Tiptoets

Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002

Met deze schakeling kun je eenvoudig je apparaten aan- en uitschakelen. Daarbij is deze tiptoets ook nog eens heel eenvoudig om te bouwen.
De tiptoets is opgebouwd rond een CMOS buffer type 4050B. Er zitten 6 buffers in één IC, zodat je met één IC 6 van deze tiptoetsen kunt opbouwen.
De CMOS buffer heeft zo'n grote ingangsgevoeligheid dat de weerstand van de huid al voldoende is om de buffer te bedienen. Als met de vinger op de twee aan-contactjes wordt gedrukt, dan loopt er een stroompje van de plus via de huid naar de buffer. Daardoor wordt de uitgang ervan hoog. Via R2 wordt er spanning teruggeleid naar de ingang, zodat de uitgang ook hoog blijft als de vinger wordt weggehaald.
Als daarna op de uit-contactjes wordt geduwd, wordt de ingang laag en de uitgang dus ook. Nu is de belasting uitgeschakeld.
Zoals gezegd zijn er zes buffers. Een daarvan is in het schema getekend. De aansluitingen van de andere buffers zie je op het aansluitingen plaatje.
Op de uitgang staat als de buffer een hoog signaal geeft 9 V. De uitgang mag met maximaal 10 mA belast worden. Wil je meer schakelen, gebruik dan een relais met vrijloopdiode.

Schema Tiptoets

Begroting

Deze schakeling kost ongeveer € 0,95.

Onderdelenlijst

  • R1 = 100 kΩ
  • R2 = 1 MΩ
  • C1 = 100 nF
  • IC1 = CMOS 4050B