De LED

Gepost door Jeroen Vreuls op zaterdag 7 januari 2006 18:30

Het schakelen van LED's

Eén LED op gelijkspanning

Men kan LED's op verschillende manieren en op verschillende spanningen schakelen, zo zal ik beginnen met de meest eenvoudige:

LED schakeling met 1 LEDLED schakeling met 1 LED

Men sluit de LED via een weerstand op een gelijkspanning van 5 Volt.
Nu moet men de voorschakelweerstand berekenen, dit kan met de volgende formule:

R = (Uv - Uf) / If
Met hierbij:
R de voorschakelweerstand [Ω]
Uv de voedingsspanning [V]
Uf de voorwaartse spanningsval van de LED [V]
If de voorwaartse stroom door de LED [A]

Nu even een voorbeeld:
Men sluit een rode LED met een spanningsval van 1,7 Volt aan op een weerstand, deze worden vervolgens gevoed met een gelijkspanningsbron van 5 Volt.
De LED heeft een doorlaatstroom van 20 mA.

R = (Uv - Uf) / If
= (5 V - 1,7 V) / 0,02 A
= 3,3 V / 0,02 A
= 165 Ω

Meerdere LED's schakelen op gelijkspanning

Wanneer je een stroom van 20 mA beschikbaar hebt en je LED heeft ook 20 mA nodig kan je het beste kiezen voor een serieschakeling omdat de stroom in de hele keten hetzelfde is.

Een voorbeeld:
Men sluit drie rode LED's met een spanningsval van 1,7 Volt aan op een weerstand, deze worden vervolgens gevoed met een gelijkspanningsbron van 12 Volt.
De LED heeft een doorlaatstroom van 20 mA, die de bron kan leveren.

LED schakeling met 3 LED'sLED schakeling met 3 LED's

Men past voorgaande formule toe maar neemt nu 3 maal Uf omdat men 3 LED’s heeft in deze keten.

R = (U – (3 * Uf)) / If
= (12 V – (3 * 1,7 V)) / 0,02 A
= (12 V – 5,1 V) / 0,02 A
= 6,9 V / 0,02 A
= 345 Ω

Eén of twee LED’s op wisselspanning

Wanneer men een LED op wisselspanning wil schakelen zal men een diode of LED anti-parallel moeten schakelen.

Onderstaande schakeling toont het schema voor het aansluiten van twee LED's op een dynamo van je fiets: LED schakeling op wisselspanningLED schakeling op wisselspanning

De werking is vrij eenvoudig:

We nemen aan dat de spanningval van de leds 1,7V is.
In de positieve alternantie zal de LED D2 geleiden en D1 sperren zodat er nooit meer dan 1,7 Volt over diode D1 zal staan en enkel D2 zal branden.
In de negatieve alternantie zal de LED D1 geleiden en D2 sperren zodat er nooit meer dan 1,7 Volt over diode D2 zal staan en enkel D1 zal branden.
Dit gebeurt zo snel dat de wisseling tussen de twee LED's niet zichtbaar is, het lijkt of de twee constant branden.