rotary encoder in "lambda"

Ik ben in Home assistant aan het proberen om een dimmer te maken met een rotary encoder.
Met 2 drukknoppen lukt dit nu ,maar daarvoor in plaats wil ik een rotary encoder inzetten.
De code is lambda in een omgeving van yaml.
Hieronder de gebruikte code:

code:


binary_sensor:
 - platform: gpio
  # https://esphome.io/components/binary_sensor/gpio.html
  pin: 
   number: GPIO04
   inverted: True
   mode: INPUT_PULLUP
  name: ${friendly_name} Up Button
  id: up_button
  on_press:
   then:
    - lambda: |-
      if (id(dimmer_lvl) > .91) {
       id(dimmer_lvl) = 1.0;
      }
      else if (id(dimmer_lvl) <= .91) {
       id(dimmer_lvl) += .083;
      };
      id(apply_dimming).execute();


 - platform: gpio
  # https://esphome.io/components/binary_sensor/gpio.html
  pin: 
   number: GPIO05
   inverted: True
   mode: INPUT_PULLUP
  name: ${friendly_name} Down Button
  # internal: True
  on_press:
   then:
    - lambda: !lambda |-
      if (id(dimmer_lvl) < .10) {
       id(dimmer_lvl) = .01;
      }
      else if (id(dimmer_lvl) >= .10) {
       id(dimmer_lvl) -= .083;
      };
      id(apply_dimming).execute();

Met " apply_dimming" wordt een script aangestuurd dat de waarde naar de uitgang stuurt.
Hieronder de code van een rotary encoder:

code:


sensor:
 - platform: rotary_encoder
  name: "Rotary Encoder"
  pin_a: D1
  pin_b: D2
  min_value: 0
  max_value: 100
  resolution: 2

Hoe kan ik deze rotary encoder implementeren?
iemand tips?