Privacyverklaring

Verwerkte gegevens

Wanneer je Circuits Online bezoekt, dan worden door onze server automatisch gegevens in logbestanden opgeslagen. Het gaat hierbij om gegevens zoals de bezochte pagina, je IP-adres, datum en tijd en gegevens over de gebruikte browser. Deze logbestanden maximaal één maand bewaard.

Verder kun je ook actief gegevens aan Circuits Online verstrekken, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account of als je het contactformulier invult. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam;
  • Contactgegevens, zoals het e-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens zoals je IP-adres en gegevens die je in je profiel in kunt vullen;
  • Persoonsgegevens die je op de website plaatst (bijvoorbeeld in een bericht op het forum);
  • Persoonsgegevens over je gedrag op deze website zoals waarschuwingen en opgelegde sancties.

Doeleinden verwerking

De gegevens die automatisch aan Circuits Online worden verstrekt worden door ons zoveel mogelijk anoniem gebruikt. De gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om onze diensten aan je te verlenen, zoals het Forum, Vraag & Aanbod en Shops;
  • Om je in staat te stellen om content te plaatsen op de website;
  • Om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken;
  • Om contact met je te onderhouden over of in het kader van de website;
  • Om fraude en misbruik te voorkomen.

Ontvangers

Bepaalde gegevens die je in je profiel invult zijn voor alle bezoekers van de website zichtbaar. Als je deze gegevens niet openbaar wil maken, dan kun je de velden in je profiel leeg laten. Verder kun je kiezen of je e-mailadres te zien is voor alle ingelogde bezoekers. Bezoekers zonder account kunnen jouw e-mailadres nooit zien. Ook de content die je zelf op de website plaatst is voor alle bezoekers toegankelijk.

Bij het aanmaken van een account wordt je IP-adres gecontroleerd bij de Tornevall DNS Blacklist. Ook wordt gecontroleerd of je e-mailadres voorkomt in de database van Stop Forum Spam. Dit doen we om te voorkomen dat er spam accounts aangemaakt worden. Buiten dit verstrekt Circuits Online geen van de door jou verstrekte gegevens aan derden.

Circuits Online bevat hyperlinks naar andere websites. Circuits Online is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en het privacybeleid van deze websites. Ook is Circuits Online niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Bewaartermijn

We bewaren de content die je op Circuits Online hebt geplaatst in principe zo lang als je account in stand blijft. Als je de account laat opheffen zal Circuits Online de persoonsgegevens van je account verwijderen en de door jou geplaatste content anonimiseren, zodat de content niet meer naar jou herleidbaar is.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien je een account hebt kun je dit voor een groot deel zelf in het ingelogde gedeelte. Hier kun je ook een verzoek doen om je account te laten verwijderen. In het geval dat inzage op deze manier niet mogelijk is kun je een specifiek verzoek sturen naar Circuits Online. Je kunt ons ook een verzoek sturen voor correctie van persoonsgegevens. Onderaan deze pagina staan onze contactgegevens. Specificeer zo duidelijk mogelijk welke persoonsgegevens je in wil zien of corrigeren.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en op je computer wordt opgeslagen.

Een aantal van deze cookies zijn vereist voor de correcte werking van de website (functionele cookies). Het gaat hierbij om cookies die bijhouden of je ingelogd bent en jouw voorkeuren opslaan. Verder worden cookies gebruikt voor het verzamelen van bezoekers statistieken (via Google Analytics) en voor het bijhouden van getoonde en geklikte advertenties.

YouTube

Wij plaatsen binnen onze website video's van YouTube. Om deze binnen de website af te spelen zul je hier eerst toestemming voor geven. Je gaat dan akkoord met het privacybeleid van Google. YouTube verzamelt gegevens van het kijkgedrag, IP-adres en relateert dit aan een gebruikersaccount dat je hebt bij Google.

Geef je geen toestemming, dan kun je video's afspelen door YouTube in een nieuw venster te openen.

Kijk voor meer informatie in het privacybeleid van Google.

Matomo

Circuits Online gebruikt Matomo om bezoekersstatistieken te verzamelen. Deze statistieken worden door Circuits Online gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De gegevens die door Matomo verzameld worden (inclusief een deel van je IP-adres) wordt op de server van Circuits Online opgeslagen.

Wij hebben Matomo zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld, volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je desondanks willen dat er van jou geen statistieken verzameld worden, vink dit dan hieronder uit.

Advertenties

De software waarmee advertenties die op Circuits Online worden getoond maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om bij te houden welke advertenties getoond zijn en op welke advertenties je geklikt hebt. Er wordt geen interesseprofiel bijgehouden en deze informatie wordt niet met derden gedeeld.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met Jeroen Vreuls via privacy@circuitsonline.net.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

De privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 16 mei 2021.