Aardingspin in zandgrond

Ik ga een werfkast plaatsen maar maak mij een beetje zorgen om de aarding. Ik zit met echte zandgrond, wat niet echt gunstig is om een goede aarding te maken. Kan iemand me zeggen (uit ervaring) hoe diep ik mijn aardingspin ongeveer zal moeten kloppen, of moet ik meerdere pinnen voorzien? Uit welk materiaal kan mijn aardingspen best gemaakt zijn?

Ik beschik ook over dikke koperkabels en een graafmachine, kan ik misschien kabels ingraven om zo een aarding te maken? Iemand tips?
Hugo Welther

Moderator

Uit je vorige topic bleek dat de netbeheerder de werfkast neerzet. De netbeheerder zal dus ook eisen stellen aan de aarding. Ik zou er een bedrijf bijhalen wat hierin is gespecialiseerd en niet zelf gaan knoeien met aarding.

Stel dat je zelf, een dierbare of een werknemer op het bouwterrein hierdoor iets overkomt. Dat wordt de rest van je leven een probleem.
Neem het leven niet te serieus - je overleeft het toch niet. Elbert Hubbard (1856-1915)
Nee ik moet de werfkast zelf plaatsen, en een aarding voorzien. Dan moet ik deze laten keuren door een erkende keurder, en dan komt de netbeheerder de aansluiting maken.
Je hebt beter diepere pinnen dan meer pinnen. Laat je graafmachine al eens een putje van ongeveer 1m diep graven (die eerste meter geleidt toch erg weinig), schroef dan 3 koperen pennen van 1,5m op elkaar en stamp ze in de grond, 95% kans zit je goed.
Ik graaf gewoonlijk 0,5m diep, en in mijn ervaring is 1 pen nooit genoeg, 2 pennen vaak wel, heb je toch soms nood aan 3, en een enkele keer heb ik er 4 gebruikt omdat 3 echt heel nipt was. Ik meet het steeds na, maar zo 'n meettoestel kost natuurlijk ook geld en als het maar eenmalig is is die aanschaf minder interessant dan van de eerste keer 3 pinnen te kopen.
Een aardpen slaan is specialistenwerk (zoals Hugo ook al schreef). Die erkende keurder is ook een specialist. Ga dus niet prutsen, kost je uiteindelijk meer i.v.m. een tweede keer keuren.

Gr.

Erik
Wat voor een stroomstelsel krijg je van je netbeheerder??
TT of TN

Hoe diep je aarding moet komen, kan misschien een aardingsbedrijf wat in de omgeving van je al meerdere aardingen heeft geslagen bij benadering aangeven.
Maar jij zal eerst aan moeten geven wat de maximale aardverspreidingsweerstand mag zijn
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Bij normale stroomafnemers, is het toch altijd een TT net...
Digital Love
Bij toepassing van een aardlekschakelaar hoeft de aardverspreidingsweerstand conform de NEN1010 'slechts' onder de 150Ohm te komen.
Mijn ervaring leert dat dit met 2 à 3 meter aardpen te realiseren is.

Ik zorg bij toepassing van aardelekschakelaar(s) altijd voor een aarding < 5 Ohm.

Gr. benthouse
Ik sprak over arei, 30 Ohm. Als het maar 150 Ohm moet zijn kan je met één pennetje of hooguit 2 volstaan...
In echte zandgrond <30 ohm gaan is een uitdaging. Voor m'n werk trekken we er regelmatig op uit met onze generator (3*150A continue) en daar hoort dus ook iedere keer een aarding kloppen bij. We hebben zelf 'n toestel voor de weerstand te meten. En ik kan je verzekeren dat dat toestel zich al heeft terugbetaald doordat de keurder maar 1 keer moest komen.

Maar soit, back on topic. Een gat (laten) graven is al een goed begin, je kan ook kijken of er misschien in de korte nabijheid een beekje ofzo is. Dat geeft pas 'n lage weerstand. Pennen aan elkaar koppelen hebben wij nog nooit gedaan, omdat we na 'n productie onze pennen graag terug meenemen.

