TBA 120 vs NE 604

Frederick E. Terman

Honourable Member

Ja, als de rest al werkt, dan komt de ruis dus vanuit het MF filter. De frequenties zijn dan dus al beperkt tot frequenties vlakbij 455 kHz.
Als je dàn op je scoop kijkt, dan kun je de audioruis op en neer zien gaan en ofwel onder, ofwel boven, zien "vastlopen". In het midden, bij juiste afregeling, is hij dan het mooist, voor zover ruis mooi kan zijn.

Nog een andere manier van afregelen is met de vervormingsmeter. Zolang de spoel er nog naast staat, is er een duidelijke tweede harmonische van de modulatie te zien. Staat hij goed, dan is die tweede harmonische weg.
Nu is de tweede harmonische gewoon het oktaaf. Toen ik zelf nog dit soort afregelingen regelmatig deed, luisterde ik dus gewoon naar de toon en draaide het oktaaf weg. Als je het namat, zat ik altijd goed.

Waarom jouw 1kHz op een driehoek lijkt, kan ik hier vandaan niet zien. Maar is dat rechtstreeks uit de demodulator, of verderop?
Als een opamp het niet bij kan sloffen wil je ook wel eens dit soort vervorming zien (google: slew rate).

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Die 1kHz-driehoek komt direct uit de demodulator . Lagere frequenties komen minder tot niet vervormt door .
Spraak heb ik nu ook enigzins kunnen testen , maar ik ben er niet echt tevreden over . Het is allemaal nog wat onzuiver , klinkt als overgemoduleerd . Er is naar te luisteren en het is te verstaan maar op den duur wel wat vermoeiend . Verder weg gelegen stations zijn/lijken beter verstaanbaar ( toch iets met de bandbreedte te maken ? ) .

Wat ik begrepen heb uit de datasheet van die TBA 120 , kan je wat gaan spelen met de Q van die spoel mbt de bandbreedte van het ontvangen signaal . Ze geven daar aan in en tabelletje met verschillende toepassingen ( oa. in een TV of een stereo FM radio ) , dat er een R parallel komt of niet . Daar ben ik ook mee bezig geweest , maar geen verbetering mee kunnen bereiken .

De FM modulatie vlotte al wat beter . Gewoon het audio signaal , wat bij AM naar de modulatietrafo gaat , naar een dubbele varcap ( BB204 ) die weer over de trimmer gezet , onder het kristal . Daar was een parallel C'tje en die moest ik verwijderen , om het setje weer goed op de frequentie te kunnen krijgen .
De modulatie klonk op zolder op een tweede setje wel redelijk , maar vanavond ga ik hem nog in real life uitproberen

PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Frederick E. Terman

Honourable Member

Op 11 oktober 2009 20:32:03 schreef Radioortje:
Verder weg gelegen stations zijn/lijken beter verstaanbaar ( toch iets met de bandbreedte te maken ? )

Dat klinkt niet zo logisch: de bandbreedte neemt immers niet af naarmate de stations zwakker worden.
Ik denk eerder dat de vervorming bij zwakke stations niet zo opvalt door de ruis.
Misschien is de MF doorlaat toch te smal. Voor AM is immers maar zo'n 6 kHz nodig. Een ander filter is wel te koop.

Het kan ook nog zijn dat de detector zelf te smal is. Maar dat kun je zelf meten: stop er een signaal met steeds grotere zwaai in (rechtstreeks, dus niet via de MF filters) en kijk wat er uit komt. Je zou liefst tot iets van 3kHz zwaai moeten kunnen detecteren zonder veel vervorming.
Een te smalle detector kun je gemakkelijk verbreden door de kring te dempen. Een Q van 20 of 30 is op 455kHz al genoeg; veel meer levert vervorming op.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Die kring heb ik inderdaad geprobeerd te dempen met maar weinig succes . Overigens , realiseer ik mij nu , met het laatste spoeltje nog niet gedaan ...

