PIC, Arduino, Atmel, AVR, Adafruit.... i am lost!!!!

is de ene taal efficiënter dan de andere. Nederlands is doorgaans langer dan Engels. Duits is doorgaans langer dan Nederlands. En dan neem ik aan dat ik niet hoef uit te leggen dat het om dezelfde inhoud gaat.

Ik zei niet dat er geen verschillen zijn maar de discussie erover is vrij zinloos. Kijk gewoon naar de taal die je wilt gebruiken lees daarover wat de voor en nadelen zijn en maak op die basis een beslissing en daarbij mag persoonlijke voorkeur ook mee genomen worden.

Maar deze discussie hier gaat vooral over de persoonlijk voorkeur en die discussie is altijd zinloos. IK ga ze normaal gesproken ook zoveel mogelijk uit de weg.

Als je in het Nederlands kan schrijven, wat je al beheerst, waarom zou je het dan plots in het chinees gaan doen, terwijl je die taal nog volledig moet leren.

Dat is wat ik probeerde te zeggen maar blijkbaar verkeerd over kwam :).

En dat terwijl de Chinese taal veel uitgebreider is ze hebben bv veel meer gradaties voor het begrip ""je gelukkig voelen"" het is een oudere taal die meer geëvolueerd is. Maar dat betekend niet dat je in het Nederlands je minder goed kan uitdrukken je hebt er enkel meer worden voor nodig dat is ook wat EricP omschrijft in de efficiëntie van een taal.
Basic en C zijn ook nog lang niet uit ontwikkeld en voor beide zal er continu hard gewerkt worden om het nog efficiënter te krijgen.

Mijn persoonlijke ervaringen over een aantal zaken dat je moet afwegen:

-Arduino & de IDE.
Pro's: Goedkoop (ja ook de originele bordjes, het is meer dan enkel een mcu),eenvoudige programmeeromgeving ,je hoeft de datasheet van de mcu niet volledig uit te spitten, mooie library's te vinden (een lib schrijven kan soms heel erg veel tijd nemen), snel een resultaat, met de usb aansluiting is een software-update / aanpassing snel gedaan, grote community die daar mee bezig is.

Con's: Oogt niet geweldig pro, speciale hardware features van de mcu kan je niet direct aan (i/o is allemaal achter de schermen gelinked), Arduino taal is géén pure C taal als je in atmelstudio een mcu zou willen programmeren, library's op het www zijn niet altijd geweldig goed of er zijn problemen qua timing / afhandelen van taken. Het is dan meer wat knip- en plakwerk, ipv een eigen ontwikkeling.
In de meeste "basis" boeken besteed men erg héél erg weinig aandacht aan interrupts, structs en pointers, terwijl dat dat je programma toch krachtiger maakt, betere respons geeft. Veel te veel focus op de "millis" variabele.
Ook de "delay" functie zou verbannen moeten worden. Daar hebben ze gelukkig op de site van Arduino toch al wat meer "warnings" bij geplaatst.Een eerste knipperende led zou voor mij met interrupts en timers gedaan moeten worden ipv je mcu niets te laten doen...
In de IDE is er geen intellisense, of link naar functies.Je bent snel bezig in notepad++ in de lib te gaan neuzen welke functies er nog beschikbaar zijn. Het debuggen blijft bij een serial output, of een pinneke hoog en laag laten worden.

Alternatieven / aanpassingen op Arduino:
-Een bordje van ST gaan gebruiken in de Arduino ide -> pas op, io pinnekes moet je zelf juist gaan definiëren/linken in het programma.
-Je kan je Arduino IDE ruilen voor de Atmel studio, met "visual micro" software. (betalende licentie) Dat in combinatie met een Segger Serial Wire Debugger (SWD), heb je debugging capaciteiten en intellisense naar functies / classen enz..
Met visual micro blijf je dan met de taal "Arduino C", ipv echte "C".
Zo kan je ook nog "meeliften" op de lib's die je op het www vindt, maar toch een IDE met meer features.
(Ik spreek hier nu voor hobby projectjes hé)
Er bestaat ook PlatformIO voor visualstudio code, maar dan denk ik dat Atmel studio een beter platform is.

-Custom AVR/PIC whatever
Pro's: Je gaat de hele datasheet doornemen, je beheerst dus alle aspecten van de controller die je gekozen hebt. Je programma is dus meer op je mcu afgestemd. Je hebt door dat er soms een kristal nodig is om je mcu een kloksignaal te geven. Ook een MCLR pin hoog maken doe je vanzelf. Debugmodelijkheden als je voor SWD kiest, of JTAG, etc..

Con's:
De datasheet van je mcu zal je goed moeten doorlezen, wat meer tijd neemt.
Je programma is minder "universeel" tov een arduino programma. Hiermee bedoel ik dat bvb de instelling van een bepaalde prescaler van een timer bij elke mcu anders kan zijn. Daardoor is je programma wel performanter.
Library's -> zal je zelf moeten schrijven of voorbeelden op het www zoeken. Je hebt een breadbord en wat randcomponenten nodig om je mcu te laten werken. (of je neemt een ontwikkeldbordje)

Daarnaast wil ik nog volgende zaken meegeven:
-Een mcu kost niet zoveel meer, dus voor een hobby project wat extra rekenkracht en geheugen is zeker handig, al zit er dan een véél te grote, inefficiënte library in, geen probleem.
Maarrrr, de datasheet van een eenvoudige kleine mcu kan je nog eens gemakkelijk doorlezen, de datasheet van een 32bit monster is soms zéér uitgebreidt (1000 pagina's en meer), om dan een interruptje te gaan opzetten in je arduino... dan is het voor mij geen onstpanned namiddag projectje meer...

Alles heeft z'n voor en nadelen, in elk opzicht.
Financieël / leercurve / resources etc...

