Halfgeleider type-informatie

Gepost door Hugo Welther op dinsdag 19 maart 2002 20:00

Pro-electron (Europa)

Deze hebben de volgende aanduiding:

twee letters, [letter], serie nummer, [achtervoegsel]

De eerste letter geeft het materiaal aan waar ze van gemaakt zijn:

A = Ge (Germanium)
B = Si (Silicium)
C = GaAs (Gallium-arsenide)
R = samengestelde materialen

Onnodig om te zeggen dat de grootste groep met een 'B' begint.

De tweede letter geeft aan waar de transistor voor gebruikt wordt:

A: RF diode
B: Varicap
C: Transistor, AF, klein signaal
D: Transistor, AF, (hoog) vermogen
E: Tunnel diode
F: Transistor, HF, klein signaal
K: Hall effect sensors
L: Transistor, HF, (hoog) vermogen
N: Optocoupler
P: Straling sensors
Q: Straling gever (laser diode)
R: Thyristor, laag vermogen
S: Transistor, (hoog) vermogen, schakel (oude aanduiding)
T: Thyristor, (hoog) vermogen
U: Transistor, (hoog) vermogen, schakel
Y: Gelijkrichtdiode
Z: Zener, of spanning regulator diode

De eventuele derde letter geeft het gebruik aan. Geen derde letter: consumenten/hobby elektronica, wel een derde letter industrieel, professioneel, ruimtevaart. De derde letter is meestel een 'W,X,Y' of 'Z'.
Het serienummer loopt van 100-9999. Het achtervoegsel geeft de groep aan waarbinnen de versterkingsfactor (hfe) valt.
Bijvoorbeeld: BC108A, BAW68, BF239, BFY51.