Mikrobasic, Interrupts en multiplexen

Bavelt

Special Member

Ik heb het zo ver dat een programma alle letters van het alfabet 'scrollt'
op de Matrix LED 8*8.
Best wel grappig :).

Alleen 'schokt' het nog wat, ik zou het liever wat vloeiender zien. Maar als ik de delay verlaag, gaat het te snel.

pic basic code:


Program Matrix_Kar

'Display Matrix Led 8 * 8, type 1088AS

Dim ClockPin  as sbit at LATB.4    'pin 10
  Latch   as sbit at LATB.3    'pin 9
  Datapin  as sbit at LATB.2    'pin 8

  Light   as Byte         'Intensity
  Row    as Byte
  i1     as word
  j1     as word

const Font1 As Byte[220] = (                  'Character table
 0x66, 0x66, 0x66, 0x7e, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x3e, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x06, 0x06, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x3e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,
 0x7e, 0x06, 0x06, 0x3e, 0x06, 0x06, 0x7e, 0x00,
 0x06, 0x06, 0x06, 0x3e, 0x06, 0x06, 0x7e, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x76, 0x06, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x66, 0x66, 0x66, 0x7e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,
 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00,
 0x1c, 0x36, 0x36, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x00,
 0x66, 0x36, 0x1e, 0x0e, 0x1e, 0x36, 0x66, 0x00,
 0x7e, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00,
 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xfe, 0xee, 0xc6, 0x00,
 0xc6, 0xc6, 0xe6, 0xf6, 0xde, 0xce, 0xc6, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x06, 0x06, 0x3e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,
 0x60, 0x3c, 0x76, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x66, 0x36, 0x1e, 0x3e, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,
 0x3c, 0x66, 0x60, 0x3c, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x5a, 0x7e, 0x00,
 0x7c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,
 0x18, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,
 0xc6, 0xee, 0xfe, 0xd6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00,
 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0x00,
 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,
 0x7e, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0x7e, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
 )

'===============================================================================
Sub Procedure Max_Write(Dim pRow, pDig0 as Byte)
'===============================================================================
 Latch = 0
 SPI1_Write(pRow)
 SPI1_Write(pDig0)
 Latch = 1
 delay_ms(1)
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Max7219_Init()
'===============================================================================
Max_Write(0x09, 0x00)
Max_Write(0x0B, 0x07)
Max_Write(0x0C, 0x01)
Max_Write(0x0A, 0x00)
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Display_Testen()   'Testen van het display; alle LEDS aan
'===============================================================================
Max_Write(0x0F, 0x01)
DELAY_MS(50)
Max_Write(0x0F, 0x00)
DELAY_MS(50)
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Uitzetten_Leds()   'Leds uitzetten per Row
'===============================================================================
FOR Row = 1 to 8
  Max_Write(Row, 0x00)
  delay_ms(5)
NEXT Row
End sub

'===============================================================================
Sub Procedure Aanzetten_Leds()   'Leds uitzetten per Row
'===============================================================================
FOR Row = 1 TO 8
  Max_Write(Row, 0xff)
  delay_ms(5)
NEXT Row
End sub

'===============================================================================
Main:

'===============================================================================
 OSCCON   = %01110000                   '8Mhz internal
 ANSELA   = %00000000                   'Port %  digital
 ANSELB   = %00000000                   'Port %  digital
 TRISA   = %11111111
 TRISB   = %00000000
 PORTA   = %11111111
 SPI1_Init()
 Max7219_Init()
 Display_Testen()
 delay_ms(500)
 Uitzetten_Leds()

 'Loop ----------------------------------------------------------------------

 While True
   'toon_Karakters()
  For i1 = 0 to 25

  for j1 = 7 to 0 step -1
   For Row = 1 to 8
    Max_Write(Row, Font1[(i1*8) + (Row - 1)]<< j1)
   next Row
   Delay_Ms(50)
  next j1

 for j1 = 0 to 7
 For Row = 1 to 8
   Max_Write(Row, Font1[(i1*8) + (Row - 1)]>>j1)
  Next Row
  delay_ms(50)
  next j1
  
  next i1
 Wend

 End.
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

De volgende opgave is om een stukje tekst (als literal) in te voeren en de karakters 'herleiden' uit de tabel zodat die scrollend worden getoond.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Op 2 januari 2020 23:48:17 schreef Bavelt:
Alleen 'schokt' het nog wat, ik zou het liever wat vloeiender zien. Maar als ik de delay verlaag, gaat het te snel.