En bij ons thuis (ook echte zandgrond) hebben we een aardingslus liggen in de grond, net onder de fundering van de kelder. Toen zaten we aan iets van 10 ohm dacht ik, maar dat is ook al 'n lus van 30-40m op een meter of 3 diep.

Ik zou proberen om zelf al 'n keer te meten voordat de keurder komt. Misschien ken je wel iemand uit de buurt die zo'n meter heeft.

Succes in alle geval
Op 19 januari 2010 08:20:52 schreef benthouse:
Bij toepassing van een aardlekschakelaar hoeft de aardverspreidingsweerstand conform de NEN1010 'slechts' onder de 150Ohm te komen.


Op welke bladzijde heb je dat gevonden?

Gr.

Erik
ik lees hier altijd 2 a 3 pinnen volstaat wel
en als die maar onder de 166 ohm zit...

naar mijn weten en hoe wij het doen
is een aardlek een aanvullende veiligheid en geen basis veiligheid

wij laten ze altijd slaan rond de 1.3 ohm (wettelijk 1,56ohm ?? ) en dat is hier omgeving rotterdam toch al gauw 24/25 meter

bekijken wij het dan te moeilijk?
of word er tegenwoordig tussen de regels door gelezen
voor wat de goedkoopste oplossing is
en niet meer naar de veiligheid van mens en dier gekeken?
wat je niet weet, kan je altijd leren
Ik woon in België dus ik denk niet dan NEN1010 van toepassing is voor mij.

Ik heb wel gehoord dat de keurder redelijk soepel zijn bij ons in de streek, omdat het toch niet haalbaar is om een goede aarding te maken. Maar ik weet niet wat ze bedoelen met "soepel" :-).
Ergens zou ik toch een gedacht moeten hebben wat ik het beste voorzien.
Eerst bepalen welk stroomstelsel je hebt, meestal TT of TN.
Dan bepalen wat de maximale aardverspreidingsweerstand mag zijn.
En dan pas aan het werk gaan......

Even te aanvulling:
Hier in de buurt:
Aarde 1: 30 meter de grond in, net 160 Ohm
Aarde 2, op ca 1 km afstand van aarde 1, 6 meter pin, en dan een ohm of 6.
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 19 januari 2010 13:55:56 schreef erik1234:
[...]

Op welke bladzijde heb je dat gevonden?

Gr.

ErikUit de NPR5310:2007 BLAD32

De grenswaarde van de weerstand RA bij gebruik van aardlekschakelaars in
TT-stelsels

Dit blad heeft betrekking op de volgende bepalingen: 411.5.1, 411.5.2, 411.5.3, 411.5.4, 542.2.2.

Algemeen
In bepaling 411.5.3 wordt aangegeven hoe de weerstand RA met behulp van de formule RA×In<50V moet worden bepaald bij toepassing van aardlekschakelaars. In is gelijk aan de toegekende aanspreekstroom van de aardlekschakelaar. RA is de weerstand van de verbinding tussen een metalen gestel en de aarde, dus de weerstand van de aardelektrode plus de weerstand van de beschermingsleiding naar een metalen gestel.

Bij het toepassen van 300 mA-aardlekschakelaars mag RA ten hoogste 166Ohm zijn. Bij de nominale stroom van 300 mA naar aarde is de foutspanning dan 50V en dus gelijk aan de grenswaarde van de aanrakingsspanning.

30 mA-aardlekschakelaars
Bij het toepassen van 30 mA-aardlekschakelaars zou de weerstand RA
1666Ohm mogen zijn. In Nederland is echter besloten dat RA zo laag mogelijk moet zijn en in ieder geval 166Ohm.
Zie bepaling 411.5.1.

In nagenoeg geheel Nederland is het ook mogelijk een aardelektrode te slaan die aan deze eis van 166Ohm voldoet. Bovendien is de aarding bij een hoge weerstand (1666Ohm) onbetrouwbaar, onder andere door uitdrogen van de grond.

