Analoge toerenteller

Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002

Dit is een aardig ontwerp voor mensen die nog geen toerenteller in de auto of op de motorfiets hebben. De schakeling werkt met twee IC's: een NE 555 en een CA 3140.
De in-ingang van de schakeling wordt aan de onderbreker van de motor aangesloten (aan de kant die niet met massa zit verbonden). Zo komen de onstekingspulsen de schakeling binnen. Door de twee IC's wordt dit signaal dan omgezet in een toerentalafhankelijke gelijkspanning, die aan de meter wordt toegevoerd.
De schaal van de meter loopt van 0 tot 10 000 toeren.
De schakeling moet afgeregeld worden. Daarvoor wordt R6 tijdelijk van IC2 losgemaakt. Op R6 wordt dan een gelijkspanning van 4 V gezet. P2 wordt dan zo ingesteld dat de meter volle uitslag geeft. Daarna wordt R6 weer vastgezet.
Dan wordt op in en massa een wisselspanning of blokspanning aangesloten waarvan de frequentie bekend is (bijvoorbeeld een trafo op 220 V). Het aantal toeren waarop de meter dan moet worden ingesteld is te berekenen met de formule: rpm = (30 * f * t) / n. Hierin is rpm het aantal toeren per minuut, f de frequentie van de wisselspanning, t het aantal takten van de motor (b.v. 4-takt) en n het aantal cylinders. Dit afstellen gebeurd met P1. Denk eraan dat de volledige schaal altijd 10 000 toeren is.

Schema Analoge toerenteller

Begroting

Deze schakeling kost ongeveer € 4,15.

Onderdelenlijst

 • R1 = 1 kΩ
 • R2 = 1 MΩ
 • R3, R5 = 10 kΩ
 • R4 = 6,8 kΩ
 • R6 = zie schema
 • P1 = 5 kΩ
 • P2 = zie schema
 • C1, C2 = 100 nF
 • C3 = 220 nF
 • C4 = 47 µF
 • D1, D2 = 1N 4001
 • D3 = zenerdiode 4,7 V
 • IC1 = NE 555
 • IC2 = CA 3140
 • M1 = meter 100 µA of 1 mA