Je moet een kleine vertraging inbouwen tussen de rijen, maw de bovenste rij 1 step naar links dan een vertraging en dan de 2 rij naar links.
Je kunt dan ook de algemene delay verminderen.

Ons oog ziet dat als een vloeiende beweging naar links, een beetje experimenteren is wel nodig.

LDmicro user.
Bavelt

Special Member

Ik krijg er nog niet helemaal de vinger achter.
De bedoeling is de letters van het alfabet scrollend van rechts naar links door het display zien gaan.

Het werkt wel, maar niet mooi.
Ik heb 2 loops gemaakt, eentje van 7 naar 0 en daarna van 0 weer naar 7.
Het lukt me niet hier 1 loop van te maken (bv -7 naar + 7).

Het verschijnsel is dat tussen de twee loops een extra delay optreedt, waardoor het lijkt of het schokt.

pic basic code:


While True

  For i1 = 0 to 25
 
   for j1 = 7 to 0 step -1
    For Row = 1 to 8
      Max_Write(Row, Font1[(i1*8) + (Row - 1)]<<j1)
      delay_ms(5)
    next Row
   next j1

   for j1 = 0 to 7
    For Row = 1 to 8
    Max_Write(Row, Font1[(i1*8) + (Row - 1)]>>j1)
    delay_ms(5)
   Next Row
   next j1

  next i1
 Wend
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

In de tweede loop moet je niet van 0 tot 7, maar van 1 tot 6 tellen. Nu worden '0' en '7' twee keer uitgevoerd...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

In de tweede loop moet je niet van 0 tot 7, maar van 1 tot 6 tellen. Nu worden '0' en '7' twee keer uitgevoerd...

Dat was hem inderdaad waar ik overheen keek!

1 tot 6

1 tot 7 is overigens iets fraaier, anders blijft er 1 row nog staan terwijl de volgende al komt.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Nu heb ik een karaktertabel van A t/m Z.

pic basic code:


const Font1 As Byte[212] = (                  'Character table
 0x66, 0x66, 0x66, 0x7e, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,       'A
 0x3e, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,       'B
 0x3c, 0x66, 0x06, 0x06, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,       'C
 0x3e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,       'D
 0x7e, 0x06, 0x06, 0x3e, 0x06, 0x06, 0x7e, 0x00,       'E
 0x06, 0x06, 0x06, 0x3e, 0x06, 0x06, 0x7e, 0x00,       'F
 0x3c, 0x66, 0x76, 0x06, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,       'G
 0x66, 0x66, 0x66, 0x7e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,       'H
 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00,       'I
 0x1c, 0x36, 0x36, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x00,       'J
 0x66, 0x36, 0x1e, 0x0e, 0x1e, 0x36, 0x66, 0x00,       'K
 0x7e, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00,       'L
 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xfe, 0xee, 0xc6, 0x00,       'M
 0xc6, 0xc6, 0xe6, 0xf6, 0xde, 0xce, 0xc6, 0x00,       'N
 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,       'O
 0x06, 0x06, 0x3e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,       'P
 0x60, 0x3c, 0x76, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,       'Q
 0x66, 0x36, 0x1e, 0x3e, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,       'R
 0x3c, 0x66, 0x60, 0x3c, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,       'S
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x5a, 0x7e, 0x00,       'T
 0x7c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,       'U
 0x18, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,       'V
 0xc6, 0xee, 0xfe, 0xd6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00,       'W
 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0x00,       'X
 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,       'Y
 0x7e, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0x7e, 0x00        'Z
 )]

Als ik nu een tekst wil maken, bv "Hallo", en gebruik maken van de tabel moet ik dus voor ieder karakter uit de string in de tabel zoeken welk karakter (element in de tabel) het betreft.

Wat is nu een handig methode daarvoor?

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Op 4 januari 2020 16:25:04 schreef Bavelt:
Nu heb ik een karaktertabel van A t/m Z.

pic basic code:


