Accu-indicator

Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002

Deze accu-indicator kan de spanning op de autoaccu bewaken. De indicator heeft vier LED's, die de spanning aangeven. Hoe meer LED's branden, hoe hoger de spanning is. De laatste LED is een knipper-LED. Deze licht op als de accuspaning de grens van ongeveer 15 V overschrijdt. Dit is een teken dat iets mis is met de dynamo of de spanningsregelaar. De andere LED's lichten op bij respectievelijk 9 V (D5: accu slecht), 11 V (D7: accu twijfelachtig) en 13 V (D9: accu oké).
Bouw de schakeling na en controleer de hierboven genoemde inschakelpunten. Mochten de gemeten waarden veel afwijken van de hierboven genoemde, probeer dan andere zenerdioden. Zeners van 300 mW zijn voldoende voor de schakeling.

Schema Accu-indicator

Begroting

Deze schakeling kost ongeveer € 4,20.

Onderdelenlijst

  • D1, D2, D3, D4 = 1N4002
  • D5 = LED groen
  • D7 = LED geel
  • D9 = LED rood
  • D11 = knipper-LED
  • D6 = zenerdiode 4,7 V/300 mW
  • D8 = zenerdiode 6,2 V/300 mW
  • D10 = zenerdiode 9,1 V/300 mW
  • D12 = zenerdiode 5,1 V/300 mW
  • T1, T2, T3, T4 = BF 256B