12AX7 beoordelen met uTracer3+

Ik ben in het bezit van een buizentester, de uTracer 3+.
Nu heb ik bij een meting van een 12AX7 buisje als resultaat dat de anodestroom hoger is dan nominaal.
Dit zal waarschijnlijk komen door een lagere interne anodeweerstand (denk ik), maar ik vraag me nu af wat de grenswaarden in dit geval zouden zijn.

Op dit moment zou ik deze buis afkeuren i.v.m. een te hoge anodestroom.
Weet iemand hier iets meer over te vertellen?
In de bijlage een screenshot van de meetgegevens.

Ik zou hem toch zeker niet afkeuren, want als de emissie is afgenomen door ouderdom wordt de anodestroom juist lager.
Kun je niet een andere buis ermee vergelijken, het liefste een nog nieuwe buis?

"tijd" is een interpretatie van een bepaald moment op een bepaalde schaal. Het begin van tijd is ontstaan na het begin van het universum. Buiten het universum bestaat er geen tijd, het is slechts een dimensie.
Frederick E. Terman

Honourable Member

Ho @Martin V, de emissie bepaalt de maximale anodestroom; daar zitten we hier ruim onder.
En @revave, de 'anodeweerstand' is niet een gelijkstroomweerstand I/U, maar de 'differentiaalweerstand' dI/dU.

--
Net als bij elco', zijn ook bij buizen de opgegeven karakteristieken slechts indicaties. Jouw buisje gedraagt zich tamelijk normaal.

In alle schema's zie je maatregelen om met dit soort variaties rond het gemiddelde om te gaan. De kathodeweerstand bijvoorbeeld zal ervoor zorgen dat de buis zich toch goed instelt: de hogere anodestroom (= kathodestroom) zorgt voor een hogere spanningsval over Rk, wat neerkomt op een hogere -Ugk, zodat de anodestroom achteraf toch niet zo hoog uitkomt.

Bij grotere buizen, zoals de eindbuizen in een versterker, zie je om dezelfde reden dat de negatieve roosterspanning afgeregeld moet worden op de juiste anode(rust)stroom.

Het is dus normaal dat de werkelijke waarden wat afwijken van de streefwaarden.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik heb inderdaad metingen gedaan met een nieuwe buis. Daar ligt de anodestroom netjes rond de 1,2mA.

Echter heb ik nu nog geen idee of de "foute" buis nog binnen de specs valt. Waarom is de anodestroom bij de meting zo hoog?

maartenbakker

Special Member

Gaat het om een buis van een specifiek merk of uit een specifieke fabriek? Het kan zijn dat de productie simpelweg zo afgesteld stond. Anders zou het om een exemplarische afwijking kunnen gaan die nog binnen de toleranties viel.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Nee, het is gewoon een standaard preampbuis voor een gitaarversterker.
Meestal wanneer ik die buisjes test zie ik de anodestroom afnemen.
Af en toe kom ik ook dit soort metingen tegen, waarbij de anodestroom veel hoger is dan nominaal. En daarbij vraag ik mij dan af hoe dit komt en in hoeverre dit nog toelaatbaar is.

maartenbakker

Special Member

Daaruit begrijp ik dat het om een recenter chinees of russisch exemplaar gaat. Die hebben een grotere spreiding dan 'merkbuizen'.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Frederick E. Terman

Honourable Member

Robert Tomer, in zijn Getting the most out of Vacuum Tubes, zegt over de toleranties van buizen o.a. dit (ed. 1960, p.66):

De plaatstroom wordt gewoonlijk gehandhaafd binnen grenzen van ±20 procent, en de plaatweerstand, wegens zijn nauwe relatie met transconductantie, is een ±40 procent karakteristiek.

Zo bekeken ligt de anodestroom bij jouw buisje inderdaad aan de hoge kant. Tomer vervolgt echter:

De correlatie tussen beide kenmerken en enige maatstaf voor de prestaties is vrij gering, behalve in het geval van bepaalde unieke toepassingen. Voor deze toepassingen kunnen de grenzen vrij vaak worden aangescherpt.

Ongeveer wat we hierboven zeggen, dus.
Mocht de anodegelijkstroom in de schakeling echt te hoog liggen, dan hoef je enkel een wat hogere waarde voor de kathodeweerstand te gebruiken.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org