versterker ruist

High met Henk

Special Member

je hebt een spanning op je chassis dus?
Aard dat ding dan gewoon eens. dan moet die spanning weg zijn

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Hij is wel geaard via randaarde stopcontact. Als ik hem in een niet geaard stopcontact plug staat er ± 60V op het chassis. Is dat normaal?