klok pic16f628

Als ontspanning tijdens de examens heb ik mij wat verdiept in het programmeren van microcontrollers. Eerst ledjes aansturen, 7 segment decoder. Maar ik zou graag een klok willen programmeren. Maar hier heb ik een heleboel vragen bij. De meeste heb ik al opgezocht maar vond ik niet direct een antwoord op. Ik zou alleen de minuten en de uren willen weergeven en de displays gemultiplext sturen.

1. Nu werk ik altijd met Delayms, maar dit gaat nu niet omdat ik ze dan niet op een deftige manier kan multiplexen. Wat zijn hier de oplossingen voor?
2. Ik heb zowat zitten rondneuzen bij dickbest en daar heb ik een interessant IC'tje tegengekomen, DS1307 maar dit is een I²C sturing. Ik heb de datasheet al eens goed gelezen maar ik geraak er niet echt aan uit. Ook al wat gezocht naar voorbeelden op het internet maar deze zijn meestal in C of Asm, maar ik ben nu bezig met basic. Heeft iemand tips of voorbeelden van hoe ik dit moet gebruiken?
3. Het is later de bedoeling dat de 7 segment displays vervangen worden door 7 segment nixie buisjes. Ik heb al gezien dat er voor nixiebuisjes een driver bestaat 74141 maar deze is dus hier niet bruikbaar. Is er een ander bruikbaar IC? 74247, 4511 zijn niet bruikbaar veronderstel ik...? Of zullen het allemaal mosfets moeten worden voor de segmenten te sturen? Of 3 state buffer?

Karel

hadv

Golden Member

Het multiplexen kun je het best in een interrupt routine doen.

Just find out what you like and let it kill you

ik heb toevallig net vorige week een klok gemaakt met de pic16f628a en een ds1307 van dickbest.
ik heb nu de tijd gewoon op mijn lcd scherm met backup batterij en 2 instelknoppen. als je wilt heb ik hier een complete code in picbasic voor je.

Ik heb een tijd geleden een tutoreal voor de ds3232 RTC in picbasic te gebruiken geschreven.
Die rtc is bijna hetzelfde als een ds1307 (de 1307 kan wat minder.)
http://www.schematheek.net/index.php?p=artikel/artikel&t=28

Verder kan je hier ook nog een projectje met ds1307 vinden dat in picbasic is geprogrammeerd.
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Klokken/PC_Klok/index.php
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Werplaats_mods/IN-.../index.php

Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--

@hadv: eens kijken hoe dit precies werkt :) bedankt voor de reactie.

@tysie: zou wel fijn zijn, dan kan ik dit wat ontleden :) ik heb mijn e-mailadres zichtbaar gemaakt.

@Stynus: die tutorial is wel handig :o kan ik zeker nuttige dingen uithalen, bedankt!

Karel

ik zal hem morgen sturen ik ben nu aant leren en die code staat op een andere computer

hadv

Golden Member

Mijn klok is bijna af, ik ben nu aan het calibreren (32768 kristal als basis voor de tijd).

Ik stuur 30 (6x5) kolommen en 2 rijen van 7 bits aan via de Timer0 interrupt. Deze code kun je van me krijgen als je dat wilt. Processor is een 18F442, maar het principe is ook voor 16F uC's bruikbaar.
Binnenkort komt-ie in Show your projects.

Als de code wilt hebben moet je maar even een seintje geven.

Just find out what you like and let it kill you

Ik denk dat ik verlopig even verder kan met de tutorial van stynus.
Maar misschien dat ik het later nog kan gebruiken, ik zal dan wel iets laten weten :)

Karel

@ Hadv

jij gebruikt zeker dot matrixen in plaats van LCD display?