const Font1 As Byte[212] = (                  'Character table
 0x66, 0x66, 0x66, 0x7e, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,       'A
 0x3e, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,       'B
 0x3c, 0x66, 0x06, 0x06, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,       'C
 0x3e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,       'D
 0x7e, 0x06, 0x06, 0x3e, 0x06, 0x06, 0x7e, 0x00,       'E
 0x06, 0x06, 0x06, 0x3e, 0x06, 0x06, 0x7e, 0x00,       'F
 0x3c, 0x66, 0x76, 0x06, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,       'G
 0x66, 0x66, 0x66, 0x7e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,       'H
 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00,       'I
 0x1c, 0x36, 0x36, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x00,       'J
 0x66, 0x36, 0x1e, 0x0e, 0x1e, 0x36, 0x66, 0x00,       'K
 0x7e, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00,       'L
 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xfe, 0xee, 0xc6, 0x00,       'M
 0xc6, 0xc6, 0xe6, 0xf6, 0xde, 0xce, 0xc6, 0x00,       'N
 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,       'O
 0x06, 0x06, 0x3e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,       'P
 0x60, 0x3c, 0x76, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,       'Q
 0x66, 0x36, 0x1e, 0x3e, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00,       'R
 0x3c, 0x66, 0x60, 0x3c, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,       'S
 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x5a, 0x7e, 0x00,       'T
 0x7c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,       'U
 0x18, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,       'V
 0xc6, 0xee, 0xfe, 0xd6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00,       'W
 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0x00,       'X
 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,       'Y
 0x7e, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0x7e, 0x00        'Z
 )]

Als ik nu een tekst wil maken, bv "HALLO", en gebruik maken van de tabel moet ik dus voor ieder karakter uit de string in de tabel zoeken welk karakter (element in de tabel) het betreft.

Wat is nu een handig methode daarvoor?

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Pointer/index naar positie in tabel:

pic basic code:


Dim MyChar As Char
MyChar = "K"          'Display 'K'
Pointer = (MyChar - 0x41) << 3 '8 byte steps

[Bericht gewijzigd door Arco op 4 januari 2020 16:57:48 (33%)]

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Het werkt.
Grappig om inderdaad de volgorde van de ASCII tabel aan te houden.

pic basic code:

While True
  For LenStr = 0 To (Length(str) - 1)
   CharX = Str[LenStr]
    for j1 = 7 to 0 step -1
     For Row = 1 to 8
       Max_Write(Row, Font1[((CharX - 0x41) <<3) + (Row - 1)]<<j1)
       delay_ms(1)
     Next Row
     delay_ms(50)
    Next j1

   for j1 = 1 to 7
    For Row = 1 to 8
      Max_Write(Row, Font1[((CharX - 0x41) <<3) + (Row - 1)]>>j1)
      delay_ms(1)
    Next Row
    delay_ms(50)
   next j1
  Next LenStr

Het betekent wel dat je dan je eigen interne tabel in principe moet opvullen.
(Spatie is de eerste in de ASCII tabel, terwijl de eerste "echte" letter, hoofdletter A dus, op 65 begint.
Hetzelfde tussen de Z en de a (zitten er 6 tussen).

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

En dan loop je tegen de grenzen van het geheugen aan (er over zelfs).

Natuurlijk is het ook op te lossen met:

pic basic code:


if CharX = " " then
        Max_Write(Row, Font1[((26) <<3) + (Row - 1)]<<j1)
       else
        Max_Write(Row, Font1[((CharX - 0x41) <<3) + (Row - 1)]<<j1)
       end if

(26 is het eerste blanco teken na de Z,in de tabel als 0x00 gedefiniëerd)

[Bericht gewijzigd door Bavelt op 4 januari 2020 21:47:41 (10%)]

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Toch zoek ik nog naar de mogelijkheid om de dubbele loop te vervangen door eentje.
Puur om het klein te houden en dubbele statements te voorkomen.

pic basic code:


While True
  For LenStr = 0 To (Length(str) - 1)
   CharX = Str[LenStr]
    for j1 = 7 to 0 step -1
     For Row = 1 to 8
       Max_Write(Row, Font1[((CharX - 0x41) <<3) + (Row - 1)]<<j1)
       delay_ms(1)
     Next Row
     delay_ms(50)
    Next j1

   for j1 = 1 to 7
    For Row = 1 to 8
      Max_Write(Row, Font1[((CharX - 0x41) <<3) + (Row - 1)]>>j1)
      delay_ms(1)
    Next Row
    delay_ms(50)
   next j1
  Next LenStr 
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Valt weinig aan te versimpelen. Ze tellen in verschillende richtingen en naar verschillende waardes; ze hebben weinig gemeen...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Ik ben al het hele weekend aan het puzzelen hoe ik de tekst naar een volgend display kan laten overgaan (scrollen).
Ik heb 6 Led Matrixen 8*8, aangestuurd door ieder zijn eigen Max7219.

Het lijkt er dus op dat je een schuifregister hebt van 6*8 = 48 rijen. Maar na 8 rijen gaat het wel over op een ander display.
om een karakter op het meest rechtse display te krijgen is het dus 6 * een Write.
Terwijl het de bedoeling is om naar links te scrollen.

Wellicht een tip hoe dit aan te pakken?

