Interactie van kabels die parallel stroom voeren

Ha JoWi,

Ik heb op dit moment niet veel tijd, ( ben met water bezig ) dus ik zal vanavond eerst het draadje lezen !
Ik zag dat @KlaasZ nog een vraag aan mij stelde, zoals ik al aangaf misschien is mijn inbreng geheel buiten de strekking van de vraag door @TS maar ik denk het niet wel vanuit een ander perspectief bekeken :)

De snelheid voor het transporteren van elektrische energie heeft niet zoveel met het elektron van doen.
Het laden van een elektron bepaalt het potentiaal, de energie wordt verplaatst door een elektromagnetische veld aan de buitenkant van de geleider en gaat redelijk snel zeg zo'n 285.000 km/s dit is een stukje lager dan een E.M. golf door de ether maar ik trap dat niet weg :P

Kijk even naar onderstaande formule

deze pepaald de voortplantingssnelheid en hier zit in opgesloten iets wat we de verkortingsfactor noemen.
Waarom noem ik die verkortingsfactor dat heeft weer te maken met de Lorentz-Fitzgeraldcontractie lengtecontractie

kijk hier zie je lichtsnelheid en de voortplantingssnelheid terugkomen !

Waarom is dit belangrijk we hebben te maken met een hele andere snelheid dan ballen door een rietje blazen...... je kan je dan ook voorstellen dat er hele andere effecten ( krachten ) optreden dan in onze macro wereld.
Nu zijn wij macro mensen als het doet wat het moet doen prima niet zuren, als jij de ochtend krant opent en je ziet een foto dan herken je die waarschijnlijk wel en het ziet er mooi uit behalve wanneer je de loep er bij pakt dan zien je kleurzweem en de rafels aan de pixels :o

Door die hoge snelheid liggen de zaken in de fysica net even anders dan in de klassieke mechanica en gaan alle metaforen in meer of minder mate mank niet aan begingen.
Als je niet bereid ben om in een andere wereld te denken weg blijven.

Maar het is niet zo moeilijk te begrijpen dat wanneer er een geladen energieveld langs een ander object raast met die snelheid er nogal een impact is, zeker wanneer het energie niveau op een ander potentiaal ligt....... daarbij moet zeker op de fase geldt worden dat kan een verschil maken tussen warm en koud >:)
Eerst even de vraag goed lezen en misschien is er al een eenduidig antwoord gevormd !

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

@Henk,
Het gaat hier niet om voortplanting van energie. De situatie wordt als stationair beschouwd. De snelheid van geleidingselektronen in de draden is hier bepalend.
Het vraagt om een aanpak in de geest van Feynman, paragraaf II-13-6 "The relativity of magnetic and electric fields.
Albert

Ha aobp11,

Dank voor de verwijzing ik heb het rode boek er bij gepakt ;)
Maar nog even geen tijd gehad voor het lezen van de vraag van @TS.
Ik ga er van uit dat jij de vraag beter op je heb laten inwerken !

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.