Magnetische velden

mel

Golden Member

Dat lukt je nooit. De Aluhoedjesfiguren zijn overtuigd van hun eigen gelijk, en de commercie die zorgt wel voor de rest...

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Op 19 juli 2019 13:44:38 schreef High met Henk:
Magnetisme is VELDEN met veldlijnen

Straling is wat anders, verplaatst zich rechtlijnig, Dat doet magnetisme niet altijd.

Heel goed

Radiogolven gaan ook min of meer rechtlijnig. Ik zeg min of meer, want je kunt ze wel degelijk afbuigen/weerkaatsen: achter een muur ontvang je nog prima normale FM radio, maar in een tunnel is het wel klaar

In de vrije ruimte gaan alle radiogolven ongeacht de frequentie rechtdoor. Daarom noemt men het ook radio straling wat eigenlijk twee keer hetzelfde betekent, van het griekse radion.
Op aarde worden ze beinvloed door de omgeving.... Ze worden verzwakt, afgebogen weerkaatst...dit is zeer complex hangt af van veel omstandigheden waaronder de frequentie, de bodemgesteldheid, hindernissen...atmosfeer,....
Bij reflectie op de ionosfeer is het gedrag dan weer sterk afhankelijk van de frequentie, de 11 jarige zonnecyclus en vooral het dag/nachtritme.

Elektrische velden ligt net beetje anders...

op voorwaarde dat het dc velden zijn of wisselvelden waarvan de afstand tot de bron zeer klein is in vergelijking met de golflengte zoals bij 50 Hz.
Op een afstand vanaf 2 lambda is er geen onderscheid tussen elektrisch en magnetisch veld. Ze zijn onverbrekelijk en in vaste verhouding met elkaar verbonden als twee aspecten van het zelfde EM veld.

radioactiviteit is ook straling en die laat zich door niets afbuigen.

Beetje kort in de bocht. Als het om EM straling gaat zoals gammastraling gaan die recht door de meeste materialen omdat die ondermeer bijna volkomen transparant zijn door de extreem korte golflengte. Toch is er enige interactie, anders zou het niet schadelijk zijn voor de gezondheid. In het geval van deeltjesstraling zoals alfa en betastralen klopt dit niet. Die worden juist sterk afgebogen door elektrische en magnetische velden.

nogmaals: laten we nu feiten en fictie eens scheiden.

Ik denk dat het al boter aan de galg is. We kunnen onderling lekker discuteren, maar Chess2 lijkt door zijn standpunten onder meer door het feit dat hij het heeft over wifi in WWW2 blijk te geven dat hij totaal niet wet waar hij het over heeft.
Het is gewoon de zoveelste die zn kop heeft laten zotmaken door youtube. Misschien komt het nog wel, maar hij heeft nog een hele weg af te leggen voor hij kan begrijpen waar het over gaat.

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.

Of hij is gewoon bezig om ons op de kast te jagen.

Dat 'bestralen van de ambassade' is een bekend verhaal. Zoek maar eens op 'Theremin bug' (jawel, dezelfde Theremin van dat muziekinstrument).

Een fantastisch afluisterapparaat, geheel passief, verstopt in een mooi bewerkt houten schild, een cadeautje van de Russen. Het heeft zeven jaar gewerkt voor het ontdekt werd. :)

Over de gebruikte frequentie schijnt niemand het eens te kunnen worden. Sommigen zeggen 330 MHz, anderen houden het op 800 MHz.
Een trilholte in het schild was hierop afgestemd, maar werd ook beïnvloed door het geluid in de ruimte. Zodoende was het her-uitgezonden signaal gemoduleerd met de spraak.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org
joopv

Golden Member

Op 19 juli 2019 15:33:27 schreef mel:
Dat lukt je nooit. De Aluhoedjesfiguren zijn overtuigd van hun eigen gelijk, en de commercie die zorgt wel voor de rest...

Ik zie hier toch wel een mooi afstudeer onderzoek in. Als je zoiets goed opzet moet je toch wel onderscheid kunnen maken tussen de klanten van die woonbiologen die zeggen dat ze er daadwerkelijk baat bij hebben en mensen die er geen baat bij gehad hebben. Bij de eerste groep moet je dan een deel voorzien van placebo's.

Je zal wel de medewerking van de behandelaars nodig hebben, maar het het is in hun eigen belang. Willen ze niet meewerken aan het onderzoek dan zegt dat ook het een en ander.