Mijn modulatie is nog te zacht . Het signaal wat ik nu gebruik , om de varicap mee aan te sturen , is regelrecht uit de eindversterker .
Op AM is mijn modulatie kogelhard te noemen .
Zou ik meer moeten versterken om mijn varicap aan te sturen of doe ik er beter aan om bv. twee van die varicaps parallel te zetten . Of natuurlijk een andere ( dubbele-) varicap gebruiken .

Ik kom er nu achter dat ik ook nog niet goed door heb met dat modulatie volume en de frequntiezwaai op FM . Ik kan mij voorstellen dat als mijn frequentiezwaai te groot wordt , ik te breedbandig wordt . Maar hoe los ik het op zodat mijn modulatie HARDER wordt ?
Ik ben er nog niet helemaal uit . Op een projectje wat zo simpel leek , komen steeds meer vragen waar ik nog geen antwoord weet ...

Wanneer ik dus twee varicaps , parallel , gebruik wordt mijn zwaai groter , maar mijn volume niet . Als ik meer sturing gebruik gaat die ene varicap ook meer zijn best doen ( gezwabber van de frequentie ) en wordt de zwaai ook groter .
Ik draai hier nu in een cirkeltje rond en kom er niet meer uit .
Vraag : Hoe krijg ik een hardere modulatie op FM ?
Een voorversterkte mike moet niet hoeven , volgens mij . Want wat doet die ? De diode meer laten variëren , waardoor je de zwaai weer vergroot ...

PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Frederick E. Terman

Honourable Member

Ik begrijp niet goed wat je als verschil ziet tussen breder zwaaien en harder moduleren. Voor mij is dat bij FM hetzelfde.

... wordt mijn zwaai groter, maar mijn volume niet

... kan daarom niet. Hoe weet je dat de zwaai groter was?

Heb je iets om de modulatie mee te meten? Een "echte" zwaaimeter bijvoorbeeld; of op een ontvanger (en met de scoop) vergelijken met een signaal waarvan je de zwaai kent (uit een meetzender bijvoorbeeld).

Ook leuk: als je met een SSB of CW ontvanger naar een FM signaal luistert, hoor je, als je niet moduleert, de toon van de draaggolf. Ga je nu met één toon moduleren, dan hoor je bij het voorzichtig opdraaien van de modulatie (en dus de zwaai :)) er allemaal andere toontjes bijkomen.

Met enige oefening kun je je op de draaggolf blijven concentreren. Je hoort de sterkte daarvan afnemen.
Op het moment dat de modulatieindex (dat is de zwaai, gedeeld door de modulerende frequentie) 2,4 wordt, verdwijnt de draaggolftoon zelfs helemaal. Dat is een handig ijkpunt!
Moduleer je met 1 kHz, dan weet je dat op zo'n moment de zwaai 2,4 kHz bedraagt.
Neem je een modulatie van 500 Hz, dan is je zwaai op de eerste "carrier-null" 1,2 kHz.

Er zijn méér van die nullen. Als je de zwaai verder opvoert, kom je ze tegen. Behalve de eerste, bij m=2,4 zit er eentje bij m=5,5, bij m=8,7, et cetera. Je moet dus bij een zwaai van nul beginnen en goed opletten.

Zo kun je de zwaai van een meetzender controleren. Doordat het hier om een natuurwet gaat, is het heel betrouwbaar.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Zie je wel , ik wist dat ik het nog niet helemaal door had .
Ik gooi dingen door elkaar .
De zwaai is als het ware het volume , niet de bandbreedte . Daar ging ik de mist in .
En de bandbreedte is eigenlijk de maximum snelheid waarmee je wilt gaan zwaaien .

Nu ik mijn eigen post nòg een keertje terug lees , zie ik ineens dat ik mezelf nogal tegensprak . Ik draaide dan ook maar wat in het rond en kwam er zo niet uit . Ik was wat in de war :) .