...
hadv

Golden Member

Voor het project waar ik nu mee bezig ben inderdaad 6 stuks 5x7 bicolor. Met de juiste weerstanden wordt dat prachtig rood, geel/oranje en groen.
Is een cadeautje voor vrienden van me die een huis hebben gekocht.
"ze wilden een klok".
Dan kun je natuurlijk met een LCD'tje, of zelfs een GLCD'tje, gaan werken, maar dat is zo klein en lang zo leuk niet als een klok waarbij je, door een touchbutton aan te raken door, momenteel 33, kleurpatronen heen wandelt.
Die kleurpatronen varieren van alles rood of groen of geel tot een soort van Knightrider waarbij 1 kleur heen en weer jakkert.

Just find out what you like and let it kill you

Wat als ik met basic bvb 47 / 10 doe?
krijg ik dan 4 of een 5 als uitkomst?
En als het een 5 zou zijn, is er dan een manier voor te zorgen dat hij toch naar beneden afrond?

Karel

Integer divide is altijd 4. Rounding gebeurt alleen als je floating point variabelen gebruikt.

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

En ik vrees dat iemand die dit soort vragen stelt, meer kan leren door eerst in assembler wat rond te hannessen.

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord

Ik heb dit jaar een 8086 leren programmeren met assembler dus ik kan het wel, maar als ik dan eens een programma voor microcontrollers bekijk zie dit er gans anders uit... Daarmee dat ik picbasic genomen heb, dit heb ik in het secundair ook gezien, eigenlijk bascom maar lijkt er wat op vind ik. C kan ik ook een beetje, maar zelfde probleem als met asm, ziet er een stuk anders uit voor microcontrollers...

Goede tutorials zijn altijd welkom voor pics te programmeren in C en ASM ;)

Karel

Als je de 8086 in assembly kunt programmeren, moet de PIC een fluitje van een cent zijn...
Heeft een veel eenvoudigere instructieset: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/31029a.pdf

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

Merci die pdf had ik nog niet gevonden, na de examens een goed bekijken ;) Programmeren in asm vind ik een stuk leuker dan basic :)

Karel

Op 14 juni 2010 17:43:23 schreef tysie:
ik heb toevallig net vorige week een klok gemaakt met de pic16f628a en een ds1307 van dickbest.
ik heb nu de tijd gewoon op mijn lcd scherm met backup batterij en 2 instelknoppen. als je wilt heb ik hier een complete code in picbasic voor je.

Heb je toevallig die code nog?

Ik wil nl een DS3231 RTC koppelen aan een PIC16F628A

Plans are nothing, planning is everything. Dwight D. Eisenhower
fatbeard

Honourable Member

Op 16 juni 2010 11:17:21 schreef charel000:
Merci die pdf had ik nog niet gevonden, na de examens een goed bekijken ;) Programmeren in asm vind ik een stuk leuker dan basic :)

Karel

I second that motion ;)

Een goed begin is geen excuus voor half werk; goed gereedschap trouwens ook niet. Niets is ooit onmogelijk voor hen die het niet hoeven te doen.
LDmicro user.

Wel oude koe, maar legitieme vraag...
@fatbeard: Dan maar gelijk een 'echte' assembly-klok erbij. (gebruikt maar 4% flashgeheugen... :) )
Met gelijkzetknopje en knipperende secondepunt...

pic asm code:


;==============================================================================
; CLOCK.ASM. Clock frequency = 10MHz
;==============================================================================
#include <p16F648a.inc>
 
        __config (_EXTCLK_OSC & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOREN_OFF)
        radix  dec
 
pclath_temp   equ   0x70
w_temp     equ   0x71
status_temp   equ   0x72
digcount    equ   0x73
digit1     equ   0x74
digit2     equ   0x75
digit3     equ   0x76
digit4     equ   0x77
seccount    equ   0x78
flags      equ   0x79
mincount    equ   0x7A
keycount    equ   0x7B

#define     fminute flags,0
#define     fkeyrpt flags,1

#define     dp   portb,7
#define     button porta,4
 
maxdigits    equ   d'4'
keytime     equ   d'250'
keyrepeattime  equ   d'30'

set_disp    macro  d4, d3, d2, d1
        movlw  d4
        movwf  digit4
        movlw  d3
        movwf  digit3
        movlw  d2
        movwf  digit2
        movlw  d1
        movwf  digit1
        clrf  seccount
        bcf   fminute
        endm
 