Bij het bepalen van de weerstand RA voor installaties in woningen moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat na eerste aanleg de installatie wordt uitgebreid met een eindgroep waarop één vast aangesloten toestel wordt aangesloten. Indien deze eindgroep wordt beveiligd met een 300mA-aardlekschakelaar, is de grenswaarde van RA 166Ohm. Indien bij eerste aanleg RA 166Ohm is, levert dat bij uitbreidingen geen problemen op. Hierbij moet wel rekening zijn gehouden met het uitdrogen van de grond. Zie bepaling 542.2.2.

Bijzondere omstandigheden
Indien in bijzondere omstandigheden een lagere waarde voor de grenswaarde van de aanrakingsspanning is voorgeschreven (zie blad 31), moet in de formule deze lagere waarde van de aanrakingsspanning worden gebruikt.

Bij een 30 mA-aardlekschakelaar is de maximale weerstand RA dan bij:
12 V gelijk aan 400Ohm;
25 V gelijk aan 830Ohm.

Hieruit blijkt dat bij het toepassen van een 30 mA-aardlekschakelaar het aanhouden van 166Ohm voor de weerstand van woningen terecht is.

Bij een 300 mA-aardlekschakelaar is de maximale weerstand RA dan bij:
12 V gelijk aan 40 Ohm;
25 V gelijk aan 83 Ohm.

Hieruit blijkt dat bij een 300 mA-aardlekschakelaar de waarde van 166 Ohm dus niet kan worden aangehouden.

Installaties met 500 mA-aardlekschakelaars
In installaties waar een 500 mA-aardlekschakelaar is toegepast (volgens NEN 1010:1988) mag RA ten hoogste 100Ohm bedragen.

Meer dan één installatie aangesloten op één aardelektrode
Indien meer dan één installatie is aangesloten op één aardelektrode is niet alleen bepaling 41 1.5.3 van belang, maar ook bepaling 411.5.2. Hierin staat dat nog steeds aan bepaling 411.5.3 of 411.5.4 moet worden voldaan bij een enkele breuk in de aardingsvoorziening of bij een fout in de aardlekschakelaar.

In de praktijk houdt dat in dat er eerst naar moet worden gestreefd de weerstand naar aarde van de aardelektrode zo laag mogelijk te krijgen (directe aarding).Ook moet de aardleiding die de hoofdaardrails van de verschillende installaties verbindt met de aardelektrode zodanig in een lus wordt aangelegd dat bij een fout de lus maar op één plaats wordt onderbroken, waardoor alle hoofdaardrails nog steeds met de aardelektrode blijven verbonden.
Ook kan worden gekozen voor fundatieaarding waarbij ook weer extra aandacht wordt besteed aan de betrouwbaarheid
van de aardleiding die de hoofdaardrails met de fundatieaarding verbindt.
Op 19 januari 2010 19:38:43 schreef bobbydrop:
Ik woon in België dus ik denk niet dan NEN1010 van toepassing is voor mij.


Stroom door je lichaam is in Belgie minder dodelijk dan in Nederland?

Benthouse,

Mooi citaat, kunnen we aan refereren bij de volgende vraag m.b.t. dit onderwerp. Maar ik lees toch 166 ohm i.p.v. de 1500 ohm waar je eerst over schreef i.g.v. alles achter een ALS. Toch leuk zo'n forum waar TS moet raden wie het goede antwoord geeft.

Gr.

Erik
Sine

Moderator

Even goed lezen Erik

Op 19 januari 2010 08:20:52 schreef benthouse:
Bij toepassing van een aardlekschakelaar hoeft de aardverspreidingsweerstand conform de NEN1010 'slechts' onder de 150Ohm te komen.
Mijn ervaring leert dat dit met 2 à 3 meter aardpen te realiseren is.

Ik zorg bij toepassing van aardelekschakelaar(s) altijd voor een aarding < 5 Ohm.

Gr. benthouse


Daar staat toch echt 150 Ohm

( toegegeven een 0 en een O lijken wat op elkaar )
Beste is gewoon om 3 pennen in een driehoek te slaan met elk ca 2 meter tussen ;) zit je bijna altijd goed !
Met wederzijds respect kom je heel ver
@bobbydrop:

Haal aub er een deskundige bij!!!!