En nee , ik heb geen zwaaimeter , helaas . En met een ontvanger en een scoop zou moeten lukken , als ik precies wist hoe ik dat moest doen .
Ik heb een kopie van een ( vrij oud ) boekje over meten met een scoop en allerlei leuke experimentjes . Maar ik betwijfel of dat daar een frequentie-zwaai-meet-opstelling bij staat , want FM radio was toen nog niet echt ìn . Nouja , ik zal in elk geval even gaan bladeren , misschien dat er toch nog iets over in staat .

Die proef met een SSB-ontvanger naar een FM signaal luisteren wordt moeilijk , want die ontvanger zit in het zelfde kastje als waar mijn FM zender , die ik zou willen meten , zich bevindt . De proef lijkt mij wel leuk . En hoe zit dat dan met die natuurwet ?

PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Frederick E. Terman

Honourable Member

De zwaai is óók de bandbreedte; is er althans een belangrijke oorzaak van. Hoe meer zwaai, hoe harder het signaal gemoduleerd is dus, hoe meer bandbreedte je nodig hebt.

Maar dat is toch logisch? Daarvoor is FM juist uitgevonden.
Met AM moduleer je amplitude. Daar is een grens aan. Met FM moduleer je frequentie, daar zijn de grenzen veel vrijer te trekken - technisch is er zelfs geen grens (nou ja, de draaggolf lager dan tot 0Hz zwaaien wordt moeilijk).

Je hebt in ieder geval tweemaal de zwaai nodig hebt aan bandbreedte: is de zwaai 3 kHz, dan gaat de draaggolf 3kHz hoger, maar ook 3kHz lager dan zijn nominale frequentie. Bij elkaar dus 6kHz.
Maar dat geldt alleen als je heel langzaam zwaait. Doe je dat sneller, dan heb je extra bandbreedte nodig. Is je modulatiefrequentie bijvoorbeeld 2kHz, dan is het ook weer logisch dat je minstens 4kHz bandbreedte nodig hebt alleen al voor het eerste paar zijbanden.

Het totaal is een combinatie van de twee. Een veel gebruikte vuistregel, die aardig geldt voor FM geluidszenders, is:
benodigde bandbreedte = 2x maximale zwaai + 2x maximale modulatiefrequentie.

Loopt je audio dus tot 3kHz, en de zwaai is maximaal 1,5kHz, dan is de benodigde bandbreedte 9kHz; die kleine zwaai is dus nodig om in het CB kanalenraster van 10kHz te passen.

Die 'natuurwet' is de wiskunde. De amplituden van carrier, 1ste paar zijbanden, 2e paar zijbanden,... worden beschreven door een verzameling Bessel-functies. En nu is het zo dat B0(2,40) = 0 en dat betekent dat de 0de zijband, de carrier dus, nul is als de modulatieindex 2,4 is.
(Het totale signaal heeft een constante amplitude. Maar dat is opgebouwd uit allerlei frequenties: draaggolf en veel zijbanden. Bij m=2,4 is toevallig de draaggolfcomponent nul, maar het totaal heeft nog steeds dezelfde amplitude.)

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Op 12 oktober 2009 13:42:03 schreef Frederick E. Terman:

Loopt je audio dus tot 3kHz, en de zwaai is maximaal 1,5kHz, dan is de benodigde bandbreedte 9kHz; die kleine zwaai is dus nodig om in het CB kanalenraster van 10kHz te passen.

Dus ik moet toch wat harder gaan zwaaien ;) . Het modulatie signaal verder opkrikken wordt moeilijk , dus dan een varicap er aan parallel zetten om meer C te krijgen , en dus meer zwaai ...

Ik heb trouwens wel een stukje in dat boekje gevonden om de frequentiezwaai te meten , maar dat is eigenlijk meer een experimentje om het te kùnnen meten . Zoiets als een modulatie frequentie van een paar kHz op een draaggolf van 500kHz .
Om op die manier een zwaai te meten van 1,5kHz op 27MHz lijkt mij niet zichtbaar . Misschien ken je het boekje wel : 101 proeven met de scoop uit 1966 ( ik dacht dat het nog ouder was ) en dan proef 94 ofzo .
Hoe wilde jij dat dan doen met een radio en een scoop ?

