PIC dobbelsteen

Gepost door Jeroen Vreuls op zondag 9 juli 2006

Met deze schakeling kan een digitale dobbelsteen gemaakt worden. De schakeling werkt met een PIC microcontroller.

Omdat een microcontroller gebruikt wordt, is het schema heel eenvoudig. Een 7805 spanningsregelaar (IC1) zorgt voor een stabiele 5 V voeding voor de microcontroller. C2 zorgt voor de ontkoppeling van de voeding en kan het beste zo dicht mogelijk bij IC2 gemonteerd worden.

De software voor de PIC is hier te downloaden. Deze software laat de dobbelsteen telkens snel achter elkaar van 1 tot 6 optellen. Na een druk op S1 blijft de dobbelsteen op een getal staan. Wanneer de knop weer wordt ingedrukt zal de dobbelsteen weer snel gaan tellen. Wanneer de knop langer wordt ingedrukt, telt de dobbelsteen langzaam op.

Het kristal met bijbehorende condensatoren kan eventueel weggelaten worden. De PIC moet dan wel geconfigureerd worden zodat de interne klokoscillator gebruikt wordt. Dit doe je door in dobbel1.asm in de config regel het woord _XT_OSC te vervangen door _INTOSC_OSC_NOCLKOUT.

Schema PIC dobbelsteen

Begroting

Deze schakeling kost ongeveer € 9,00.

Onderdelenlijst

  • R1, R2 = 10 kΩ
  • R3-R9 = 330 Ω
  • C1 = 220 nF
  • C2 = 100 nF
  • C3, C4 = 27 pF
  • D1-D7 = LED
  • IC1 = 7805
  • IC2 = PIC16F628A
  • Q1 = kristal 4 MHz
  • S1 = drukknop