Een aarding kan van levensbelang zijn.
De zaak is niet zo eenvoudig, gezien ook de grote hoeveelheid onzin die er hier verkondigd word, blijkt wel dat er veel meer hier zijn die het niet weten hoe het moet.

Er is zelfs niemand die op het echte antwoord reageert, dat geeft toch wel te zeggen.

Dus haal er een deskundige bij!!!!!!
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
joopv

Special Member

Op 19 januari 2010 20:49:23 schreef benthouse:
[...]
Uit de NPR5310:2007 BLAD32

Al die lekstroom en aardweerstands waardes zijn een stuk gemakkelijker te onthouden als je weet dat er nooit meer dan 50V op een aanraakbaar punt mag komen te staan in geval van een calamiteit.
Henry S.

Moderator

Op 19 januari 2010 22:33:18 schreef Toeternietoe:

Dus haal er een deskundige bij!!!!!!

Dat kan ik alleen maar beamen.

Anders komen er nog meer onzinposten bij als deze:
Op 19 januari 2010 22:03:11 schreef Pic_beginner:
Beste is gewoon om 3 pennen in een driehoek te slaan met elk ca 2 meter tussen ;) zit je bijna altijd goed !

Dit is echt dikke onzin, misschien bij jou het geval maar de grondsamenstelling is nergens gelijk.

Levensgevaarlijke tips beter voor je houden.
73's de PA2HS - ik ben een radiohead, Nieuwe CO labvoeding.
Het is eigenlijk een onzinnige vraag hoe diep een aardpen in zandgrond geslagen moet worden om een goede aarding te krijgen. Daar zal niemand zo zonder meer het antwoord op kunnen geven omdat de omstandigheden van plek tot plek kunnen verschillen, ook in zandgrond. Ik sluit me daarom van harte aan bij de waarschuwingen. Een aarding maken is een serieuze zaak waar zelfs mensenlevens van af kunnen hangen. Sla dus nooit maar dan ook nooit op goed geluk wat aardpennen in de grond in de veronderstelling dat het dan wel goed zal zijn. De grondslag kan op diverse plaatsen heel erg verschillen. Laat daarom het slaan van een aarding over aan een vakman. Mocht je toch per se zelf aan de slag willen laat het dan altijd controleren en nameten door een deskundige.
Op 19 januari 2010 21:59:57 schreef Sine:
Even goed lezen Erik

Je hebt gelijk. Ook het advies van 150 ohm slaat nergens op zonder de situatie van TS te kennen.

Op 20 januari 2010 02:52:43 schreef Henry S.:
[...]
Levensgevaarlijke tips beter voor je houden.

Dat soort tips zie je hier bijna dagelijks langskomen.

Gr.

Erik
Op 20 januari 2010 02:52:43 schreef Henry S.:
[... deskundige bijhalen.... ]
Dat kan ik alleen maar beamen.

't was handig geweest als iemand de regeltjes kent. Zo van: maximaal XX ohm, en dat kan je ZO meten... Maar goed, kennelijk is het niet zo eenvoudig.
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Op 20 januari 2010 16:21:49 schreef rew:
[...]
't was handig geweest als iemand de regeltjes kent. Zo van: maximaal XX ohm, en dat kan je ZO meten... Maar goed, kennelijk is het niet zo eenvoudig.Het is ongeveer hetzelfde om te vragen hoe hard je mag rijden...
Dan zul je oa. moeten weten:
Wat voor een voertuig is het (fiets, brommer, auto etc)
Wat voor een weg is het ( gewone weg, snelweg, etc)
Waat het is (binnen/buiten beboudekom).

Daar is het net zo.
Eerst bepalen wat de maximale aardverspreidingsweerstand mag zijn, en dat is van verschillende faktoren afhankelijk.
oa. soort beveiliging ( aardlek, of direkt)
waarde van de beveiliging.
soort installatie (woonhuis, tijdelijke inst. gevaarlijke stoffen etc)
Soort stroomstelsel (TT, TN, etc.)
Spanning, spanningssoort (AC/DC, en waarde)
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)