Jouw verhaal maakt wel weer een hoop duidelijk wat betreft FM modulatie , maar het maakt het instellen best wel moeilijk . Je moet het audio dus goed begrenzen tot een 3kHz en dan de maximale zwaai eruit halen voor het beste resultaat . Als ik het tenminste goed begrijp . Want allebeide zijn verantwoordelijk voor de bandbreedte .
Maw. als ik mijn maximale modulatie frequentie verlaag tot , laten we zeggen 2kHz , kan ik harder moduleren , zonder de toegestane bandbreedte te overschreiden . Het zal allemaal wel wat doffer klinken , maar wel harder ...

PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Frederick E. Terman

Honourable Member

Als je een ontvanger hebt waarvan je met een scoop de uitgangsspanning van de discriminator bekijkt, kun je daarme de zwaai van een zender meten.
Je moet alleen wel een "ijking" hebben, dus een signaal waarvan je wéét hoeveel de zwaai is. Weet je nu bijvoorbeeld dat 2,4kHz zwaai overeenkomt met 0,35V uit de discriminator, dan kun je daarna ook andere zwaaien meten - zolang die niet te groot zijn, tenminste.

Bij alle zenders is het goed het frequentiespectrum van je audio te beperken tot 3kHz.
De amplitude moet je in de gaten houden: te zwak levert te zwakke modulatie op, maar te sterk en je zwaait de pan uit.

Het beste is een filter/limiter/filter combinatie te maken: aan de ingang begrens je het spectrum tot 300..3000Hz, met een 6dB/octaaf oploop; dan komt de limiter (clipper), en daarna nog een laagdoorlaatfilter op 3000Hz om de harmonischen, ontstaan door het clippen, er weer af te halen. Kosten: 4 opampjes, die in één huisje bij elkaar zitten. :)
Schema: iedere fabrieks-amateurzender voor FM heeft dit zo. En met wat geluk zit dit allemaal al in je bakkie, want voor AM moet je eigenlijk hetzelfde doen.

Voor 3kHz mag je ook 2,7kHz lezen. Maar lager moet je ook niet gaan.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Neuh , bij mij is dat niet zo gedaan .
Bij de meeste CB apparaten die ik ken , is het mike-spraakfilter-versterker ( meestal gewoon de audio eindversterker ) . En dan naar de varicap of modulatietrafo . Voor SSB weet ik niet zo precies uit mijn hoofd hoe het zit .
Maar weinig met filter-clipper-filter gezien . Mijn ervaring is wel met spul uit de zeventiger en tachtiger jaren voornamelijk , misschien dat het daarom mij niet zo bekend voorkomt .

Eigenlijk is het niet zo'n verkeerd idee om zoiets erin te bouwen . Ik zal eens gaan spitten of ik een set kan vinden ( schema dus ) waar dat zo gedaan is . Ik denk dat ik het wat meer in de amateurhoek moet zoeken dan bij spul voor de burgerband , maar dat zie ik wel

PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Frederick E. Terman

Honourable Member

Dat is een goed idee. Als je dit goed bouwt, ben je gelijk klaar voor allerlei andere projecten waarin iets met spraak gemoduleerd moet worden.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Het zoeken naar die actieve opamp fitertjes was geen probleem FET , maar ik heb het of niet goed begrepen of niet goed genoeg gezocht betreffende die limiter/clipper .
Dat wat ik gevonden heb over een clipper , is dat ie heel erg vervormt , en dat kan de bedoeling toch niet zijn ?

Wat ik gevonden heb over limiters kan beter kloppen . Ze begrenzen het signaal en dus ook de zwaai op die manier . Maar hier wordt dus niet "geclipt" en heb je het tweede LPF waar je het over had , voor de onstane harmonischen , niet nodig .
Het is ahw een soort compressor en dat is toch "quiet complex" , en dat ga ik alles met elkaar niet redden met 4 opampjes . Het simpelste wat ik heb gevonden is een schakeling met 2 opamps en een fet aan de ingang die als regelbare R dienst doet . Die fet wordt op zijn beurt weer aangestuurd door het gelijkgerichtte audiosignaal . Dus kan je ook weer vergelijken met een soort AVR .

