Miele G 4170 SCVi, stopt na 5 minuten

De foto's zijn niet vd flowmeter maar van de troebelheidssensor. De flowmeter zit aan de andere kant.

What do we want? TIME TRAVEL. When do we want it? IT'S IRRELEVANT.

F14 - Storing
Foutmelding F14: Storing watertoevoer niveauschakelaar pompdruk.
Het spoelprogramma wordt onderbroken en de afvoerpomp schakelt in. Als de deur geopend is, knipperen alle programma-LED's. De zoemer klinkt meteen gedurende 2 min.
Knipperritme bij het aflezen van de storing: De LED Energie Spaar knippert 1x lang en 4x kort.
Achtergrondinformatie: Als de circulatiepomp draait, wordt na de watertoevoerfase via de niveauschakelaar pompdruk gecontroleerd, of er waterdruk in het spoelsysteem aanwezig is. Daartoe moet het verwarmingsrelais ingeschakeld zijn.
Oorzaak & Oplossing
Niveauschakelaar pompdruk B1/13 defect.
De circulatiepomp werkt niet, te weinig pompdruk (geen druk op de niveauschakelaar pompdruk), bijv. geblokkeerd door verontreinigingen.
Vervuilingen in de niveauschakelaar pompdruk.
Flowmeter B3/4 defect (verkeerde hoeveelheid water)
Circulatiepomp defect.
De wikkeling van de circulatiepomp is oververhit - de wikkelingsbeveiliging is in werking getreden.
De niveauschakelaar pompdruk B1/13 heeft na de watertoevoer de schakelpunten 11-12 en 21-22 niet geopend.
Motorcondensator defect.

Nog eens even bekeken voor je om een eenvoudige test op te zetten voor je om met weinig invasief werk veel te weten te komen.

Een woordje uitleg vooraf:
De verwarming mag niet aan gaan als de motor geen druk maakt. Anders zou er kunnen verwarmt worden zonder dat de motor draait en dan krijg je droogkook. Dus elektrisch gezien zit de pompdrukpressostaat in serie met het verwarmrelais en weerstand ter beveiliging van droogkook. Om nu te weten te komen of de pomp al dan niet druk geeft gaat men de normaal gesloten contacten van de pressostaat gebruiken als terugkoppeling om dit te verifiëren. Praktisch komt dat op het volgende neer:
1. Toestel neemt water
2. motor slaat aan
3. het verwarmrelais gaat heel even aan.
4. komt er spanning terug op de dunne blauwe of dunne bruine van het normaal gesloten contact dan weet de computer dat de pomp geen druk maakt. Indien de pomp wel druk zou maken dan zou het toestel bij het sluiten van het relais de verwarming aangeschakeld hebben (normaal gesloten contact maar door de pompdruk op dat moment gesloten).

Je kan dus 2 dingen doen.
1. ofwel een amperemeting uitvoeren om (op de moment dat de motor aanslaat en de computer het verwarmrelais kortstondig bediend) te kijken of er 10A vloeit door het toestel. (kan ook watt mating zijn)
2. een lampje of drg op het verwarmingselement hangen om te kijken of dit even gaat branden op het cruciale moment.

De waterniveau controle niet vergeten.

What do we want? TIME TRAVEL. When do we want it? IT'S IRRELEVANT.

Omwalsmotor is toch geen 3 Ph exemplaar maar een doodgewone 230V pomp?? maak pomp eens open, zit er geen plastic in schoep?

Zal wel dom zijn van mij, maar ik denk, het filtertje aan de waterslang bij de kraan, een beetje vuil, waardoor er geen grote hoeveelheid water kan door stromen....

Technieker is geen vak, maar een straf!

daarom zit er een flowsensor in en die geeft alarm af via processor en Watertoevoer lampje gaat aan..

Beste allemaal, die mij geholpen hebben met het probleem van de vaatwasser.

De machine doet het inmiddels weer.

Wat heb ik gedaan voor de oplossing:

1e Op de printplaat zit een trafo, deze was ook stuk. Op de primaire winding was geen weerstandswaarde te meten. daarom de printtrafo vervangen en

2e Heb ik de condensator laten doormeten, deze was stuk,
De vaatwasser doet het nu prima.

Nogmaals hartelijk dank allemaal voor de tips en het ter beschikking stellen van de storingsinfo.

Fantastisch,

Marinus

jerome

Golden Member

En ik die dacht dat een toestel met defecte hulpvoeding volledig dood blijft! :-(

Dag marlod, is "transformator" de correcte benaming voor het vervangen printonderdeel? Deze modellen beschikken over enkel smps voeding en dus hoogfrequent transformator niet direct iets wat in je klachtomschrijving past. Mss een ongelukje tijdens het foutsporen?
In ieder geval gefeliciteerd met de herstelling. Als je zelf iets doet is de voldoening des te groter.

What do we want? TIME TRAVEL. When do we want it? IT'S IRRELEVANT.

IDD EricN, en die trafo ruk je ook niet zomaar van de plank, zeker niet bij Miele.. Condensator geloof ik veel meer in.. Maar chapeau! draait weer!!