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Gewoon de data 'omgekeerd' naar de displays sturen. (steeds 1 kolom naar links opgeschoven)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Ik had dan zoiets,

pic basic code:

Str = "HALLO123"

 'Loop ----------------------------------------------------------------------

 While True
  For i1 = (Length(str) - 1) to 0 step -1
  For j1 = 7 to 0 step -1
  For Row = 1 to 8
  max_Write(Row, Font1[((Str[i1 - 0] - 0x20) <<3) + (Row - 1)]<<j1,
          Font1[((Str[i1 - 1] - 0x20) <<3) + (Row - 1)]<<j1,
          Font1[((Str[i1 - 2] - 0x20) <<3) + (Row - 1)]<<j1,
          Font1[((Str[i1 - 3] - 0x20) <<3) + (Row - 1)]<<j1,
          Font1[((Str[i1 - 4] - 0x20) <<3) + (Row - 1)]<<j1,
          Font1[((Str[i1 - 5] - 0x20) <<3) + (Row - 1)]<<j1
          )
 Next Row
 Delay_ms(250)
 Next j1
 Delay_ms(250)
 Next i1

 Wend

Maar dat gaat dus niet goed.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
KGE

Golden Member

Bij mijn LED balk heb ik een soort 'framebuffer' gemaakt van 256 bytes die steeds door een vaste routine gescand wordt.
De bytes worden verticaal naar het display gestuurd.

Om dat het display minder dan 256 kolommen breed is (ik meen 60) kun je nu door je scan routine een offset (vanaf 0, de eerste byte in je framebuffer) mee te geven, simpelweg scrollen/schuiven.

Je kunt dan ook effecten als het beroemde 'STOP' en 'POLITIE' op je display laten verschijnen door simpelweg de offset om en om aan te passen. De vaste scan routine zorgt voor stabiele uitvoer.

Vanuit het hoofdprogramma hoef je nu alleen maar data in de framebuffer te schrijven.

Als je routine wel van links naar rechts scrollt, moet andersom ook gaan (aleen kwestie van data omgekeerd aanbieden)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Op deze manier werkt het:

pic basic code:

Str = "HALLO12345"

 'Loop ----------------------------------------------------------------------

 While True

  For i1 = 0 to (Length(str) - 1)
  For Row = 1 to 8
  For x1 = 0 to 5
  if i1 >= x1 then Inhoud[x1] = Font1[((Str[i1 - x1] - 0x20) <<3) + (Row - 1)] else Inhoud[x1] = 0x00 end if
  Next x1
  max_Write(Row, Inhoud[0], Inhoud[1], Inhoud[2],
          Inhoud[3], Inhoud[4], Inhoud[5]
          )
  Delay_ms(5)
 Next Row
 Delay_ms(350)
 Next i1

 Wend 
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

pic basic code:

if i1 >= x1 then Inhoud[x1] = Font1[((Str[i1 - x1] - 0x20) <<3) + (Row - 1)] else Inhoud[x1] = 0x00 end if 

Dit zit erin om te voorkomen dat je allerlei rommel op de 1e 5 displays krijgt voordat de eerste "echte" letter uit de string komt.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt

Special Member

Het enige nadeel van bovenstaand is dat de tekst niet mooi 'vloeit',
Het is een beetje van tak-tak.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Als het van links naar rechts vloeiend loopt, is dat andersom ook zo... ;)
Ik begrijp niet goed wat je met 'rommel' bedoelt? (het display laat alleen zien wat je er naar toe stuurt...)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

Deze constructie die ik nu heb gemaakt is in beide richtingen niet vloeiend, omdat je per display steeds een cijfer maakt (er wordt niet geschoven tussen de rijen).

Als ik

pic basic code:

if i1 >= x1 then Inhoud[x1] = Font1[((Str[i1 - x1] - 0x20) <<3) + (Row - 1)] else Inhoud[x1] = 0x00 end if 

er niet inzet, dan zie je voor de 1e letter (H) allemaal tekens die niet in de string staan. Pas als de H helemaal links is gaat het goed.
Vandaar de 'blank'.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy

Je hebt zoals @KGE al opmerkt een buffer nodig om dat simpel en vloeiend te laten verlopen. (lengte gelijk aan de tekst * 8 bytes)
Je houdt een pointer/index bij die je bij iedere scroll aanpast. (scroll links:pointer ophogen, scroll rechts:pointer verlagen)
Dan vanaf die positie alle bufferbytes lezen en naar het display sturen.

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Bavelt

Special Member

IK vind het best wel lastig hier een voorstelling van te maken moet ik zeggen.
Het is geen 1 display, maar 6 displays die je moet aansturen.

Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy