AVR dobbelsteen

Gepost door Jeroen Vreuls op vrijdag 28 juli 2006

Deze schakeling is een variant op de PIC dobbelsteen, deze dobbelsteen werkt namelijk met een Atmel AVR microcontroller in plaats van een Microchip PIC microcontroller.

Het hart van de dobbelsteen bestaat uit AVR microcontroller van het type ATtiny2313. Op poort D zijn LEDs (D1 - D7) aangesloten naar massa. De LEDs zijn voorzien van een voorschakelweerstand (R1 – R7). Op poort B pin 0 (PB0) wordt een tiptoets aangesloten. Deze schakelaar moet de ingang schakelen naar massa. De interne pull-up van PB0 zorgt ervoor dat deze ingang standaard een hoog niveau heeft.

Na het inschakelen gaan ter controle eerst alle LED's branden. Wordt de tiptoets bedient, dan gaat de dobbelsteen rollen. Eerst snel en dan steeds langzamer. Uiteindelijk stopt de dobbelsteen bij een willekeurig nummer. Opnieuw de tiptoets bedienen geeft een nieuw willekeurig nummer. Na 20 seconden niets doen gaat de dobbelsteen in een slaapstand. De LED's gaan uit en de AVR gaat in slaap modus. Op dat moment is het stroomverbruik minimaal. De schakeling is daarom prima geschikt voor batterij voeding, bijvoorbeeld met 2 penlites.

De benodigde software is hier te downloaden. Het hex-bestand kan direct in de AVR geladen worden. De code is geschreven in C voor de AVRGCC compiler. Fuses kunnen voor een nieuwe AVR ongewijzigd blijven, de code gaat uit van de fabriekinstellingen.

Schema AVR dobbelsteen

Begroting

Deze schakeling kost ongeveer € 4,00.

Onderdelenlijst

  • R1-R7 = 220 Ω
  • C1 = 100 nF
  • D1-D7 = LED
  • IC1 = ATtiny2313
  • S1 = tiptoets maakcontact