Daarom ga ik er vanuit dat je toch iets anders bedoelde FET .

Het rekenen in die filtertjes wilde volgens mij nog wel . De waarden voor de R-etjes en C-tjes komen mij wel goed voor ; geen kOhms en pF voor 300Hz bedoel ik .

Een orgineel schema met zo'n systeem heb ik dus nog niet kunnen vinden , maar het zelf zoeken naar een oplossing is ook wel leuk .

PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Frederick E. Terman

Honourable Member

Wat ik gevonden heb over limiters kan beter kloppen . Ze begrenzen het signaal en dus ook de zwaai op die manier . Maar hier wordt dus niet "geclipt" en heb je het tweede LPF waar je het over had , voor de onstane harmonischen , niet nodig .

Daar heb je nu weer zo'n vreemde tegenstelling. Waar vind je dit soort teksten toch?!
Ze begrenzen de zwaai, maar zonder het signaal te clippen? Dat is onmogelijk.
Er bestaan nog "compressors", maar als die snel werken is het uitgangssignaal ook weer hetzelfde.

Limit = begrenzen. Clip = afsnijden: zo moet je begrenzen.

Je zet, met de gevoeligheidsregelaar (een trimpot), de microfoonversterking zó, dat normaal gesproken alleen de topjes van de golfvorm worden afgeknipt. Je moet wel! Als je de modulatie zo zwak zou draaien, dat je zonder begrenzer onder de 1.5kHz zwaai blijft (of welke waarde dan ook), dan is de gemiddelde/effectieve modulatie veel te zwak. Spraak is nu eenmaal erg piekerig, dat is makkelijk een factor 4 à 6 (in spanning!) tussen piek en effectief.

Er bestaan geen FM modulatoren zonder clip-effect. Alleen soms zie je het niet in het schema; dan loopt er gewoon "zomaar" iets vast.

Goed, de ergste piekjes snijden we dus af. Daardoor kunnen we de effectieve modulatie op een aanvaardbaar niveau houden. Het beetje vervorming dat door het knippen wordt veroorzaakt, gaan we toch wegfilteren, want we zijn geen piraten. :)
Daarna komt er wéér een potmeter, de zwaairegelaar. We fluiten hard in de microfoon, zodat we zeker weten dat we in de begrenzing zitten, en draaien deze regelaar zo, dat de zwaai de juiste waarde heeft.
Nu weten we zeker dat we niet te ver kunnen zwaaien.
Als we later een andere microfoon gebruiken, kan het nodig zijn de gevoeligheid opnieuw in te stellen, maar NIET de zwaai.

Bij sommige mobilofoons, waarbij altijd alleen de bijbehorende mike gebruikt wordt, ontbreekt soms de gevoeligheidsregelaar op de print. Mike en zender horen dan bij elkaar. De zwaai instellen blijft nodig, omdat niet alle vergunningen hetzelfde frequentieraster gebruiken. In een grover raster mag je breder zwaaien, en dat wil je dan ook.

Voorbeeld van FM filter/clipper (TA7061)/filter - deze zat in zowat alle japanse setjes:
http://www.uploadarchief.net/files/download/fmmod_20091014.png

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Dat soort teksten kom ik tegen als ik Google en oa bij wiki terecht kom :). Misschien google ik niet op de juiste trefwoorden , maar toch ...

