De LED

Gepost door Jeroen Vreuls op zaterdag 7 januari 2006 18:30

De waarde en het vermogen van de weerstand

Wanneer je de keten maakt zal je eerst moeten weten welk vermogen je weerstand aan zou moeten kunnen.

De berekening gebeurt als volgt:
Eerst bereken je de spanningsval van de weerstand door de spanningsval van de LED van de totale spanning af te trekken.
Nu deze spanning vermenigvuldig je met de stroom door de LED en het vermogen staat voor je klaar.

Nu een voorbeeld.
Men sluit een rode LED met een spanningsval van 1,7 Volt aan op een weerstand, deze worden vervolgens gevoed met een gelijkspanningsbron van 5 Volt.
De LED heeft een doorlaatstroom van 20 mA.

LED schakeling met 1 LEDLED schakeling met 1 LED

R = (Uv – Uf) / If
= (5 V – 1,7 V) / 0,02 A
= 3,3 V / 0,02 A
= 165 Ω

Ur = U – Uf
= 5 V – 1,7 V
= 3,3 V

P = Ur * If
= 3,3 V . 0,02 A
= 0,066 W
= 66 mW