Om een voorbeeldje te geven, configuratie van een interrupt.
Bij mikrobasic, voor een dsPIC:

pic basic code:


 sub procedure InitTimer1()
 T1CON     = 0x8000   ' 0x8000 = TON op ON, 0x0 TON op OFF
 T1IE_bit     = 1    'Timer1 Interrupt Enable bit
 T1IF_bit     = 0    'Timer1 Interrupt Flag Status bit
 IPC0         = IPC0 or 0x1000  ' Interrupt Priority Control Register 0
 PR1         = 1000      ' 16 bit Timer1 Period Register
end sub

Bij Arduino IDE, voor een Arduino MKRzero:

c code:

 noInterrupts();      // disable all interrupts
 GCLK->CLKCTRL.reg = GCLK_CLKCTRL_CLKEN |         // Enable GCLK0 for TC4 and TC5
           GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK0 |       // Select GCLK0 at 48MHz
           GCLK_CLKCTRL_ID_TC4_TC5;       // Feed GCLK0 output to TC4 and TC5
 while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY);            // Wait for synchronization

 TC4->COUNT16.CC[0].reg = 29999;             // Set the TC4 CC0 register as the TOP value in match frequency mode
 while (TC4->COUNT16.STATUS.bit.SYNCBUSY);        // Wait for synchronization

 NVIC_SetPriority(TC4_IRQn, 0);  // Set the Nested Vector Interrupt Controller (NVIC) priority for TC4 to 0 (highest)
 NVIC_EnableIRQ(TC4_IRQn);     // Connect TC4 to Nested Vector Interrupt Controller (NVIC)

 TC4->COUNT16.INTENSET.reg = TC_INTENSET_OVF;       // Enable TC4 overflow (OVF) interrupts

 TC4->COUNT16.CTRLA.reg |= TC_CTRLA_PRESCSYNC_PRESC |   // Reset timer on the next prescaler clock
              TC_CTRLA_PRESCALER_DIV8 |   // Set prescaler to 8, 48MHz/8 = 6MHz
              TC_CTRLA_WAVEGEN_MFRQ |    // Put the timer TC4 into match frequency (MFRQ) mode
              TC_CTRLA_MODE_COUNT16;     // Set the timer to 16-bit mode
 while (TC4->COUNT16.STATUS.bit.SYNCBUSY);        // Wait for synchronization

 TC4->COUNT16.CTRLA.bit.ENABLE = 1;            // Enable the TC4 timer
 while (TC4->COUNT16.STATUS.bit.SYNCBUSY);        // Wait for synchronization
 interrupts();       // enable all interrupts

Maarrrr, de datasheet van een eenvoudige kleine mcu kan je nog eens gemakkelijk doorlezen, de datasheet van een 32bit monster is soms zéér uitgebreidt (1000 pagina's en meer)

Ach,

Als 't voor hobby is heb je tijd genoeg (zeker nu... ;) )
Kleine controllers zijn tegenwoordig trouwens niet eenvoudig: een 8 pinner als de 12f1571 heeft al gauw 400 blz. aan datasheet...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Wat voor mij belangrijk was en is aan Arduino is dat het zonder gedoe een complete, werkende toolchain oplevert.
Om die zelf in elkaar te zetten en goed werkend te houden was voor mij over de jaren niet te doen, dat is mijn hobby niet.

Of men in de Arduino omgeving de Arduino functies / libraries gebruikt of niet, en liever direct naar de registers schijft is een vrije keuze.
In het laatste geval zijn er enkel enkele keywords bezet, verder is niets verplicht.

De impliciet meegecompileerde Arduino library (met functies als delay(), digitalWrite(), pinnummers etc.) was ooit bedoeld voor een niet-technische doelgroep, terwijl de Arduino ecosysteem inmiddels een soort grootste gemene deler geworden is voor open source microcontroller ontwikkelfrutsels.
Dat zijn erg verschillende dingen, die niet per sè op elkaar passen.

buckfast_beekeeper

Golden Member

Op 7 november 2020 15:34:39 schreef coldrestart:
[...]
Ook de "delay" functie zou verbannen moeten worden.

Niet geheel met je eens. Wat nut heeft het zaken naar een LCD, WiFi of Serial te schrijven als deze niet eens deftig zijn opgestart of connectie hebben gemaakt? Is het een probleem dat een µC in de setup een keer een seconde wacht alvorens de main uit te voeren? Ook in pure C zit de _delay_us en _delay_ms. Ik ben het met je eens dat je goed moet beseffen wat het doet en dat het niet altijd de goede keuze is. Maar geld dat ook niet voor de interrupt? Is een interrupt mandatory nodig voor een knopje wat niet tijd kritisch is en je main wordt meerdere keren per seconde doorlopen. Als voorbeeld een knopje wat je ledje laat aan of uitgaan. Komt dat op de ms nauwkeurig?

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.

Een delay is goed met opstarten of als de processor verder toch niks te doen heeft, anders niet.
Een wait maken in een timerinterrupt is maar een paar regels code en veel beter.

Als je intensief interrupts gebruikt, kan een gewone delayloop zoals delay_ms(500) makkelijk 1000mS duren, ook een reden om een interrupttimer te gebruiken.

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Op 7 november 2020 15:34:39 schreef coldrestart:
Ook de "delay" functie zou verbannen moeten worden.

Doe niet zo dramatisch. Dan zou ik liever zien dat alle slechte libraries ook verbannen worden. Maar waarom je bent niet verplicht om een delay te gebruiken het is maar 1 van de vele functies die er zijn.

Een gevorderde programmeur zal zelf wel ooit eens tot de conclusie komen dat de delays niet werken en vanzelf iets anders moeten gaan verzinnen. Hoort gewoon bij het leer proces