watt

Nuttige energie is 85%

Dus

460/100%(totaale Energie)=4,6 x 85%(nuttige energie)=
391 Watt aan nuttige energie.

Maar we moeten de verloren energie weten:

460W(totaal) - 391W(nuttig) = 69Watt verlies.

code:


__________________________________________________


De lading geven we aan met de letter Q en drukken we uit in Coulomb, afgekort C.

Voorbeeld (Coulomb voor buzzer)

Hoeveel lading verplaatst een stroom van 1.5A in 5 minuten?

Gegeven:
I = 1A
t = 5min = 5 x 60s = 300 seconden

Gevraagd:
Q

Oplossing:
Q = I x T
Q = 1A x 300 s = 300As = 300C

code:Nu een voorbeeld over stroom en spanning

Hoe groot is de stroomsterkte door een 60 W-lamp als we deze op de netspanning van 230V aansluiten?

Gegeven:
P = 60W
U = 230V

Gevraagd:
I (ampere)

Oplossing:
P = U x I ---> I = P/U

60W/230V = 0,261 A

[/einde free_electronpostmode]

Een atx voeding is geen labvoeding, en je kunt er geen auto mee starten ook

--hoeveelheid elektriciteit--

wat?: de elektrische lading die in een bepaalde tijd verplaatst word in de stroomkring
grootheid: hoeveelheid elektriciteit of elektrische lading
symbool: Q
eenheid: 1 coulomb (1C)

--stroomsterkte--

wat?: de elektrische stroomsterkte is de hoeveelheid elektriciteit die in 1 seconde door de elektrische leiding vloeit (word aangegeven in C/s)
grootheid: elektrische stroomsterkte
symbool: I
eenheid: ampère (A)

bv:
er word in 0.1seconde een hoeveelheid elektriciteit van 1 coulomb verplaatst. hoe groot is de stroomsterkte
-antwoord: 10C/s = 10A

-- wet van faraday--
als er gedurende 10 seconden een constante elektrische stroomsterkte I=5C/s=5A vloeit, dan is gedurende die tijd de verplaatste hoeveelheid elektriciteit: Q=5C/s / 10S= 50C
hoeveelheid elektriciteit=stroomsterkte*tijd
Q=I*t
Q in coulomb
I in ampère
t in seconde

--praktisch--
1s is in de praktijk te klein --> uitdrukken in uur (h)
1Ah=1As*60*60= 3600C

--afgeleide formules--
Q=I*t
I=Q/t
t=Q/I

bv
een hoeveelheid elektriciteit van 120Ah word in 2400 minuten verplaatst. hoe groot is de stroomsterkte?
- gegeven:
Q=120Ah
t=2400min=40h

gevraagd:
I

oplossing:
I=Q/t
I=120Ah/40h
I=3A

bv
een bron verplaatst met een stroom van 250mA een lading van 300 coulomb. hoeveel min was de stroomkring gesloten?
-gegeven:
I=250mA=0.25A
Q=300C

gevraagd:
t min

oplossing:
t=Q/I
t=300C/0.25A
t=300As/0.25A
t=1200s
t=1200/60
t= 20min

volgende: de elektrische spanning:D
kevin_

Don't Blame Me, Blame Yourself..

Kijk eens.

Dit stond in mijn elektro boek van school (heb ik even ingescand voor jullie):

<link verwijderd>

edit: ik zie nu dat deze er al in staat :P

[Bericht gewijzigd door soundmouse op 7 januari 2007 17:26:22 ]

High met Henk

Special Member

@soundmouse: met alle respect: je idee is goed, maar haal dit AUB weg, want dit is schending van copyright! Kan CO flink gezeik mee krijgen!

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

elektrische spanning

--elektrisch potentiaal--

de drang van een gelade lichaam naar een neutrale toestand gaan
symbool: Va
eenheid: V of volt

--elektrisch potentiaalverschil--

de vereffeningsdrang tussen 2 geladen lichamen met een verschillend potentiaal
heet: potentiaal verschiil of elektrische spannig of spanning
symbool: U = Va-Vb
eenheid: V of volt

de energie of arbeid( in Joule) die een elektrische bron in een bepaalde tijd levert is rechtevenredig met:
- spanning U (V)
- tijd t (s)
- stroomsterkte (C/s) of (A)

energie=spanning*stroomsterkte*tijd
energie=spinning*hoeveelheid elektriciteit

--> spanning= energie/hoeveelheid elektriciteit

U=W/Q

spannig= elektrische energie per tijdseenheid van een lading

U=W/Q=(P*t)/(I*t)
U=P/I

elektrische weerstand

--wat?--

de tegenstand(moeilijkheidsgraad) die de stoffen bieden aan de elektrische stroom heet elektrische weetstand of weerstand
grootheid: elektrische weerstand
symbool: R
eenheid: 1 ohm

--bouwelement--

1ste betekenis:
weerstandswaarde

2de betekenis:
bouwelement, hiermee word de stroom in de kring of de spannig over andere onderdelen verminerd

hun waarde word aangegeven in cijfers of kleurringen

--invloed van de spanning en de weerstand op de stroom--

-als de spanning toeneemt--> de stroom neemt ook toe
-als de weerstand toeneemt--> de stoom neemt af

--wet van ohm--
I=U/R
R=U/I
U=I*R

weerstand R geeft de verhouding tussen de spanning U en de stroom I aan, maar is niet afhangkelijk van die U of I

--voorbeelden--
zie starters post

Don't Blame Me, Blame Yourself..

Op 5 januari 2007 12:07:36 schreef buzzer:
dus een condensator met een capaciteit van 2F die wordt geladen met een spanning van 3volt kan 6Coulomb energie opslaan

De hoeveelheid energie in een condensator wordt met volgende formule uitgedrukt:
E=(CU²)/2
E is energie in Joules
C is de capaciteit in Farad
U is de spanning in volt

de energie = 9 joule

coulomb is voor hoeveelheid elektriciteit

Don't Blame Me, Blame Yourself..

Vermogen in een 1-fasennet bij een NIET-resistieve belasting!

phi = De faseverschuiving tussen de spanning en de stroom.
Hoe kleiner deze is, hoe beter! Elektriciteitsleveranciers kunnen je zelf een boete aanrekenen als deze te groot word!

Q = Het vermogen dat word gewisseld tussen het elektriciteitsnet en jouw machine of motor.
Sluit je alleen een condensator aan op je net, dan zal je KWh-meter op het einde van de dag niet verdraait zijn.
Toch vloeit er wel stroom door de condensator...

P = U*I*cos(phi) ( uitgedrukt in W[Watt]) = Actief vermogen.

Q = U*I*sin(phi) ( Uitgedrukt in VAr [VoltAmpère reactief]) = reactief veromgen.

S = U*I ( uitgedrukt in VA [VoltAmpère]) = Schijnbaar vermogen.

Vermogen in een 3-fasennet bij een NIET-resistieve belasting!

P = 3*Uf*If*cos(phi)

Q = 3*Uf*If*sin(phi)

S = 3*Uf*If

De f staat hier voor fase. Dus je hebt de Fasespanning en de Fasestroom nodig!!!

Fasestroom en spanningen:

In een driehoekschakeling is de lijnspanning gelijk aan de fasespanning en is de Lijnstroom = wortel(3)*fasestroom OF
Il = wortel(3)*If

In een sterschakeling is de lijnstroom gelijk aan de fasestroom en is de lijnspanning = wortel(3)*fasespanning OF
Ul = wortel(3)*Uf

Voorbeelden:
Je hebt een 1-fasige motor aangesloten op 230V die een nominale stroom vraagt van 3A. De cos(phi) van de motor = 0.8.
Wat is zijn actief, reactief en zijn schijnbaar vermogen?

P = 230*3*0.8 = 552 W

Q = 230*3*0.6 = 414 VAr

S = 230*3 = 690 VA

[Bericht gewijzigd door the-x op 5 januari 2007 14:16:30 ]

de echte beginners zullen hier denk ik wel net vna leren ...

Don't Blame Me, Blame Yourself..
High met Henk

Special Member

Als ik tijd heb zal ik eens stiekem denken over een artikel voor de site......

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Op 5 januari 2007 13:22:19 schreef soundmouse:
Kijk eens.

Dit stond in mijn elektro boek van school (heb ik even ingescand voor jullie):

http://members.lycos.nl/webmessengermsn/formule.pdf

edit: ik zie nu dat deze er al in staat :P

lol was je voor.
wist nie dat wikipedia zoveel info had in nl.
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/index.html
en de elektronica cursus

misschien hele topic in schoolvragen.
beginners hebben hier echt niks aan. Daarvoor kan beter een topic gemaakt worden waarin alle componenten worden besproken

Op 5 januari 2007 16:19:58 schreef buzzer:
misschien hele topic in schoolvragen.
beginners hebben hier echt niks aan. Daarvoor kan beter een topic gemaakt worden waarin alle componenten worden besproken

alle componenten is wel wat veel en moeilijk

gewoon de weerstand, de led, de diode, de transistor, de elco, de condensator, ...,
en daar simpele schakelingen rond met wat info en berekeningen

Don't Blame Me, Blame Yourself..

zoveel componenten zijn er toch niet?
ik heb het ook niet over ics enzo he

waarom mocht ik mijn scan niet plaatsen?

@soundmouse Copyrights schenden is als met vuurwerk spelen

Interessant is ook dat je de wet van ohm ook kan veralgemenen naar impedanties.
Van een weerstand verwacht je dat hij zich lineair gedraagt en geen geheugen heeft (Dus dat hij altijd hetzelfde gedrag vertoont, welke stroom en spanning er in het verleden ook waren.)
Spoelen en condensatoren doen dat echter niet, zij gedragen zich totaal anders afhankelijk van hun geschiedenis (Wie het verschil wil zien moet maar eens de spanning meten over een geladen en een ongeladen condensator).
Spoelen, condensatoren en weerstanden zijn alle drie impedanties. Net als een weerstand hebben ze een waarde in Ohm (in het algemene geval is dat een complex getal).

De veralgemeende wet van ohm is dan:
U=I*Z

(Wij schrijven V=IZ (en onthouden VIS))