;==============================================================================
; Program start
;------------------------------------------------------------------------------
        org   0x000
        goto  Init
 
;==============================================================================
; Interrupt routine
;------------------------------------------------------------------------------
Irq       org   0x004          
        ;--------------------------------------------------------------
        movwf  w_temp         ;Save context registers
        movf  status,w        ;
        movwf  status_temp	      ;
        movf  pclath,w	      ;
        movwf  pclath_temp
        ;-------------------------------------------------------------- 
        banksel pir1          ;See if timer2 interrupt
        btfss  pir1,tmr2if       ;
        goto  restore         ;No, return
        ;--------------------------------------------------------------
        btfsc  button         ;See if button pressed
        goto  button_no        ;No, end
        btfsc  fkeyrpt         ;Yes, see if repeat
        goto  button_set       ;
        movlw  keytime         ;See if max time
        xorwf  keycount,w       ;
        btfsc  status,z        ;
        goto  button_2        ;Yes, set repeat flag
        incf  keycount,f       ;First press, incr time
        movlw  keyrepeattime      ;if keyrepeattime reached
        xorwf  keycount,w       ;
        btfss  status,z        ;
        goto  button_end       ;
        goto  button_inc2       ;
button_2    bsf   fkeyrpt         ;
        goto  button_inc       ;
button_set   incf  keycount,f       ;In repeat mode.
        movlw  keyrepeattime      ;Update time every repeat cycle
        xorwf  keycount,w       ;
        btfsc  status,z        ;
        goto  button_inc       ;
        goto  button_end       ;
button_no    bcf   fkeyrpt         ;
        clrf  keycount        ;
        goto  button_end       ;
button_inc   clrf  keycount        ;
button_inc2   clrf  seccount        ;
        clrf  mincount        ;
        bsf   fminute         ;
button_end
        ;-------------------------------------------------------------- 		
        incf  seccount,f       ;Counter handling (250 irq's is
        movf  seccount,w       ;one second)
        xorlw  d'250'         ;On 60 seconds, update minutes
        btfss  status,z        ;
        goto  irq_disp        ;
        clrf  seccount        ;
        incf  mincount        ;
        movf  mincount,w       ; 
        xorlw  d'60'          ;
        btfss  status,z        ;
        goto  irq_disp        ; 
        clrf  mincount        ;
        bsf  	fminute         ;
        ;--------------------------------------------------------------         
irq_disp    movf  digcount,w		    ;Display update cycle
        call  digtab			    ;Digit 0 to MAXDIGITS
        movwf	porta          ;
        movlw	digit1         ;
        movwf	fsr           ;
        movf	digcount,w       ;
        addwf	fsr,f          ;
        movf	indf,w         ;
        call	segtab         ;			
        movwf	portb          ;
        movf  digcount,w       ;
        xorlw  d'2'          ;Toggle the DP every half second
        btfss  status,z        ;   
        goto  irq_disp_nodp      ;
        movf  seccount,w       ;
        sublw  d'125'         ;
        btfss  status,c        ;
        bsf   dp           ;
irq_disp_nodp  incf	digcount,f       ;  
        movf	digcount,w       ;
        xorlw	maxdigits        ;
        btfsc	status,z        ;
        clrf	digcount        ;
        ;--------------------------------------------------------------
        banksel	pir1          ;Clear timer flag
        bcf		pir1,tmr2if
        goto	restore
        ;-------------------------------------------------------------- 
segtab     addwf  pcl,f          ;Segment tab (port B)
        dt   0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
        ;-------------------------------------------------------------- 
digtab     addwf  pcl,f          ;Digit tab (port A)
        dt   0x1,0x2,0x4,0x8
        ;--------------------------------------------------------------       
restore     movf  pclath_temp,w	    ;Context restore   
        movwf  pclath         ;
        movf  status_temp,w      ;
        movwf  status         ;
        swapf  w_temp,f        ;
        swapf  w_temp,w        ;
        retfie             ;

