Uitleg werking versterkerschema?

hey hieronder vindt je de link naar het schema.

http://s54.photobucket.com/albums/g119/6mm_2006/?action=view&curre…

mijn vraag is of de uitleg van mijn werking juist is

maar vooral ofdat C14 wel degelijk volgens dezelfde principes als C17 werkt ik heb het enkel over het linkerkanaal?

zou iemand mij zo snelmogelijk kunnen helpen

alsvast bedankt

Het radiosignaal komt op de klemmen LS+ LS-.
Via een RC-keten zal dit signaal op de scheidingstransformator komen.
De scheidingstransformator zorgt ervoor dat bij een kortsluiting in de versterker de radio niet mee wordt beschadigd.
Met de schakelaar SW1 kiest men tussen de radio of de CD/LINE.
Nu komt het signaal op de potentiometer RV1 te staan en deze dient voor de volume regeling.
C17 is een ontkoppelingcondensator.
Deze zorgt dat bij enig defect er geen gelijkstroomsignaal op de ingang komt waardoor de luidsprekers langzaam zouden doorbranden.
Hij zorgt er ook voor dat de signaalspanning wordt opgetelt bij de spanning van de spanningsdeler.
Het signaal komt op de niet-inverterende ingangsklem van opamp (operationele versterker ) IC3.
Op de inverterende klem is er ook een serieschakeling met een weerstand R13 en een condensator C14.
C14 werkt op hetzelfde principe van C17.
R13 en R17 bepalen de versterking van IC3.
Deze weerstanden zijn de belangrijkste uitgangsweerstanden , en samen met de condensatoren C14 en C2 vormen ze een terugkoppelingsketen.
C2 zorgt voor de stabilisatie.
Het versterkte signaal komt nu op de weerstanden R42 en R43.
Hierdoor zullen de transistoren T3 en T5 geleiden.
Hierdoor vloeit de stroom van de voeding waardoor er een grote stroom gaat van de collector naar de emitor.
De stroom gaat nu door zekering F3 naar de luidspreker door zekering F2.
Nu gaat hij via de weerstanden R28 tot R31 naar de transistor T4 en zo naar de massa.
De spanning van de spanningsdeler komt op de opamp IC2 te staan.
Door R5 en R6 stijgt de spanning langzaam.
R16 en R12 zorgen voor de versterkingsfactor van IC2.
Zoals u ziet staan R12 en C16 omgedraait t.o.v. R13 en C14.
Dit is zo om de spanning terug te kunnen voeren naar de massa.
Het versterkte signaal komt op de weerstanden R40 en R41 waardoor er stroom zal vloeien naar transistor T2.
Hierdoor zal T2 geleiden zodat de voedingspanning op de weerstanden R24 tot R27 komt te staan.
Deze spanning gaat via F2 naar de luidspreker en via F3 naar R36 tot R39.
Vandaar gaat de spanning naa transistor T5 dia al in geleiding is.
Hierdoor kan de spanning naar de massa.
R8 en R9 vormen een spanningsdeler die door C13 wordt gebufferd.
Via R11 en R10 komt spanning bij opamp IC2 ( er is bijna geen spanningsval door de lage stroom ).
Als er spanning komt op de ingang zal C17 evenveel stroom geven aan de andere kant.
Hierdoor is de uitgangsspanning gelij kaan de spanning van de spanningsdeler plus de ingangsspanning.
De ingang van IC2 blijft constant , maar krijgt extra terugkoppeling.
De inverterende ingang moet iets minder zijn dan de niet-inverterende ingang zodat het verschil nul is.
Dit wordt bij de terugkoppeling geregeld.
Er zijn dus 2 terugkoppelingen R15 is gelijk aan R16 en R12 is kleiner.
De spanning moet aan de beide luidsprekerkanten evenveel afwijken van middenspanning van spanningsdeler R8 R9 en zich aan de andere kant bevinden (vb. Midden = 3V ene kant = 2V de andere = 4V en omgekeerd). Hierdoor kan de stroom in beide richtingen door de luidspreker waardoor we meer vermogen kunnen krijgen.
De transistors kiezen zelf welke moet worden gestuurd.
R23 + C7 en R22 + C6 zijn filters die ervoor zorgen dat de inductiveluidspreker aangekeken wordt als een ohmse belasting.
R40 , R41 , R42 , R43 zorgen ervoor dat de opamps zelf ook stroom kunnen leveren en begrenzen ook de stroom.
R32 tot R35 zetten de door de opamp geleverde spanning om in stroom.
Dit is zo omdat bij het warmer worden een transistor zijn drempelspanningswaarde kan veranderen.
Hierdoor zal bij het door nul gaan van de spanning ( ene transistor neemt over van andere) er een kleine tijd zijn dat de spanning niet de goede waarde heeft doordat de drempelspanning niet wordt bereikt.
Dus bij de spanningsval zal er een luie zone ontstaan over de weerstanden.
Er is wel nog spanning maar niet de gewenste.
Door de terugkoppeling van de opamp wordt deze eruit gehaald.
En doordat de opamp zelf ook wat vermogen kan leveren wordt er via R43 en R42 een verbinding gemaakt met de uitgang.

alst gene zeer doet is den oto goe
KT88

Overleden

Topictitel veranderd van "HELP!!!" naar iets zinnigs.

Verplaatst naar "schoolvragen".

C14 werkt niet volgens hetzelfde principe als C17.

" Ratings are for transistors.....tubes have guidelines" - www.audioconsultancy.nl -

Op 24 juni 2006 17:54:25 schreef KT88:
Topictitel veranderd van "HELP!!!" naar iets zinnigs.

Verplaatst naar "schoolvragen".

C14 werkt niet volgens hetzelfde principe als C17.

weet u dan soms niet wat C14 wel doet ?

alst gene zeer doet is den oto goe
KT88

Overleden

De tegenkoppellus mag hier niet DC-gerelateerd zijn aan ground.
Vandaar die elco.

C17 is een koppelelco, die voorkomt dat er DC uit de schakeling op RV1L en in de bron terechtkomt.
RV1L is trouwens fout getekend, dat is een gewone potmeter en geen insteller.

" Ratings are for transistors.....tubes have guidelines" - www.audioconsultancy.nl -

Op 24 juni 2006 18:34:15 schreef KT88:
De tegenkoppellus mag hier niet DC-gerelateerd zijn aan ground.
Vandaar die elco.

C17 is een koppelelco, die voorkomt dat er DC uit de schakeling op RV1L en in de bron terechtkomt.
RV1L is trouwens fout getekend, dat is een gewone potmeter en geen insteller.

hij wordt gewoon opgeladen en laat dan niets meer door zodat de terugkoppeling niet aan de massa hangt.

bedankt om me te helpen :)

alst gene zeer doet is den oto goe
Frederick E. Terman

Honourable Member

C14 zorgt ervoor dat de versterking voor wisselspanningen vooral bepaald wordt door de verhouding van R13 en R17, maar voor gelijkspanning naar 1 daalt.
Zo is de instelling van de versterker goed stabiel door die volledige tegenkoppeling, terwijl er toch voor wisselsignalen een aanzienlijke versterking is.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org