Regelbare wisselspanningsvoeding

Gepost door Jeroen Vreuls op zondag 24 juni 2018 22:14

Regelbare wisselspanningsvoeding

Een regelbare wisselspanningsvoeding is handig bij het repareren en testen van apparatuur die door het net gevoed wordt. Een regelbare wisselspanning is te verkrijgen door het gebruik van een variac, echter het nadeel van veel variacs is dat de uitgang niet galvanisch gescheiden is.

In dit ontwerp, gemaakt door Harm1958, wordt dit opgelost door achter de variac twee gelijke transformatoren met de secundaire wikkelingen geschakeld te zetten. In het ontwerp wordt ook de nodige aandacht aan netspanningsveiligheid besteed. De uitgang van de voeding is schakelbaar als PU-, T- of TT-stelsel.

Download het ontwerp (PDF, 2,2 MB)