;==============================================================================
; Initialize
;------------------------------------------------------------------------------ 
Init		
        banksel pie1
        bsf   pie1,tmr2ie
        clrf	digcount
		
        banksel t2con          ;Timer 2 on
        movlw  b'00100111'       ;Prescaler 16, postscaler 5
        movwf  t2con
		
        banksel pr2           ;Timer 2 value 
        movlw  d'124'
        movwf  pr2
		
        bsf   intcon,gie	
        bsf   intcon,peie
 
        banksel cmcon          
        movlw  0x07
        movwf  cmcon

        clrf  seccount
        clrf  mincount
        clrf  keycount

        banksel trisa          ;Set in/output
        movlw  b'00010000'
        movwf  trisa
        movlw  b'00000000'
        movwf  trisb
 
;==============================================================================
; Main program
;------------------------------------------------------------------------------
main      set_disp 0,0,0,0        ;Load with 00:00 (min:sec)
        
loop      btfss  fminute					;Loop until minute elapsed
        goto  loop

update     incf  digit1,f				;Update digits
        movlw  d'10'
        xorwf  digit1,w
        btfss  status,z
        goto  loop_end
        clrf  digit1
		
        incf  digit2,f
        movlw  d'6'
        xorwf  digit2,w
        btfss  status,z
        goto  loop_end
        clrf  digit2
        
        incf  digit3,f
        movlw  d'10'
        xorwf  digit3,w
        btfss  status,z
        goto  loop_end
        clrf  digit3
        incf  digit4,f

loop_end    bcf   fminute
        movlw  d'2'
        xorwf  digit4,w
        btfss  status,z
        goto  loop
        movlw  d'4'
        xorwf  digit3,w
        btfsc  status,z
        goto  main                                
     	goto	loop
				   
        end

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

Hmm, Dat is een Assembly.
Ik zoek eigenlijk een PICBasic voorbeeld om een DS3231 uit te lezen.
In de PICbasic cursus wordt dat deel net overgeslagen.

Plans are nothing, planning is everything. Dwight D. Eisenhower

Da's gewoon een i2c ic, dus weinig bijzonders aan.
Maar er zijn wel voorbeelden: http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=20345

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

Ik heb het voorbeeld bekeken, maar kan er nog niet veel mee beginnen. Het is geen PICBasic en na 'converteren' krijg ik nog veel compiler errors.
Daarbij vind je eigenlijk vrijwel niets op internet vwb de koppeling van een RTC zoals de DS3231 en de PIC16F628A. Wat je wel regelmatig tegenkomt is de PIC6F877A.
Blijkbaar is die meer geschikt voor een I2C protocol.
Kan het überhaupt wel met een PIC16F628A?
Want ja, daar ben ik mee begonnen met de microprocessoren en om nu meteen maar een ander type te gaan gebruiken lijkt voor nu althans een stap te ver.

Plans are nothing, planning is everything. Dwight D. Eisenhower

De 627/28//48(a) hebben geen i2c, dus moet dat softwarematig geëmuleerd worden, niet de beste keuze.
Daarbij is het al een bejaard beestje (ruim 20 jaar), niet de beste keus om mee te beginnen.

Iets als de 16F1827 is pin-compatible en heeft een MSSP (SPI/I2C) en kan veel meer voor een lagere prijs.

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

Dan moet ik misschien toch gaan kijken naar een meer moderner type uC.
Het is best wel lastig (voor mij althans) om een goed overzicht te hebben wat er aan PIC controllers op de markt is met hun mogelijkheden.

Tja, ik had een voorraadje van de PIC16F628A gekocht; ze kostten € 0,92 bij 'Alie'. Is natuurlijk ook wel supergoedkoop.
De 1827 is bij Conrad te koop zag ik, echter niet in een DIL uitvoering.

De PIC16F877A kan blijkbaar wel I2C aan en is goed verkrijgbaar. Of is dat ook een 'oud' beestje? er zijn wel voorbeelden met software van deze chip te
vinden merkte ik.

Plans are nothing, planning is everything. Dwight D. Eisenhower