Leuk dingetje die TA7061 . Alleen vreemd dat het eigenlijk een FM mf ic is , en dat hij hier gebruikt wordt als mike limiter . De kneep zit hem natuurlijk in die limiter .
Jij stelde voor om gewoon 4 opamps te gebruiken .
Dat moet dus ook kunnen dacht ik , maar ben niet verder wezen zoeken naar een kant en klaar schema , doch heb ik getracht zelf iets te bedenken .

http://www.uploadarchief.net/files/download/fmmod001.jpg

Sorry voor de eigenhandig gemaakte tekening , ik kan het nog steeds niet worden met zo'n tekenprogramma .
De filters zijn regelrecht uit de sheets overgenomen ( zij het wel zelf berekend ) en de limiter is uit mijn eigen brein ontsproten .
Als ik een opamp een beetje begrepen heb , clip ik zo tov de halve voedingsspanning . Het zou misschien wel "netter" zijn om met een dubbele voeding te werken , maar die is nu eenmaal niet voorhanden .
Er komt nu wel een trimpotje bij , omdat ik zo de drempel van het clippen in dacht te stellen .
Zou dit werken , als was het maar het principe ?
Of heb ik ergens een denkfout gemaakt , wat heel goed mogelijk is , omdat dit mijn eerste opamp bedenksel is .

En dat HPF van 300Hz aan de ingang , is dat gewoon om eventueel opgepikte brom enzo weg te filteren ? En omdat dat stukje frequentiespectrum toch niet in onze stemgeluid zit .

Nouja , ik hoop dat ik het een keer bij het juiste eind heb , anders hoor ik het wel .

PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Frederick E. Terman

Honourable Member

Ja, leuk he, zo'n IC maakt het tenslotte niets uit op welke frequentie hij gebruikt wordt.
In dit fabrieksschema zie je trouwens nog niet de "hoog-op" karakteristiek, die de hoge tonen bevoordeelt ten opzichte van de lage. Bij deze sets zat die karakteristiek al in de microfoonconstructie. Het gaat er maar om dat de hoge tonen belangrijker zijn voor de verstaanbaarheid dan de lage, zodat je de hoge tonen wat bevoordeelt t.o.v. de lagere. Je wilt ook liever niet dat de lage tonen de clipper gaan "beheersen". En onder de 300Hz wil je inderdaad niet hebben, want daar zit toch niets bruikbaars.
Je kunt in jouw schema eventueel de kantelpunten van laag- en hoogdoorlaatfilters nog wat krapper nemen. Je laat nu nog wat breed door.

Dat is een net schema hoor, als iedereen zo tekende was er geen probleem. Alleen moet je het geclipte signaal van de diodes afnemen, en niet van de opamp zoals je nu tekent.

De instelling van de opamps moet je nog even naar kijken. Dat IC kan weliswaar tot aan de nul, maar de wisselspanning bij opamp 1, 2 en 4 wil hier onderdoor.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Geen clipper maar een (forward) compressor:

http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Speech_Processor.gif

Bron (van het plaatje) http://www.qsl.net/va3iul/
Schakeling is volgens mij afkomstig uit een ARRL Handbook.

Werking:
De linker diode maakt gelijkspanning van het audio signaal en daardoor gaat er gelijkstroom lopen door de rechter diode, laatste wordt nu een stroom gestuurde weerstand die het signaal afknijpt en het zo op een redelijk constant niveau houdt. Hoe meer signaal, hoe meer stroom door de rechter diode en hoe meer er geknepen wordt.

Er wordt dus niet aan de ingang geregeld maar aan de uitgang van de compressor, een "voorwaartse compressor".
Het voordeel is een korte inregeltijd.
Leuk om mee te experimenteren... :-)

@ FET : Kijk , dat zie ik nu nog even niet

Op 16 oktober 2009 16:32:01 schreef Frederick E. Terman:
De instelling van de opamps moet je nog even naar kijken. Dat IC kan weliswaar tot aan de nul, maar de wisselspanning bij opamp 1, 2 en 4 wil hier onderdoor.

Die filters heb ik direct uit " het boekje " . En die blijken niet te voldoen ? Ze willen onder de nul , zeg je . Maar hoe moet je dat dan begrenzen ( limiten :) ) . Als ik maar iets verander aan welk één waarde dan ook , verander ik de frequentie van het filter . Eén van mijn vragen was eerder : verander ik de frequentie van het filter niet door het aansluiten van mijn mike ( laagOhmig ) ?

