zcd signaal loopt niet syncroon

Die VOM heeft een typ Vf = 1.4, laat ons de Vce niet meetellen, dan is If (3.3-1.4)/47 = 4mA dat is veel te laag.

Hou er rekening mee dat die LED de energiebron is van de fotocellen aan de uitgang, gezien er geen voedingsspanning gebruikt wordt.

edit en mag ik u erop wijzen dat die zener verkeerd staat, pin4 is de +

edit2 dat is niet juist wat ik scheef, mijn rekenmachine is defect dat is 40mA dus toch goed. sorry

LDmicro user.