Thermostaat

Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002

Deze schakeling laat boven een bepaalde temperatuur een LED branden. Komt de temperatuur weer onder de drempelwaarde, dan gaat de LED weer uit.
De drempelwaarde is in te stellen met P1. De beide transistoren vormen een zogenaamde Schmitt-trigger, die plots omklapt. Wanneer de temperatuur stijgt, daalt de weerstand van de NTC. Omdat de NTC samen met R1 en P1 een spanningsdeler vormen, daalt dus ook de spanning op de basis van T1. Deze spert daardoor. T2 geleidt en de LED brandt. Als de temperatuur daalt, stijgt de weerstand van de NTC en T1 gaat in een klap geleiden. T1 sluit daarmee de basis/emitterdiode van T2 kort. T2 spert en de LED gaat uit.
Natuurlijk kan ook bijvoorbeeld een ventilator aan en uit worden geschakeld. Vervang hiervoor de LED en R4 door een relais met vrijloopdiode (in sperrichting over het relais).
Ook een koelkastalarm behoort tot de mogelijkheden. Vervang de LED en R4 door een buzzer van 12 Volt.

Schema Thermostaat

Begroting

Deze schakeling kost ongeveer € 1,55.

Onderdelenlijst

  • R1 = 1 kΩ
  • R2 = 1 kΩ NTC
  • R3 = 10 kΩ
  • R4 = 220 Ω
  • P1 = 10 kΩ
  • D1 = LED
  • D2 = 1N4148
  • T1, T2 = BC 547B