@ Rd12tf : een voorwaartse compressor lijkt ook mooi ( jouw uitleg maakt de werking schijnbaar nog simpeler , alleen de instelling lijkt mij lastiger ) , maar ik wil eerst eens mijn eigen ontwerp eens beproeven .

Ik ben alleen bang dat de totale versterking nog iets te weinig is om er een goede zwaai te bereiken . Dat ligt natuurlijk aan de gebruikte varicap , maar je moet af en toe roeien met de riemen die je hebt .

PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Henry S.

Moderator

Op 17 oktober 2009 01:02:06 schreef Radioortje:
@ FET : Kijk , dat zie ik nu nog even niet

[...]
Die filters heb ik direct uit " het boekje " . En die blijken niet te voldoen ? Ze willen onder de nul , zeg je.

FET bedoelt dat alleen IC3 juist is ingesteld, de rest gaat ontiegelijk vervormen omdat je vergeten bent ze te biassen.

Of de schakeling rond IC3 is fout en je hebt een symetrische voeding. ;)

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.

Dus dit kan je ongestraft doen ? :
http://www.uploadarchief.net/files/download/fmmod002.jpg
( en het derde filter is hetzelfde als het tweede )

Als dit zo is en het is zo belangrijk , waarom vertellen ze dat "in de boekjes" er niet bij ?

Maar die biassing is opzich wel zo logisch natuurlijk . En met een dubbele voeding heb je daar geen last van , neem ik aan .

PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Frederick E. Terman

Honourable Member

Wat doe je nu?!
Je hangt de uitgang van de opamp aan de spanningsdeler. Daar gaat hij zich niet veel van aantrekken, als het goed is. :)

Als je een enkelpotige voeding moet gebruiken, kun je daarvan een halve voedingsspanning maken (ook weer met een opamp: eerst delen met twee gelijke weerstanden, en daarachter een spanningsvolger).

Dan neem je je gewone opamp schema, en alles wat daar "massa" is, sluit je aan op die gebufferde halve spanning. Alles wat "plus" is, gaat naar de volle spanning; en alles wat daar "min" is, verbind je met de nul van je voeding.

Lees ook in dit boek hoofdstuk vier. Trouwens, de rest is ook, eh, best wel heel erg in orde, zeg maar.

[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op 17 oktober 2009 16:26:09 (13%)

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Sorry voor de trage reactie , maar dat komt doordat ik deze week een aantal dagen was geveld door de griep ( zonder sombrero , gelukkig ) .

@FET : Ik ben serieus twee dagen bezig geweest om dat hoofdstuk te lezen , nee , begrijpen . En dat doe ik het nog niet . Het principe wel , geloof ik , maar die Engelse taal en dàn die wiskunde erbij ( ze halen er ook "zomaar" ineens twee variabelen bij ... ) , dat schijn ik niet te trekken :( .

Had ik vroeger maar beter mijn best gedaan op school , hoewel misschien vloog het mij toen wel te gemakkelijk aan en ik heb er daarna minimaal 25 jaar niets meer mee gedaan .
Het één en ander blijkt ook wel uit mijn berekeningen van die filters : op mij nog onduidelijke wijze ben ik een factor 2 de mist in gegaan . Toen ik de gevonden waardes in de formules toepaste , zag ik het meteen .
Maar waar ik de fout heb gemaakt is mij nog steeds niet duidelijk .
Aangezien dit geen wiskunde forum betreft , houd ik mij verder stil hierover en zal ik mij terugtrekken bij rekenwerk en stilletjes in een hoekje gaan zitten .

En FET , dat mijn schetsje niet zou kloppen wist ik al wel van te voren , dat was te kort door de bocht .

Verder ben ik er ook achter , denk ik , waarom mijn modulatie zo zacht bleef . Je moet niet met een varicap een kristaloscillator proberen te moduleren , zeker niet als er al een betere plek in het apparaat is : De VCO .
Audio signaal via een weerstandje en een instelpotmetertje ( dan is het signaal al door een spraakfiltertje ) naar die varicap en voilà , prima ( systeem Cybernet MARC "bakkies" :+ ) FM modulatie .
Ik had wat beter uit mijn doppen moeten kijken waar dat modulatie signaal eigenlijk heen ging in zo'n schema ...

De test met tegenstations zou gisteravond plaats hebben gevonden , maar er kwam onverwachts visite , dus vandaag maar iets gaan proberen . Resultaten volgen .

Zit ik alleen nog met de fm demodulator .
Het kr*ng is nog steeds niet helemaal naar mijn zin . Maar ik denk wel dat ik weet wat er aan schort , namelijk toch het midfrequent .
Nu ik er een aantal uren mee aan het luisteren ben geweest , vallen mij een paar dingen op . Of het nu harde signalen of zachte zijn , als dat station maar niet te hard gemoduleerd is , kan ik hem verstaan . Zodra het maar ietsiepietsie harder gemoduleerd is , vervormt het audiosignaal enorm , en de S-meter begint te "klapperen" . Dan valt het mf signaal dus buiten het bereik van de mf filters , lijkt mij .
Vervelend dus , want minimaal 80% van de stations op 11m is erg hard gemoduleerd .
En ik voel er weinig voor om mijn mf filter om te gaan schakelen van "narrow" naar "wide" . Hoewel ... het apparaat heeft maar 40 kanaaltjes dus de andere modi zullen weinig of niet gebruikt worden .

Wordt wederom vervolgd

PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Frederick E. Terman

Honourable Member

Vervelend, maar het klopt wel met de theorie: een filter van 6kHz breed is te smal voor FM. :)
Maarre, ondanks het boek: je hebt nu wel door hoe je een enkele voedingsspanning kunt "splitten" om daar een soort virtuele massa uit te halen? Dus stel, je hebt 9V; je maakt 4,5V (met een weerstanddeler en een opamp als volger geschakeld) en de andere opamps denken dat dàt hun nul is. De 9V zien ze aan voor +4,5V; en van de oorspronkelijke nul denken ze dat het -4,5V is.

De VCO moduleren is wel grappig: de PLL zal er alles aan doen om dat weer tegen te gaan. :) Toch kan het wel. Alleen de laagste frequenties, zoals 10Hz en zo, zal niet lukken, maar die heb je tòch niet.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Ja FET , dat principe met zo'n spanningsdeler begrijp ik wel .

En dat de PLL er alles aan zal doen om de modulatie te verhinderen , vermoed ik ook maar misschien begrenst dat nu juist de modulatie :). Men vond de modulatie best goed klinken , hier in de buurt ...

Vandaag en morgen eerst eens mijn interesse tonen op een dx-contest hier in Emmen ( voor mij de eerste keer dat ik zoiets meemaak ) .

PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Frederick E. Terman

Honourable Member

Begrenzen kan natuurlijk niet. :)
Het effect van de PLL is een vaste factor, die verder alleen van de modulatiefrequentie afhangt. Bij begrenzen is de verzwakking juist heel erg afhankelijk van de amplitude. :+

De bandbreedte van de terugkoppeling is meestal niet erg breed, en de meeste modulatiefrequenties liggen erboven, zodat die niet weggeregeld kunnen worden. In jouw geval is dat wel praktisch.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Verder ben ik er ook achter , denk ik , waarom mijn modulatie zo zacht bleef . Je moet niet met een varicap een kristaloscillator proberen te moduleren , zeker niet als er al een betere plek in het apparaat is : De VCO .
Audio signaal via een weerstandje en een instelpotmetertje ( dan is het signaal al door een spraakfiltertje ) naar die varicap en voilà , prima ( systeem Cybernet MARC "bakkies" :+ ) FM modulatie

@Radioortje

Was benieuwd wat je gedaan hebt rv2 helemaal open gezet en weerstand r70 van 2k2 verkleint????